• Systém správy sítě WiFi access pointů 

   Bulan, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2005)
   Datum obhajoby: . . 2005
  • Giniho index 

   Zlatohlávek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
  • Výbojové zdroje plazmatu s podporou magnetického pole 

   Havlíček, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2006
   Main aim of this work was measurement of a floating potential fluctuations in the cylindrical magnetron in classical configuration in neon. Two Langmuir probes were used for measurement of wave vector. The following values ...
  • Ultrafilters and Small Sets 

   Flašková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 4. 2006
  • Studium atmosfér Be hvězd 

   Sokolovičová, Júlia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 2. 2006
   Be stars are a group of hot, massive, emission-line stars characterized by intense radiatively-driven stellar wind and extremely rapid rotation. The typical emission in the Balmer series arises in a thin equatorial disc ...
  • Výuka kombinatoriky na střední škole s využitím webových stránek 

   Farská, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 9. 2006
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření webových stránek pro výuku kombinatoriky na středních školách. V době psaní této práce existovaly jen neúplné nebo velmi stručné webové stránky k tomuto tématu a většina z nich ...
  • Valence deverbativních substantiv v češtině 

   Kolářová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 5. 10. 2006
  • Navrh nabytku 

   Pekárek, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2006
   Program pro návrh nábytku je aplikace, která umožňuje v uživatelsky přítulném grafi ckém prostředí vytvářet návrh skříní. Navrhovaná skříň odpovídá požadavkům zadávaných uživateli. Na základě těchto požadavků a seznamu ...
  • Vlastnosti MDA (Model driven architecture) a možnosti kombinace MDA s jinými způsoby specifikace požadavků 

   Bartoň, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2006
  • Application of Biophysical Methods in Functional Studies of Defects of Mitochondrial Energy Transformation 

   Vojtíšková, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 4. 2006
  • Interacting Galaxies Magellanic Clouds and Milky Way 

   Růžička, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 22. 11. 2006
  • Fyzikální experimenty s běžným hardwarem 

   Sedláček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 3. 2006
  • Multiplatformní API uživatelského rozhraní pro C/C++ 

   Meluzín, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2006
   Cílem projektu MWindows je vytvoření multiplatformního toolkitu pro vývoj gra fického uživatelského rozhraní s použitím jazyka C++, čímž je určen pro rychlostně náročné aplikace. Toolkit musí maximálně zakrývat specifi ka ...
  • Simulace obchodniho domu 

   Bartušek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2006
   Cílem práce je napsání programu, který umožní navrhnout model obchodního domu (supermarketu). Do modelu postupně umisťujeme základní prvky - např. regály nebo pokladny, až vytvoříme funkční obchod. Poté diskrétní simulací ...
  • Rozvrhovací úlohy typu Flow-shop 

   Dyntar, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 2. 2006
   Je podán popis rozvrhování flow shop a lot streaming včetně příkladu. Dále jsou ukázány metody a algoritmy pro řešení různých verzí problému určení velikostí skupin pro přepravu mezi stroji v prostředí flow shop se dvěma ...
  • Povrchově zesílené fotofyzikální jevy v organických molekulách na kovových nanočásticích 

   Špringer, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 5. 2006
  • Numerické řešení třírozměrného proudění 

   Kyncl, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 2. 2006
   Nazev prace-: Numericke fesem tfirozrnorneho proucleni Autor: Martin Kyncl Katcdra: Katedra numericke iiiatcinatiky Vedouci diplomove prace: Doc. RNDr. Jifi Felcman, CSc. e-mail vedouciho: felcman(G>karlm.inff.cuni.c/ ...
  • Modelling and Statistics of Spatial Point Processes 

   Prokešová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2006
  • Kovarianční funkce prostorově-časových řad 

   Tetíková, Vendula (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 5. 2006
   Space-time series and their covariance function are very important in areas such as meteorology, hydrology and evolutionary biology. This diploma thesis concentrates on space-time covariance functions and on the way how ...
  • Relaxace excitonových stavů v umělé fotosyntetické anténě 

   Alster, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV