Sbírky fakulty / součásti

Poslední příspěvky

 • Time-dependent CP violation in B0 → ηc KS0 decays at the Belle experiment, Alignment of the Belle II detector 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Bilka, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 20. 3. 2023
  Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje ...
 • Ultrafast photoconductivity and charge carrier transport in semiconductor nanostructures: a study by terahertz spectroscopy 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Pushkarev, Vladimir (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 3. 4. 2023
  Název práce v češtině: Ultrarychlá fotovodivost a transport náboje v polovodičových nanostrukturách: studium pomocí terahertzové spektroskopie Autor: Vladimir Pushkarev Ústav: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky ...
 • Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Kadlec, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 17. 4. 2023
  Řízené lineární stochastické evoluční rovnice s Lévyho procesy jsou studovány v prostředí Hilbertových prostorů. Operátor řízení může být neomezený, což umožňuje, aby výsledky získané v abstraktní podobě byly použitelné ...
 • Inverse Anatomical Modeling and Simulation of Virtual Humans 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kadleček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 1. 3. 2023
  Název práce: Inverzní Anatomické Modelování a Simulace Virtuálních Postav Autor: RNDr. Petr Kadleček Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí disertační práce: Mgr. Ladislav Kavan, Ph.D., Katedra softwaru a ...
 • Studium produkce jetů a dijetů v Xe+Xe a Pb+Pb srážkách na experimentu ATLAS 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Krivoš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 21. 3. 2023
  V zrážkach ťažkých iónov vzniká extrémne horúca a hustá hmota, ktorá interaguje pomocou silnej interakcie s časticami, ktoré tvoria jety. To vedie k potlačeniu produkcie jetov v zrážkach ťažkých iónov, v provnaní so zrážkami ...
 • Spectroscopy of single molecules in STM nanocavity 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Doležal, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 24. 3. 2023
  Skenovací tunelovou mikroskopií indukovaná luminiscence (STML) v kombinaci s mikroskopií atomárních sil (AFM) s vysokým rozlišením jsou účinným nástrojem pro studium fotofyziky jednotlivých molekulárních chromoforů na ...
 • Analysing Videokymograms Using Classical and Deep Learning Methods 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Zita, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 1. 3. 2023
  Název práce: Analýza videokymogramů pomocí tradičních metod a metod hlubokého učení Autor: RNDr. Aleš Zita Katedra: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. ...
 • Effective Automated Software Verification: A Multilayered Approach 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Blicha, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 21. 3. 2023
  V posledních letech automatická formální verifikace software pokročila z několika výzkumných laboratoří do rozsáhlých aplikací, jako je cloudová infrastruktura a smart kontrakty. Formální verifikační techniky založené na ...
 • Studies of Higgs boson in its decay to a pair of tau-leptons and search for excited tau-lepton with the ATLAS detector 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Mihule, Kristina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 3. 4. 2023
  Standardní model popisuje známé elementární částice a interakce mezi nimi. Experiment ATLAS se nachází na velkém hadronovém urychlovači (LHC) v CERNu (Ženeva). Detektor ATLAS měří data ze srážek protonů o vysoké těžiš- ...
 • Application of algebraic classification and related methods to problems of higher-dimensional relativity 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Tintěra, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 24. 3. 2023
  Ve čtyřrozměrné obecné relativitě hraje algebraická klasifikace důležitou roli při studiu pro- storočasů, včetně, avšak nikoli výhradně, hledání nových řešení Einsteinovy rovnice. V předlo- žené práci se zabýváme jejím ...
 • Heuristic Learning for Domain-independent Planning 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Trunda, Otakar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2023
  Automatizované plánování se zabývá hledáním posloupnosti akcí, které vedou k dosažení cílového stavu ze zadaného počátečního stavu, např. řešení Rubikovy kostky, doručování balíků atd. Moderní plánovací techniky jsou ...
 • Violation and Conservation of Symmetries in Atomic Systems 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Uhlířová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 22. 3. 2023
  Tato disertační práce se zabývá třemi pilíři jakýchkoliv velmi přesných ab initio výpočtů: Hartreeho-Fockovým (HF) modelem, otázkou výběru vhodné báze a zahrnutím elektronové korelace. Práce začíná studiem singulárních ...
 • BUSE: Block Device in Userspace 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Aschenbrenner, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 19. 4. 2023
  Ačkoliv je implementace ovladače blokového zařízení v uživatelském prostoru mo- derního operačního systému možná, je velmi neobvyklá a často dosahuje velmi nízkého výkonu. Možnost snadno implementovat vysoce výkonný ovladač ...
 • Appearance matching and fabrication using differentiable material models 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Nindel, Thomas Klaus (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 1. 3. 2023
  Výpočetní deriváty kódu - s kódem - jsou jedním z klíčových aktivátorů revoluce strojového učení. V počítačové grafice umožňuje automatická diferenciace řešit problémy s inverzním renderingem, kde se z jednoho nebo několika ...
 • V-pit Defects in InGaN/GaN Studied by X-ray Diffraction 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Stránská Matějová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 19. 4. 2023
  V-pit defekty v InGaN/GaN heterostrukturách byly studovány rentgenovou difrakcí s vysokým rozlišením spolu s numerickými simulacemi. Práce se soustředí na roli V-pitů v uvolňování pnutí, na jejich vliv na podobu rentgenových ...
 • Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 30. 3. 2023
  Název práce: Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie Autor: Petr Dvořák Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: ...
 • 2D & 3D computer modelling of low-temperature plasma sheaths with a particular focus on their mutual interaction 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hromádka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 29. 3. 2023
  Předložená práce se zabývá studiem stínící vrstvy, která vzniká při interakci nízkoteplotního plazmatu s pevnou látkou, pomocí techniky počítačového modelování. Teoretická část práce shrnuje poznatky o fyzice stínící vrstvy ...
 • Evolution of space weathering and its components - effect of solar wind and microimpacts on reflectance spectra of airless planetary surfaces 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Flanderová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 11. 4. 2023
  Naše znalosti o mineralogii a podmínkách na malých tělesech ve Sluneční soustavě po- cházejí především z naměřených reflektančních spekter, která jsou ale ovlivněna mnoha efekty. Jeden z hlavních je kosmické zvětrávání. ...
 • Efficient and Expressive Microfacet Models 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Atanasov, Asen (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 1. 3. 2023
  Název: Efektivní a expresivní mikrofasetové modely Autor: Asen Atanasov Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí: doc. Dr. Alexander Wilkie, Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: V realistickém ...
 • Stimulated inelastic interactions between free electrons and light 

  Kozák, Martin
  Datum obhajoby: 1. 3. 2023

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV