Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Generator of nanotubes 

  Macková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Halloysite je jílovitý materiál s krystalovou strukturou, který je ve fyzice často používán, protože má několik velice užitečných vlastností. Hlavním cílem této práce je napsat program, který bude z tohoto materiálu na ...
 • Bojiště pro virtuální autonomní roboty 

  Sejkora, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Programovn se ve vtin ppad vyuuje na matematicky motivovanch pkladech, kter nedok zaujmout vechny studenty. Proto v minulosti vzniklo mnoho pro- jekt, kter se sna vyuovat programovn pomoc her. Hlavnm clem tto bakalsk prce ...
 • Rectagles inscribed in Jordan curves. 

  Ye, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Představíme kvocienty, což jsou speciální typy topologických zobrazení, která přirozeně zachovávají spojitost ostatních funkcí. Nejprve budeme studovat uni- verzální vlastnosti těchto kvocientů a později je použijeme k ...
 • Umělá inteligence pro hru Risk 

  Vašátko, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Cílem této práce je implementace hry Risk a průzkum, jak do hry vy- vinout umělou inteligenci. Implementace hry a experimenty s umělou inteligencí jsou napsány v programovacím jazyce C#. V průzkumu vývoje umělé inteligence ...
 • Procedural Modeling of Tree Bark 

  Laitoch, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  I přes to, že se procedurální modelování stromů těší značné pozornosti, u re- alistického modelování kůry stromů to tak není. Existující obecnější algoritmy syntézy textur, včetně techniky zvané "textura-dle-čísel" (anglicky ...
 • Home alarm system 

  Kurysheva, Ekaterina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Bakalářská práce popisuje softwarové řešení systému pro ovládání domácího alarmu na počítači Raspberry Pi. Propojujeme v ní volně dostupné elektronické součástky na bázi koncepce Internetu věcí do jediného systému. Analyzujeme ...
 • Čtverce v posloupnostech čísel 

  Hudcová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  V této práci vycházíme z článku, kde bylo zkonstruováno první nekonečné slovo nad konečnou abecedou, které se vyhýbá aditivním třetím mocninám. Ukazujeme konstrukce dalších slov se stejnou vlastností. Dále na jednom z ...
 • Integration of the Corona renderer into the ArchiCAD software 

  Špaček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Integrace rendereru Corona do software ArchiCAD Bakalářská práce - Jan Špaček, 2018 Představujeme prototyp plug-inu, který integruje Corona Renderer do aplikace ArchiCAD. Cílem je u Corony v ArchiCADu dosáhnout stejné ...
 • Invariant theory for finite groups 

  Žurav, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Hlavným cieľom tejto práce je podať patričný úvod do teórie invariantov pre konečné grupy. Našu charakterizáciu začneme pri symetrických polynómoch a ich základných vlastnostiach. Študujeme najmä okruh symetrických polynómov ...
 • Skládání balíčků karet v počítačové hře Hearthstone 

  Stachura, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Název práce: Skládání balíčků karet v počítačové hře Hearthstone Autor: Šimon Stachura Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Gemrot, Ph. D. Abstrakt: Základem sběratelských ...
 • Decimácia trojuholníkových sietí 

  Polák, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Dnešné 3D skenery produkujú veľmi detailné a rozsiahle scény pozostá- vajúce z obrovského počtu trojuholníkov. Takéto veľké siete nie sú vhodné na ďalšie spracovanie v analytických metódach. Práca sa venuje decimácii ...
 • Vytváranie herných stratégií pre hru PuppetWars pomocou neuroevolúcie 

  Šmelko, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  V posledných rokoch nastal v hernom priemysle rozmach. Pre udržanie konkurencieschopnosti sú herné spoločnosti nútené vyvíjať stále viac príťažli- vé počítačové hry, čo implikuje i prítomnosť čo najvernejšej umelej inteligen- ...
 • Vizualizace velkých dat 

  Lehončák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  V dnešnej dobe sú dáta neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Ich objem každým dňom narastá a často nám ich množstvo bráni v pochopení toho, čo pre nás vlastne tieto dáta znamenajú. Cieľom tejto práce je preto vyvinúť ...
 • Varianty Eberhardovy věty 

  Šimečková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Pro nakreslení rovinného grafu definujme posloupnost (pk) = (p3,p4, . . . ) po- čtů k-hranných stěn - k-úhelníků. Důsledkem Eulerova vzorce o rovinných grafech pro kubické grafy splňuje p vztah ∑ k≥3 (6 − k)pk = 12. Je ...
 • Prostorové formy 

  Poppr, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Název práce: Prostorové formy Autor: Marián Poppr Ústav: Matematický ústav UK Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D., Matematický ústav UK Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá základy Riemannovy ...
 • Fixing of Facial Triangle Meshes 

  Nekvinda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Hlavním cílem této práce je navržení algoritmu pro automatické čištění a ořezávání obličejových skenů. Za tímto účelem jsme vyvinuli algoritmus, který sestává ze tří hlavních částí. Jednou z těchto částí je nový algoritmus ...
 • NextGen SPICE - Electrical Circuit Simulation Library for .NET 

  Zikmund, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Cílem této práce bylo vytvořit rozšiřitelnou knihovnu pro simulaci elektrických obvodů pro platformu .NET, která by byla uplatnitelná v širokém kontextu, jako je vývoj výukových programů nebo aplikací využívajících evolučních ...
 • Procedural 2D Map Generation for Computer Games 

  Nepožitek, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  V některých videohrách se herní úrovně generují procedurálně, mimo jiné pro zvýšení zážitků z opakovaného hraní. Takto vygenerované úrovně ale často postrádají jakoukoliv strukturu a mohou hráčům připadat až příliš náhodné. ...
 • Parity vertex colorings 

  Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Paritní cesta ve vrcholovém barvení grafu G je cesta ve které je každá barva použita sudě-krát. Paritní vrcholové barvení je barvení, které nemá žádnou paritní cestu. Nechť χp(G) je minimální počet barev v paritním bar- ...
 • Artificial Composition of Multi-Instrumental Polyphonic Music 

  Samuel, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  David Samuel Představujeme generativní model pro skládání klasické i populární hudby, jehož cílem je vytvářet hudbu na lidské úrovni. Hlavní překážkou je její složitá hierarchická struktura a absence rozumného automatického ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV