• The Yurta-Stroyno Archaeological Project. Studies on the Roman Rural Settlement in Thrace. 

   Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022-06)
  • Akční umění, land-art a fotografie jako (ne)spolehlivý svědek 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 3. 2022
   Action art, as well as land art, and photography are an inseparable match. Photography is naturally conceived as one of the essential means of documentation of these artistic forms and often the only source of information ...
  • Hodnocení ve výuce praktických předmětů na SOŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Jahodová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   (česky) Diplomová práce se zabývá tematikou školního hodnocení na SOŠ, konkrétně pak jeho specifikou v prakticky zaměřeném předmětu "Zhotovování stomatologických protéz" v oboru "Asistent zubního technika". Práce je rozdělena ...
  • Role knihoven při překonávání digitální exkluze dlouhodobě nezaměstnaných 

   Defence status: DEFENDED
   Landrgottová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Tato bakalářská práce řeší téma role knihoven při překonávání digitální exkluze dlouhodobě nezaměstnaných. Cílem práce je zjištění, jaké je informační chování dlouhodobě nezaměstnaných občanů v knihovnách a služeb, které ...
  • Suržik u sučasnіj ukraїns'kіj lіteraturі ta problematika jogo perekladu 

   Defence status: DEFENDED
   Shovkova, Olha (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum funkcí suržyku v současné ukrajinské literatuře a navazuje tím na disertační práci Literární suržyk: obrysy literární vícejazyčnosti Alexeje Sevruka. Rozšíření bude spočívat v podrobnějším ...
  • Adversative discourse marker though and its Czech translation equivalents 

   Defence status: DEFENDED
   Szonowská, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   Bakalářská práce bude zkoumat diskurzní konektor though a jeho překladové protějšky v češtině. Though má dvě základní funkce: buď má funkci subordinátoru, který uvozuje adverbiální věty přípustkové nebo funguje jako ...
  • Lexique substandard du visage en français et ses équivalents tchèques : points de vue argotologique et lexicographique 

   Defence status: DEFENDED
   Vojáčková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Diplomová práce se zabývá substandardními výrazy částí obličeje ve francouzském jazyce, konkrétně synonymy úst, očí, uší a nosu. V teoretické části vymezuje definici argotu obecně, jeho historii a procesy tvoření slov. V ...
  • Komunitní aspekt site specific projektů 

   Defence status: DEFENDED
   Jurášová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Za zásadní součást autorských site specific projektů zažívajících svůj boom u nás v letech 1998-2008 jejich účastníci považují komunitnost, která pro ně z události učinila unikátní zkušenost. Na čem se reálně zakládá tento ...
  • Dopad pandemie Covid-19 na sexbyznys v České republice. 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrych, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Diplomová práce se zabývá tématem souvisejícím s pandemií onemocnění Covid-19, konkrétně dopady na sféru sexbyznysu, resp. na osoby, které se v tomto segmentu komerčních sexuálních služeb pohybují. Cílem práce bylo analyzovat ...
  • Ilustrátor Virgil Solis mladší ve službách domácí tištěné knihy 

   Defence status: DEFENDED
   Hoťová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Diplomová práce se zabývá životem a dílem malíře a ilustrátora Virgila Solise mladšího (1551- 1617?). Virgil Solis mladší byl synem významného německého grafika Virgila Solise staršího. V roce 1567 odešel Solis mladší do ...
  • Šikana a její prevence na základní škole ve městě a na vesnici 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Žižková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Šikana a její prevence na základní škole ve městě a na vesnici Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany a její prevencí na základních školách ve městě a na vesnici. Cílem bakalářské práce je zhodnocení, kde a jakou ...
  • Obraz Stalina v romane A. N. Rybakova «Deti Arbata» 

   Defence status: DEFENDED
   Gorabek, Maksym (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   (česky): Diplomová práce se zabývá analýzou literární postavy Josifa Stalina v románu Děti Arbatu (1987) ruského spisovatele A. N. Rybakova (1911-1998). V první části práce se zaměřuji na biografii A. Rybakova, je stručně ...
  • Soucit se sebou u populace pacientů s obezitou 

   Defence status: DEFENDED
   Ringelová, Valentina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 2. 2022
   Obezita je rostoucí problém současnosti, její prevalence se v západní společnosti blíží 60 %. Jedná se o komplexní problém, na kterém se podílí psychické, fyzické a sociální faktory, proto je třeba i její léčbu pojmout ...
  • Role sexuality v narativech Samguk jusa 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 2. 2022
   Předmětem této bakalářské práce je zkoumání role sexuality v narativech kroniky Samguk Jusa a její symboliky a normality. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V té první je představen teoretický rámec role sexuality ...
  • Ověření čtenářských dovedností při čtení tištěného a digitálního textu u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Práce se zaměřuje na ověření čtenářských dovedností u dětí mladšího školního věku při čtení textu tištěného a čtení textu digitálního z obrazovky počítače. Se čtením digitálního textu se setkávají stále mladší čtenáři na ...
  • Česká šlechta v první třetině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Sogel, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce Česká šlechta v 1. třetině 20. století analyzuje význam šlechty žijící na území Čech, konkrétně pěti vybraných rodů, a to Auerspergů, Buquoyů, Czerninů, Metternichů- Winneburgů a Schaumburgů-Lippe, po vzniku ...
  • Analýza užívání pasivních konstrukcí v češtině a švédštině a jejich překladu 

   Defence status: DEFENDED
   Braná, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Ve švédštině rozlišujeme dva typy pasiva, a to s-pasivum a opisné pasivum, přičemž s-pasivum se používá výrazně častěji. V češtině existuje opisné pasivum a tradičně se za pasivum považuje také zvratné pasivum, avšak na ...
  • Hudební metafory v češtině a v japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Bakalářská práce se zabývá hudebními metaforami v češtině a japonštině používanými při popisu hudby. Konkrétně hudebními metaforami použitými hudebními kritiky v japonských a českých hudebních časopisech. Metaforické výrazy ...
  • Josef Mocker: výběrová edice architektovy osobní korespondence. 

   Defence status: DEFENDED
   Ponzerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   Souhrnná monografie, zahrnující život a celoživotní dílo architekta Josefa Mockera (22. 11. 1835 - 16. 1. 1899), prozatím vydána nebyla, nicméně existuje řada dílčích prací jednotlivých historiků, zejména těch uměnovědných, ...
  • Člověk bez paměti: Dílo Maxe Picarda v aktuálních myšlenkových a literárních kontextech 

   Defence status: DEFENDED
   Svárovská, Nicol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Disertační práce Člověk bez paměti: Dílo Maxe Picarda v aktuálních myšlenkových a literárních kontextech se zabývá myšlením švýcarského filosofa Maxe Picarda. Úvahy o slovu a tichu vystupují jako fundament Picardova myšlení, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV