Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Maxwell-type viscoelasticity in small and large deformations of planetary mantles 

  Patočka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2018
  Název: Viskoelasticita Maxwellova typu v malých i velkých deformacích plášťů terrestrických planet Autor: Mgr. RNDr. Vojtěch Patočka Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., ...
 • Bioactive interfaces between synthetic surfaces and biological fluids 

  de los Santos Pereira, Andrés (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2018
  Název práce: Bioaktivní rozhraní mezi umělými povrchy a biologickými tekutinami Autor: Andrés de los Santos Pereira Katedra/Ústav: Ústav makromolekulární chemie, AV ČR v.v.i. Školitel: RNDr. Eduard Brynda, CSc., Ústav ...
 • Modification of polymeric substrates by means of non-equilibrium plasma 

  Kuzminova, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 7. 2018
  Název práce:Modifikace polymerních substrátů pomocí nízkoteplotního plazmatu Autor: Anna Kuzminova Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. Abstrakt: Úprava povrchů ...
 • NMR Study of Oligonucleotide Structures 

  Římal, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Název práce: NMR studium oligonukleotidových struktur Autor: Václav Římal Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: Dynamika ...
 • Tvorba programu pro zpracování dat tepelné kapacity 

  Majer, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
  Datum obhajoby: 10. 2. 2010
  Práca popisuje návrh a riešenie programu určeného na spracovanie dát, získaných meraním tepelnej kapacity skúmaných vzoriek. Program má dve časti: spracovanie dát a vykreslovanie grafov. Časť spracúvajúca dáta je vzhladovo ...
 • M-lizer 

  Woska, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2011
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje programového zvukového syntetizéru nad platformou .NET. Cílem je vytvořit programový nástroj, který z MIDI dat vytvoří data, která mohou být přímo předaná zvukové kartě, ...
 • Informační systém pro společnost na výrobu součástek do dopravní techniky 

  Čech, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
  Datum obhajoby: 23. 6. 2008
  V předložené práci studujeme návrh a konkrétní implementaci informačního systému pro malé a střední firmy. Jejím cílem je správa dat o zaměstnancích, partnerských společnostech (jak dodavatelích, tak zákaznících), jednotlivých ...
 • Jets in Proton-Proton and Heavy Ion Collisions at the LHC 

  Spousta, Martin
  Datum obhajoby: 3. 1. 2018
 • Mathematical aspects of quantum mechanics with non-self-adjoint operators 

  Krejčířík, David
  Datum obhajoby: 6. 6. 2018
 • Commutative automorphic loops 

  Jedlička, Přemysl
  Datum obhajoby: 2. 5. 2018
 • Visual Programming Backend for a Mobile Robot 

  Staněk, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 2. 2017
  Title: Visual Programming Backend for a Mobile Robot Author: Bc. Ondřej Staněk Department: The Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. Supervisor's e-mail address: David.Obdrzalek@mff.cuni.cz ...
 • Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení 

  Zeman, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Tématem této práce je zkoumání neúplného vzorku z Poissonova rozdělení, což je část náhodného výběru z Poissonova rozdělení, ve které chybí nulová pozorování. Cílem je odhadnout velikost původního náhodného výběru a pa- ...
 • Přiřazovací problém s aplikací ve zdravotnictví 

  Tlapák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Práce řeší problém rozvrhování sester ve zdravotnictví pomocí teorie celočí- selného programování. V práci jsou definovány základní pojmy a připomenuty základní vlastnosti celočíselného programování. Je detailně uveden a ...
 • Joinpoint Regrese 

  Lain, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Tématem této práce je joinpoint regrese, popsání modelu, jeho vlastností a jeho konstrukce. Zajímají nás způsoby odhadování parametrů. Ukážeme prak- tické využití modelu. V první kapitole definujeme model, popíšeme ...
 • Functional ANOVA 

  Dolník, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme ...
 • Intervaly spoľahlivosti pre rozdiely a podiely proporcií 

  Krnáč, Ľuboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou intervalov spoľahlivosti pre rozdiel para- metrov dvoch rozdelení. V prvej časti sa zaoberáme problémom tvorby intervalov spoľahlivosti pre rozdiel. Ďalej sa snažíme nájsť postačujúce ...
 • Odhadování parametrů gama rozdělení 

  Zahrádková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Je známo, že maximálně věrohodné odhady obou parametrů gamma rozdělení nemají explicitní vyjádření. Gamma rozdělení je speciálním případem zobecně- ného gamma rozdělení, které obsahuje tři parametry. Dvě ze tří věrohodnostních ...
 • Vliv tepelného zpracováni na deformační chováni tvářených Mg-Zn slitin 

  Olejňák, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Názov práce: Vplyv tepelného spracovania na deformačné chovanie tvárnených Mg-Zn zliatin. Autor: Juraj Olejňák Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Mgr. Daria Drozdenko, Ph.D. Abstrakt: Predložená ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV