Now showing items 1-20 of 22208

  • Pojem všeobecného vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Potoček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Práce je založena na analýze pojmu všeobecné vzdělání, směřující k jeho konkrétnímu pojetí. Přináší přehled historických pojetí všeobecného vzdělání, rozlišuje hledisko vzdělávacích institucí, ve kterém jde především o ...
  • Using mixed modes to address nonresponse bias in surveys 

   Defence status: DEFENDED
   Röschová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Klesající návratnost ve výběrových šetřeních, zaznamenávaná v posledních desetiletích, vedla k přesunutí důrazu z návratnosti k nonresponse bias (tj. systematické chybě výběru v důsledku výpadku návratnosti). Snížení ...
  • Cestovní ruch v hospodářských jednáních Československa a Jugoslávie meziválečného období 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Cestovní ruch se v meziválečném období stával stále běžnější volnočasovou aktivitou širších společenských vrstev. Cestovní ruch mezi Československem a Jugoslávií meziválečného období navazoval na tradici vzájemných styků ...
  • Prínos koučingu pre učenie (sa) dospelých 

   Defence status: DEFENDED
   Kapustová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Práce se zabývá problematikou koučování v kontextu učení (se) dospělých. Cílem práce je identifikovat potenciální přínosy koučovacích sezení s profesionálním koučem pro učení se koučovaného klienta v podobě změn v oblasti ...
  • Citová vazba matek a jejich emoční regulace v komunikaci s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Klempířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi způsoby emoční regulace, které využívají matky v komunikaci se svými dětmi a jejich citovou vazbou. V literárně přehledové části jsou vymezeny základní ...
  • Mnichovská zrada a její druhé desetiletí. Vytváření a vývoj obrazu roku 1938 v Československu v letech 1948-1958. 

   Defence status: DEFENDED
   Nožička, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 1. 2023
   Disertační práce nabízí pohled na vytváření historického obrazu událostí roku 1938 v Československu a jeho proměny v období 1948-1958. Soustřeďuje se zejména na mechanismus jeho vytváření, jeho základní stavební prvky, ...
  • Naděje u Tomáše Akvinského 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   (česky) Práce se zabývá nadějí a jejím vztahem k činnosti v Teologické sumě Tomáše Akvinského. V lidské duši se podle Tomáše vyskytují dva typy naděje. Jednak naděje, která náleží do smyslové duše a pomocí níž se jedinec ...
  • Pražský masopust za vpádu pasovských 

   Defence status: DEFENDED
   Korec, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Bakalářská práce se věnuje okolnostem vzbouření pražské lůzy během vpádu pasovského vojska do Prahy roku 1611 v kontextu masopustu. V důsledku vpádu Pasovských do Prahy zaútočila rozzuřená lůza na kláštery, vyrabovala je ...
  • Žít stalinismus: Komunistická strana Československa v době teroru a budování světlých zítřků 

   Defence status: DEFENDED
   Lóži, Marián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Dizertační práce usiluje postihnout fungování Komunistické strany Československa na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Zabývá se dobovými společenskými procesy, jmenovitě rozsáhlými geografickými migracemi obyvatelstva, ...
  • Intervence v oblasti destigmatizace duševních poruch 

   Defence status: DEFENDED
   Maršíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 6. 2023
   (in English): This review paper focuses on the destigmatization of mental disorders through mental health interventions and prevention programs. Stigmatization of mental illness permeates Czech society and prevents the ...
  • Vývoj urbanonymického systému v Českém Krumlově 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   This bachelor thesis explores the development of the urban toponymic system in Český Krumlov. The thesis contains a corpus of urbanonyms of the city, which is analysed from several points of view: semantic motivation, the ...
  • České Palermo?: Fámy a současné pověsti města Příbram jako součást kolektivní identity obyvatel příbramského regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Drapáková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 5. 2023
   The city of Příbram earned the nickname "Czech Palermo" mainly due to the events of the 1990s related to the activities of organized crime, black and grey economy, especially corruption and other, often still unexplained, ...
  • Prózy Josefa Škvoreckého v překladech Paula Wilsona 

   Defence status: DEFENDED
   Junek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 6. 2023
   (in English): The aim of this thesis is the comparison of three novels by Josef Škvorecký -Příběh inženýra lidských duší, Scherzo capriccioso and Tankový prapor - with their English translations by Paul Wilson and the ...
  • Registrová analýza online žurnalistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Sulimenko, Konstantin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 6. 2023
   The aim of the study is to map the language variability among mainstream media, political tabloids, and antisystem media on the Czech internet. To achieve this goal, a multidimensional analysis was applied to a large sample ...
  • Zkušenosti Češek s porody v kontextu Focaultovy biomoci: její projevování ve zdravotnických zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 6. 2023
   This study delves into the complex phenomenon of hospital births within the theoretical framework of Foucault's biopower. The impetus behind this research stems from the mounting dissatisfaction expressed by women who have ...
  • Mystickoerotické pojetí lyrického subjektu v písních kancionálu Zachariáše Jelínka 

   Defence status: DEFENDED
   Churáčková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   The thesis is focused on hymnbook Písně jednoho pravdivého milovníka muk Ježíšových, which was published anonymously by Moravian exile Zacharias Jelinek in Berlin in 1758. It's a brief contribution to research about the ...
  • Pařížský exil Maḥmúda Darwíše 

   Defence status: DEFENDED
   Mandáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 6. 2023
   The bachelor's thesis deals with the theme of exile in Paris (1983-1995) in the work and life of the Palestinian poet and prosaist Maḥmoud Darwish. Based on collected interviews with the author himself and available ...
  • Naive set theory with exclusive interpretation of quantifiers 

   Defence status: DEFENDED
   Blahynka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 6. 2023
   Naive set theory can be formalised in first-order logic as a theory with one axiom (of extensionality) and one axiom schema (of unrestricted comprehension). It is widely known that this theory is inconsistent. What is less ...
  • Aplikace Linzovy teorie nedemokratických režimů na Korejskou Republiku (1948-1960) 

   Defence status: DEFENDED
   Štraicherová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 6. 2023
   (in English): This paper aims to examine the categorization of the regime of President I Sŭng-man, who ruled the Republic of Korea in the years 1948-1960, according to Linz's typology of non-democratic regimes. Classification ...
  • Role sociálního pracovníka v procesu budování identity dítěte v pěstounské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Pechoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 6. 2023
   (in English) This master's thesis deals with the identity of a child, focusing on its development, possible disorders and difficulties among children in foster care, specifically in foster families, in its theoretical part. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV