Recent Submissions

 • Procedural tree generator with LOD support 

  Defence status: DEFENDED
  Pelc, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 7. 2021
  Stromy jsou klíčovou součástí mnoha virtuálních prostředí, a proto je o realistické mo- dely stromů velký zájem. Ruční výroba takových modelů, včetně mnoha úrovní detailu, je velice časově náročná. Přestože se fraktálovitá ...
 • Elektronická učebnice matematických metod fyziky - křivkový a plošný integrál II. druhu, diferenciální operátory 

  Defence status: DEFENDED
  Gregor, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Hlavním cílem této práce je doplnit již vzniklé učební materiály k před- mětu Matematické metody ve fyzice o kapitoly zabývající se křivkovým integrálem II. druhu, plošným integrálem II. druhu a diferenciálními operátory. ...
 • Analýza sakadických očních pohybů žáků při interpretaci grafů 

  Defence status: DEFENDED
  Klosse, Patricie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Cílem této práce je analýza sakádických pohybů při řešení fyzikálních úloh s grafy. Analyzovali jsme data z řešení 6 úloh 23 účastníky. Ze směrů sakád u jednotlivých úloh jsme vytvořili histogramy, a v nichž jsme srovnali ...
 • Elektronická učebnice matematických metod fyziky - diferenciální rovnice 

  Defence status: DEFENDED
  Tarabíková, Aneta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Cílem práce je vytvořit pomocný studijní text k předmětu Matematické me- tody ve fyzice II věnující se diferenciálním rovnicím. Text je určen zejména pro studenty druhého ročníku učitelství fyziky na MFF UK, ale vhodný je ...
 • Úlohy pro práci s aplety - axiom o měření v kvantové mechanice 

  Defence status: DEFENDED
  Landa, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Náplní bakalářské práce bylo vyhledání apletů zaměřených na axiom o měření v kvantové mechanice a následné vytvoření sekvence úloh a jejich řešeních využívající konkrétní aplety. Celkem bylo vybráno 5 apletů a ke každému ...
 • Proč studenti chtějí studovat informatiku na VŠ a jaké výukové materiály považují za přínosné 

  Defence status: DEFENDED
  Mazná, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Tato práce se věnuje výuce informatiky a programování na střední škole, konkrétně tomu, jak by její výuka z různých hledisek vyhovovala studentům, kteří se rozhodli v informatice pokračovat i na vysoké škole. Hlavním cílem ...
 • Faker - generátor pseudonáhodného obsahu objektů v C# 

  Defence status: DEFENDED
  Průšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 10. 9. 2021
  Cílem této práce bylo vytvořit softwarovou knihovnu Faker schopnou vyplňovat in- stance uživatelem definovaných tříd pseudonáhodným obsahem. Tato knihovna by měla cílit na platformu .NET. Požadavky, které by měla knihovna ...
 • Fyzikální pokusy a gamebook 

  Defence status: DEFENDED
  Tarakjiová, Jasmína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením metodického materiálu, gamebooku, který poutavou a nenásilnou formou přiměje dítě přemýšlet nad zajímavými fyzikálními problémy. Řešení těchto problémů se dají snadno předvést na ...
 • Vektorový součin 

  Defence status: DEFENDED
  Macek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  V praci se pokousme naznacit odvozen vektoroveho soucinu postupem zprsnovan podmnek pro vysledny vektor, dokud nen jednoznacne urcen. Prace je psana tak, aby j mel moznost porozumet student stredn skoly, muze tedy slouzit ...
 • Globální analýza epidemiologických modelů 

  Defence status: DEFENDED
  Skopalová, Valerie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 6. 2021
  Modelování populace, v níž vypukla epidemie, má poměrně velké slovo při volbě stra- tegie v boji s touto nemocí. V této práci spíše jenom zběžně nahlédneme do základní pro- blematiky epidemiologických modelů. Konkrétněji, ...
 • Neparametrické testování nezávislosti trajektorií zvířat 

  Defence status: DEFENDED
  Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  V této práci předpokládáme pozorování trajektorií dvou objektů, které se potenciálně vzájemně ovplyvňují, a chceme navrhnout způsob, jak otestovat jejich nezávislost. For- mulujeme základní definice bodových procesů a ...
 • Bohrův model atomu 

  Defence status: DEFENDED
  Hřebík, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Název práce: Bohrův model atomu Autor: Lukáš Hřebík Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena ...
 • Studium vybraných charakteristik hliníkových slitin s přídavkem Yb a Zr 

  Defence status: DEFENDED
  Zikmund, Sebastien (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Předkládaná práce se zabývá vlivem příměsí ytterbia, manganu a zirkonu ve slitinách AlYb a AlMnYbZr ve stavech po odlití, válcování za studena se stupněm deformace 40 a 70 % a po vysokoteplotním žíhání. Materiály byly ...
 • Framework pro tvorbu her v souborovém systému 

  Defence status: DEFENDED
  Pelc, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 10. 9. 2021
  Na trhu existuje velké množství počítačových her. Jen malé procento her přidalo do svých cílů libovolnou formu výuky informatických dovedností. Komerční hry jsou většinou uzavřené a obsahují rozsáhlá zjednodušení, která ...
 • Cesàrova sčítací metoda 

  Defence status: DEFENDED
  Bouchalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 6. 2021
  Cesàrova sčítací metoda je jedna z několika sčítacích metod, která dokáže přiřadit součet, mimo jiné, i některým oscilujícím řadám. V této práci si tuto metodu předsta- víme a ukážeme si některé její zajímavé vlastnosti. ...
 • Speciální třídy P-matic v intervalovém prostředí 

  Defence status: DEFENDED
  Lorenc, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 7. 2021
  Tato práce se soustředí na zobecnění některých jednoduše rozpoznatelných podtříd P- matic do intervalového prostředí spolu s některými výsledky ohledně těchto tříd. Těmito třídami jsou B-matice, doubly B-matice a BR π ...
 • From computer 3D modelling to reality and back 

  Defence status: DEFENDED
  Zdražil, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Technologický pokrok neustále zrychluje a v jeho popředí se hřejí technologie spojené s 3D počítačovým modelováním, jako třeba 3D tisk, skenování a technologie spojené s virtuálně rozšířenou realitou. Tato práce dává ...
 • Geometrie papíru 

  Defence status: DEFENDED
  Hatschbachová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 6. 2021
  Skládání papíru je nedoceněnou metodou s řadou zajímavých využití v reálném životě. Od japonského tradičního origami jsme se dnes díky aplikování matematických principů dostali k jeho využití v kosmickém výzkumu či v ...
 • Curieho motory ve výuce fyziky 

  Defence status: DEFENDED
  Dolák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
 • Analýza komunikace ve výuce fyziky z pohledu transakční analýzy 

  Defence status: DEFENDED
  Fryčová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 7. 2021
  Práce se zabývá analýzou komunikace ve výuce fyziky z pohledu transakční analýzy. Byly realizovány záznamy 8 hodin výuky fyziky, kde byla probírána témata měrná tepelná kapacita a změny skupenství. Analýza byla provedena ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV