Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Reactivity of transition metals - influence of the degree of oxidation of active substrate 

  Kettner, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 4. 2018
  V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. ...
 • Single-molecule spectroscopy of photosynthetic antenna systems 

  Malý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 4. 2018
 • Electronic structure and magnetic properties of the materials with strong electron-electron correlation 

  Kozub, Agnieszka Lidia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2018
  V disertační práci jsou shrnuty metody vhodné pro realistický popis elektronové struktury silně korelovaných systémů a následně jsou tyto metody použity k roz- boru chování vybraných materiálů. Diskutované metody spojují ...
 • Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at Compass 

  Matoušek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 3. 2018
  Doktorská práce pod dvojím vedením Název: Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v ex- perimentu COMPASS Autor: Jan Matoušek Abstrakt: Struktura nukleonů je v současné době popisována pomocí partonových ...
 • Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles 

  Greben, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 3. 2018
  Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové ...
 • Structural study of nanocrystalline titanium oxide films and their temperature stability 

  Chlanová, Lea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 3. 2018
  Název: Studium struktury a teplotní stability nanokrystalických tenkých vrstev oxidu titaničitého Autorka: Lea Chlanová Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí práce: Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., Katedra ...
 • Asteroidy vnitřního pásu ve spin-orbitální resonanci 

  Vraštil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 4. 2018
  Souvislosti: V minulosti byly ve vnější části hlavního pásu objeveny asteroidy, jejichž rotační osy jsou téměř rovnoběžné. Působením YORP efektu se z původně náhodných směrů postupně stáčely, až se zachytily ve spi-orbitální ...
 • Two-dimensional model of dissociative recombination 

  Hvizdoš, Dávid (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 4. 2018
  Účelem této práce je zkonstruovat numericky řešitelný kvantovo mechanický model popisující dynamiku nepřímého mechanismu disociativní rekombinace molekulárního kationtu příchozím elek- tronem. Řešení tohoto modelu je ...
 • Studium přesných prostoročasů s kosmologickou konstantou 

  Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 4. 2018
  V práci se zabýváme přesným řešením Einsteinových rovnic, které je popsáno Pleba'nského-Demia'nského metrikou. Tato metrika popisuje prostoroča- sy typu D a obsahuje sedm nezávislých parametrů, mezi které patří i elektrický ...
 • Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles 

  Greben, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 4. 2018
  Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové ...
 • Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts 

  Bárta, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2018
  Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí (doktorská disertace) Miroslav Bárta 2002 Abstrakt Radiové záření Slunce představuje významný zdroj přímých informací o mnoha fyzikálních procesech spojených ...
 • Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod 

  Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2018
  Název práce: Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod Autor: Zuzana Bílková Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Václav Kučera, Ph.D., KNM, MFF UK Konzultant: RNDr. Jindřich ...
 • Belieavable decision making in large scale open world games for ambient characters 

  Plch, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2018
  Název práce: Uvěřitelné rozhodování virtuálních postav ve hrách s velkým otevřeným světem Autor: Tomáš Plch Katedra / Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí doktorské práce: Mgr. Cyril Brom, Ph. D., Katedra ...
 • Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems 

  Balázsová, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2018
  V předložené práci se zabýváme stabilitou nespojité časoprostorové Galerkinovy metody, aplikované na nestacionární, nelineární problémy konvekce - difúze. Nespojitá Galerkinova metoda představuje velice efektivní nástroj ...
 • Stationary fields in black-hole space-times 

  Čížek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 1. 3. 2018
  Motivována jak astrofyzikálními modely černých děr s akrečním diskem, tak čistým teoretickým zájmem, se tato práce zabývá tenkými disky obklopujícími černou díru. Jsou zde rozpracovány dvě metody jak dostat stacionární ...
 • Information retrieval and navigation in audio-visual archives 

  Galuščáková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 1. 2018
  Práca poskytuje prehľad metód pre interaktívne vyhľadávanie relevantných segmentov vo zvukových nahrávkach a vo videách. Práca najprv popisuje metódy pre vyhľadávanie v audio- vizuálnych archívoch založené na textovej ...
 • Median in some statistical methods 

  Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 12. 2017
  Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
 • Advanced Moment-Based Methods for Image Analysis 

  Höschl, Cyril (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  Tato disertace rozvíjí pokročilé metody analýzy obrazu založené na obrazových momentech. Zaměřujeme se především na návrh rychlých algoritmů pro počítání momentů v 2D i 3D a vytvoření nových příznaků, které jsou tolerantní ...
 • Detection and analysis of polychronous groups emerging in spiking neural network models. 

  Šťastný, Bořek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  Jak biologické struktury neuronových sítí reprezentují informace zůstává otevřenou otázkou. Stále více důkazů však naznačuje, že jsou neuronové sítě schopné vykazovat přesné a opakovatelné vzorce chování. Jednou z teorií, ...
 • Text mining in social network analysis 

  Hušek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  Názov: Text mining in social network analysis Autor: Bc. Michal Hušek Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedúca práce: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc., Katedra teoretické informatiky a matematické ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV