Now showing items 1-20 of 9184

  • Coupled clusters tailored by matrix product state wave functions 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 30. 03. 2024
   Antalík, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   The central problem in the modern electronic structure theory is the calculation of cor- relation energy, possibly by an approach that would account for both static and dynamic correlation in an efficient, balanced and ...
  • The study on interactions of functional surfaces with biological systems 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 30. 03. 2024
   Víšová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   Title: The study on interactions of functional surfaces with biological systems Author: Ivana Víšová Department: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Department of optical and biophysical systems. Supervisor: ...
  • Quench Switching of Antiferromagnetic CuMnAs 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   This thesis contains detailed study of a newly discovered effect of quench switch- ing in thin films of antiferromagnetic CuMnAs. This effect can be used to induce highly reproducible resistance switching behaviour in ...
  • Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ryzner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   V klasické fyzice může být ustavena statická rovnováha v soustavě, která obsahuje extrémně nabité zdroje gravitačního a elektromagnetického pole. Udivujícím faktem je, že tato situace může nastat i pro černé díry v ...
  • Characterization of functions with zero traces via the distance function 

   Defence status: RECOGNIZED
   Turčinová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 3. 2021
   Consider a domain Ω ⊂ RN with Lipschitz boundary and let d(x) = dist(x, ∂Ω). It is well known for p ∈ (1, ∞) that u ∈ W1,p 0 (Ω) if and only if u/d ∈ Lp (Ω) and ∇u ∈ Lp (Ω). Recently a new characterization appeared: it was ...
  • Laboratory studies of reactions of O+ and N+ ions with molecular hydrogen and its isotopologues, HD and D2, at low temperatures 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 12. 03. 2024
   Kovalenko, Artem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 3. 2021
   This work is focused on the laboratory studies of reactions of O+ and N+ ions with molecular hydrogen and its isotopologues, HD (hydrogen deuteride) and D2. The experimental studies were performed using a 22-pole radiofrequency ...
  • Operators related to Fourier transform 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 3. 2021
   This manuscript provides an overview of known results in the theory of singular integral operators and multilinear multipliers as well as new results in this context. The first such result we describe is boundedness of ...
  • Topological insulators and magnetic order 

   Defence status: DEFENDED
   Šebesta, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 3. 2021
   The occurrence of various defects can strongly influence the physical properties of real materials. Depending on their type, new outstanding features can arise, but also charac- teristic behavior might be lost. This thesis ...
  • Statistical models for detection of differential item functioning 

   Defence status: DEFENDED
   Hladká, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 3. 2021
   This thesis focuses on topic of Differential Item Functioning (DIF), a phenomenon that can arise in various contexts of educational, psychological, or health-related multi- item measurements. We discuss several statistical ...
  • Helioseismic inversions of plasma flows and sound-speed perturbations 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 28. 11. 2023
   Korda, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 11. 2020
   Lokální helioseismologie je souborem metod, které studují šíření vln nitrem Slunce. Ve vlastnostech těchto vln jsou zakódované parametry plazmatu v oblastech, kudy se dané vlny šíří. Lokální helioseismologie je nástroj, ...
  • Study of Interactions of Cosmic Rays at Ultra-high Energies 

   Defence status: DEFENDED
   Nečesal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 2. 2015
   Dizertační práce je věnována studiu interakcí kosmického záření při extrémně vysokých energiích s využitím dat z Observatoře Pierre Auger, automat- ickému systému alarmů nazvaného Shift Guard a analýze korelací teplot a ...
  • Peculiarities of magnetism on the verge of ferromagnetic ordering 

   Defence status: DEFENDED
   Opletal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 12. 2019
   Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří různých itinerantních feromagnetů obsahující 5f elektrony a jejich fázových diagramů - UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa a URhGa. Pro všechny sloučeniny byly připraveny ...
  • Interaction of short-wavelength laser pulses with matter on various time scales 

   Defence status: DEFENDED
   Vozda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Příchod výkonných zdrojů produkujících intenzivní a krátkovlnné laserové impulsy obsahující vysokoenergetické fotony s sebou přinesl širokou škálu možností pro realizaci experimentů, jež byly dříve dostupné pouze skrze ...
  • Study of advanced high strength magnesium alloys by in situ techniques 

   Defence status: DEFENDED
   Fekete, Klaudia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení aktivních deformačních mechanismů v moderních hořčíkových slitinách s vysokou pevností s využitím pokročilých in-situ metod umožňující vysoké rozlišení v čase a v prostoru. ...
  • Projekcia úmrtnostných tabuliek a ich vplyv na implicitnú hodnotu poisťovne 

   Defence status: DEFENDED
   Filka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   V práci se věnujeme vývoji úmrtnostních tabulek v Český republice počínaje rokem 1950. Naším cílem je prostudovat 6 základních modelů, které mohou být použité pro modelování úmrtnosti lidí starších 60 let. Mezi zkou- manými ...
  • Probe methods for diagnostics of plasmatic systems for deposition of thin films 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 31. 05. 2022
   Zanáška, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   Tato disertačnı́ práce se zabývá experimentálnı́m studiem několika metod pro diagnostiku plazmatu a diagnostiku tenkých vrstev deponovaných během re- aktivnı́ho naprašovánı́. Studována je relativně nová ...
  • Superconductivity and electronic properties of y-U alloys and their hydrides 

   Defence status: DEFENDED
   Tkach, Ilya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Název práce: Supravodivost a magnetické vlastnosti slitin γ-U a jejich hydridů. Autor: Ilya Tkach Katedra / Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. Abstrakt: ...
  • Twistors in relativistic field theories 

   Defence status: DEFENDED
   Nárožný, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   V práci se zabýváme tématem twistorů, oblastí původně ryze fyzikálně motivovan- ou, dnes však už bohatě rozvinutou do mnohých odvětví matematiky a fyziky. Teorie twistorů svoji šíří zasahuje do algebraické geometrie, ...
  • Ground state investigations of Ce and U intermetallic compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Bartha, Attila (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Název práce: Studium základního stavu Ce a U intermetalických sloučenin Autor: Attila Bartha Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D., Katedra fyziky konden- zovaných ...
  • Artificial neural networks and their application in text analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovič, Radovan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce je věnována problematice analýzy sentimentu. Jejím cílem je vytipovat a následně porovnat vybrané metody vhodné pro automatickou klasifikaci sentimentu krátkých textů,. Při analýze popisovaných technik se práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV