Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vysokotlaké skenovací tunelové mikroskopie 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Dlabaja, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2021
  Název práce: Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vyso- kotlaké skenovací tunelové mikroskopie Autor: Petr Dlabaja Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Matvija, ...
 • Potential energy surface of the HeNO+complex 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Vranková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2021
  V tejto práci sme sa zaoberali konštrukciou plochy potenciálnej energie molekulárneho komplexu HeNO + z poskytnutých ab initio dát. Ako prvé sme odvodili kvali- tatívne korektný výraz pre interakčný Hamiltonián komplexu ...
 • Gravitačný signál modelov zemskej kôry 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Jaroš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2021
  Globální modely zemské kůry, jako např. CRUST1.0, popisují 3-D rozložení materiálové hustoty a rychlostí šíření seismických vln v kůře. Tyto modely jsou v geofyzikální komunitě široce užívány coby referenční modely pro ...
 • Asteroids@home - využití distribuovaných výpočtů pro inverzi světelných křivek planetek 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Vávra, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2021
  Distribuované výpočty jsou velkým pomocníkem v mnoha oblastech lidské činnosti. Pro vědce však představují nejen pomocníka, ale i prostředek, kterým je možné urychlit mnoho výpočtů. Modelování tvarů planetek, nalezení poloh ...
 • Milne method and phase-amplitude method 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Matějková, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2021
  Vázané a kvazi-vázané stavy jednorozměrných systémů hrají v kvantové fyzice důleži- tou roli. V této práci řešíme Schrödingerovu rovnici numericky pomocí Milneho metody. Ukážeme vztah mezi Schrödingerovou a Milneho rovnicí. ...
 • Simulace formování obrazu v elektronovém mikroskopu pomocí sledování elektronů 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Mikuš, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Kryoelektronová mikroskopie (cryo-EM) je rozvíjející se obor umožňující zobrazování molekul s rozlišením v řádech pikometrů. Snímky se získávají vystřelováním elektronů skrz vzorky molekul a detekcí rozptýlených elektronů. ...
 • Learning to solve geometric construction problems from images 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Macke, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Konstrukce geometrických problémů pomocí kružítka a pravítka je problém, kterým se lidé zabývají už tisíce let. Lidé jsou schopni řešit geometrické problémy bez znalosti ana- lytického modelu popisujícího jednotlivá ...
 • Aproximativní datové profilování 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kolek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Na základě analýzy datových vstupů přináší datové profilování sumarizaci hodnot, která je vypočtena pomocí různých typů statis- tik. S růstem velikosti dat uložených v datových zdrojích se však nejedná o výpočetně snadnou ...
 • QUIC protocol implementation for .NET 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Zikmund, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  QUIC je general-purpose síťový protokol transportní vrstvy, který byl navržen jako náhrada TCP a TLS pro HTTP/3. QUIC je postaven nad UDP a poskytuje vždy zašif- rované spojení schopné paraleního přenosu vícero proudů dat. ...
 • Detection of dynamic Gabor patches in 1/f noise 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šerý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Research focusing on static scenes with static objects is omitting the time factor from real life examples we are trying to study. Can we say that a lifeguard looking for a drowning man is using the same brain processes ...
 • Předpovídání chování posluchačů streamovacích služeb 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Stachura, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Název práce: Předpovídání chování posluchačů streamovacích služeb Autor: Bc. Šimon Stachura Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Pilát, Ph. D. Abstrakt: Streamovací ...
 • Praktická elektroakustika ve výuce fyziky 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Matouš, Otakar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  v českém jazyce Předkládaná práce se zabývá elektroakustickými měniči ve výuce fyziky. Její první část obsahuje přehled studijních materiálů, učebnic fyziky a výběr z odborné literatury, ve kte- rých je toto téma obsaženo. ...
 • Re-identification of Objects in Video Stream using Data Analytics 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Smrž, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Široké využití bezpečnostních kamer poskytuje velké množství dat, které lze dále využít v oblastech jako je bezpečnost a rozvoj města. Důležitým odrazovým můstkem pro extrakci užitečných informací je hledání stejného objektu ...
 • Deep-learning architectures for analysing population neural data 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Houška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Modelování zrakového systému je klíčové k pochopení, jak mozek zpracovává vizuální informace. V posledních letech se v tomto oboru etablovaly metody hlubokého učení. Jen málo výzkumů se, ovšem pokusilo zkombinovat známé ...
 • Stochastické metody v krystalografii 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kulich, Damián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  V práci zavedeme mozaiky jako model mikrostruktury zrn v polykrystalickém ma- teriálu. Dále představíme potřebné popisy trojrozměných orientací pro kótování buněk. Představíme potřebnou teorii markovských řetězců abychom ...
 • Zpracování dat z elektronového mikroskopu pomocí GPU 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bali, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Electron backscatter diffraction (EBSD) je metóda, ktorou fyzici bežne skúmajú kryštalické materiály. Jej základom je elektrónový mikroskop, kto- rým robia obrázky mikroštruktúry materiálu. Na to, aby boli schopní zistiť ...
 • Využití ontologií k modelovaní flexibilní výroby v Průmyslu 4.0 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Matyáš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Tématem této diplomové práce jsou ontologie a postupy při jejich navrhování pomocí jazyka OWL. Práce si klade za cíl poskytnout návod k návrhu ontologií a srozumitelně předvést použití tohoto návodu v podmínkách Průmyslu ...
 • Machine Learning in Algorithmic Trading 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bureš, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Tato práce se zabývá aplikací metod strojového učení v algoritmickém obchodování. Inspirováni intraday obchodníky implementujeme systém predikující cenu na základě formací vzorů a technických indikátorů. Na podrobných ...
 • Creating Adversarial Examples in Machine Learning 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kumová, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  Tato práce zkoumá nepřátelské vzory ve strojovém učení, konkrétně v oboru klasifikace obrazu. Nejmodernější modely hlubokého učení dokáží rozpoznat vzory lépe než člověk. Nicméně pokud k obrazům přidáme vhodně zvolený šum, ...
 • Pojmenované entity a ontologie metodami hlubokého učení 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Rafaj, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 4. 2. 2021
  V této diplomové práci popisujeme metodu pro propojování pojmenovaných entit a ontologické databáze. S použítím hlubokých neuronových sítí a kontextualizovaných embedingů BERT jsme vytořili model, který společně provádí ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV