Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Participace mladých lidí jako prvek stabilní demokracie? 

  Vařák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2017
  The topic of this thesis is political socialization of selected former members of the Czech-German Youth Forum towards political participation and democratic citizenship. Four former members whose terms in office were ...
 • Personální marketing v získávání pracovníků call center 

  Švarcbachová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 9. 2017
  This bachelor thesis deals with the subjects of recruitment and HR marketing with the focus on the call centers area. The thesis explains the recruitment and personnel marketing terms. It also analyzes specifics of call ...
 • Komparace občanského vzdělávání v České republice, Francouzské republice a Spolkové republice Německo 

  Škopková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  This work reviews the process of updating of citizenship education in the Czech Republic, France and Germany. The introductory part of the text outlines the current situation of citizenship and political education in the ...
 • Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma - pražské čtvrti 

  Škorpilová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2017
  This bachelor thesis deals with toponyms (oikonyms) in Czech sign language. The goal was to map the signs of Czech sign language for 112 Prague boroughs. The language material was collected by method of elicitation from ...
 • Postoje k porodu u českých žen 

  Zámečník, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2017
  Nowadays, women have a wide range of sources of information about childbirth. Women's attitudes toward childbirth are made by sharing experiences between women and in families but also they are based on informations from ...
 • Heideggerovo pojetí zkušenosti 

  Ševčík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2017
  Heidegger's Concept of Experience Abstract The paper aims to explore one of the central concepts of Heidegger's late philosophy. The experience here, compared to the concept in the early period of his thinking, takes on ...
 • Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie na okrese Cheb 

  Novák, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2017
  The aim of the bachelor thesis is to summarize the existing knowledge of the chipped-stone artifacts in the district of Cheb. The thesis provides a revision of a collection of findings located in Cheb museum, localisation ...
 • De Stijl a česká avantgarda 20. a 30. let 20. století 

  Pražanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2017
  The diploma thesis De Stijl and Czech Avant-Garde Art of the 1920's and 1930's focuses on the Dutch art movement De Stijl (1917-1931) and the relationship of its protagonists to the Czech avant-garde scene of the inter-war ...
 • Téma: První léta Filmového symfonického orchestru (FISYO) 

  Poláková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2017
  This thesis deals with the inception and initial operation of the Film Symphony Orchestra (FISYO) which was the only ensemble that was used for recording film music for local feature film production since 1943 till the ...
 • Asijská menšina v Peru 

  Kaňáková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  The beginnings of Asian immigration to Latin America dates back to the early 19th century and with its significance ranks among the most compelling migration processes in Latin American history. One of the main centers of ...
 • Role křesťanství při westernizaci v době Meidži 

  Bartáková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  This bachelor's thesis is focused on rapidly changing position of Christianity during the Meiji period. Firstly, it adresses the arrival of Christian religion to Japan in the second half of the 19th century as well as the ...
 • Koncové větné částice v klasické čínština na příkladu spisu Xunzi 

  Pěchulová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  systém koncových větných částic v klasické čínštině a rozdělení částic do skupin podle jejich způsobu užití. Problematice větných částic v klasické čínštině nebyla věnována dostatečně systematická pozornost, z velké většiny ...
 • Mezinárodní migrace pracovních sil v současném Japonsku 

  Očková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  The bachelor thesis weighs possibilities and limits of the Japanese immigration policy. The thesis is analysing the development of immigration and integration policy of Japan from the end of the World War II to April 2017, ...
 • Analýza vybraných koncepcí systémů kvality dalšího vzdělávání v České republice 

  Straková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  The diploma thesis deals with the area of quality of further education. It focuses in detail on the concepts of quality of further education, standardized quality management systems at international level (ISO 9000, EFQM ...
 • Beitrag der Dramapädagogik zum DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülern. Ein Aktionsforschungsprojekt. 

  Melicharová, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2017
  Keywords action research, drama-based pedagogy, holistic pedagogy, activity based teaching, learning disabilities Abstract The thesis deals with the process of pedagogical qualitative action research and its results. The ...
 • "Krásné piety" krásného slohu 

  Čtvrtníková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2017
  The thesis in its first part outlines in general the iconographical type of pietà and its genesis from the very beginning of the representation of this type until the end of the 14th century. Furthermore the work interprets ...
 • Severní Sakkára v době 1. - 3. dynastie 

  Kynclová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2017
  The aim of bachelor work is to describe burial site in northern Saqqara from the 1st to the 3rd dynasty and to summarize topography of the area together with description of both substructure and superstructure of the tombs. ...
 • Místo obecné češtiny ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

  Khomenko, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  The aim of this thesis is to find out, and then to analyze, whether adult students of Czech as a foreign language can recognize the differences between Literary and Common Czech language, whether they define where they ...
 • Forma a obsah v "nové čínské básni" 

  Kapounová, Karina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  This thesis focuses on the poets Chen Mengjia 陳夢家 (1911-1966) and Rao Mengkan 饒孟侃 (1902-1967) who were in the late twenties and the early thirties writing "new poems" influenced by a poet and a theoretician Wen Yiduo within ...
 • Aplikace neoliberálních politik v Kolumbii a Venezuele a jejich následky 

  Hudec, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2017
  The aim of the thesis is to map the political development in two neighboring countries in Latin America: Venezuela and Colombia. Thesis will be temporarily limited from the 1990s to 2013. The student will focus on attempts ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV