Podkomunita v komunitě

Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Není přítel jako přítel. Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945-1948. 

  Sedlická, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2019
  Disertační práce se zaměřuje na tematiku začleňování židovských obyvatel do většinové společnosti v letech 1945-1948. Primárně se zabývá třemi skupinami židovských občanů českých zemí, jejichž integrace byla značně ...
 • Psychologické aspekty zpívání v pěveckém sboru 

  Randáková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  Tato disertační práce se zaměřuje na psychologickou problematiku neprofesionálního sborového zpěvu, zejména na vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. V teoretické části práce je vymezen sborový zpěv ...
 • The tree property and the continuum function 

  Stejskalová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 2. 12. 2017
  Funkce kontinua je funkce, která libovolnému nekonečnému kardinálu κ přiřadí hodnotu 2κ. Řekneme, že regulární nespočetný kardinál κ má stromovou vlastnost, jestliže každý κ-strom má kofinální větev, ekvivalentně, že ...
 • Structure and Simplicity in Leibniz 

  Veselský, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Předkládaná práce má za cíl vykázat Leibnizův monadický systém jako nejjednodušší pojatelnou strukturu. K tomuto účelu využívá jak současnou literaturu zaobírající se formální ontologií a její logikou, sémantikou a povahou ...
 • Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie 

  Christou, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 21. 1. 2019
  Disertační práce se zabývá zkoumáním tradičního jazykového obrazu ženy v češtině. Teoreticky a metodologicky vychází především z moderní polské etnolingvistiky, tedy disciplíny zaměřené na studium jazyka ve vztahu ke ...
 • Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše 

  Kashapov, Timur (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 11. 1. 2019
  Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů vzájemné tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o 70. letech ...
 • Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie 

  Adamová, Jevgenija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Jevgenija Adamová, Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie Abstrakt (česky) Předkládaná diplomová práce pojednává o frazeologismech barvy v češtině, ruštině a ...
 • Twitterverse 

  Nývltová, Táňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
  Datum obhajoby: 27. 5. 2015
  (česky) Diplomová práce se zabývá dosud komplexně nezpracovanou problematikou Twitterverse se zaměřením na komunitu Twitteru a aplikace třetích stran. Práce mapuje za použití metody kvalitativního výzkumu případové studie ...
 • Znaková zásoba ČZJ v oblasti lingvistické terminologie 

  Schneiderová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2018
  Cílem bakalářské práce je zmapovat vybrané znaky českého znakového jazyka z oblasti lingvistické terminologie. Na základě odborné literatury se zaměřuje na výklad toho, jak je pojímána odborná terminologie jakožto konkrétní ...
 • Znaky pro stanice pražského metra: motivace a fundace 

  Němcová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2018
  (česky) Bakalářská práce na téma "Znaky pro stanice pražského metra: motivace a fundace" se věnuje pojmenování zastávek pražského metra v českém znakovém jazyce, a to zejména z hlediska utváření těchto znaků. V teoretické ...
 • Strategie zvládání problémových situací na středních odborných školách 

  Houšková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2012
  Prostřednictvím teoretické části diplomové práce autorka nastiňuje nejpodstatnější publikované aspekty, které se podílejí na vzniku problematického chování, a předkládá různé strategie, jak se takovým situacím dá předcházet ...
 • Závazky v partnerských vztazích 

  Matyášová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 6. 2018
  Ve své diplomové práci se zabývám problematikou závazků v partnerských vztazích. Zajímalo mě, jak se změnila jejich povaha v dnešní době akcentující individualismus a flexibilitu. Závazky zkoumám z hlediska spojování části ...
 • Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750' 

  Branda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2017
  v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny ...
 • Combinatorics of filters on the natural numbers 

  Chládek, Alexandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  Práce se věnuje kombinatorickým vlastnostem filtrů na přirozených číslech. Obsahuje úvod a motivaci do problematiky mezi definovatelností filtrů a je- jich kombinatorikou, definice základních typů filrů: P-filtr, Q-filtr, ...
 • Transformatıon of Pera into Cultural District of Istanbul in the second half of the 19th Century 

  Bayram, Muhammet Sami (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 16. 6. 2016
  Druhá polovina 19. století byla pozoruhodným obdobím v historii transformace istanbulské čtvrti Pera, která může být také sledovánanejen v historii jeho divadelních budov vystavěných ve stylu západoevropské architektury, ...
 • Editorial 

  Bárta, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • Tomb at Abusir South from a time of change belonging to Ankhires, inspector of hairdressers of the Great House (AS 98) 

  Dulíková, Veronika; Bárta, Miroslav; Odler, Martin; Peterková Hlouchová, Marie; Sůvová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • Djedkare’s pyramid complex: Preliminary report of the 2017 season 

  Megahed, Mohamed; Jánosi, Peter; Vymazalová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • Sun temple of Nyuserre in Abu Ghurab: Report of the 2017 season 

  Nuzzolo, Massimiliano; Pirelli, Rosanna; Zanfagna, Patrizia; D’Andrea, Andrea; Bosco, Angela; Osman, Mohamed; Krejčí, Jaromír; Brienza, Emanuele (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • New Egyptian tomb type found at Abusir South? Report on the excavations of mud brick complex AS 103 

  Odler, Martin; Peterková Hlouchová, Marie; Arias Kytnarová, Katarína; Havelková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV