Now showing items 21-40 of 10243

  • Efficient and Expressive Microfacet Models 

   Defence status: DEFENDED
   Atanasov, Asen (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 3. 2023
   Název: Efektivní a expresivní mikrofasetové modely Autor: Asen Atanasov Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí: doc. Dr. Alexander Wilkie, Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: V realistickém ...
  • Stimulated inelastic interactions between free electrons and light 

   Kozák, Martin
   Date of defense: 1. 3. 2023
  • Asynchronous Duet Benchmarking 

   Defence status: DEFENDED
   Drozdík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Přesná detekce zpomalení benchmarků v nestabilních prostředích, jako je veřejný cloud, je obtížná. Cloud nabízí dostupnou a škálovatelnou in- frastrukturu pro spouštění benchmarků, ale tradiční metody benchmarkingu často ...
  • Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 9. 1. 2023
   Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu Jan Vávra 3. října 2022 Abstrakt Mnoho dnešních studií sbírá data opakovaně na těch samých jedin- cích po předem vymezenou časovou dobu. Takto ...
  • Počítačové modelovanie membránových proteínov 

   Defence status: DEFENDED
   Šimko, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   Předkládaná práce se zabývá aplikací řízených molekulárně dynamických simulací na medicínsky zajímavé biomolekulární systémy. Nejprve byly otestovány metody určení profilu volné energie na modelovém systému (Ala)10. Potom ...
  • Modeling and statistics of random tessellations with applications to the study of microstructure of polycrystallic materials 

   Defence status: DEFENDED
   Seitl, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 12. 2022
   Filip Seitl Modelování a statistika náhodných mozaik s aplikacemi ve studiu mikrostruktury polykrystalických materiálů Práce popisuje statistickou metodologii sloužící k analýze Laguerrových mozaik. Na Laguerrovu mozaiku ...
  • Convergence in Banach Spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Silber, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 9. 2022
   Tato práce se skládá ze tří odborných článků. Společným tématem prvních dvou je možnost iterace slabě∗ derivovaných množin v duálních Banachových prostorech. V prvním článku dokážeme, že v duálu jakéhokoliv nereflexivního ...
  • Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Betušiak, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 1. 2023
   Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je charakterizácia transport náboja v CdZnTe radiačných detektoroch a stúdia vplyvu osvetlenia detektoru na transport náboja.Transportné vlastnosti sú zmerané pomocou metódy ...
  • Gravitační perturbace v NP/GHP formalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 3. 2. 2023
   Práce seznamuje čtenáře s tetrádovými přístupy v obecné teorii relativity (OTR), jmenovitě s Newman - Penroseovým (NP) a a Geroch - Held - Penroseovým (GHP) for- malismem. Ty jsou následně vztaženy k běžnějším souřadnicovým ...
  • Time-dependent CP violation in B0 → ηc KS0 decays at the Belle experiment, Alignment of the Belle II detector 

   Defence status: DEFENDED
   Bilka, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 11. 2022
   Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje ...
  • Effect of magnetic field perturbations on tokamak plasma 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 07. 01. 2026
   Markovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Název: Vliv pole magnetických perturbací na plazma v tokamaku Autor: Tomáš Markovič Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: Ing. Ivan Ďuran, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Abstrakt: K základním ...
  • Structure and complexity of homomorphisms 

   Defence status: DEFENDED
   Bok, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 12. 2022
   Tato práce se zabývá výpočetními problémy okolo grafových homomorfismů a příbuz- ných konceptů. Především se zabýváme složitostními dichotomiemi, které rozlišují mezi polynomiálními a NP-úplnými problémy. Výsledky tohoto ...
  • Tessellation of trimmed NURBS surfaces. 

   Defence status: DEFENDED
   Safko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Konštrukcia trojuholníkových sietíz orezových NURBS plôch je klasický problém v CAD/CAM s dlhou tradíciou a obrovským množstvom výzkumu v danej oblasti. V tejto práci prezentujeme algoritmus pre tvorbu trojuholníkových ...
  • RISC-V support in MSIM 

   Defence status: DEFENDED
   Papesch, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   V této práci jsme přidali podporu RISC-V do emulátoru MSIM. MSIM podporoval pouze procesor MIPS R4000 a byl používán pro výuku operačních systémů. Tento projekt přepracovává MSIM aby podporoval více architektur procesoru ...
  • Joint inverse modeling of coseismic and postseismic slip of the 2014 South Napa, California, earthquake 

   Defence status: DEFENDED
   Premus, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Název: Sdružené inverzní modelování koseismického a postseismického skluzu kalifornského zemětřesení South Napa 2014 Autor: Jan Premus Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí dizertační práce: prof. František Gallovič, Katedra ...
  • Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Brynza, Mykola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 1. 2023
   Karbid křemíku (SiC) je polovodič s širokým zakázaným pásem až do 3,2 eV. Aplikace na bázi SiC jsou schopné pracovat v extrémních podmínkách, vysokoteplotních a vysokoenergetických režimech. Tato práce je zaměřena na ...
  • Detekcia nelinearity vo finančných časových radoch 

   Defence status: DEFENDED
   Dudlák, Oliver (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Práca je zameraná na neparametrické a parametrické testovanie nelinearity v časových radoch a ich aplikáciu na finančné dáta. Z neparametrických testov práca popisuje test bispektrálnej hustoty, kde na jej základe testujeme ...
  • Cryptosystems based on coding theory 

   Defence status: DEFENDED
   Parýzková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 3. 2. 2023
   Kryptosystémy s veřejným klíčem, které v dnešní době využíváme (jako např. RSA), budou v budoucnu prolomitelné kvantovými počítači. Z toho důvodu byl institucí NIST v roce 2017 zahájen proces standardizace postkvantové ...
  • Point processes on networks 

   Defence status: DEFENDED
   Zahrádková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Cílem této diplomové práce je navrhnout základní teorii pro bodové procesy na line- ární i rovinné síti v R3 . Lineární, rovinná síť je tvořena systémem hran, resp. stěn 3D mozaiky. Pomocí Gibbsovu-Laguerrovu modelu ...
  • Parameterized Algorithms for 2-Edge Connected Steiner Subgraphs 

   Defence status: DEFENDED
   Sami, Sasha (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   In the weighted Minimum 2-Edge Connected Steiner Subgraph (2-ECSS) problem, the input is a simple undirected edge-weighted graph. The task is to find a subgraph with the least cost (sum of weights of edges), such that for ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV