Recent Submissions

 • Accretion discs in the context of tidal disruption of stars in nuclei of galaxies 

  Štolc, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Stars can be stretched and ripped apart by the super-massive black hole at the core of a galaxy. The remnant gaseous trail gradually circularizes in a ring of mass that spreads by the viscous forces into an accretion disc. ...
 • Výnosové křivky 

  Korbel, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 9. 9. 2019
  The master thesis is looking into the estimation of yield curve using two ap- proaches. The first one is searching for parametric model which is able to describe the behavior of yield curve well and estimate its parameters. ...
 • Interaction of organic molecules with metal passivated semiconductor surfaces studied via STM 

  Zimmermann, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Název Studium interakce organických molekul na kovem pasivovaných površích křemíku pomocí STM Autor Petr Zimmermann Katedra / Ústav Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí doktorské práce Doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. ...
 • Study of Positive Column in Glow Discharge under Medium Pressures Using Computational Experiment 

  Laca, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Pozitivní sloupec v stejnosměrném doutnavém výboji byl zkoumán pomocí tekutinového modelu plazmatu v kyslíku a v argon-kyslíkové směsi při tlacích řádově několik stovek pascalů a pro výbojové proudy od 10 do 40 mA. Model ...
 • Spektroskopické studium interakcí fokusovaného svazku rentgenového laseru s hmotou 

  Burian, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Název práce: Spektroskopické studium interakcí fokusovaného svazku rentgenového laseru s hmotou Autor: Tomáš Burian Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Ing. Libor Juha, CSc., Oddělení ...
 • Nucleation in complex systems 

  Kulveit, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Název: Nukleace v komplexních systémech Autor: Jan Kulveit Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vedoucí práce: prof. Pavel Demo, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Oddělění optických materiálů Abstrakt: V této práci ...
 • Study of advanced high strength magnesium alloys by in situ techniques 

  Fekete, Klaudia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení aktivních deformačních mechanismů v moderních hořčíkových slitinách s vysokou pevností s využitím pokročilých in-situ metod umožňující vysoké rozlišení v čase a v prostoru. ...
 • Ground state investigations of Ce and U intermetallic compounds 

  Bartha, Attila (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Název práce: Studium základního stavu Ce a U intermetalických sloučenin Autor: Attila Bartha Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D., Katedra fyziky konden- zovaných ...
 • Nonabsolutely convergent integrals 

  Kuncová, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 9. 2019
  Title: Nonabsolutely convergent integrals Author: Krist'yna Kuncov'a Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: prof. RNDr. Jan Mal'y, DrSc., Department of Mathematical Analysis Abstract: In this thesis ...
 • 2D structures based on metal phosphonates; relationships between arrangement and properties studied by molecular simulations methods 

  Škoda, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 9. 2019
  Tato práce se zabývá strukturní analýzou vrstevnatých sulfofenylfosfonátů zirkonia a jejich interkalátů za pomoci metod klasických molekulárních simulací. V rámci práce byla určena vnitřní struktura plně i částečně ...
 • Research on effectivity of outreach in physics 

  Kolář, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 9. 2019
  Tato dizertační práce přináší mnoho příkladů aktivit v oblasti outreach a popu- larizace fyziky, přičemž primárně se zajímá o aktivity z České republiky a dalších evropských zemí. Je zde diskutován pojem efektivity těchto ...
 • Solar Wind Modification in the Earth Foreshock 

  Urbář, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 9. 2019
  Název práce: Ovlivněnı́ slunečnı́ho větru v zemském forešoku Autor: Jaroslav Urbář Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucı́ disertačnı́ práce: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., katedra fyziky ...
 • Turbulence in the solar wind from inertial to kinetic scales 

  Pitňa, Alexander (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 9. 2019
  Sluneční vítr, proud supersonické plazmy ze sluneční korony, je ideálním prostředím ke studiu toků plazmatu s vysokými hodnotami Reynoldsova čísla. Turbulentní procesy, které řídí dynamiku tzv. inerciální oblasti turbulence-tj. ...
 • Families of connected spaces 

  Bartoš, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 23. 9. 2019
  Families of connected spaces Adam Bartoš Abstract We deal with two completely different kinds of connected spaces - maximal connected spaces and metrizable continua. A topologi- cal space is maximal connected if it is ...
 • A study on ``A New Public-Key Cryptosystem via Mersenne Numbers'' 

  Richter, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  In 2016 NIST announced a start of a process of development and standardiza- tion of a post-quantum public-key encryption scheme. Mersenne-756839 was one of the proposals. This proposal is described in this thesis, as well ...
 • Mathematical modeling of blood coagulation process 

  Čapek, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 9. 2019
  On vessel wall injury the complex process of blood coagulation is set off. It is composed of vasoconstriction, primary hemostasis, secondary hemostasis and fibrinolysis. This work enriches current model of primary hemostasis ...
 • Properties of point defects in CdTe at temperatures of 300 - 600 K 

  Korcsmáros, Gabriel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 23. 9. 2019
  Tepelná stabilita krystalů p-CdTe byla studována pomocí měření vodivosti a Hallova jevu při pokojové teplotě a při mírně zvýšených teplotách. Bylo pozorováno, že tepelné změny často implikují anomální chování hustoty děr ...
 • Charge transport in semiconductor nanostructures investigated by time-resolved multi-terahertz spectroscopy 

  Kuchařík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 23. 9. 2019
  Spektra terahertzové vodivosti obsahují informace o mechanismech transportu náboje na nanometrových vzdálenostech a tak i o míře omezení jejich pohybu. V této disertační práci jsme dosáhli značného pokroku v porozumění ...
 • Level Truncation Approach to Open String Field Theory 

  Kudrna, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 9. 2019
  Pokud uvažujeme D-bránové pozadí v teorii strun (nebo ekvivalentně okrajové podmínky v kon- formní teorii pole), pak se předpokládá že klasická řešení pohybových rovnic otevřené strunové teorie pole popisují nová D-bránová ...
 • Multifunctional biomolecular assemblies for parallelized analysis of biomolecular interactions 

  Bocková, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 9. 2019
  Název práce: Multifunkční biomolekulární soubory pro paralelizovanou analýzu biomolekulárních interakcí Autor: Markéta Bocková Katedra: Fyzikální Ústav MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV