Poslední příspěvky

 • The Description of Namuzi Language 

  Pavlík, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2017
  Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav jižní a centrální Asie Obor: Jazyky zemí Asie a Afriky Dizertační práce Popis jazyka Namuzi Vedoucí práce: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D 2017 Štěpán Pavlík Abstrakt Tato práce ...
 • Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského 

  Květina, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 3. 2018
  As the main research interest of this study one is able to highlight the issue of early- modern political thought, whose patterns have been analysed as protomodern grounds within the formative process of national identity. ...
 • English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years. 

  Geaney, Kathleen Brenda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2018
  Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti ...
 • Modulación ilocutiva del enunciado. El caso de estar + gerundio 

  Laurencio Tacoronte, Ariel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 3. 2018
  Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými ...
 • Univerzita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti 

  Holečková, Marta Edith (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 3. 2018
  Zájem československé zahraniční politiky o Afriku, Asii a Latinskou Ameriku nabýval po skončení druhé světové války rozmanitých podob. Kromě různých forem hospodářské a vojenské spolupráce stojí za pozornost narůstající ...
 • Fenomén "čepčenia na mieru" na súčasnom Slovensku. Rekontextualizácia a komodifikácia folklórnej tradície. 

  Dvoekonko, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2018
  V súčasnej dobe sledujeme na Slovensku zvýšený záujem o folklórne tradície a snahu opäť ich v reinterpretovanej podobe zaradzovať do rôznych sfér každodenného života. Takéto "revitalizačné" snahy môžeme vidieť napríklad ...
 • La langue d'oc dans le discours des savants avant et après la Révolution 

  Křivánková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Diplomová práce Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci se zabývá obrazem okcitánštiny v lexikografických a gramatikografických dílech sepsaných mezi počátkem osmnáctého a polovinou devatenáctého ...
 • Barvy ve finských toponymech. Finská toponyma začínající Hopea- (stříbrný) a Kulta- (zlatý) 

  Wojnarová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 1. 2. 2018
  Tato diplomová práce zkoumá barevná označení hopea (‚stříbrný') a kulta (‚zlatý') ve finských toponymech. Cílem práce je zjistit, o jaké typy objektů v krajině se jedná nejčastěji (např. oronyma, hydronyma apod.), jaká ...
 • Vliv arabského jazyka na portugalštinu 

  Bedrníček, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Anotace: Práce se věnuje tématu vlivu arabského jazyka na portugalštinu. Tento semitský jazyk sehrál v historii portugalštiny důležitou roli v ovlivňování slovní zásoby. První část práce uvádí základní informace o arabštině, ...
 • Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století. 

  Kubalík, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 2. 3. 2018
  Problém estetických pojmů v Autor: Štěpán Kubalík Vedoucí disertační práce: doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Tématem disertační práce je debata o povaze estetických pojmů (výroků či soudů . Hlavní pozornost je věnována dvěma milníkům ...
 • Ekfráze v díle Karen Blixenové 

  Slouková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 1. 3. 2018
  Předložená disertační práce se zabývá analýzou ekfrastických pasáží v povídkách dánské spisovatelky Karen Blixenové. Poukazuje přitom na problematiku různého definování ekfráze, přičemž vychází z širšího pojetí tohoto ...
 • Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

  Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 2. 2018
  Bakalářská práce obsahuje představení jevů souvisejících s vnímáním a prožíváním prvků ekonomiky v dětství a dospívání. Klíčovými tématy jsou ekonomická socializace, ekonomická gramotnost, schopnost odložené gratifikace, ...
 • Combinatorics of filters on the natural numbers 

  Chládek, Alexandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 2. 2018
  Práce se věnuje kombinatorickým vlastnostem filtrů na přirozených číslech. Obsahuje úvod a motivaci do problematiky definovatelnosti filtrů a jejich kombinatorikou, definice základních typů filrů: P-filtr, Q-filtr, Rapid ...
 • Fikční světy v díle Jana Erika Volda 

  Buddeus, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2017
 • Hodnocení Mao Zedonga a Kulturní revoluce po roce 1978 

  Lorenc, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 1. 2. 2018
  Tato práce zkoumá, jak se stranické špičky, které se v Číně ujaly vlády po Mao Zedongově smrti, vyrovnaly s jeho odkazem a jak ohodnotily jeho roli v čínské historii. Autor analyzuje hlavní pramen, tj. rezoluci o některých ...
 • Qipao: Čínský "národní oděv", jeho vznik, transformace a společenský význam (1920 - 1947) 

  Balamoti, Evi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 1. 2. 2018
  Předmětem této bakalářské práce je qipao 旗袍 - ženský "národní oděv", který se rozšířil v Číně po vzniku Čínské republiky a stal se významnou součástí dobové módy, ale také předmětem politické kritiky. Hlavními použitými ...
 • Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání 

  Matoušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2018
  Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit již vzniklé konflikty. ...
 • Life in Late Antiquity: A Contextual Analysis of the Pottery from the North Slope of Vesuvius. 

  Benková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2018
  Tato práce analyzuje dva keramické soubory z vilových lázní v obci Pollena Trocchia v jižní Itálii. Soukromý lázeňský komplex byl pravděpodobně součástí římské vily postavené na počátku 2. století př. Kr. a zničené výbuchem ...
 • Baudelairovy "estetické kuriozity" 

  Polcerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2018
  Předmětem této práce je shrnout estetické postoje Charlese Baudelaira, přičemž opírat se budu převážně o Baudelairovy teoretické spisy na pomezí kritických úvah o umění a záznamů měnící se společnosti. Coby nejklíčovější ...
 • Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1 

  Balgová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2018
  Cílem této bakalářské práce je analýza chyb provedených rodilými mluvčími španělštiny jakožto pokročilými studenty anglického jazyka ve vyjadřování minulosti v žákovském korpusu mluvené angličtiny. Bakalářská práce je ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV