Poslední příspěvky

 • Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts 

  Bárta, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2018
  Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí (doktorská disertace) Miroslav Bárta 2002 Abstrakt Radiové záření Slunce představuje významný zdroj přímých informací o mnoha fyzikálních procesech spojených ...
 • Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod 

  Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2018
  Název práce: Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod Autor: Zuzana Bílková Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Václav Kučera, Ph.D., KNM, MFF UK Konzultant: RNDr. Jindřich ...
 • Belieavable decision making in large scale open world games for ambient characters 

  Plch, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2018
  Název práce: Uvěřitelné rozhodování virtuálních postav ve hrách s velkým otevřeným světem Autor: Tomáš Plch Katedra / Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí doktorské práce: Mgr. Cyril Brom, Ph. D., Katedra ...
 • Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems 

  Balázsová, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2018
  V předložené práci se zabýváme stabilitou nespojité časoprostorové Galerkinovy metody, aplikované na nestacionární, nelineární problémy konvekce - difúze. Nespojitá Galerkinova metoda představuje velice efektivní nástroj ...
 • Stationary fields in black-hole space-times 

  Čížek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 1. 3. 2018
  Motivována jak astrofyzikálními modely černých děr s akrečním diskem, tak čistým teoretickým zájmem, se tato práce zabývá tenkými disky obklopujícími černou díru. Jsou zde rozpracovány dvě metody jak dostat stacionární ...
 • Information retrieval and navigation in audio-visual archives 

  Galuščáková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 1. 2018
  Práca poskytuje prehľad metód pre interaktívne vyhľadávanie relevantných segmentov vo zvukových nahrávkach a vo videách. Práca najprv popisuje metódy pre vyhľadávanie v audio- vizuálnych archívoch založené na textovej ...
 • Median in some statistical methods 

  Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 12. 2017
  Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
 • Advanced Moment-Based Methods for Image Analysis 

  Höschl, Cyril (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  Tato disertace rozvíjí pokročilé metody analýzy obrazu založené na obrazových momentech. Zaměřujeme se především na návrh rychlých algoritmů pro počítání momentů v 2D i 3D a vytvoření nových příznaků, které jsou tolerantní ...
 • Detection and analysis of polychronous groups emerging in spiking neural network models. 

  Šťastný, Bořek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  Jak biologické struktury neuronových sítí reprezentují informace zůstává otevřenou otázkou. Stále více důkazů však naznačuje, že jsou neuronové sítě schopné vykazovat přesné a opakovatelné vzorce chování. Jednou z teorií, ...
 • Text mining in social network analysis 

  Hušek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  Názov: Text mining in social network analysis Autor: Bc. Michal Hušek Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedúca práce: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc., Katedra teoretické informatiky a matematické ...
 • d-Frames as algebraic duals of bitopological spaces 

  Jakl, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 2. 2018
  Achim Jung a Drew Moshier vyvinuli dualitu pro bitopologické prostory podobnou Stoneově dualitě čímž, mimo jiné, získali praktický nástroj k vyřešení konkrétího problému v teorii stabilně kompaktních prostorů. Tímto také ...
 • Median in some statistical methods 

  Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 2. 2018
  Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
 • Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost 

  Michalik, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 9. 2. 2018
  This work contains an overview of the results concerning number-theoretic pro- perties of some significant combinatorial sequences such as factorials, binomial coef- ficients, Fibonacci and Catalan numbers. These properties ...
 • Relaxační časy jader fluoru v chelátech s lanthanoidy 

  Bobrova, Yulia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 8. 2. 2018
  Contrast agents containing fluorine have great prospects for magnetic resonance imaging in medicine. Low representation of fluorine in human body and the suitable magnetic properties of its nucleus 19 F, provide great ...
 • Study of Lead Tungstate Crystal Scintillators for High Energy Physics Experiments 

  Burian, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 8. 2. 2018
  This thesis describes the measurement of the crystal samples of lead tungstate scintillators. New detectors in high energy physics will need high-quality electro- magnetic calorimeters. Crytur company in collaboration with ...
 • Morfologie a tvrdost částic titanového prášku připraveného kryogenním mletím 

  Ibragimov, Ilya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 8. 2. 2018
  The effect of cryogenic milling on morphology and microhardness of titanium powder was investigated. Initial powder of commercially pure titanium was subjected to cryogenic milling in liquid argon (LAr) using two different ...
 • Analytické řešení difrakce na planárních periodických strukturách 

  Kuchařík, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 2. 2018
  In my research work, I study diffraction by planar periodic structures (diffraction grating). In the first chapter, I try to familiarize the importance of diffraction gratings in spectroscopy. The second chapter explains ...
 • Optická charakterizácia transportu náboja v polovodičových detektoroch žiarenia 

  Ridzoňová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2018
  Measurements of DC photocurrent-voltage characteristic, photocurrents spectral response and laser induced transient current technique enable investigation of surface recombination centers, bulk trap levels and distribution ...
 • Polotělesa a planární funkce 

  Hrubešová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 2. 2. 2018
  The aim of this diploma thesis is to introduce the topic of semifields and to explain its connection with planar functions. From its beginning the thesis leads to the formulation of relation between commutative se- mifields ...
 • Jedno-priechodové schémy autentizovaného šifrovania 

  Homer, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 2. 2. 2018
  The topic of this thesis are mask based one-pass authenticated encryption schemes with associated data. Formal security requirements (AUTH and PRIV), scheme requirements as well as mask system requirements are specified. ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV