Recent Submissions

 • Síť producentů kolem společnosti Filmkolektiv jako cesta k větší stabilitě na malém národním trhu 

  Defence status: DEFENDED
  Coufalová, Valerie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Tato práce zkoumá praxi producentské společnosti Film olektiv v kontextu malého národního trhu. Je kvalitativním výzkumem, který má za cíl pojmenovat motivace ke spolupráci sólových producentů a producentek, vykreslit ...
 • Queer estetika v současné ruské populární kultuře na příkladu kapely HRISTINA 

  Defence status: DEFENDED
  Kaznacheeva, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 6. 9. 2021
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním tvorby queer hudebníků v Rusku v době po přijetí zákona proti "LGBT propagandě" (tj. po roce 2013). Tento zákon, jenž se stal terčem domácí i mezinárodní kritiky, dodnes ovlivňuje rozvoj ...
 • Kontakty Fridricha V. Falckého s Osmanskou říší během českého stavovského povstání 

  Defence status: DEFENDED
  Vašíčková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 6. 9. 2021
  Přestože českému stavovskému povstání (1618-1620) byla již věnována v minulosti velká pozornost ze strany historiků, zůstává dosud mnoho okolností - zejména v oblasti mezinárodních vztahů - nejasných. K nim patří diplomatické ...
 • Komentovaný překlad: The girl in the box: the mysterious crime that shocked Germany. Guardian Long Read, September 2019. 

  Defence status: DEFENDED
  Pospíšilová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Cílem této bakalářské práce je přeložit z angličtiny do češtiny článek The girl in the box: the mysterious crime that shocked Germany. Tento článek, jehož autorem je Xan Rice, vyšel v září roku 2019 v online novinách The ...
 • Ženské téma v současném českém mainstreamovém divadle. 

  Defence status: DEFENDED
  Metge, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 6. 2021
  Ve své bakalářské práci se budu zabývat pojetím ženství a s ním spojených stereotypů v dramatech, jež vykazují znaky midcultu. Pro potřeby této práce se budu soustředit výhradně na komedii, neboť zjednodušování a schematizace ...
 • Politizace soudní moci v Turecku a případ Osmana Kavaly 

  Defence status: DEFENDED
  Vassileva, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  (česky): Tato práce se zaměřuje na soudní proces s tureckým lidskoprávním aktivistou a filantropem Osmanem Kavalou, který byl obžalován z údajného zosnování Gezi protestů v roce 2013 a pokusu o státní převrat v roce 2016. ...
 • Obraz severské mytologie a starého Severu v současné české popkultuře 

  Defence status: DEFENDED
  Fröhlichová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  V bakalářské práci podrobím zkoumání zajímavý jev posledních desetiletí: hojné využití tematiky severské mytologie a staroseverské literatury v různých literárních a kulturních kontextech v českém prostředí. Zaměřím se na ...
 • Poezie Forúgh Farrochzád: tradice, tabu a obraz ženy 

  Defence status: DEFENDED
  Pokorná, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 6. 2021
  Poezie Forúgh Farrochzád: tradice, tabu a obraz ženy Bakalářská práce se zabývá poezií íránské básnířky Forúgh Farrochzád (1934-1967). Teoretická část se věnuje proměnám postavení žen v novodobé íránské historii a koncepty ...
 • Pojetí sovětského období v ruských školních učebnicích po roce 2000 

  Defence status: DEFENDED
  Šolle, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Práce se zabývá interpretací sovětského období v soudobých ruských učebnicích dějepisu. Popisuje jejich vývoj a politiku ruské vlády v oblasti dějepisného vzdělávání. Zmiňuji také předchozí období - devadesátá léta a ...
 • Role prezidenta v ústavním systému Ukrajiny v letech 1994-1999 

  Defence status: DEFENDED
  Dubecký, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Cílem bakalářské práce je zpracování, popsání a zhodnocení změn politického systému na Ukrajině v letech 1994-1999 v době prvního prezidentského mandátu Leonida Kučmy. Práce se dotýká jak vztahů prezidenta s parlamentem a ...
 • Fenomén sériových vrahů na příkladu kauzy Svatoslava Štěpánka (1911-1938) 

  Defence status: DEFENDED
  Padělková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 6. 9. 2021
  Vraždění a násilí obecně vždy bylo a bohužel asi i vždy bude jeden z velkých problémů lidstva. Od nepaměti se však ten nejtěžší čin - vražda - trestá. Ty nejzvrácenější případy se samozřejmě trestaly tzv. "oko za oko", ...
 • Intersubjektivita v díle Jana Patočky 

  Defence status: DEFENDED
  Jelínková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  (česky): Práce analyzuje Patočkovu koncepci intersubjektivity na rozhraní nauky o trojím pohybu lidské existence a nárysu asubjektivní fenomenologie. Jejím východiskem je výklad lidské existence jakožto pohybu, jehož ...
 • Indologie v Československu v letech 1945-1968 

  Defence status: DEFENDED
  Bujárek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 6. 9. 2021
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj indologie v českém, respektive československém prostředí v letech 1945-1968. Jejím cílem je na základě pramenného materiálu popsat institucionální a personální vývoj této vědní disciplíny ...
 • Komentovaný překlad: Lilly Singh, How to Be a Bawse. New York: Ballantine Books, 2017, s. 21-31, 50-61, 68-75, 159-163. 

  Defence status: DEFENDED
  Doležalová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: první část zprostředkovává český překlad šesti vybraných kapitol z publikace indicko-kanadské autorky Lilly Singhové How to Be a Bawse, konkrétně Get Uncomfortable, ...
 • Maďarský šamanismus a jeho prvky v maďarských lidových pohádkách 

  Defence status: DEFENDED
  Adamovský, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Předkládaná bakalářská práce mapuje fenomén maďarského šamanismu a následně analyzuje jeho prvky v maďarských lidových pohádkách. Podle etnografů 19. a 20. století se prastará tradice šamanismu dostala na území někdejších ...
 • The Shield of Achilles: Minoan Representational Conventions in Early Greek Poetry and Thought 

  Defence status: DEFENDED
  Valentinová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Předkládaná práce se zabývá Homérovým popisem Achilleova štítu (Ílias 18.478-608) a mínójskou freskovou malbou, zejména miniaturními freskami z Knóssu, takzvanými vyobrazeními posvátného háje a tance (Sacred Grove and Dance ...
 • Immaginazione, lingua, corpo: la geografia della voce nell'opera di Giacomo Leopardi 

  Defence status: DEFENDED
  D'Orso, Angela Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav románských studií Románské literatury Abstrakt Mgr. Angela Alexandra DʹOrso IMMAGINAZIONE, LINGUA, CORPO: la geografia della voce nell'opera di Giacomo Leopardi IMAGINACE, JAZYK, ...
 • Problematika uměleckého překladu dialektu a kulturního převodu prismatem českých překladů neapolské dramatiky 20. století 

  Defence status: DEFENDED
  Štefková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Tato disertační práce se věnuje neapolské dramatice 20. století; je rozdělena do dvou hlavních částí. První část představuje dílo tří významných neapolských dramatiků: Eduarda De Filippa, Annibaleho Ruccella a Enza Moscata. ...
 • Recepce abstraktního umění v meziválečném Československu 

  Defence status: DEFENDED
  Pastýříková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Disertační práce se zabývá recepcí českého a evropského abstraktního umění ve dvacátých a třicátých letech 20. století v Československu. Vychází z předpokladu, že kulturní prostředí první republiky sice nebylo pro abstraktní ...
 • Repatriace a reemigrace do Československa v kontextu poválečného období let 1918 - 1923 a 1945 - 1948 

  Defence status: DEFENDED
  Lacko, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Hlavnou výskumnou témou predkladanej štúdie je problematika reemigračných a repatriačných pohybov, ktoré na území Československa prebiehali v prvých rokoch po ukončení prvej a druhej svetovej vojny. Práca na túto oblasť ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV