Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 26. 08. 2022
  Mužný, Miroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 2. 2021
  An increasing amount of data are collected through wearable devices during ambulatory, and long-term monitoring of biological signals, adoption of persuasive technology and dynamics of clinical trials information sharing ...
 • Analýza biografických příběhu dívek z DÚ se zaměřením na závislostní chování 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Blajko, Julia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 3. 2. 2021
  Background: The topic of substance abuse by adolescents has long been relevant. A lot of work and research has been devoted to this issue, but there are still many questions that need to be answered. Aim of the work: The ...
 • Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016 

  Defence status: DEFENDED
  Hélová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Date of defense: 10. 9. 2018
  Jméno: Bc. Lucie Hélová Vedoucí práce: Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. Název diplomové práce: Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016 ABSTRAKT Práce ...
 • Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Hrubá, Dita (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 6. 2018
  Východiska: Počátek 20. století byl na našem území k řešení protialkoholních otázek nakloněný. Do čela země se dostává T. G. Masaryk. T. G. Masaryk, především pak jeho příznivci se touto problematikou soustavně zabývají, ...
 • Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Metlická, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Date of defense: 12. 9. 2018
  Východiska: V posledních letech na poli adiktologie značně rezonuje téma dětské a dorostové problematiky a tato oblast zažívá dynamické změny. Adiktologických ambulancí pro děti a dorost jen přibývá a přístup k této cílové ...
 • Využití spektroskopických metod v detekci kolorektálního karcinomu. 

  Defence status: DEFENDED
  Miškovičová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 11. 3. 2021
  Colorectal cancer is one of the most common cancers and a global health problem. Approximately 8,000 new cases are diagnosed annually in the Czech Republic and about half of them die from this malignancy, with 20 % patients ...
 • Patofyziologické a genetické aspekty ovlivňující sérovou hladinu kyseliny močové. 

  Defence status: DEFENDED
  Hasíková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 18. 3. 2021
  Introduction: Serum uric acid level (SUA) depends on the balance between its production and excretion. SUA is associated with several transmembrane proteins responsible for reabsorption (mainly URAT1 and GLUT9) and secretion ...
 • Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci. 

  Defence status: DEFENDED
  Srpová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 3. 2021
  Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. V současnosti máme pouze omezené markery vypovídající o aktivitě onemocnění a schopné predikovat budoucí průběh nemoci ...
 • Standardizovaná vyšetření rovnováhy ve fyzioterapii 

  Defence status: DEFENDED
  Michálková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
  Date of defense: 15. 6. 2015
 • Limbal stem cell transplantation and their utilization for ocular surface reconstruction. 

  Defence status: DEFENDED
  Lenčová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
  Date of defense: 9. 7. 2015
  Cíle: Deficit limbálních kmenových buněk (LSC) patří mezi nejzávažnější onemoc- nění povrchu oka. Cílem dizertační práce bylo studium obnovy poškozeného povrchu oka. Proto byla zavedena limbální transplantace v experimentálním ...
 • Vývoj depresivní symptomatologie, vyhoření a životního stylu v české populaci - v letech 2014-2020 

  Defence status: DEFENDED
  Vňuková, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
  Date of defense: 29. 9. 2020
  Úvod Z literatury je patrné, že depresivní porucha úzce souvisí s životním stylem. Vztah mezi vyhořením a životním stylem doposud není tak jednoznačný. Cílem této studie bylo prezentovat ucelený přehled depresivní ...
 • Informovanost žen o osteoporóze a její prevenci. 

  Defence status: DEFENDED
  Račanská, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
  Date of defense: 10. 6. 2015
  v českém jazyce Onemocnění osteoporóza neboli řídnutí kostí je způsobeno zvýšeným úbytkem kostní tkáně, křehkostí a zmenšením pružností kostí. Toto onemocnění je velice rozšířené jak v České republice, tak i po celém světě. ...
 • Adult ADHD Symptomatology and Lifestyles in the Czech Population. 

  Defence status: DEFENDED
  Weissenberger, Simone (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Date of defense: 22. 5. 2018
  ADHD je celoživotní neurovývojová porucha, která je typická pro dětství, ale která se může manifestovat či přetrvávat i v dospělosti. Pro kliniky je velmi důležité být o ADHD u dospělých informováni, protože jen tak jsou ...
 • Připravenost zdravotníků na možné změny v systému přednemocniční neodkladné péče. 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Drnek, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
  Date of defense: 17. 2. 2015
  Práce se zabývá problematikou tzv. Paramedic systému. Jedná se o systém, kdy je přednemocniční neodkladná péče, zajišťovaná prostřednictvím zdravotnické záchranné služby (dále jen "ZZS"), poskytována bez přítomnosti lékaře. ...
 • Léčba pooperační bolesti po gynekologických výkonech 

  Defence status: DEFENDED
  Náhlovská, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
  Date of defense: 8. 6. 2015
  Tématem této bakalářské práce je léčba pooperační bolesti po gynekologickém chirurgickém zákroku. Práce se skládá z části teoretické a empirické. V teoretické části je popsána fyziologie bolesti, její klasifikace, druhy a ...
 • The role of stable analogs of prolactin-releasing peptide in obesity and hypertension. 

  Defence status: DEFENDED
  Neprašová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 9. 2018
  Peptidy snižující příjem potravy neboli anorexigenní peptidy mají velký potenciál v léčbě obezity a jejích komplikací, jako jsou například vysoké hladiny glukózy nebo vysoký krevní tlak. Nevýhodou těchto látek je neschopnost ...
 • Imunosuprese po transplantaci kryokonzervovaných tepenných alloštěpů v experimentu. 

  Defence status: DEFENDED
  Špunda, Rudolf (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 9. 2019
  SOUHRN Cílem experimentální práce bylo zhodnocení vlivu imunosuprese pomocí takrolimu na rejekci kryokonzervovaných aortálních alloštěpů na potkaním modelu, který byl nastaven tak, aby simuloval techniky a postupy používané ...
 • Přínos FDG PET/CT v diagnostice kardiovaskulárních zánětů. 

  Defence status: DEFENDED
  Zogala, David (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
  Date of defense: 9. 6. 2020
  1 Souhrn Cíle práce: Cílem práce bylo zhodnotit diagnostickou přesnost FDG PET/CT při diagnostice infekcí stentgraftu (SGI) při použití vizuálního hodnocení a semikvantitativních parametrů, porovnat ji s výsledky separátní ...
 • Význam opioidů v problematice císařského řezu 

  Defence status: DEFENDED
  Nosková, Pavlína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
  Date of defense: 18. 4. 2016
  Souhrn Prace se zabyva problematikou perioperačniho podavani opioidů u cisařskeho řezu. V obecne časti je zpracovana farmakologie opioidů vzhledem k jejich praktickemu užiti během celkove a regionalni anestezie a pooperačni ...
 • Fyzická, psychická a sociální integrita pacientů po transplantaci ledviny. 

  Defence status: DEFENDED
  Štollová, Milena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
  Date of defense: 15. 6. 2016
  Bakalářská práce se zabývá celkovým stavem člověka po transplantaci ledviny. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je věnována statusu nemocného při nezvratném poškození ledvin, kdy náhrada funkce ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV