Now showing items 1-20 of 149329

  • Národohospodářská analýza financování rezortu dopravy v ČR od 90. let do roku 2019 

   Chmelová, Pavla (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-05)
   Čtenáři je předložena rozsáhlá a hluboká analýza významného národohospodářského sektoru, jež je výsledkem mnohaletého výzkumu a vyznačuje se kombinací využití makroekonomického pohledu, multidisciplinárního přístupu a ...
  • Jazyková situace v současném Španělsku 

   Čermák, Petr; Koťátková, Adéla; Buchtele, Tomáš; Mrva, Jan (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-04)
   Monografie se zabývá sociolingvistickou analýzou současné situace ve Španělsku. Vychází z detailního popisu jazyků a dialektů současného Španělska a snaží se načrtnout jazykovou dimenzi konfliktů, ke kterým dochází v tomto ...
  • Narativní způsoby v české próze 19. století 

   Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava; Fonioková, Zuzana; Hrbata, Zdeněk; Charypar, Michal; Koten, Jiří; Piorecká, Kateřina; Šidák, Pavel; Změlík, Richard (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-03)
  • On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities 

   Jirsa, Jakub; Balazs, Peter; Carvalho, Cláudio Alexandre S.; Görlach, Alexander; Irwin, Jones; Lewis-Martin, Jimmy; Lomová, Olga; McKinnon-Crowley, Saralyn; Noble, Ivana; Polišenská, Milada; Přibáň, Jiří; Riemen, Rob; Šubrt, Jiří (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-03)
   Univerzity po celém světě se v současnosti potýkají s četnými problémy. Přestože počet univerzit, studentů a učitelů za posledních třicet let obrovsky vzrostl, panuje zde strach a nejistota a je na tyto instituce vyvíjen ...
  • Sjezd českých právníků 2022 

   Unknown author (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-02)
   Sborník vydaný k úspěšnému Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil dne 5. května 2022 v Praze. Obsahem sborníku jsou referáty, koreferáty a diskusní příspěvky pronesené na sjezdu, jež dokumentují aktuální postoje všech ...
  • The Natural Gas Conundrum: Transformation of the Central Asian Energy Security Complex after 1991 

   Lídl, Václav (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-01)
   Publikace se zabývá energetickou bezpečností v regionu Střední Asie s důrazem na sektor zemního plynu. Výzkum představený v této knize se pokusil zodpovědět otázku, zda jsou jednotliví státní aktéři ve Střední Asii více ...
  • Pojem všeobecného vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Potoček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Práce je založena na analýze pojmu všeobecné vzdělání, směřující k jeho konkrétnímu pojetí. Přináší přehled historických pojetí všeobecného vzdělání, rozlišuje hledisko vzdělávacích institucí, ve kterém jde především o ...
  • Etika veřejnosti v kontextu online komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Heverová, Lucia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   Diplomová práce zkoumá základní pojmy mezilidské komunikace v kontextu online prostředí a hledá, zda existují etická východiska pro uživatele participující na tvorbě obsahu na internetu (produživatelé). Zabývá se významem ...
  • Imunoterapie diabetu 1. typu pomocí tolerogenních dendritických buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Grohová, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 21. 2. 2023
   Diabetes 1. typu (T1D) je charakterizován hyperglykémií vedoucí k život ohrožujícím komplikacím. Na jeho patogenezi má významný podíl nežádoucí imunitní reakce způsobující destrukci β-buněk pankreatu. Současná jediná terapie ...
  • Using mixed modes to address nonresponse bias in surveys 

   Defence status: DEFENDED
   Röschová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Klesající návratnost ve výběrových šetřeních, zaznamenávaná v posledních desetiletích, vedla k přesunutí důrazu z návratnosti k nonresponse bias (tj. systematické chybě výběru v důsledku výpadku návratnosti). Snížení ...
  • Management vybrané mezinárodní sportovní akce softballu v době koronavirové pandemie 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Název: Management vybrané mezinárodní sportovní akce v softballu v době koronavirové pandemie Cíle: Hlavním cílem práce je zpracování konkrétních opatření a doporučení, jak zdokonalit management budoucích mezinárodních ...
  • Studium vlivu albendazolu v životním prostředí na antioxidační systém jetele lučního (Trifolium pratense) 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Mikešková Gabriela Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu albendazolu v životním ...
  • Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šimková, Lívia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 1. 2023
   Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci ...
  • Modal Split in Major Czech Cities: Thorough Analysis and Proposal of Policies Leading to Less Car-Dependent Urban Mobility 

   Defence status: DEFENDED
   Bystřický, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Tato práce se zaměřuje na analýzu volby dopravního prostředku v pěti největších českých městech. V této práci byla použita data z prvního celostátního průzkumu dopravního chování Česko v pohybu. Za pomocí multinomiální ...
  • Cestovní ruch v hospodářských jednáních Československa a Jugoslávie meziválečného období 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Cestovní ruch se v meziválečném období stával stále běžnější volnočasovou aktivitou širších společenských vrstev. Cestovní ruch mezi Československem a Jugoslávií meziválečného období navazoval na tradici vzájemných styků ...
  • Prínos koučingu pre učenie (sa) dospelých 

   Defence status: DEFENDED
   Kapustová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Práce se zabývá problematikou koučování v kontextu učení (se) dospělých. Cílem práce je identifikovat potenciální přínosy koučovacích sezení s profesionálním koučem pro učení se koučovaného klienta v podobě změn v oblasti ...
  • Víceúrovňové vládnutí v oblasti environmentální politiky: komparativní analýza Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Čuprová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Cílem diplomové práce je analyzovat povahu víceúrovňového vládnutí v politice ochrany klimatu v Německu a Rakousku a poté provést komparaci analyzovaných případů. Jako teoretické ukotvení diplomové práce je využitý koncept ...
  • Církev umírající. Hledání interpretačního klíče k postavení křesťanství v postmoderní Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Prokeš, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 3. 2. 2023
   Umírající církev, Josef Prokeš Anotace Hlavním předmětem této práce je hledání způsobu, jakým má žít církev v České republice, aby při tom naplňovala své poslání, kterým je vydávání svědectví evangeliu Ježíše Krista. Jako ...
  • Citová vazba matek a jejich emoční regulace v komunikaci s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Klempířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi způsoby emoční regulace, které využívají matky v komunikaci se svými dětmi a jejich citovou vazbou. V literárně přehledové části jsou vymezeny základní ...
  • Mnichovská zrada a její druhé desetiletí. Vytváření a vývoj obrazu roku 1938 v Československu v letech 1948-1958. 

   Defence status: DEFENDED
   Nožička, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 1. 2023
   Disertační práce nabízí pohled na vytváření historického obrazu událostí roku 1938 v Československu a jeho proměny v období 1948-1958. Soustřeďuje se zejména na mechanismus jeho vytváření, jeho základní stavební prvky, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV