Poslední příspěvky

 • Neziskové a příspěvkové organizace a jejich pozice ve formálním a neformálním vzdělávání 

  Dvořák, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 24. 5. 2017
  Topic of the diploma thesis is the position of nonprofit and contributory organizations in czech formal and informal education. The theoretical part describes the position of nonprofit organizations in formal and informal ...
 • Pracovní design 

  Tetour, Vlastimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
 • Perseverace jako faktor vzniku PTSP 

  Patzelt, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  The first part of this bachelor thesis presents a brief overview of perseveration and its various manifestations. The second part presents findings about posttraumatic stress disorder, its protective and risk factors, ...
 • Strategie maskování hlasu u českých mluvčích 

  Růžičková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2016
  In forensic practice, when there is the need to identify a speaker using a recording of his speech, forensic voice identification is applied. If the perpetrator is aware of the option of their speech being recorded, for ...
 • Vězeňská zkušenost (1914-1918) : vězeňská korespondence Cyrila Duška 

  Junková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2017
  The diploma thesis The Prison Experience (1914-1918). Cyril Dušek's correspondence from prison deals with the correspondence which theoretically and metodically considers to be a historical source and a mean of communication ...
 • Neprototypické použitie imperfekta slovies dicendi v naratívnej próze klasickej gréčtiny 

  Sekáčová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  v angličtině 1) To create brief characteristics of particular functions of the Greek imperfect based on papers from reputable scientific handbooks of the greek grammar: Rijksbaron, Smyth, Schwyzer - Debrunner, Kühner - ...
 • Moderný národný román v strednej Európe 

  Kúdelka, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 2. 2. 2017
  in English The papers contain a finding of the national literature in between novels in the Central Europe at the age of modernism in 20s and 30s o 20th century. The idea definition of national novel in the literatures of ...
 • "Historical Romance" or a "Tale of Virtue and of Pity"? Thaddeus of Warsaw as a "New Species of Writing" 

  Krýsová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 23. 5. 2017
  v češtině Cílem této diplomové práce je interpretace a kategorizace málo známého románu Thaddeus of Warsaw skotské autorky Jane Porter. Román se vyznačuje použitím mnoha žánrových konvencí, mezi nejvýznamnější z nichž ...
 • Textilní produkce ve starém Egyptě se zaměřením na její doklady z Abúsíru (období 3. a 1. tisíciletí př. Kr) 

  Wollnerová, Dorotea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2017
  Diplomová práce mapuje textilní produkci ve starém Egyptě na základě textilních nálezů z královské nekropole v Abúsíru. V první části se autorka zabývá technologií výroby tohoto materiálu. Stěžejní částí práce je analýza ...
 • Sémantika prefixů ve slovesných neologismech 

  Filiačová, Sylva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  Diplomová práce se zabývá sémantikou prefixů v českých slovesných neologismech. První část charakterizuje slovesnou prefixaci, rozdělení prefixů a jejich hlavní funkce. Pozornost je následně věnována polysémii, kolokabilitě ...
 • "Virtú" a "fortuna" v italské literatuře 16. století 

  Tarasova, Polina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Cílem této práce je prozkoumat vývoj významů konceptů virtù a fortuna v literatuře italského cinquecenta a následně pak oba koncepty konfrontovat s životní praxí. Díla, na základě kterých bude provedena analýza, jsou: ...
 • Dangerous Crossing: The Gendered Grotesque in the Selected Stories of Joyce Carol Oates 

  Lajdová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2017
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat vybrané povídky Joyce Carol Oates z hlediska průniku grotesky a genderu a zjistit, jakou roli hraje gender a genderové role či stereotypy v grotesce přítomné v těchto textech. ...
 • Vliv temporálních změn na hodnocení kompetence mluvčího 

  Berkovcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
 • Old English nominal suffixes -el, -els, -incel: a survey in diachrony 

  Bočková, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  Cílem této práce je poskytnout detailní charakteristiku tří staroanglických nominálních sufixů, -el, els a -incel, které nepřetrvaly do období střední angličtiny. U každého sufixu jsou podrobně popsány gramatické a sémantické ...
 • Každodennost veřejně činných žen v druhé polovině 19. století 

  Damková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2017
  Tato diplomová práce si klade za cíl představit ženu v druhé polovině 19. století v soukromé sféře jejího působení. Zabývá se především každodenností dámské poloviny populace příslušející k měšťanské vrstvě a rytmem, v ...
 • Tocharian loanwords in Chinese 

  Židek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  Tato práce byla vytvořena za účelem revize důkazů lexikálního vypůjčování z tocharských jazyků do jazyků čínských. Užitá metodologie spočívá na lexikálních seznamech, předchozích etymologických zjištěních, lingvistické ...
 • Prověření představ dětí v ústavní péči o jejich budoucnosti pohledem vychovatelů 

  Sihelníková, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  Cílem práce je prověření představ dětí o jejich budoucnosti po odchodu z ústavního zařízení pomocí pohledu vychovatelů. Diplomová práce se zabývá formami náhradní péče, specifiky dětí v ústavní výchově včetně citové ...
 • Zděděný jazyk a základní slovní zásoba češtiny 

  Panochová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  Diplomová práce se zabývá základní slovní zásobou standardní češtiny ve vztahu mluvčím češtiny jako zd d ného jazyka. Jedná se o druhou generaci mluvčích češtiny, kte í vyr stali v N mecku, konkrétn v ezn a okolí. Cílem ...
 • Debata o ženských kvótách v české politice 

  Kotlasová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Hlavní otázkou této práce je, jaký je postoj politických stran k zavedení genderových kvót a zároveň, jaký je jejich přístup k feminismu. Práce sleduje rozdíly mezi názory jednotlivých členů, například zda je rozdílný ...
 • Role římskokatolické církve při přechodu k demokracii v Polsku a v Chile 

  Labutta, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 2. 2. 2017
  (česky) Práce se bude zabývat srovnáním států, které si prošly přechodem k demokracii a zároveň zde můžeme sledovat silný vliv Římskokatolické církve. Konkrétně se bude jednat o Polsko a o Chile. V úvodu bych se snažil ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV