Zobrazují se záznamy 1-20 z 7286

  • Predikce odchylek v jízdních řádech založená na AVL datech 

   Jiráček, Zbyněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 25. 8. 2017
   Relevant path planning using public transport is limited by reliability of the transportation network. In some cases it turns out that we can plan paths with respect to expected delays and hereby improve the reliability ...
  • Adaptive Simulation of Large-Scale Ocean Surface 

   Krijt, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 25. 8. 2017
   Physically-driven methods of simulating fluid dynamics and frequency-based ocean surface synthesis methods are of long-standing interest for the field of computer graphics. However, they have been historically used separately ...
  • Ultrafast response of electrons in nanostructured and disordered semiconductor systems studied by time-resolved terahertz spectroscopy 

   Zajac, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2017
   of Doctoral Thesis Title: Ultrafast response of electrons in nanostructured and disordered semiconductor systems studied by time-resolved terahertz spectroscopy Author: Vít Zajac Department / Institute: Institute of Physics ...
  • Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings 

   Shelemin, Artem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 15. 6. 2017
   Title: Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings Author: Artem Shelemin Department / Institute: Department of the Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Hynek Biederman, ...
  • Interactive Processing of Volumetric Data 

   Kolomazník, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 12. 5. 2017
   Title: Interactive Processing of Volumetric Data Author: Jan Kolomazník Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: RNDr. Josef Pelikán, Department of Software and Computer Science Education ...
  • Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi 

   Pokorný, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 27. 7. 2017
   První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. ...
  • Splitting word compounds 

   Oberländer, Jonathan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 7. 6. 2017
   Jazyky, jako je němčina, holandština, skandinávské jazyky nebo řečtina, na rozdíl od angličtiny netvoří kompozita jako víceslovné výrazy, ale spojením jednotlivých částí do nového slova bez ortografického oddělení. To ...
  • Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration 

   Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 25. 5. 2017
   The exponential growth of multimedia data challenges effectiveness and efficiency of the state-of-the- art retrieval techniques. In this thesis, we focus on browsing of large datasets using exploration approaches where ...
  • Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice 

   Pejic, Mladen (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2017
   Název bakalářské práce: Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice Autor: Mladen Pejic Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra ...
  • Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí 

   Veska, Tobiáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2017
   Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které ...
  • Frequency analysis of precipitation amounts 

   Rulfová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2017
   Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá ...
  • Přesné obálkové testy 

   Maděřičová, Soňa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2017
   V této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu ...
  • Bonus - malus systém se spoluúčastí 

   Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2017
   Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný ...
  • Applications of least squares 

   Tichá, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2017
   Tématem této práce je metoda nejmenších čtverců a její aplikace. Vyložíme základní matematickou teorii, která je nutná k pochopení metody nejmenších čtverců a ukážeme, že problém nejmenších čtverců je možné řešit pomocí ...
  • Mixed Poisson models for claim counts 

   Hauptfleisch, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 22. 6. 2017
   Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty ...
  • Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích 

   Palko, Maximilián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 22. 6. 2017
   V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie ...
  • Trh prodavačů novin 

   Bureček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 22. 6. 2017
   Tato práce řeší úlohu prodavače novin, která zapadá do klasických úloh sto- chastického programování. Práce obsahuje rozšíření na trh prodejců novin a uva- žuje také různé vlivy, které prodavače můžou postihnout. Je uvažována ...
  • Stochastická integrace 

   Týbl, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 22. 6. 2017
   V předložené práci je vyložena teorie stochastické integrace, tedy integrál ná- hodného procesu podle náhodného procesu. Nejprve je vybudován Itôův integrál podle procesu s konečnou kvadratickou variací. Stratonovičův ...
  • Modelling of segment process in the plane 

   Pultar, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 22. 6. 2017
   V práci uvažujeme konečný proces úseček v rovině, který je dán hustotou vzh- ledem k Poissonovu procesu. Tato hustota obsahuje neznámé parametry spolu s referenčním rozdělením délek, které není pozorováno. Cílem je odhadnout ...
  • Integral and supremal operators on weighted function spaces 

   Křepela, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 10. 3. 2017
   Název: Integrální a supremální operátory na váhových prostorech funkcí Autor: Martin Křepela Katedra: Katedra matematické analýzy Školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy Abstrakt: Ústředním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV