• Reprezentace mezní vrstvy atmosféry modelem WRF ve vysokém rozlišení 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním výsledků simulací numerického modelu WRF v předpovědním módu pro 9 schémat parametrizace mezní vrstvy a v klimatickém módu pro 4 vybraná schémata. První část práce je věnována ...
  • Analysis of the numerical solution of Forchheimer model 

   Defence status: DEFENDED
   Gálfy, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce je věnována studiu a analýze numerického řešení nelineárního toku porézním prostředím pomocí obecných Forchheimerových model·. Ne- spojitá Galerkinova metoda je vybrána pro numerickou analýzu. První část práce ...
  • Lineární teorie diferenciálních rovnic se zpožděním 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zabývá studiem zpožděných diferenciálních funkcionálních rovnic. Z Banachovy věty o pevném bodě plyne existence jednoznačného řešení, ale už žádná infor- mace o tom, jak vypadá. V práci se zaměřujeme právě ...
  • Machine Learning in Algorithmic Trading 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce se zabývá aplikací metod strojového učení v algoritmickém obchodování. Inspirováni intraday obchodníky implementujeme systém predikující cenu na základě formací vzorů a technických indikátorů. Na podrobných ...
  • Mnohorozměrné modely zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Tato diplomová práce se věnuje představení některých přístupů k rozšíření jednoroz- měrného GARCH modelu do více dimenzí. Představujeme jednotlivé modely a věnujeme se metodám jejich odhadu. Dále uvádíme některé statistické ...
  • Study of screen level temperature dependency on interactions and feedbacks of physics parameterizations in numerical weather prediction and climate models. 

   Defence status: DEFENDED
   Švábik, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Prízemná teplota je meraná vo výške 2 metre nad zemským povrchom. Je to jedna z najpoužívanejších charakteristík atmosféry v rôznych odvetviach meteorológie a iných oblastiach spojených s predpoveďou počasia. Základom je ...
  • Praktická elektroakustika ve výuce fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Matouš, Otakar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   v českém jazyce Předkládaná práce se zabývá elektroakustickými měniči ve výuce fyziky. Její první část obsahuje přehled studijních materiálů, učebnic fyziky a výběr z odborné literatury, ve kte- rých je toto téma obsaženo. ...
  • Předpovídání chování posluchačů streamovacích služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Stachura, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Název práce: Předpovídání chování posluchačů streamovacích služeb Autor: Bc. Šimon Stachura Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Pilát, Ph. D. Abstrakt: Streamovací ...
  • Electrotransport properties of CuMnAs single crystals 

   Defence status: DEFENDED
   Volný, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Měření elektro-transportních vlastnostní malých vzorků nepravidelného tvaru je nesnadný úkol. Pro překonání těchto obtíží byla v této práci použita technika mikro-obrábění vzorků pomocí fokusovaného iontového svazku. Proces ...
  • U in metastable systems: structure, magnetism, superconductivity 

   Defence status: DEFENDED
   Buturlim, Volodymyr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Název práce: U v metastabilních systémech: struktura, magnetismus a supravodivost Autor: Volodymyr Buturlim Katedra / Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. ...
  • Nelineární modelování volatility finančních časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Sychova, Maryna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   V této práci zkoumáme vybrané nelineární modely volatility a jejich vlast- nosti. Na začátku definujeme modely s nekonstantním rozptylem, zejména mo- dely ARCH, GARCH a EGARCH. Potom studujeme pravděpodobnostní rozdě- lení, ...
  • Lineárne modelovanie volatility finančných časových radov 

   Defence status: DEFENDED
   Kollárová, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s modelmi triedy ARCH(∞), ktoré modelujú volatilitu časového radu ako lineárnu funkciu kvadrátov reziduí. Konkrétne, práca pojednáva o modeloch IGARCH, FIGARCH a HYGARCH, ktoré ...
  • Aproximativní datové profilování 

   Defence status: DEFENDED
   Kolek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Na základě analýzy datových vstupů přináší datové profilování sumarizaci hodnot, která je vypočtena pomocí různých typů statis- tik. S růstem velikosti dat uložených v datových zdrojích se však nejedná o výpočetně snadnou ...
  • Stochastické metody v krystalografii 

   Defence status: DEFENDED
   Kulich, Damián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   V práci zavedeme mozaiky jako model mikrostruktury zrn v polykrystalickém ma- teriálu. Dále představíme potřebné popisy trojrozměných orientací pro kótování buněk. Představíme potřebnou teorii markovských řetězců abychom ...
  • Cryptanalytic attacks on lightweight ciphers 

   Defence status: DEFENDED
   Rabas, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   V roce 2016 vyhlásil Národní institut standardů a technologie (NIST) nový stan- dardizační proces a kryptografickou soutěž pro Lehkovážnou kryptografii (Odlehčená kryptografie). V naší práci bude čtenář seznámen se základy ...
  • Optimalizace nasazení cloudových aplikací při zohlednění rozdílných QoS požadavků 

   Defence status: DEFENDED
   Khalyeyev, Danylo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Zajištění kvality služeb (QoS) v tzv "cloud" a "edge-cloud" prostředí je jedním z největších současných problémů v oblasti cloudových systémů. V současné době, je nasazení cloudových aplikací řízeno pomocí systému cloudové ...
  • Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vysokotlaké skenovací tunelové mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabaja, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Název práce: Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vyso- kotlaké skenovací tunelové mikroskopie Autor: Petr Dlabaja Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Matvija, ...
  • Podpora tokenizace pro Diff a Patch 

   Defence status: DEFENDED
   Antoniewicz, Arkadiusz Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Algoritmy na porovnávanie súborov a pomocné programy "diff", "patch" a "diff3" sa často používajú v programovaní za účelom porovnávania kódu a v mnohých systémoch správy verzií. Napriek užitočnosti sú výsledky týchto ...
  • Konstrukce MDS matic 

   Defence status: DEFENDED
   Belza, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zaměřuje na takzvané Maximum Distance Separable (zkrá- ceně MDS) matice nad konečnými tělesy, především pak na cirkulantní MDS matice. Na začátku jsou představeny koncepty související s MDS kódy a jejich ...
  • Pojmenované entity a ontologie metodami hlubokého učení 

   Defence status: DEFENDED
   Rafaj, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   V této diplomové práci popisujeme metodu pro propojování pojmenovaných entit a ontologické databáze. S použítím hlubokých neuronových sítí a kontextualizovaných embedingů BERT jsme vytořili model, který společně provádí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV