• A new study of orbital and long-term variations of the Be star phi Persei 

   Defence status: DEFENDED
   Jonák, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Známa spektroskopická dvojhviezda ϕ Per je pozoruhodný kompaktný hviezdny sytém pozostávajúci z Be hviezdy a podtrpaslíka typu O. Preskúmali sme sadu takmer 400 spektier pochádzajúcich z observatórií v Ondřejove a Potsdame ...
  • Exact spacetimes in modified theories of gravity 

   Defence status: RECOGNIZED
   Karamazov, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 3. 2022
   V rešeršní části této diplomové práce shrnujeme poznatky o modifikovaných teori- ích gravitace, především pak takových, které jsou charakterizovány dodatečnými křivostnímy invarianty v hustotě lagrangiánu. Dále uvádíme ...
  • Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures on Silicon Surface - STM Study 

   Defence status: RECOGNIZED
   Alexandridis, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Chování kovů III (Al) a IV (Sn) skupiny na povrchu Si(100) bylo studováno metodou skenovací tunelové mikroskopie v teplotním rozmezí 115 K až 350 K. Vývoj délek cínových řetíšků při pokojové a vyšší teplotě byl studován ...
  • Výkonná implementace stromů chování pro Unity 

   Defence status: DEFENDED
   Berný, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   Představujeme vám Bursted Behavior Trees framework (BBT) pro Unity, který vyu- žívá technologie Unity - Job system a Burst compiler, a je doplněn node-based vizuálním editorem. BBT je v současnosti jediná implementace ...
  • Generování výsledků tenisových dvouher 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Tato práce se zabývá generováním krátkých článků o proběhlých tenisových dvouhrách ze strukturovaných dat. Články jsou generovány na základě šablon heuristicky získaných z původních novinových článků. Výsledkem práce je ...
  • 1D model of laser-assisted potential scattering 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   Cílem této práce je vyšetřit vliv silných femtosekundových elektrických polí na rozptyl částice krátkodosahovým potenciálem použitím zjednodušujícího jednorozměrného mod- elu. Interakční potenciál má tvar jednoduché schodové ...
  • Aplikace pro pořizování poznámek založená na platformě Solid 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   V současnosti lze pozorovat trend, dle kterého se uživatelsky generovaný obsah postupně přesouvá z mnoha malých nezávislých webových stránek do malého počtu komplexních webových aplikací provozovaných nadnárodními ko- ...
  • Kombinatorické aplikace konečných těles 

   Defence status: DEFENDED
   Dančo, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
  • Modified Gravity and Cosmic Acceleration: Now and in the Early Universe 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 2. 2022
   Tato práce je shnrutím našich predchozích publikací, v nichž jsem zkoumali problém temné energie a kosmologické konstanty v kontextu modifikované gravitace. V první části představujeme rozšíření mimetické temné hmoty. ...
  • Korelace AFM a mikro-spektroskopie aplikovaná na soubor nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Tato práce se zabývá dvěma velmi moderními metodami používanými pro zkoumání světa v menším než mikro měřítku. První z nich je tzv. AFM (mikroskopie atomárních sil), používaná pro měření topologie vzorku až na atomární ...
  • Detekcia nabitých produktov ión-molekulárnych reakcií pri nízkych teplotách 

   Defence status: DEFENDED
   Vanko, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Táto práca rozoberá štúdium ión - molekulárnych reakcií za použitia aparatúry s kryo- génnou 22 pólovou rádio-frekvenčnou pascou. V úvode vysvetľujeme správnosť využitia techniky na merania pri podmienkach replikujúcich ...
  • Rozpoznávání a klasifikace učebnic pomocí hlubokého učení 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrák, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   Cílem práce bylo použití hlubokého učení k rozpoznávání učebnic a jejich klasifikaci do vyučovacích předmětů a úrovní, a to na základě textových údajů, jako je název knihy, autor, nakladatel a stručný popis obsahu. Jako ...
  • Acoustics of interaction of unsteady flows with periodic structures 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hruška, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Akustika interakcí vířivého proudění s periodickými strukturami Viktor Hruška ABSTRAKT Tématem této dizertace je studium vybraných případů z oblasti aeroakustiky periodických struktur. Kritická analýza použitelnosti ...
  • C++ Runtime for HelenOS 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrák, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   Aby operační systém podporoval běh programů napsaných v určitém programovacím jazyce, musí obsahovat běhové prostředí daného jazyka. Běhová prostředí různých programovacích jazyků se mohou lišit, ale obecně sestávají z ...
  • CeT2Al2 compounds with enhanced electron-phonon interaction - preparation and characterisation of single crystalline samples 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci CePd2Al2, která je intermetalickou, nekongruentně sa tavící sloučeninou. Vzhledem k její nekongruentní povaze bylo připraveno několik polykrystalických vzorků ...
  • Test přesnosti modelů polohy okolozemní rázové vlny pro čelní a vysokošířková pozorování družic INTERBALL-1, CLUSTER a GEOTAIL 

   Defence status: RECOGNIZED
   Stránská Matějová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 2. 2022
   Název práce: Test přesnosti modelů polohy okolozemní rázové vlny pro čelní a vysokošíř- ková pozorování družic INTERBALL1, CLUSTER a GEOTAIL Autor: Jana Matějová Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové ...
  • Effectivity and Limitations of Homomorphic Secret Sharing Schemes 

   Defence status: DEFENDED
   Jančová, Ľubica (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 2. 2022
   Táto práca sa zameriava na konštrukcie homomorfných schém na zdieľanie tajomstva (HSS), o ktorých nie je známe, že by implikovali plne homomorfné šifrovanie. Efektivita týchto konštrukcií závisí na zložitosti problému ...
  • Multi-agent Path Finding 

   Defence status: RECOGNIZED
   Švancara, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 3. 2022
   Zadáním multi-agentního hledání cest (MAPF z anglického multi-agent path finding) je nalézt nekonfliktní cesty pro neměnnou skupinu agentů, kteří se pohybují ve sdíleném prostředí. Každý z agentů je definován svojí výchozí ...
  • The Belle II vertex detector alignment studies and prompt sin 2 phi analysis 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kandra, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Táto práca sa venuje alignmentovým štúdiam vrcholového detektora počas prvých rokov fungovania Belle II detektora a rýchlej sin2φ1 analýze použitím prvých relevantných dát zhromaždených týmto detektorom. Najprv sú predstavené ...
  • Unconventional behavior of Ce and Yb compounds induced by extreme pressure 

   Defence status: RECOGNIZED
   Král, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 3. 2022

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV