Recent Submissions

 • Postoje učitelů středních škol ke státním maturitám 

  Bohdanová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Cílem bakalářské práce na téma "Postoje učitelů středních škol ke státním maturitám" je zjistit názory vybrané skupiny učitelů českého a anglického jazyka na maturitní zkoušky v České republice. Teoretická část bude obsahovat ...
 • Neuropsychologická diagnostika a psychoedukácia pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES) 

  Hrešková, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 21. 8. 2019
  Neuropsychologická diagnostika a psychedukace pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů Mgr. Lucia Hrešková Vedouci práce: Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. Abstrakt: Termínem psychogenní neepileptické ...
 • Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České republice a ve Finsku 

  Báštěcká, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
 • České novobarokní sochařství 

  Bezoušková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 3. 2019
  K základním cílům předkládané disertační práce patří ozřejmění významu novobarokních tendencí a jejich zařazení do kontextu vývoje českého sochařství. Aby bylo možné lépe pochopit úlohu novobaroka vzhledem k českému ...
 • Specifika zaměstnávání Ukrajinců v České republice 

  Jónová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 6. 2019
  The unemployment rate in the Czech Republic is currently among the lowest in the European Union. Lack of labor on the labor market in the Czech Republic is becoming a barrier to the growth of companies and forces employers ...
 • Popovice: Stručná historie obce v letech 1884 - 1939 

  Rubešová, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  The bachelor thesis focuses on Popovice parish history considering it being in the southern part of the former Benešov County. The period observed is from 1884 to 1939. The main targets of the present thesis are local ...
 • Komentovaný překlad: Les pourquoi de la météo (Bodin, L., 2017, Paříž, 5-20) 

  Zajícová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  The bachelor's thesis Annotated translation: Les Pourquoi de la météo (Louis Bodin, Albin Michel, Paris 2017, pp. 11-24) consist of two parts. The first part presents a translation of selected chapters from Louis Bodin's ...
 • Etické zlo v Platónově dialogu Timaios 

  Šesták, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  The aim of this bachelor thesis in an attempt to describe, what is in Plato's Timaeus ethical evil, the type of evil induced by human beings. While attempting that, it will be also necessary to answer related questions, ...
 • Language of The Beatles in their Early and Later Period 

  Ticháková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  This thesis aims to study the language used in the songs of the band The Beatles and its specific aspects in the early (1958-1965) and late (1966-1970) period of their creation. The point of departure of the analysis is ...
 • Kommentirovannyj russkij perevod JEŽKOVÁ, A. Strážci pražských ulic. Praha: Mladá Fronta, 2006. s. 56-107. 

  Uslontceva, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of eleven chapters from the book Strážci pražských ulic written by Alena Ježková into Russian language. The second part contains a commentary of ...
 • Konstrukce nové sociální služby pro mnohoproblémové klienty 

  Kocmánková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  The bachelor thesis "Construction of social service for multi-problem clients" deals with barriers in the use of social services by apparent homeless people, maps their needs and proposes a new low-threshold social service ...
 • Rota "Nazdar" ve Francii očima jejích příslušníků v letech 1914-1915. 

  Martínková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  This theses deals with the Czechoslovak legions in France between 1914 and 1915. The first part of the theses deals with the relations between the Czech lands and France, as well as the position od Czechs in France. The ...
 • Kommentirovannyj russkij perevod VACULÍK, J. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. s. 179-196. 

  Ebergardt, Gerda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad výňatku knihy Jaroslava Vaculíka České menšiny v Evropě a ve světě 196) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu a skládá se z těchto ...
 • Komentovaný překlad: Guider l'enfant autiste dans les habiletés sociales : Exercices individuels, avec les parents et séances de groupe (Mélanie Richoz, Valérie Rolle, 2015, Louvain-la-Neuve, s. 1-20) 

  Mrzílková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  This bachelor thesis consists of two main parts. The first part presents a translation of several chapters from the book Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales written by Mélanie Richoz and Valérie Rolle. ...
 • Vliv hiporehabilitace na grafomotoriku u dětí s handicapem 

  Jedličková, Ketrin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  This bachelor thesis aimed to clarify two basic findings, whether the hiporehabilitation has an impact on the development of graphomotorics for individual clients with disabilities and whether the development of gross and ...
 • G. Lipovetsky: Etika, která nebolí 

  Zavadilová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  The bachelor thesis follows and critically interprets the proposition about the development of ethics and morality in Le Crépuscule du devoir by Gilles Lipovetsky on the specific examples of the approaches towards ethics ...
 • Liu Binyan a reflexe politického systému v ČLR po Kulturní revoluci 

  Dudová, Zdena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  The following bachelor thesis focuses on two literary reportages (texie) "Between People and Monsters" (Ren yao zhi jian 人妖之间, 1979) and "The second type of loyalty" (Di er zhong zhongcheng 第二种忠诚, 1985) by the Chinese ...
 • Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva 

  Štěříková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 7. 2019
  The doctoral thesis Scandinavian elements in the language of Old East Slavic legal codes consists of three main parts. The first of them puts the topic in connection with previous research and assorts it both according to ...
 • Woman's Revolt: Revolt in Women's American Prose of the End of the 19th Century 

  Kyllar, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  In my bachelor's thesis, I would like to research the subject of woman's revolt in late 19th-century and early 20th-century American women prose. I have been prompted to do this by a series of inspiring lectures on American ...
 • Děpoltici - vedlejší větev Přemyslovců 

  Ekrt, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Author in his bachelor's dissertation devote to cadet branch of Premyslides - descendants of Depolt. At first he sketch their genalogy, then he observe rank of each generation in the Czech Duchy and their fates. Then he ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV