Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • The role of stem and progenitor cells in regeneration of hematopoietic tissue 

  Defence status: DEFENDED
  Faltusová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Regenerace tkáně je komplexní řízený proces závislý na buňkách s potenciálem obnovit buněčnou stavbu tkáně a její funkci, jakož i na řídících faktorech z tkáňového mikroprostředí. Krvetvorná tkáň má velkou schopnost ...
 • Health literacy among drug users 

  Defence status: DEFENDED
  Rolová, Gabriela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  Východiska: Jedinci s poruchami způsobenými užíváním návykových látek jsou náchylní k nízké zdravotní gramotnosti v důsledku rizikových faktorů souvisejících s jejich osobními a socioekonomickými charakteristikami. Současné ...
 • Morfologická a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí 

  Defence status: DEFENDED
  Důra, Miroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  Tématem této disertační práce je morfologická a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí. Melanom je nejnebezpečnějším maligním kožním nádorem s možným výskytem i mimo kůži. Jeho včasná diagnostika je zásadním ...
 • Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy 

  Defence status: DEFENDED
  Dušek, Otakar (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 16. 9. 2021
  Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy Abstrakt Cílem této práce bylo získat nové poznatky o vlivu a mechanismech působení mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy. K dosažení cílů byl ...
 • Harm reduction strategie užívání konopných drog z pohledu jejich uživatelů 

  Defence status: DEFENDED
  Scherberová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Background: Cannabis drugs are the most used illicit drug in the Czech Republic. About 1,78 million people use cannabis, most of them are young people aged 15-34 years (Mravčík et al., 2020). Use in the young age, regular ...
 • Vybrané kapitoly z dorostové adiktologie v kontextu ústavní výchovy 

  Defence status: DEFENDED
  Doležal, Bedřich (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Adolescent drug abuse is a negative phenomenon, thesis aims for selected aspects of work with adolescent psychoactive substances users in Czech republic. Objective is to describe specifics of addictology programmes for ...
 • Schopnost posouzení závažnosti osobnostní psychopatologie na základě Strukturovaného interview organizace osobnosti (STIPO) u magisterských studentů adiktologie 

  Defence status: DEFENDED
  Riegel, Karel Dobroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Background: With the development of multidisciplinary addictology teams, the ability of an addictologist to reliably assess personality psychopathology can be considered an important prerequisite that significantly enters ...
 • Vliv psychedelické zkušenosti na postoje k užívání návykových látek: zakotvená teorie 

  Defence status: DEFENDED
  Roztočilová, Dominika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Background: Psychedelic experience is a phenomenon that has become increasingly important in recent years. It is the subject of much research. The therapeutic potential of psychedelic substances and psychedelic experience ...
 • Vztah mezi patologickým nakupováním a materialismem u nelékařských zdravotnických pracovníků: korelační dotazníkové šetření 

  Defence status: DEFENDED
  Pousková, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Resources: The topic of this Master's thesis is oniomania, or in other words, pathologic shopping and how it is affected by an individual's materialistic value orientation. Pathologic shopping refers to an unmanageable ...
 • Role of fibroblasts in wound healing and cancer 

  Defence status: DEFENDED
  Mateu Sanz, Rosana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  Fibroblasts are stromal cells ubiquitously present in the human body. They often appear in a quiescent state and can become activated in response to tissue remodeling signals. Activated fibroblasts acquire biosynthetic, ...
 • Citová vazba u žen a mužů se závislostní poruchou v následné péči - genderová analýza 

  Defence status: DEFENDED
  Podzimková, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Introductions: The research deals with the attachment theory at women and min with substance use disorder in an aftercare programme. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the ...
 • Využití hiporehabilitace v rezidenční léčbě závislostí v psychiatrické nemocnici. 

  Defence status: DEFENDED
  Bartoňová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Background: The diploma thesis deals with the method of equine facilitated psychiatry and psychology and its use in the treatment of addictions. The theoretical part is the starting point of the whole work. It presents the ...
 • Prevalence užívání návykových látek u pracovníků nízkoprahových a ambulantních adiktologických služeb v ČR 

  Defence status: DEFENDED
  Hrdý, Antonín (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Background: The prevalence of substance use in the general population is commonly mapped, as is the issue of substance prevalence among drug users themselves. There is no official research in the Czech Republic that deals ...
 • Analýza zkušeností klientů Národní linky pro odvykání kouření s užíváním náhradní nikotinové terapie 

  Defence status: DEFENDED
  Kršková, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Background: The use of nicotine-containing tobacco is among the substances with the highest dependence potential. The negative impact and consequences of cigarette use are discussed not only among experts. In contrast, ...
 • Možnosti testování na přítomnost návykových látek v diagnostických ústavech v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Hoffmanová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  One of the main control mechanism used by employment, school facilities or addictology services is testing for addictive substances. This tool is very important for diagnostic institutes and other organizations providing ...
 • Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele 

  Defence status: DEFENDED
  Rokosová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Background: Sedatives and hypnotics are substances to calm or relieve anxiety and to induce sleep. Long term prescription of benzodiazepines/Z-drugs may lead to the development of tolerance and the need to increase the ...
 • Stravování žáků prvního stupně ve školách 

  Defence status: DEFENDED
  Kašíková, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
 • Úroveň informovanosti kojících žen o přínosech kojení 

  Defence status: DEFENDED
  Poukarová, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  The aim of the present study is to determine the level of awareness of breastfeeding benefits among breastfeeding women. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history ...
 • "Výživa sportovců v porovnání s osobami se sedavým způsobem života." 

  Defence status: DEFENDED
  Kubíková, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  Introduction: The main topic of this diploma thesis was the nutrition of athletes compared to people with a sedentary lifestyle. Aim: The main goal of the thesis was the nutrition of athletes compared to people with a ...
 • Alternativní způsoby stravování a postoj k nim v laické veřejnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Kovačičová, Aneta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  This bachelor thesis is focused on alternative ways of eating, their knowledge and attitude to them in the general public. The thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV