Collections in this community

Recent Submissions

 • Elementary Processes at Low Temperatures - Reactions of H3+ and N2H+ in Afterglow Plasmas 

  Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 6. 2019
  Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký ...
 • Dynamic control of magnetization for spintronic applications studied by magneto-optical methods 

  Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 6. 2019
  V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ...
 • Towards efficient numerical computation of flows of non-Newtonian fluids 

  Blechta, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 6. 2019
  V první části práce se zabýváme konstitutivní teorií nestlačitelných tekutin charakterizovaných spojitým monotónním vztahem mezi gradientem rychlosti a Cauchyho napětím. Speciální pozornost je věnována třídě aktivovaných ...
 • Similarity methods for music recommender systems 

  Vystrčilová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Tradiční hudební doporučovací systémy využívají metody kolaborativního filtrování. To je ovšem nevýhoda pro posluchače, kteří preferují méně mainstreamové skladby, pro- tože kolaborativní filtrování je závislé na popularitě ...
 • Transformace stabilizujicí rozptyl 

  Kuželová, Noemi (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Abstrakt. Mnohdy zkoumáme data, jejichž výběrový průměr konverguje k nor- málnímu rozdělení, jehož rozptyl však obecně závisí na neznámém parametru. K tomu, abychom se této závislosti zbavili, lze někdy využít metodu tak ...
 • Oprava na spojitost 

  Štěpán, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Pro aproximaci rozdělení náhodné veličiny, která je součtem n nezávislých, stejně rozdělených diskrétních náhodných veličin můžeme využít centrální limitní větu. Ukazuje se však, že pro konečná n umíme tuto aproximaci ...
 • Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií 

  Šetina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Tato bakalářská práce je věnována teplotní charakterizaci a přesnému určení kompenzační teploty terbium železitého granátu a studiem dalších magnetických granátů na bázi železa. Tato charakterizace byla prováděna pomocí ...
 • Výběrové kvantily 

  Hrušková, Iveta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Jestliže je rozdělení náhodné veličiny neznámé, nejsme schopni určit hodnotu teoretického kvantilu. Jsme-li však v situaci, kdy máme náhodný výběr z onoho rozdělení, můžeme teoretický kvantil odhadovat. Takový odhad pak ...
 • Návrh meta-algoritmu pro problém barvení grafu 

  Illner, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
 • Markovský binomický model 

  Šuléřová, Natálie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Tato práce se zabývá Markovským binomickým modelem. Jedná se o zobecnění standardního binomického rozdělení, kde místo součtu nezávislých náhodných ve- ličin uvažujeme součet veličin, které tvoří stacionární Markovův ...
 • Monge property for interval matrices 

  Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Tato práce je prvním průzkumem oblasti intervalových matic s Mongeovou vlastností. Zabývá se charakterizacemi a vlastnostmi dvojice tříd matic - třídy intervalových silně Mongeových matic a třídy intervalových slabě ...
 • Základní stochastické epidemiologické modely 

  Strachoňová, Karla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  V této práci je popsáno modelování šíření epidemií v uzavřených popula- cích pomocí dvou základních modelů: Greenwoodova a Reedova-Frostova. Nej- prve uvedeme shrnutí znalostí o Markovových řetězcích a náhodných veličinách. ...
 • Interaktivní hra na platformu Android 

  Harmanec, Nik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace na platformě Android. Jedná se o interaktivní online hru odehrávající se v reálném světě. Uživatelé na mapě uvidí závody ve svém okolí. Ve chvíli kdy se přiblíží ke startu budou ho ...
 • Optical analysis of pellet car damages 

  Dubský, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Peletizace je jedním z nezbytných kroků při zpracování železa. Železné pelety jsou vypalovány na vypalovací lince, která je složena z jed- notlivých aglomeračních vozíků. V důsledku kontinuálních změn teplot dochází k ...
 • Monte Carlo Pottsův model 

  Vlachovský, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Pottsův model je zobecněním Isingova modelu využívaným ve statistické me- chanice. Cílem práce je generovat z rozdělení daného tímto modelem. To nelze přímo, neboť stavový prostor je příliš velký, a proto se využívá Monte ...
 • Taxi service back-end 

  Březina, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  V poslední době začínají služby jako je Uber válcovat tradiční taxi společnosti. Cílem této práce je vytvořit back-end část aplikace pro místní taxislužbu. Vytvořená aplikace poskytuje rozhraní pro tvorbu a správu objednávek, ...
 • Extrakce melodie pomocí hlubokého učení 

  Balhar, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Extrakce melodie patří mezi nejdůležitější a nejtěžší úlohy oboru Music Information Retrieval, právě melodie je totiž tím hlavním, co si člověk po poslechu skladby odnáší a z podstaty se tedy často jedná o její nejvýraznější ...
 • Vývoj anotačního nástroje pro Universal Dependencies 

  Storzerová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Účelem práce bylo vyvinout uživatelsky příjemný nástroj pro rozbor věty. Jedná o aplikaci, v níž má uživatel možnost editovat lingvisticky anotovaná data, konkrétně texty anotované podle pravidel Universal Dependencies. ...
 • Výuka programovania 

  Hricko, Sebastián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Práca si kladie za cieľ vytvoriť mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá slúži na výuku programovania. Na rozdiel od podobných už existujúcich aplikácií sa nezameriava primárne na výuku konkrétneho programovacieho ...
 • iOS emulator for Windows 

  Joneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Cílem této práce je vytvořit program pro Windows, který bere aplikaci zkompilovanou pro iOS a emuluje ji. Přitom emuluje strojový kód pouze dané aplikace, naproti tomu funkcionalita původně poskytovaná iOS je přeložena na ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV