Poslední příspěvky

 • Kov v užitém umění v českých zemích mezi léty 1895 a 1915 

  Dušková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  Diplomová práce pojednává o hlavních osobnostech věnujících se užitému mění z kovu v období mezi léty 1895 až 1915. Cílem této práce je zaměřit se na jejich uměleckou tvorbu a zhodnotit její přínos ke stylovému vývoji ...
 • Migrace z Bangladéše do Evropy 

  Mucha, Zbyněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem mezinárodní migrace do Evropy, konkrétně fenoménem migrace Bangladéšanů do Evropy. Zatímco migraci obyvatel Středního východu a Afriky do Evropy se v posledních letech věnuje ...
 • Etnologický přínos prof. Aloise Musila 

  Zelenková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2018
  Diplomová práce se zabývá etnologickým přínosem a rozsáhlou odbornou publikační činností profesora Aloise Musila, předního českého arabisty a orientalisty, zejména vědeckými pracemi publikovanými v New Yorku v šestisvazkové ...
 • Hudební kultura v konventu alžbětinek na Novém Městě Pražském 

  Michl, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2018
  Music Culture of the Elisabethan Convent in Prague Jakub Michl Abstract The Sisters of Saint Elizabeth (Elizabethan Nuns) were a spiritual order primarily focused on administering healthcare. Therefore, music was never the ...
 • The Bonpo Mendrup (sMan sgrub) Ritual: Its Medicine, Texts, Traceable History, and Current Practice 

  Sehnalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2018
  The Bonpo Mendrup (sMan sgrub) Ritual: Its Medicine, Texts, Traceable History, and Current Practice Abstract This thesis studies the mendrup (sman sgrub) ritual of the Tibetan Bon religious tradition. The mendrup rite ...
 • Možnosti interpretace minojských paláců jako náboženských center 

  Peterková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 3. 9. 2018
  The aim of this bachelor thesis is to introduce the Minoan palaces as cult, religious centers as one of the possible functions, which the Minoan palaces had. Beginning of the work will present the main theories, which exist ...
 • Verbale epistemische Parenthesen im Deutschen und Tschechischen 

  Rybová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2018
  The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among the means of expressing ...
 • Komentovaný překlad: Les secrets de famille (TISSERON, Serge. Les secrets de famille. Paris: PUF, 2011) 

  Fáberová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 3. 9. 2018
  The aim of this bachelor's thesis is the annotated translation of a part of the French book Les secrets de famille by Serge Tisseron. The thesis is divided into two parts - practical that consists of the translation ...
 • Zrcadlo reality v obrazech snů 19. a 20.století. Tvůrčí individualita versus chaos doby 

  Šmejkalová, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  ANNOTATION: The work The Mirror of Reality in the Imagery of Dreams of the 19th and 20th Centuries - Creative Individuality versus the Chaos of the Time is based on the assumption that dreams are inseparably linked to the ...
 • Stodola i chrám. Německé kostely v severních Čechách kolem roku 1900 

  Řičánková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Although the North Bohemian region is mainly associated with the industrial rise of the second half of the nineteenth century, which altered the local scenery and cities irreversibly, there were also far more traditional ...
 • Strategie arabského literárního překladu v období Naḥdy 

  Provazníková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2018
  Bc. Adéla Provazníková Strategies of literary translation during the Nahḍa Abstract: The thesis deals with the topic of literary translation in the Arab world during the Nahḍa. It falls within the framework of descriptive ...
 • Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942-1945 

  Hořejš, Miloš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Titel of dissertation: Nazi Germanisation and Settlement Policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia This work focuses on land and settlement policies in the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. They ...
 • Prvky ironie v bukolickém díle Calpurnia Sicula 

  Stříbrná, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 3. 9. 2018
  This bachelor's thesis focuses on the Latin bucolic poet Calpurnius Siculus and his collection of eclogues. Firstly, it summarizes the complex and hotly disputed topic of the dating of the author and his oeuvre. The ...
 • Problematika aspektu v italských pasivních konstrukcích na pozadí češtiny 

  Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2018
  The topic of this thesis is the verbal aspect in its complexity. The initial theoretical part aims to compare the differences in the notion of grammatical and lexical aspect in both Italian and Czech language and to highlight ...
 • Fragmentum praebendarum. Komentovaná kritická edice a překlad rukopisu svatojiřských kanovníků ze 14. století 

  Pacovský, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2018
  This thesis analyzes the manuscript of the canons of St. George's church in Prague Castle from the 14th century called Fragmentum praebendarum (Prague, Czech National Library, sign. XIII A 2). The manuscript mentions ...
 • Soužití českých a německých pracovníků Krkonošské papírny v Hostinném mezi lety 1932-1949 

  Sogel, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 3. 9. 2018
  The bachelor thesis Coexistence of Czech and German employees of the Krkonošké papírny in Hostinné between 1932-1949 deals with the development of the company Eichmann a spol. and its nationalized successor, company ...
 • Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos 

  Juráková, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2018
  This thesis Issues of translation of the novel Chronos of Taras Antypovych focuses on the indication and analysis of various difficult lexical phenomena in the science-fiction novel of contemporary Ukrainian writer Taras ...
 • Překlad dánských proprií do češtiny 

  Jelšík, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2018
  The aim of this master thesis is to analyse the translation solutions used for the translation of proper names between Danish and Czech in five contemporary translations of Danish fiction. The first part deals with the ...
 • Otázky na hraně smysluplnosti v analytické filosofii 

  Holasová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2018
  An objective of classical analytical philosophy was to define a philosopher proposition via modern logics. Because of that, they started to examine what is and what is not a meaningful question which it makes sense to ...
 • "Měkká moc" v boji o hegemonii: Případ Číny 

  Cvachovcová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2018
  The goal of the bachelor thesis is to analyse the role of soft power in international environment from the point of view of the Power Transition Theory. The main issue is the position of soft power in the conflict emerging ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV