Now showing items 1-20 of 9649

  • Chemical evolution of galaxies with an environment-dependent stellar initial mass function 

   Defence status: DEFENDED
   Yan, Zhiqiang (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 12. 2021
   Tato doktorská práce podává celkový přehled teoretických a observačních poznatkøu o systematicky se měnící počáteční hmotové funkci hvězd (IMF). Práce se soustředí na vliv změny paradigmu z univerzální k proměnné IMF na ...
  • Applications of spectrally and spatially resolved NMR: induced anisotropy and phase transition in hydrogels; new relaxation probes for imaging 

   Defence status: DEFENDED
   Bernášek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Nukleární magnetická rezonance poskytuje neinvazivní způsob pozorování vlastnosí látky na molekulární úrovni. Zobrazování pomocí magnetické rezonance je v medicíně důležitou diagnostikou metodou. Molekuly několika svalových ...
  • Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic-kém polovodiči (Ga,Mn)As 

   Defence status: DEFENDED
   Butkovičová, Dagmar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic- kém polovodiči (Ga,Mn)As Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá studiem hybridních struktur feromagnet/polo- vodič, které velice zajímavé pro ...
  • Study of nucleic-acid structure and interactions by resonance Raman scattering 

   Defence status: DEFENDED
   Klener, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   Navzdory desetiletím intenzivního výzkumu jsou nukleové kyseliny (NK) stále před- mětem strukturních studií. V průběhu této doktorské práce byl postaven a optimalizován přístroj na měření rezonančních Ramanových spekter ...
  • Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures on Silicon Surface - STM Study 

   Defence status: DEFENDED
   Alexandridis, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   Chování kovů III (Al) a IV (Sn) skupiny na povrchu Si(100) bylo studováno metodou skenovací tunelové mikroskopie v teplotním rozmezí 115 K až 350 K. Vývoj délek cínových řetíšků při pokojové a vyšší teplotě byl studován ...
  • Polarisation of X-ray emission from accretion discs in active galactic nuclei 

   Defence status: RECOGNIZED
   Podgorný, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 12. 2021
   Diplomová práce se zabývá teoretickým modelováním emise z akrečních disků ak- tivních galaktických jader v rentgenovém spektru. Rozebírají se spektrální a polarizační vlastnosti lokálně odraženého záření z disku shora ...
  • Controllable synthesis, treatment and characterization of anodes for Direct Formic Acid Fuell Cell 

   Defence status: DEFENDED
   Bieloshapka, Igor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   Název práce: Kontrolovaná syntéza, úprava a charakterizace anod pro palivový článek na kyselině mravenčí Autor: Mgr. Igor Bieloshapka Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu, Matematicko-fyzikální fakulta ...
  • Temperature dependence of the triplet-triplet energy transfer in photosynthetic light-harvesting complexes 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vinklárek, Ivo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 11. 2021
   Singletní stav molekulárního kyslíku je vysoce reaktivní a může být populován pomocí zhášení tripletních stavů chlorofylů (Chl). Ve fotosyntetických světlos- běrných komplexech (LHCs) je generaci sigletního kyslíku předcházeno ...
  • The Belle II vertex detector alignment studies and prompt sin 2 phi analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Kandra, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 11. 2021
   Táto práca sa venuje alignmentovým štúdiam vrcholového detektora počas prvých rokov fungovania Belle II detektora a rýchlej sin2φ1 analýze použitím prvých relevantných dát zhromaždených týmto detektorom. Najprv sú predstavené ...
  • Study of transverse flow of kaons in Au+Au collisions at 1.23A GeV 

   Defence status: DEFENDED
   Chlad, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 11. 2021
   Název práce: Studium příčného toku kaonů ve srážkách Au + Au při 1, 23A GeV Autor: Lukáš Chlad Abstrakt: Produkce a šíření podivných hadronů při prahové energii jsou důležitými sondami vlastností hadronů v prostředí husté ...
  • Neuroevoluční umělá inteligence pro hru Dominion 

   Defence status: DEFENDED
   Machala, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   The subject of this thesis is a simple user interface for the base version of the card game Dominon and the development of an artificial intelligence capable of playing this game. The AI is designed regardless of the initial ...
  • Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kozmík, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 10. 2021
   We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
  • Study of neutrino oscillations at the NOvA experiment 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nosek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 10. 2021
   NOvA is a two detector long-baseline neutrino oscillation experiment using Fermilab's 700 kW NuMI neutrino beam. It studies the disappearance of muon (anti)neutrinos and the appearance of electron (anti)neutrinos in the ...
  • Highly ordered cobalt oxide thin films for model catalysis 

   Defence status: DEFENDED
   Ronovský, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   Zpracování vodíku se stává důležitější nejen při výrobě elektrické energie, ale také při její akumulaci. Jednou z možností uchovávání energie jsou takzvané tekuté organické nosiče vodíku (LOHC). Hlavním nedostatkem LOHC ...
  • Algorithms for Low Highway Dimension Graphs 

   Defence status: DEFENDED
   Vu, Tung Anh (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   V této práci navrhneme algoritmy pro problém k-Supplier with Outliers. V síti dostaneme zadanou množinu dodavatelů a množinu klientů. Cílem je vybrat k doda- vatelů tak, aby vzdálenost mezi každým obslouženým klientem a ...
  • Parameterized Approximation Algorithms in Network Design and Clustering 

   Feldmann, Andreas Emil
   Date of defense: 6. 10. 2021
  • Navigace jednotek v počítačových hrách za pomocí toků v sítích 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pacovský, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá navigací jednotek v real-time strategických hrách a zaměřuje se především na problematiku navigace větší skupiny jednotek herním světem, v němž existují zúžená místa. V nich často dochází k ...
  • Iterativní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Krůza, Jan Oldřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 10. 2021
   Iterativní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů Abstrakt Tato disertační práce se zabývá zpřístupněním zvukových záznamů jednoho mluv- čího úzké i široké veřejnosti. Motivací práce ...
  • Modifikace nanočástic za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Libenská, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 10. 2021
   Název práce: Modifikace nanočástic za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu Autor: Hana Libenská Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Hanuš Ph.D., Katedra makromolekulární fyziky ...
  • Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujících železo 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kmječ, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 10. 2021
   Multiferoické materiály, ve kterých existuje zároveň více spontánních uspořádání (fero-, feri-, antiferomagnetické, feroelektrické, feroelastické) alespoň v určité oblasti teplot a mohou se navzájem ovlivňovat, jsou v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV