• The Yurta-Stroyno Archaeological Project. Studies on the Roman Rural Settlement in Thrace. 

   Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022-06)
  • Testování a hodnocení studentů na VŠ 

   Štuka, Čestmír; Vejražka, Martin (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-04)
  • Jak předcházet psaní prací na zakázku 

   Mach, Jan; Foltýnek, Tomáš; Fontana, Josef; Karasová, Nikola; Komoň, František; Krásničan, Veronika; Odstrčilová, Hana; Richter, Štěpán (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-03)
  • Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae 

   Opletalová, Veronika (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-03)
  • Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích 

   Chrástková, Martina (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-02)
  • Biomaterials and stem cells in spinal cord injury 

   Defence status: DEFENDED
   Tukmachev, Dmitry (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 3. 2022
   Poranění míchy (SCI) je velmi vážné trauma, které v současné době nelze účinně léčit. Použití hydrogelů na bázi ECM jako podpůrného a stimulačního prostředí a transplantace kmenových buněk představují slibné přístupy k ...
  • Závazná stanoviska jako nástroj ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Závazná stanoviska jako nástroj ochrany životního prostředí Abstrakt Diplomová práce se zabývá závaznými stanovisky vydávanými v oblasti životního prostředí. Jejím primárním cílem je zhodnotit, zdali závazná stanoviska ...
  • Čtrnáctý dodatek Ústavy Spojených států a vývoj jeho vlivu v důsledku soudního výkladu 

   Defence status: DEFENDED
   Ženíšek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Čtrnáctý dodatek Ústavy Spojených států a vývoj jeho vlivu v důsledku soudního výkladu Abstrakt Diplomová práce se zabývá analýzou čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států amerických a změnami v chápání jeho významu v ...
  • Ochrana soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention 

   Defence status: RECOGNIZED
   Serdula, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 2. 2022
   OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU DATA RETENTION ABSTRAKT Práce se zabývá ochranou soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention, ...
  • Zamítnutí žádosti o udělení státního občanství ČR z důvodu ohrožení bezpečnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hlubučková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 2. 2022
   Zamítnutí žádosti o udělení státního občanství ČR z důvodu ohrožení bezpečnosti Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na rozbor menšinového názoru, který se zakládá na tezi, že omezení procesních práv žadatelů o státní ...
  • Spory o dědické právo v řízení o pozůstalosti 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Spory o dědické právo v řízení o pozůstalosti Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o řízení o pozůstalosti. Práce je primárně zaměřena na spory o dědické právo, ke kterým může během pozůstalostního řízení docházet a ...
  • Právní aspekty lidských práv v soudním procesu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šejnost, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 2. 2022
   Právní aspekty lidských práv v soudním procesu Abstrakt Tato rigorózní práce se v úvodní části zabývá některými právními aspekty problematiky lidských práv a základních svobod ve vnitrostátním, komunitárním i mezinárodním ...
  • Aktuální otázky mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 1. 2022
   Aktuální otázky mezinárodní letecké přepravy Abstrakt Diplomová práce se zabývá vybranými aktuálními otázkami, které mohou v dnešní mezinárodní civilní letecké přepravě vyvstat v souvislosti s globální pandemií nemoci ...
  • Právní úprava myslivosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pacovský, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 2. 2022
   Diplomová práce je zaměřená na oblast právní úpravy myslivosti. Cílem diplomové práce "Právní úprava myslivosti" je shrnutí historického vývoje a legislativního rámce výkonu myslivosti od raného středověku po aktuálně ...
  • Právo rozhodné pro mezinárodní rozhodčí smlouvu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Palkovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 1. 2022
   Diplomová práce se zabývá právem rozhodným pro mezinárodní rozhodčí smlouvu. Po vymezení povahy rozhodčích smluv a principu separace se práce věnuje jednotlivým přístupům k určování rozhodného práva pro rozhodčí smlouvy. ...
  • Ochrana osobních údajů podle GDPR se zaměřením na pracovněprávní vztahy a biometriku 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlec, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR SE ZAMĚŘENÍM NA PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY A BIOMETRIKU ABSTRAKT Tato rigorózní práce se věnuje velmi komplexní a právně složité problematice ochrany osobních údajů v období od nabytí účinnosti ...
  • Zločin genocidia před mezinárodními trestními institucemi 

   Defence status: DEFENDED
   Gerle, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Zločin genocidia před mezinárodními trestními institucemi Abstrakt Zločin genocidia představuje jeden ze zásadních institutů mezinárodního práva trestního, který směřuje vůči porušování lidských práv v míře, která se dotýká ...
  • Zásady správního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Habovčík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Zásady správního řízení, abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou zásad správního řízení, avšak nikoli ve smyslu základních zásad činnosti správních orgánů tak jak jsou upraveny v § 2 až 8 správního řádu, ale ...
  • Rybářský revír a výkon rybářského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřel, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 1. 2022
   Rybářský revír a výkon rybářského práva Tématem práce je rybářský revír a výkon rybářského práva. Práce popisuje a analyzuje současnou právní úpravu těchto institutů, identifikuje její nedostatky a snaží se představit ...
  • Individuální pracovní smlouvy v evropském mezinárodním právu soukromém 

   Defence status: DEFENDED
   Kotyza, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 1. 2022
   Individuální pracovní smlouvy v evropském mezinárodním právu soukromém Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na dva ze tří tradičních tematických okruhů evropského mezinárodního práva soukromého - tj. na problematiku určování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV