Collections in this community

Recent Submissions

 • Magnetická rekonekce ve slunečním větru 

  Enžl, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 1. 2020
  Magnetická rekonekce je fundamentální proces v plazmatu, při kterém je energie magnetického pole transformována do urychlení a ohřevu částic plazmatu. Můžeme ji nalézt tam, kde dochází ke kontaktu dvou oblastí plazmatu s ...
 • Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere 

  Záhlava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 1. 2020
  Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a ...
 • Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách 

  Chlouba, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  V hlavní části této práce se věnuji studiu relaxačních mechanismů nosičů náboje v křemíkových nanokrystalech v SiO2 matrici. Jedna z potenciálních aplikací těchto struktur je ve fotovoltaice, konkrétně při konstrukci ...
 • Dynamics and Instabilities in Time Series and Panel Data 

  Pešta, Michal
  Date of defense: 8. 1. 2020
 • Point defects in materials for detection of X-ray and gamma radiation 

  Rejhon, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 10. 12. 2019
  Název Práce: Bodové defekty v materiálech pro detekci Rentgenova a gama záření Autor: Martin Rejhon Katedra: Institute of Physics of Charles University Školitel: prof. Ing. Jan Franc, DrSc., Fyzikální ústav Univerzity ...
 • Samoupravující seznamy 

  Kulman, Igor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
  Date of defense: 30. 5. 2011
  Samoupravující seznamy jsou datové struktury sloužící k rychlému vyhledávání za předpokladu, že některé prvky v nich uložené jsou vyhledávány častěji než jiné, přičemž pravděpodobnosti přístupu k jednotlivým prvkům obecně ...
 • Procedural modeling and realism in computer graphics 

  Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 6. 12. 2019
  Jedním z cílů počítačové grafiky je vytváření realistických obrázků. Tento realismus je mimo jiné podmíněn dostupností kvalitního obsahu a možností real- ismus tohoto obsahu ověřit. Realismus a především realismus v ...
 • Exploring Benefits of Transfer Learning in Neural Machine Translation 

  Kocmi, Tom (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 12. 2019
  Název práce: Zkoumání výhod přenosu znalostí v neuronovém strojovém překladu Autor: Tom Kocmi Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., Ústav formální a ...
 • Peculiarities of magnetism on the verge of ferromagnetic ordering 

  Opletal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 12. 2019
  Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří různých itinerantních feromagnetů obsahující 5f elektrony a jejich fázových diagramů - UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa a URhGa. Pro všechny sloučeniny byly připraveny ...
 • Magnetism in non-centrosymmetric uranium compound: UIrSi3 

  Valenta, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 12. 2019
  Název Práce: Magnetismus v necentrosymetrické uranové sloučenině: UIrSi3 Autor: RNDr. Jaroslav Valenta Katedra: Katedra Fyziky Kondenzovaných Látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D., KFKL Abstrakt: Výzkum ...
 • Algebraic approaches to elementary excitations in media with broken spatial or time-reversal symmetry 

  Erb, Kay Condie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 12. 2019
  Název práce: Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi Autor: Kay Condie Erb Ústav: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Školitel: Ing. ...
 • Combined STM/AFM on Oxide Sufraces: From TiO2 to Ternary Compounds 

  Setvín, Martin
  Date of defense: 4. 12. 2019
 • Combinatorial Structures in Hypercubes 

  Gregor, Petr
  Date of defense: 4. 12. 2019
 • Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere 

  Záhlava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 12. 2019
  Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a ...
 • Structuring of plasma polymers: new methods for fabrication of nano-architectured thin films 

  Nikitin, Daniil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 12. 2019
  Název práce: Strukturování plazmových polymerů: nové metody přípravy tenkých vrstev s nano-architekturou Autor: Daniil Nikitin Katedra/Ústav: Katedra Makromolekulární Fyziky/Univerzita Karlova Vedoucí doktorské práce: Doc. ...
 • Plazmové opracování porézních povrchů 

  Vaidulych, Mykhailo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 12. 2019
  Název práce: Plazmové opracování porézních povrchů Autor: Mykhailo Vaidulych Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí doktorské práce: Prof. Assist. Jan Hanuš, Ph.D., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: ...
 • Measures of non-compactness of Sobolev embeddings 

  Bouchala, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 12. 2019
  Míra nekompaktnosti operátoru je definována pro libovolný spojitý operátor T : X Y mezi dvěma Banachovými prostory X a Y jako β(T) := inf { r > 0: T(BX) je možné pokrýt konečně mnoha koulemi o poloměru r } . Jednoduše se ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV