Recent Submissions

 • Životní událost a její význam pro volbu a realizaci sociálně pedagogické práce 

  Defence status: DEFENDED
  Lindová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 19. 2. 2021
  In my rigorous work I deal with the search for key life events that could play a crucial role in the decision of social pedagogues choose to assist in the field of social services a a life-ůong profession. The aim of ma ...
 • Európske politiky vs. Česká televize: analýza súčasnej seriálovej tvorby z pohľadu mediálnych politík týkajúcich sa rodovej rovnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Hanusová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 2. 2021
  This bachelor's thesis focuses on European Media Policy dealing with gender equality in the audiovisual sector - it offers an analysis of the context of its formation and also sums up the most common recommendations and ...
 • Pojem ČLOVĚK v textech Václava Havla 

  Defence status: DEFENDED
  Dajčová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 2. 2021
  Pojem ČLOVĚK v textech Václava Havla Veronika Dajčová Abstract This bachelor thesis analyses the term ČLOVĚK (human being) in selected essays and letters by Václav Havel. In the perespective of cognitive linguistics and ...
 • Úředníci pražského magistrátu 1900 - 1950 

  Defence status: DEFENDED
  Knotková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 3. 2021
  Veronika Knotková, Prague Municipal Clerks 1900-1950 Abstract This work, based mainly on primary resources, deals with the issues of bureaucracy, i.e. with the elite group of officials/clerks of the legal category of the ...
 • Komentovaný překlad: Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Hrsg. von Reinhart Jarisch. Thieme 2004. (Vybrané kapitoly). 

  Defence status: DEFENDED
  Farkačová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
  Date of defense: 10. 9. 2012
  1 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav translatologie BACHELOR'S THESIS HANA FARKAČOVÁ A commented translation. Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Hrsg. von Reinhart Jarisch. Thieme 2004. ...
 • Osobnosti oboru informačních a komunikačních technologií: zpracování podkladů pro multimediální e-learningový projekt 

  Defence status: DEFENDED
  Gromotovičová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
  Date of defense: 20. 6. 2011
  anglicky The basis for the work is project about personalities from field of information and communication technologies. Its main task is to describe the resources available in electronical form. The project is stored as ...
 • Praxe orgánů sociálně právní ochrany dětí při řešení rodičovských sporů 

  Defence status: DEFENDED
  Hejnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 17. 3. 2021
  Child protection is one of the most demanding fields of social protection and requires comprehensive solutions which have a major impact on the lives of children and their families. It also includes the agenda of parental ...
 • Komentovaný překlad: Rebecca Mead, Margaret Atwood, the Prophet of Dystopia. New Yorker, April 17, 2019 

  Defence status: DEFENDED
  Píhová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
  Date of defense: 18. 6. 2020
  This bachelor thesis focuses on the translation of the article Margaret Atwood, the Prophet of Dystopia from English to Czech. The article was published in April 2017 in The New Yorker magazine and is written by Rebecca ...
 • Konsensuální násilí jako kulturní prvek sexuality 

  Defence status: DEFENDED
  Špráchalová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 17. 3. 2021
  The present doctoral thesis is focused on consensual forms of sexual violence. In both theoretical and empirical aspects, it is based on existing information available in Czech as well as foreign research. Furthermore, ...
 • Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace Maremmy (1824 - 1859) 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 26. 09. 2021
  Kovaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 9. 2018
  Disertační práce se věnuje období vlády velkovévody toskánského Leopolda II. a jeho vztahu k Maremmě a její bonifikaci. Během třiceti let své vlády dokázal velmi zásadním způsobem změnit nejzaostalejší oblasti své země. A ...
 • Ana Teresa Pereirová: Karen 

  Defence status: DEFENDED
  Tietzová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 28. 1. 2021
  This masters thesis focuses on the work of Ana Teresa Pereira, a contemporary Madeiran author, introducing parts of Karen, her most famous novel so far, to the Czech literary audience. The thesis sets Pereira's proses ...
 • Postoj sociálních pracovníků působících v pobytových sociálních službách v Praze k osobám se sluchovým postižením 

  Defence status: DEFENDED
  Vacková, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 1. 2021
  The diploma thesis deals with the issue of people with hearing impairments from the perspective of the field of social work. It presents and characterizes the attitudes of social workers working in residential social ...
 • Vliv rodinného prostředí na čtenářství adolescentů 

  Defence status: DEFENDED
  Šafratová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 27. 1. 2021
  The diploma thesis, in its theoretical part, focuses on reading development, family environment in connection with reading and other factors, which influence reading. A list of other researches - foerign and Czech, which ...
 • Nároky pozice krizových interventů pracujících s oběťmi trestných činů 

  Defence status: DEFENDED
  Rizzi, Cristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 1. 2021
  This master's thesis is dedicated to the topic of the demands of the position of crisis or trauma counsellors who work with victims of crime. The theoretical part describes the workload of crisis counsellors, espexially ...
 • Kulturní zahraniční politika Československa v raném období normalizace 

  Defence status: DEFENDED
  Machala, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 1. 2021
  The master's thesis deals with the approach of the communist regime to the cultural promotion of the Czechoslovak Socialist Republic in developed capitalist countries, based on the analysis of selected foreign exhibitions ...
 • Večerníček jako didaktický nástroj pro výuku žáků s OMJ 

  Defence status: DEFENDED
  Štochlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 27. 1. 2021
  This master's thesis deals with cartoon films as a didactic tool for teaching the Czech language as the second language, having an additional potential to develop not only learners' language competences but also their ...
 • Tlumočení nostrifikačních zkoušek pro zahraniční studenty 

  Defence status: DEFENDED
  Šmejkalová, Regina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  This diploma thesis examines the interpreting of nostrification exams for foreign students. The theoretical part consists of a study of legislation on the stay of foreign students in the Czech Republic, analysis of their ...
 • Komunikace dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou 

  Defence status: DEFENDED
  Vodáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 1. 2021
  (in English): The main objective of this thesis is to map out the options of the contact and communication, of a child placed in foster care with their biological mother, to determine risks as well as advantages and ...
 • Prostitutce jako forma empowermentu 

  Defence status: DEFENDED
  Šteklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 5. 2. 2021
  (in English): This diploma thesis deals with the everyday experiences of women who work as indoor prostitutes. This research aims to discover how they experience different aspects of their work and what their lived experience ...
 • Digitální pozůstalost na sociální síti Facebook 

  Defence status: DEFENDED
  Rainová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
  Date of defense: 27. 1. 2021
  This thesis deals with the problem of digital footprint on Facebook in an entire context, taking into account both the history and legal aspects and the personal experience of Facebook users. This study aims to further ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV