Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Systém správy sítě WiFi access pointů 

  Bulan, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2005)
  Datum obhajoby: . . 2005
 • Elastic proton-proton collisions at high energies 

  Procházka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2017
  The proton, one of the basic constituents of atoms, was discovered around 1920. Its structure has been intensively studied since that time mainly with the help of proton- proton collision experiments. Main progress has ...
 • Predikce odchylek v jízdních řádech založená na AVL datech 

  Jiráček, Zbyněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 8. 2017
  Relevant path planning using public transport is limited by reliability of the transportation network. In some cases it turns out that we can plan paths with respect to expected delays and hereby improve the reliability ...
 • Adaptive Simulation of Large-Scale Ocean Surface 

  Krijt, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 8. 2017
  Physically-driven methods of simulating fluid dynamics and frequency-based ocean surface synthesis methods are of long-standing interest for the field of computer graphics. However, they have been historically used separately ...
 • Ultrafast response of electrons in nanostructured and disordered semiconductor systems studied by time-resolved terahertz spectroscopy 

  Zajac, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 16. 6. 2017
  of Doctoral Thesis Title: Ultrafast response of electrons in nanostructured and disordered semiconductor systems studied by time-resolved terahertz spectroscopy Author: Vít Zajac Department / Institute: Institute of Physics ...
 • Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings 

  Shelemin, Artem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 6. 2017
  Title: Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings Author: Artem Shelemin Department / Institute: Department of the Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Hynek Biederman, ...
 • Interactive Processing of Volumetric Data 

  Kolomazník, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 5. 2017
  Title: Interactive Processing of Volumetric Data Author: Jan Kolomazník Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: RNDr. Josef Pelikán, Department of Software and Computer Science Education ...
 • Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi 

  Pokorný, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 7. 2017
  První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. ...
 • Splitting word compounds 

  Oberländer, Jonathan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 7. 6. 2017
  Jazyky, jako je němčina, holandština, skandinávské jazyky nebo řečtina, na rozdíl od angličtiny netvoří kompozita jako víceslovné výrazy, ale spojením jednotlivých částí do nového slova bez ortografického oddělení. To ...
 • Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration 

  Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 5. 2017
  The exponential growth of multimedia data challenges effectiveness and efficiency of the state-of-the- art retrieval techniques. In this thesis, we focus on browsing of large datasets using exploration approaches where ...
 • Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice 

  Pejic, Mladen (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Název bakalářské práce: Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice Autor: Mladen Pejic Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra ...
 • Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí 

  Veska, Tobiáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které ...
 • Frequency analysis of precipitation amounts 

  Rulfová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá ...
 • Přesné obálkové testy 

  Maděřičová, Soňa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  V této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu ...
 • Bonus - malus systém se spoluúčastí 

  Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný ...
 • Applications of least squares 

  Tichá, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Tématem této práce je metoda nejmenších čtverců a její aplikace. Vyložíme základní matematickou teorii, která je nutná k pochopení metody nejmenších čtverců a ukážeme, že problém nejmenších čtverců je možné řešit pomocí ...
 • Mixed Poisson models for claim counts 

  Hauptfleisch, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty ...
 • Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích 

  Palko, Maximilián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie ...
 • Trh prodavačů novin 

  Bureček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  Tato práce řeší úlohu prodavače novin, která zapadá do klasických úloh sto- chastického programování. Práce obsahuje rozšíření na trh prodejců novin a uva- žuje také různé vlivy, které prodavače můžou postihnout. Je uvažována ...
 • Stochastická integrace 

  Týbl, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  V předložené práci je vyložena teorie stochastické integrace, tedy integrál ná- hodného procesu podle náhodného procesu. Nejprve je vybudován Itôův integrál podle procesu s konečnou kvadratickou variací. Stratonovičův ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV