Sub-communities within this community

Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Otázky stylového pluralismu a portálová architektura v okruhu Benedikta Rieda 

  Defence status: DEFENDED
  Ramešová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 10. 6. 2021
  The submitted dissertation's main object is an in-depth study of the portals created by the lodge of Benedikt Ried at Prague Castle and a group of portals that reflected the lodge's stimuli in Bohemian towns in the first ...
 • Pracovní psychická zátěž a strategie jejího překonávání ve vztahu ke stavu imunitního systému člověka 

  Defence status: DEFENDED
  Pospíchal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 5. 1. 2021
  Úvod ABSTRACT Work stress and coping strategies in relation to the state of the human immune system Research in recent decades has shown that not only purely biological factors have an effect on the immune system and the ...
 • Vývoj screeningového nástroje pro zjištění kognitivních poruch u starších osob 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 30. 03. 2024
  Panenková, Erika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 3. 2021
  Development of a screening tool for detection of cognitive impairment in older persons Mgr. Erika Panenková Abstract Cognitive disorders are the most common psychiatric disorders in the elderly, while the prevalence in the ...
 • Konsensuální násilí jako kulturní prvek sexuality 

  Defence status: DEFENDED
  Špráchalová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 17. 3. 2021
  The present doctoral thesis is focused on consensual forms of sexual violence. In both theoretical and empirical aspects, it is based on existing information available in Czech as well as foreign research. Furthermore, ...
 • Vetný slovosled v maltčine: Kvantitatívna analýza 

  Defence status: DEFENDED
  Čéplö, Slavomír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  This dissertation is a quantitative analysis of constituent order (i.e. the order of subject, verb and object) in contemporary (post-2000) Maltese, a Semitic language descended from North African varieties of Arabic, spoken ...
 • Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné vztahy a působení 

  Defence status: DEFENDED
  Horák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 12. 9. 2018
  1 Jan Horák Medieval society and landscape, their reciprocal relationship and influencing Dissertation English abstract Introduction Archaeology is a discipline focused on human. And although we can find many specialisations ...
 • Česká fotografie architektury ve dvacátých až padesátých letech 20. století 

  Defence status: DEFENDED
  Kubištová, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
  Date of defense: 20. 9. 2016
  Mariana Kubištová CZECH ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY IN THE 1920s TO THE 1950s Abstract The thesis Czech Architectural Photography in the 1920s to the 1950s presents the theme of architecture photography, from the 1920's to ...
 • Language of Interaction and Communication Design 

  Defence status: DEFENDED
  Brejcha, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
  Date of defense: 11. 12. 2013
  The present work seeks to describe implicit patterns of natural language and cul- ture in human-computer interaction (HCI). Although extensive research has been done in the fields of HCI semiotics, and HCI culture, we try ...
 • TROIS PARTIS VERTS LATINO-AMÉRICAINS EN PERSPECTIVE COMPARÉE AVEC LES PAYS EUROPÉENSConcurrence avec la gauche et stratégies de démarcation 

  Defence status: DEFENDED
  Hanry Knop, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
  Date of defense: 18. 12. 2015
  Three Green Parties from Latin America in Comparative Perspective with Europe. Competition with Left-Wing Parties and Demarcation Strategies PhDr. Diana HANRY KNOP Abstract The Partido Verde from Brazil, the Partido ...
 • Kavky a kosatce. Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku 

  Defence status: DEFENDED
  Konopíková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
  Date of defense: 24. 9. 2015
  The dissertation project is based on a long-term fieldwork among the Berber community in the Moroccan High Atlas Mountains. It looks at the transformation of the local environment since new discursive practices are emerging ...
 • Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu: Metody fact-checkingu uplatňované na portále Demagog.cz v rámci prezidentské kampaně 2018 

  Defence status: DEFENDED
  Poulová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
  Date of defense: 7. 2. 2023
  Tato dizertační práce se zaměřuje na popis procesu a metod fact-checkingu na portále Demagog.cz během prezidentské kampaně 2018. Jejím cílem je zhodnotit limity, přínosy a specifickou podobu fact-checkingu v českém prostředí, ...
 • Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století. 

  Defence status: DEFENDED
  Matuszkiewicz, Iwona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
  Date of defense: 16. 2. 2023
  Disertační práce Aspekty krajiny v polské a české literatuře 20. století: Stanisław Vincenz jako středoevropský spisovatel a česká literatura meziválečného období se věnuje tématu prostoru a krajiny v huculské tetralogii ...
 • Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu 

  Defence status: DEFENDED
  Pergler, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 6. 2019
  Tématem disertační práce je česká reflexivní deagentní konstrukce v diachronním pohledu, jedná se o konstrukci tradičně označovanou jako reflexivní pasivum (či reflexivní neosobní konstrukce), v níž se sloveso vyskytuje v ...
 • Vzájemný překlad ve vývoji česko-slovenských a slovensko-českých vztahů Zčešťování - poslovenčovanie - přepis - prevod - překlad 

  Defence status: DEFENDED
  Dvořáková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 9. 2019
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na poznávání česko-slovenských vztahů prostřednictvím vzájemného překladu. Sleduje jeho historii od dob nejranějších náznaků tohoto překladu (již přelom 16. a 17. století), přes ...
 • Pravda potřebuje tělo. Rozbité zrcadlo moderny v díle Jiřího Karáska ze Lvovic 

  Defence status: DEFENDED
  Sirovátka, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 1. 2021
  Disertace se zabývá dekadentní poetikou z hlediska tzv. makromoderny (inspirací tu je zejména sborník Silvia Vietty a Dirka Kempera Ästhetische Moderne in Europa, vycházející z dějinné koncepce francouzského historika ...
 • Jazyk a socializace ve dvou romských komunitách 

  Defence status: DEFENDED
  Kubaník, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 9. 2019
  JAZYK A SOCIALIZACE VE DVOU ROMSKÝCH KOMUNITÁCH Language and Socialization in two Romani communities Dissertation Mgr. Pavel Kubaník ABSTRACT The thesis consists of several partial studies connected with the language ...
 • Holanova metafora ve sbírkách Vanutí a Na postupu ve světle Ricœurovy "živé" metafory 

  Defence status: DEFENDED
  Koryntová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 6. 3. 2019
  Sbírky Vanutí (1932) a Na postupu (verše vznikaly v letech 1943-1948, vyšly v roce 1964) představují ve vývoji poezie Vladimíra Holana (1905-1980) dva přelomové okamžiky. Na jedné straně jsou vázané hermetické verše intimně ...
 • Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň 

  Defence status: DEFENDED
  Vajdlová, Miloslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
  Date of defense: 25. 6. 2020
  Předkládaná práce se zabývá procesem formování nového, nekmenového deklinačního typu píseň v historické češtině, jeho utvářením a následným vývojem od období staročeského přes dobu humanistickou a barokní, periodu obrozeneckou ...
 • Integration of European and Global Issues intoUpper-Secondary English Classes 

  Defence status: DEFENDED
  Němečková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 23. 10. 2018
  Němečková, J. (2018). Integration of European and Global Issues into Upper-Secondary English Classes (unpublished Ph.D. thesis). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky. Abstrakt ...
 • Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění 

  Defence status: DEFENDED
  Olšovský, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 3. 2018
  Moderní literatura nezakládá dílo, ale proces psaní, který dílo rozkládá. Psaní je anarchie. Psaní způsobuje, že stále máme před očima to, co chce být sděleno. Psaní je evidentní, ale zároveň šifruje sdělení. Psaní pokračuje ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV