Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Viscoelastic properties of ferrofluid - Study of normal stresses differences 

  Šustková, Hana
  Datum obhajoby: 21. 11. 2013
  Od roku 1960 je známa ferrokapalina, koloidní kapalina tvořená ferro- či ferrimagnetickými nanočásticemi rozptýlenými v základové kapalině. Základová kapalina bývá nejčastěji na bázi vody, oleje nebo organických rozpouštědel. ...
 • Ramsey-type results for ordered hypergraphs 

  Balko, Martin
  Datum obhajoby: 24. 4. 2017
  Ramseyovské výsledky pro uspořádané hypergrafy Martin Balko Abstract Představíme uspořádaná Ramseyova čísla, která jsou obdobou Ramseyových čísel pro grafy s lineárně uspořádanými vrcholy. Studujeme růst uspořádaných ...
 • Modely predikce defaultu klienta 

  Hezoučká, Šárka
  Datum obhajoby: 27. 5. 2013
  The aim of this thesis is to investigate possible improvement of scoring models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These models contain ...
 • QM/MM výpočty a klasické molekulárně-dynamické simulace biomolekul 

  Melcr, Josef
  Datum obhajoby: 27. 5. 2013
  Systematic calculations were performed to uncover the free energy surfaces for hydrolytic reactions of methyl-diphosphate (in vacuum and implicit solvents) and GTP in EF-Tu active site. Density functional theory and ONIOM ...
 • Studium kosmického záření o nejvyšších energiích 

  Novotný, Vladimír
  Datum obhajoby: 20. 5. 2013
  Research of the highest energy cosmic ray particles is in the middle of the interest of theoretical and experimental physics. Their energies are several orders of magnitude higher than energies accessible at present ...
 • Vertikální proměnlivost vlivu jedenáctiletého slunečního cyklu ve střední a vyšší atmosféře 

  Kuchař, Aleš
  Datum obhajoby: 14. 5. 2013
  This work investigates changes implied by variability of temperature, zonal wind and ozone mixing ratio during the eleven-year cycle in the stratosphere and lower mesosphere. The analysis is performed by using multiple ...
 • Částice se spinem v algebraicky speciálních prostoročasech 

  Šrámek, Milan
  Datum obhajoby: 23. 5. 2013
  Spinning-particle motion is studied, within the pole-dipole approximation, in algebraically special space-times of type N, III and D. The spin-curvature interaction is analysed for the Pirani and Tulczyjew spin supplementary ...
 • Studium urychlování vysokoenergetických částic v extragalaktických objektech 

  Štefánik, Stanislav
  Datum obhajoby: 20. 5. 2013
  Title: Study of Cosmic-Ray Acceleration in Extragalactic Objects Author: Stanislav tefnik Department: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: RNDr. Dalibor Nosek, Dr. Abstract: This thesis deals with production ...
 • Haptic rendering for 6/3-DOF haptic devices 

  Kadleček, Petr
  Datum obhajoby: 27. 5. 2013
  Application of haptic devices expanded to fields like virtual manufacturing, virtual assembly or medical simulations. Advances in development of haptic devices have resulted in a wide distribution of assymetric 6/3-DOF ...
 • Kreditní riziko 

  Srbová, Eliška
  Datum obhajoby: 27. 5. 2013
  This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
 • Processing data from two-photon microscope 

  Tomek, Jakub
  Datum obhajoby: 15. 5. 2013
  Two-photon laser scanning microscopy is a modern method of in vivo neurophysiological research, capable of imaging up to hundreds of neurons at once. However, this method produces a large amount of data, difficult to process ...
 • Polarizace vakua v Coulombickém poli 

  Šimsa, Daniel
  Datum obhajoby: 28. 5. 2013
  In the present work the vacuum polarization and the circular dichroism of hydrogen-like atoms are studied. We derive equations for the Fourier transforma- tion of the vacuum expectation value of the charge density. We use ...
 • Analysis and Experimental Comparison of Graph Databases 

  Kolomičenko, Vojtěch
  Datum obhajoby: 27. 5. 2013
  In the recent years a new type of NoSQL databases, called Graph databases (GDBs), has gained significant popularity due to the increasing need of processing and storing data in the form of a graph. The objective of this ...
 • Studium struktury guaninových kvadruplexů pomocí neresonanční Ramanovy spektroskopie 

  Golan, Martin
  Datum obhajoby: 27. 5. 2013
  Parts of human telomere sequences containing at least 4 guanine subsequences show the ability to form intrastrand quadruplexes of remarkable conformational diversity. Former studies using conventional Raman spectroscopy ...
 • Modeling, Analysis and Computation of heterogeneous catalysis in microchannels 

  Orava, Vít
  Datum obhajoby: 18. 9. 2013
  We investigate a nonlinear reaction-diffusion system coupled with convection- diffusion system. This combined system corresponds to physical description of heteroge- neous catalysis when the flow of bulk-constituents is ...
 • Studium interakce adsorbátu s pasivovanými povrchy Si pomocí STM 

  Matvija, Peter
  Datum obhajoby: 17. 5. 2013
  The scanning tunneling microscopy is used to study the morphology of Tl adlayer in various stages of Tl desorption from the Si(111) surface and to study behaviour of various adsorbates on the Si(111)/Tl-(1 × 1). The ...
 • Visual odometry from omnidirectional camera 

  Diviš, Jiří
  Datum obhajoby: 15. 5. 2013
  We present a system that estimates the motion of a robot relying solely on images from onboard omnidirectional camera (visual odometry). Compared to other visual odometry hardware, ours is unusual in utilizing high resolution, ...
 • Studium elektronových vlastností a reakčních mechanismů komplexů Pt(IV) metodami kvantové chemie. 

  Šebesta, Filip
  Datum obhajoby: 28. 5. 2013
  It has been proven that platinum complexes are active in anticancer treatment as well as several other transition metals complexes. There is an effort in recent medicine to replace cisplatin complexes by drugs with smaller ...
 • Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech 

  Exnarová, Petra
  Datum obhajoby: 27. 5. 2013
  Title: Detection of change in some special regression models Author: Bc. Petra Exnarová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Abstract: Presented ...
 • Příprava a charakterizace tenkých epitaxních vrstev oxidu wolframu 

  Pavlíková, Romana
  Datum obhajoby: 17. 5. 2013
  Tungsten oxide thin films were prepared by vacuum evaporation on surfaces of Pd(111), Cu(111), Cu(110) and Cu(100) single crystals and studied by RHEED, XPS and AFM methods. The tungsten oxide deposition was done at ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV