• Páni erbu zelené růže na stříbrném poli. O původu, rozrodu, pečetích a sídlech pánů z Krumlova 

   Gersdorfová, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Předkládaná práce se pokouší o komplexní zpracování dějin jedné z rodových větví Vítkovců, pánů z Krumlova (ante 1213-1340). Úvodní části jsou věnované přehledu dosavadní literatury a bádání s exkurzem do legendistické ...
  • Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes 

   Králová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Práce se zabývá otázkou počítání a vnímání času u starých Seveřanů. Na základě studia různých děl a žánrů ukazuje, jak vypadaly původní předkřesťanské představy o čase a jak se změnily v závislosti na společenském vývoji, ...
  • Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací. 

   Zádrapová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací. Abstrakt Práce se zabývá počátky československé sinologie v souvislosti s politickou a společenskou situací poválečné doby a klade si otázku, ...
  • Digitalizace řízení talentů 

   Kaliničenková, Xenie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Digitalization is a topical issue that is dealt with intensity at present. The aim of the diploma thesis is to identify digital elements in a process of talent management in a company. The attention is focused on digitalization ...
  • Reflexe čtenářství žáků deváté třídy základní školy 

   Dufková, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   The diploma thesis focuses on reading of the ninth grade school pupils. The aim is to evaluate the influence of school teaching of the subject Czech language and literature on pupils and their approach to reading. The ...
  • Souvislost přírodních katastrof a sociální důvěry 

   Arshinnikova, Vera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   This work deals with the social impact of natural disasters in the form of changes in the level of generalized trust. First, I formulate the theoretical basis of the analysis and conclude that the change in the level of ...
  • Existencialismus v díle Tove Jansson 

   Kauppinenová, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   This master thesis deals with the analysis of three selected works about the Moomintrolls by the Finland-Swedish author Tove Jansson. The analysis is done from the perspective of the existentialist philosophy of the French ...
  • Weiblichkeit im Werk Paul Leppins 

   Czielová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   This thesis deals with female characters, concepts of feminity and gender aspects of the image of society and culture in the work of the leading representative of Prague German bohemians Paul Leppin. The subject of the ...
  • "Být dobrým člověkem je více, než být velkým umělcem." Interpretace pamětí a deníků Anny Chlebounové 

   Kličková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   This thesis deals with the personality of a deputy and later senator Anna Chlebounová (4th December 1875 - 14th March 1946). She came from the rural environment of East Bohemia and throughout her highest political career ...
  • Klatovské rorátníky 

   Císlerová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   (in English): The thesis addresses the phenomenon of Czech Rorate chants. It is focused on the description of three Rorate chant books kept in the Dr. Hostaš Museum of National History and Geography in Klatovy, under the ...
  • Implicitní věty v italštině a způsoby překladů do češtiny 

   Holečková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   (in English): The main objective of this thesis is to analyze translation counterparts of the Italian implicit clauses in Czech, i.e. clauses with gerund, infinitive and participle. The thesis consists of two essential ...
  • Smetanův Pražský karneval 

   Ehlová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   The Prague Carnival (Pražský karneval) is Smetana's last orchestral composition. Since the very beginning, this work has been misunderstandingly apprehended as a result of composer's illness. Especially in the first half ...
  • Získávání znalostí z marketingových dat 

   Kazárová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Data mining techniques are used by companies to gain competitive advantages. In today's marketplace, they are also used by marketers mainly for personalization of advertising and for maintaining long-term relationship with ...
  • Zkušenosti studentů s odlišným mateřským jazykem s vysokoškolským vzděláním v České republice (případ pedagogických oborů) 

   Gridasova, Olena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 31. 1. 2020
   5 Abstract Diploma thesis "The Experience of students with a different mother tongues with a university education in the Czech Republic (the case of pedagogical disciplines)" deals with the problems of Higher education of ...
  • Deixe v současné španělštině 

   Demeterová, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The diploma thesis ascertains the difference between using the deictic means in contemporary Czech and Spanish. The theoretic part is at first dealing with placing the deixis within linguistic theories and then it describes ...
  • Významné proměnné ovlivňující klam utopených nákladů 

   Kalous, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   The thesis examines the sunk cost effect and independent variables which affect it. In the first section, decision-making and decision-making theories are described. The theoretical part also includes the results of research ...
  • Sociálně pedagogická pomoc klientkám azylových domů pro ženy 

   Grande, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The aim of the thesis is to describe forms of social pedagogical support provided to the clients of women's shelter homes. It is a theoretical-empirical study aimed at extension of knowledge about the implementation of ...
  • Psychohygienické aspekty využívání reálných a elektronických sociálních sítí 

   Vožechová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   The master thesis examines the role of social networking sites (SNS) in searching social support via sharing posts within one-to-many communication. The theoretical part is devoted ...
  • Pojmová metafora ve španělštině 

   Volfová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Present work deals with the conceptual metaphor in Spanish taking into consideration also the Czech language. This phenomenon is described from various points of view. The conceptual metaphor is defined and given in the ...
  • Hannah Arendtová o demokracii 

   Těmín, Kristián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The thesis deals with the specific problem of Hannah Arendt's positive political project which has never been a central topic for her. She rather reflects political phenomenon from ancient Greek polis to modern times of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV