Zobrazují se záznamy 1-20 z 18730

  • Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století. 

   Kubalík, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 2. 3. 2018
   Problém estetických pojmů v Autor: Štěpán Kubalík Vedoucí disertační práce: doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Tématem disertační práce je debata o povaze estetických pojmů (výroků či soudů . Hlavní pozornost je věnována dvěma milníkům ...
  • Ekfráze v díle Karen Blixenové 

   Slouková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 1. 3. 2018
   Předložená disertační práce se zabývá analýzou ekfrastických pasáží v povídkách dánské spisovatelky Karen Blixenové. Poukazuje přitom na problematiku různého definování ekfráze, přičemž vychází z širšího pojetí tohoto ...
  • Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2018
   Bakalářská práce obsahuje představení jevů souvisejících s vnímáním a prožíváním prvků ekonomiky v dětství a dospívání. Klíčovými tématy jsou ekonomická socializace, ekonomická gramotnost, schopnost odložené gratifikace, ...
  • Combinatorics of filters on the natural numbers 

   Chládek, Alexandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2018
   Práce se věnuje kombinatorickým vlastnostem filtrů na přirozených číslech. Obsahuje úvod a motivaci do problematiky definovatelnosti filtrů a jejich kombinatorikou, definice základních typů filrů: P-filtr, Q-filtr, Rapid ...
  • Fikční světy v díle Jana Erika Volda 

   Buddeus, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 13. 9. 2017
  • Hodnocení Mao Zedonga a Kulturní revoluce po roce 1978 

   Lorenc, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2018
   Tato práce zkoumá, jak se stranické špičky, které se v Číně ujaly vlády po Mao Zedongově smrti, vyrovnaly s jeho odkazem a jak ohodnotily jeho roli v čínské historii. Autor analyzuje hlavní pramen, tj. rezoluci o některých ...
  • Qipao: Čínský "národní oděv", jeho vznik, transformace a společenský význam (1920 - 1947) 

   Balamoti, Evi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2018
   Předmětem této bakalářské práce je qipao 旗袍 - ženský "národní oděv", který se rozšířil v Číně po vzniku Čínské republiky a stal se významnou součástí dobové módy, ale také předmětem politické kritiky. Hlavními použitými ...
  • Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání 

   Matoušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2018
   Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit již vzniklé konflikty. ...
  • Life in Late Antiquity: A Contextual Analysis of the Pottery from the North Slope of Vesuvius. 

   Benková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 1. 2018
   Tato práce analyzuje dva keramické soubory z vilových lázní v obci Pollena Trocchia v jižní Itálii. Soukromý lázeňský komplex byl pravděpodobně součástí římské vily postavené na počátku 2. století př. Kr. a zničené výbuchem ...
  • Baudelairovy "estetické kuriozity" 

   Polcerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 31. 1. 2018
   Předmětem této práce je shrnout estetické postoje Charlese Baudelaira, přičemž opírat se budu převážně o Baudelairovy teoretické spisy na pomezí kritických úvah o umění a záznamů měnící se společnosti. Coby nejklíčovější ...
  • Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1 

   Balgová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2018
   Cílem této bakalářské práce je analýza chyb provedených rodilými mluvčími španělštiny jakožto pokročilými studenty anglického jazyka ve vyjadřování minulosti v žákovském korpusu mluvené angličtiny. Bakalářská práce je ...
  • Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce 

   Pokorná, Karla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 31. 1. 2018
   Bakalářská práce se v kontextu kognitivní lingvistiky zabývá představovým schématem NÁDOBA (CONTAINER) v českém znakovém jazyce. Po teoretickém úvodu zaměřeném zvláště na konceptuální metafory, představová schémata a v ...
  • Koncept orientalisujícího období v italské archeologii 

   Lorenzová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 1. 2018
   Ústředním tématem této práce je definice tzv. procesu orientalizace, jeho projevy na vybraných předřímských lokalitách a jak je tento proces prezentován v italské archeologii. Na základě analýzy hrobových kontextů je ...
  • Role informačního specialisty v institucích státní správy 

   Vichová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 1. 2018
   Cílem diplomové práce je popsat základní charakteristiku a základně analyzovat informační profese České republiky ve sféře státní správy a státem řízených informačních institucí. Prostor je věnován charakteristice veřejné ...
  • Alois Richard Nykl a jeho pohled na Mexiko 

   Novotná, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá rozborem nevydaného cestopisného díla z prostředí Mexika českého cestovatele, novináře, orientalisty a polyglota Aloise Richarda Nykla. Kritika pramene je provedena tak, aby co nejvíce odhalila ...
  • Homoparentalita jako sociální stigma 

   Giebel, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 7. 9. 2017
   Tato bakalářská práce stručně představuje homoparentalitu v historickém kontextu, zmiňuje se o registrovaném partnerství, které je s homoparentalitou spjaté a popisuje, jak lze homomaparentální rodinu založit a jak taková ...
  • Hnutí na obranu lidských práv v Československu a na Ukrajině na konci sedmdesátých let 20. století 

   Mokryk, Radomyr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2018
   V předkládané diplomové práci zpracovávám téma lidskoprávního hnutí na Ukrajině a v Československu po podepsání závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách roku 1975. Diplomová práce je ...
  • Výchovná a vzdělávací činnost knihoven a muzeí v České republice 

   Vašková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2018
   Bakalářská práce postihuje výchovné a vzdělávací možnosti knihoven a muzeí v České republice. Zaměřuje se nejen na jejich současné tendence, ale rovněž na nové trendy a vize. Zkoumá kooperaci škol a jejích pedagogů s těmito ...
  • Organické změny mozku a jejich působení na kognitivní schopnosti 

   Švarcová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2018
   Práce je zaměřena na organické změny mozku a jejich vliv na různé kognitivní schopnosti, které jsou lokalizované v jednotlivých částech mozku. Úvodní část práce je věnována základním popisným anatomickým údajům, včetně ...
  • Kolokace adjektivum - substantivum v současné češtině a jejich italské ekvivalenty 

   Vaculíková, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá kolokacemi adjektivum - substantivum v současné češtině a jejich italskými ekvivalenty. V teoretické části jsou nejprve definovány některé pojmy (slovo, lexém, víceslovné pojmenování, parole ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV