Now showing items 1-20 of 8402

  • Chaotic random variables in applied probability 

   Večeřa, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 7. 2019
   Tato práce se zabývá modelováním částicových procesů. V první části zk- oumáme Gibbsův proces faset na omezeném okně s diskrétním rozdělením orien- tací a odvodíme centrální limitní větu pro U-statistiky procesů faset s ...
  • Generalizing CSP-related results to infinite algebras 

   Olšák, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Nedávný výzkum v oblasti problému splnitelnosti podmínek vedl k užitečným nástrojům v uni- verzální algebře a pro studium výpočetní složitosti. Tento výzkum byl zaměřen zejména na konečné re- lační struktury a tím pádem ...
  • Elektrické obvody se zdroji harmonického napětí ve výuce fyziky 

   Cinkraut, Kamil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Tato práce má za cíl definovat pojmy fázor a fázorový diagram pro žáky na úrovni střední školy. Zároveň propojuje tyto pojmy s dostupnými matematickými učebnicemi na teoretické úrovni a motivuje jejich zavedení. Pojmy fázor ...
  • Studium fotodegradace piva optickými metodami 

   Tayari, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Pokud je pivo vystaveno působení světelného záření, velmi rychle v něm vzniká nežádoucí velmi nepříjemná tzv. letinková (světelná) příchuť. Podle současných představ je za světelnou příchuť v pivu zodpovědná zejména látka ...
  • Study of probe diagnostics of tokamak edge plasma via computer simulation 

   Podolník, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   Tato dizertační práce se zabývá studiem interakce plazmatu tokamaku se stěnou za pomocí počítačového modelování, a to zejména na zkoumání sondových diagnostik. Tokamakové plazma je v ní simulováno pomocí particle-in-cell ...
  • MobilBomber 

   Štalmašek, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   The goal of this work is to master the usage of communication protocols, to develop a game MobilBomber, allowing communication trough BlueTooth or InfraRed and to compare these technologies to each other and to WI-FI - ...
  • Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management 

   Rusý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 7. 2019
   The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
  • Inequalities for discrete and continuous supremum operators 

   Oľhava, Rastislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 7. 2019
   Inequalities for discrete and continuous supremum operators Rastislav O , lhava In this thesis we study continuous and discrete supremum operators. In the first part we investigate general properties of Hardy-type operators ...
  • Statistický model tvaru obličeje 

   Boková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   The goal of this thesis is to use machine learning methods for datasets of scanned faces and to create a program that allows to explore and edit faces represented as triangle meshes with a number of controls. Firstly we ...
  • Navigace jednotek v počítačových hrách za pomocí toků v sítích 

   Pacovský, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   This thesis investigates the navigation of units in real-time strategy computer games and is focused on the task of navigating a bigger group of units through a game world that contains narrows passages. The narrow passages ...
  • Study of high energy cosmic gamma rays 

   Štefánik, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   In this thesis, we present our two studies focused on the detection of cosmic γ-rays and the analysis of data from γ-ray observations. One study deals with the method of the Cherenkov transparency coefficient. This method ...
  • Elementary Processes at Low Temperatures - Reactions of H3+ and N2H+ in Afterglow Plasmas 

   Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký ...
  • Dynamic control of magnetization for spintronic applications studied by magneto-optical methods 

   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ...
  • Towards efficient numerical computation of flows of non-Newtonian fluids 

   Blechta, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   V první části práce se zabýváme konstitutivní teorií nestlačitelných tekutin charakterizovaných spojitým monotónním vztahem mezi gradientem rychlosti a Cauchyho napětím. Speciální pozornost je věnována třídě aktivovaných ...
  • Similarity methods for music recommender systems 

   Vystrčilová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tradiční hudební doporučovací systémy využívají metody kolaborativního filtrování. To je ovšem nevýhoda pro posluchače, kteří preferují méně mainstreamové skladby, pro- tože kolaborativní filtrování je závislé na popularitě ...
  • Transformace stabilizujicí rozptyl 

   Kuželová, Noemi (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Abstrakt. Mnohdy zkoumáme data, jejichž výběrový průměr konverguje k nor- málnímu rozdělení, jehož rozptyl však obecně závisí na neznámém parametru. K tomu, abychom se této závislosti zbavili, lze někdy využít metodu tak ...
  • Oprava na spojitost 

   Štěpán, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Pro aproximaci rozdělení náhodné veličiny, která je součtem n nezávislých, stejně rozdělených diskrétních náhodných veličin můžeme využít centrální limitní větu. Ukazuje se však, že pro konečná n umíme tuto aproximaci ...
  • Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií 

   Šetina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je věnována teplotní charakterizaci a přesnému určení kompenzační teploty terbium železitého granátu a studiem dalších magnetických granátů na bázi železa. Tato charakterizace byla prováděna pomocí ...
  • Výběrové kvantily 

   Hrušková, Iveta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Jestliže je rozdělení náhodné veličiny neznámé, nejsme schopni určit hodnotu teoretického kvantilu. Jsme-li však v situaci, kdy máme náhodný výběr z onoho rozdělení, můžeme teoretický kvantil odhadovat. Takový odhad pak ...
  • Návrh meta-algoritmu pro problém barvení grafu 

   Illner, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV