Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Efektivita potravinových doplňků pro sportovce 

  Papanikolaou, Stefan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017-06-21)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  This thesis is dealing with supplements specifically the ones for athletes. To make the selection as useful as possible, I basically chose the supplements according to the sales in sport centers. On these foundations, I ...
 • Poruchy příjmu potravy ve sportu 

  Houbová, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  This bachelor thesis deals with eating disorders related to sport. The thesis is divided into two parts. The main task of the theoretical part is to describe the individual eating disorders, the causes of the disease and ...
 • Efekt výživového poradenství na mentální anorexii, její vznik i léčbu 

  Pokorná, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017-06-21)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  The objective of this bachelor's thesis is to obtain a complex view of nutritional counselling and to prove or disprove influence of nutritionist's care on triggering and developing anorexia nervosa. The theoretical part ...
 • Výživa pacientů s Diabetes mellitus II.typu 

  Vlášková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017-06-21)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  This bachelor thesis is focused on nutritional of patients with diabetes mellitus of the second type. The theoretical part defines type 2 diabetes mellitus. The incidence of type 2 diabetes mellitus has been increasing in ...
 • Kouření a hmotnost. 

  Pánková, Alexandra
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body weight post cessation are only partially ...
 • Jaderná architektura a genová exprese u Caenorhabditis elegans 

  Bolková, Jitka
  Datum obhajoby: 14. 6. 2017
  Nuclear architecture and gene expression in Caenorhabditis elegans Mgr. Jitka Bolková ABSTRACT The parental genomes are initially separated in each pronucleus after fertilization. During the first mitosis this spatial ...
 • Role of host-dependent factors in prediction of antiviral treatment response in chronic hepatitis C 

  Fraňková, Soňa
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  Soňa Fraňková: Role of host-dependent factors in prediction of antiviral treatment response in chronic hepatitis C Abstract Hepatitis C virus infection represents a leading cause of liver disease in western countries. The ...
 • Eye Movement Metrics in the Differentiation of Parkinsonian Syndromes. 

  Bonnet, Cecilia
  Datum obhajoby: 24. 4. 2017
  Oční pohyby v diferenciaci parkinsonských syndromů MUDr. Cecilia Bonnet Shrnutí dizertační práce pro obhajobu PhD., Univerzita Karlova, Praha 2017 V této práci jsme zkoumali konjugované a dyskonjugované oční pohyby (EM) u ...
 • Stravovací a pitný režim všeobecných sester na vybraných pracovištích 

  Neradová, Anna
  Datum obhajoby: 7. 2. 2017
  Tato bakalařska přace se zabýva střavovacím a pitným řezimem vseobecných sesteř na výbřaných přacovistích. Toto tema jsem si zvolila, přoto ze si mýslím, ze je aktualní a ze je dulezite abý se setřý více zajímalý o svuj ...
 • Pandemie španělské chřipky 1918/19 se zvláštním zřetelem na České země a středoevropské poměry 

  Salfellner, Harald
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Dějiny lékařství Abstrakt disertační práce Pandemie španělské chřipky 1918/19 se zvláštním zřetelem na České země a středoevropské poměry Dr. med. univ. ...
 • Biomarkery v diagnostice a terapii pozdních komplikací diabetu. 

  Šoupal, Jan
  Datum obhajoby: 26. 6. 2017
  Předmětem práce bylo studium biomarkerů v diagnostice a terapii pozdních komplikací diabetu (DM). Mezi tyto ukazatele je řazená také glykemická variabilita (GV), na kterou byla naše práce zaměřena především. Zvýšená GV je ...
 • Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu se zaměřením na nové hormony produkované tukovou, jaterní a svalovou tkání 

  Kloučková, Jana
  Datum obhajoby: 26. 6. 2017
  1 Abstrakt Obezita, inzulínová rezistence a další asociované komorbidity představují pro pacienty značné zdravotní riziko. Mírný chronický zánět tukové tkáně je považován za jednu z hlav- ních příčin jejich vzniku. V této ...
 • Zneužívání návykových látek jako kompenzace stresových faktorů při výkonu pomáhající profese 

  Markusová, Monika
  Datum obhajoby: 12. 6. 2017
  V posledních letech se stále více ukazuje, že pracovní zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků záchranné služby mohou představovat velmi významné rizikové faktory, které se z hlediska užívání psychoaktivních látek ...
 • Výživa a sedavé zaměstnání 

  Řehounková, Alena
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  V bakalářské práci jsem přiblížila problematiku dnešní doby, kterou je čím dál větší počet lidí, kteří celý pracovní den tráví vsedě, u počítače. Zároveň mají téměř neomezený přístup k potravinám. Tyto dva faktory výrazně ...
 • Racionalní výživa zdravotníků při práci ve směnném provozu 

  Hillová, Dagmar
  Datum obhajoby: 13. 6. 2017
  HILLOVÁ, Dagmar: Racionální výživa zdravotníků při práci ve směnném provozu. [Bakalářská práce]. Univerzita Karlova v Praze. 1 lékařská fakulta; Nutriční terapeut. Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováková. Praha, 2017, 46s. ...
 • Posouzení výživového stavu v komplexní diagnostice a managementu geriatrické křehkosti 

  Klbíková, Tereza
  Datum obhajoby: 15. 6. 2017
  Cíle práce: Cílem této neintervenční observační studie bylo zjistit prevalenci křehkosti v souboru 200 geriatrických pacientů a její korelaci a závislost ve vztahu k nutričnímu stavu. Též zhodnotit vzájemné korelace mezi ...
 • Pohled nutričního terapeuta na vybrané moderní potraviny 

  Novák, Ondřej
  Datum obhajoby: 21. 6. 2017
  Bakalářská práce se zabývá mediálně propagovanými "superpotravinami" a za cíl si klade zjistit, jak se k této skupině staví odborníci v oblasti výživy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Problematika edukace u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. 

  Barcalová, Lucie
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  v českém jazyce Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu edukace na znalosti diabetiků ohledně diabetické diety a režimových opatření. V teoretické části je komplexně probrána problematika diabetu mellitu 2. ...
 • Problematika konzumace energetických napojů v adolescenci 

  Leitnerová, Milada
  Datum obhajoby: 13. 6. 2017
 • Fyziologická výživa kojenců a batolat 

  Fialová, Anežka
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV