Poslední příspěvky

 • Natural GPU-friendly dynamic animation of human hair 

  Kmoch, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2018
  Přirozený vzhled vlasů je jedním z klíčových aspektů realističnosti virtuálních lidských postav, protože obličej a hlava přirozeně přitahují lidský pohled. V po- hyblivých scénách je realistické chování vlasů důležité ...
 • Texture modeling applied to medical images 

  Remeš, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2018
  V práci jsou prezentovány nové deskriptivní mnoharozměrné markovské tex- turní modely aplikované na počítačem podporovanou diagnostiku rentgenových mamogramů. Tyto netriviální matematické modely, aplikovatelné též v široké ...
 • Structural properties of graphs and eficient algorithms: Problems Between Parameters 

  Knop, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 5. 2018
  Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry Dušan Knop Parametrizovaná složitost se v přůběhu posledních dvou dekád stala jednou z nejvýznamějších oblastí výpočetní složitosti. ...
 • Optimality of function spaces for classical integral operators 

  Mihula, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 5. 2018
  V práci je zkoumána otázka optimality prostorů funkcí invariantních vůči ne- rostoucímu přerovnání vzhledem k Hilbertově transformaci a Rieszovu potenciálu. Pro tyto operátory je zde plně charakterizována optimalita v rámci ...
 • Study of reaction cross-sections important for advanced nuclear systems 

  Chudoba, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Doktorská práce je zaměřena na měření neutronových účinných průřezů, zejména účinných průřezů (n,xn) prahových reakcí. S nástupem pokročilých jaderných sys- témů jako jsou rychlé reaktory Generace IV, urychlovačem řízené ...
 • Microstructure, swelling and deformation behavior of methacrylate hydrogels with interpenetrating network structure 

  Sadakbayeva, Zhansaya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 4. 2018
  Název: Mikrostruktura, botnání a deformační chování methakrylátových hydrogelů s interpenetrující síťovou strukturou Autor: Zhansaya Sadakbayeva Školící pracoviště: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální ...
 • Three-dimensional ambient noise tomography of the Bohemian Massif 

  Valentová, Ľubica (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2018
  Vykonali sme 3D tomografiu Českého masívu vychádzajúcu z prevzatých disperzných kriviek povrchových vĺn v rozsahu periód 4-20 s, ktoré boli získané kroskoreláciou seizmického šumu medzi stanicami. V tomografickej inverzii ...
 • Analýza zotavování membránového potenciálu kvasinek za stresových podmínek vyvolaných protonoforem CCCP 

  Babuka, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 9. 5. 2018
  Diplomová práce se zabývá studiem odezvy vnitrobuněčného pH kvasinkových buněk na různá vnější prostředí, především ve vztahu k protonoforu karbonylkyanidu m-chlorophenylhydrazonu, CCCP. K měření vnitrobuněčného pH ...
 • Reactivity of transition metals - influence of the degree of oxidation of active substrate 

  Kettner, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 4. 2018
  V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. ...
 • Single-molecule spectroscopy of photosynthetic antenna systems 

  Malý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 4. 2018
 • Electronic structure and magnetic properties of the materials with strong electron-electron correlation 

  Kozub, Agnieszka Lidia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2018
  V disertační práci jsou shrnuty metody vhodné pro realistický popis elektronové struktury silně korelovaných systémů a následně jsou tyto metody použity k roz- boru chování vybraných materiálů. Diskutované metody spojují ...
 • Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at Compass 

  Matoušek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 3. 2018
  Doktorská práce pod dvojím vedením Název: Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v ex- perimentu COMPASS Autor: Jan Matoušek Abstrakt: Struktura nukleonů je v současné době popisována pomocí partonových ...
 • Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles 

  Greben, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 3. 2018
  Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové ...
 • Structural study of nanocrystalline titanium oxide films and their temperature stability 

  Chlanová, Lea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 3. 2018
  Název: Studium struktury a teplotní stability nanokrystalických tenkých vrstev oxidu titaničitého Autorka: Lea Chlanová Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí práce: Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., Katedra ...
 • Asteroidy vnitřního pásu ve spin-orbitální resonanci 

  Vraštil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 4. 2018
  Souvislosti: V minulosti byly ve vnější části hlavního pásu objeveny asteroidy, jejichž rotační osy jsou téměř rovnoběžné. Působením YORP efektu se z původně náhodných směrů postupně stáčely, až se zachytily ve spi-orbitální ...
 • Two-dimensional model of dissociative recombination 

  Hvizdoš, Dávid (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 4. 2018
  Účelem této práce je zkonstruovat numericky řešitelný kvantovo mechanický model popisující dynamiku nepřímého mechanismu disociativní rekombinace molekulárního kationtu příchozím elek- tronem. Řešení tohoto modelu je ...
 • Studium přesných prostoročasů s kosmologickou konstantou 

  Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 4. 2018
  V práci se zabýváme přesným řešením Einsteinových rovnic, které je popsáno Pleba'nského-Demia'nského metrikou. Tato metrika popisuje prostoroča- sy typu D a obsahuje sedm nezávislých parametrů, mezi které patří i elektrický ...
 • Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles 

  Greben, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 4. 2018
  Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové ...
 • Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts 

  Bárta, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2018
  Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí (doktorská disertace) Miroslav Bárta 2002 Abstrakt Radiové záření Slunce představuje významný zdroj přímých informací o mnoha fyzikálních procesech spojených ...
 • Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod 

  Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 23. 3. 2018
  Název práce: Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod Autor: Zuzana Bílková Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Václav Kučera, Ph.D., KNM, MFF UK Konzultant: RNDr. Jindřich ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV