Now showing items 1-20 of 3158

  • Fyzioterapie u pacientů po poranění předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Podtitul: Se zaměřením na metodu InternalBrace TM 

   Pavlíková, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   bakalářské práce Jméno, příjmení: Lucie Pavlíková Vedoucí práce: Ing. Bc. Milan Šebek Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů po poranění předního zkříženého vazu kolenního kloubu Podtitul: Se zaměřením ...
  • Klinická využitelnost české verze Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání u dospělých pacientů s fyzickým postižením 

   Rusková, Patricie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zhodnocení klinické využitelnosti české verze Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání v obou jeho částech, v oblasti výkonu ADL a v oblasti spokojenosti s výkonem ADL u dospělých osob ...
  • Role motivace k pohybové aktivitě v léčbě závislostí 

   Prunerová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   DIPLOMOVÉ PRÁCE Autor: Bc. Anna Prunerová Vedoucí práce: Mgr., Bc. Karel D. Riegel, Ph.D. Oponent práce: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Název diplomové práce: Role motivace k pohybové aktivitě v léčbě závislostí Abstrakt ...
  • Nutriční a funkční stav klientů žijících v domovech pro seniory 

   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Cíle práce: Cílem této průřezové studie bylo zhodnocení nutričního stavu a fyzické zdatnosti osob starších 65 let žijících v domově pro seniory a jako hlavní výzkumnou otázku posoudit, zda existuje korelace mezi porušeným ...
  • Nové markery kardiovaskulárního rizika v diagnostice a monitoraci léčby. 

   Tůmová, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 11. 2015
   Cardiovascular diseases (CVD) have been one of the leading causes of morbidity and mortality in developed countries with an enormous influence on individual health and significant socioeconomic impact as well. The aim of ...
  • Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu 

   Velická, Helena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 2. 2017
   The effect of air pollution on the incidence of asthma symptoms MUDr. Helena Velická ABSTRACT The aim of the thesis was to establish the effect of short-term ambient air pollutant concentration changes on asthma exacerbation ...
  • Kolorektální karcinom - od patogeneze ke screeningu. Kolorektální karcinogeneze u ulcerózní kolitidy s primární sklerózující cholangitidou a problematika screeningu kolorektálního karcinomu. 

   Wohl, Pavel (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Colorectal carcinoma (CRC) ranks high in mortality and morbidity in most developed countries. Following theses focus on specific aspects of colorectal carcinoma pathogenesis including the issue of screening. The goal of ...
  • Změny na předním segmentu PO 25G+ PPV 

   Kopecký, Adam (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství (P5150) Studijní obor: Zobrazovací metody v lékařství (5103V000) MUDr. Adam Kopecký Změny na předním segmentu po 25G+ PPV Changes in ...
  • Užívání tabáku a jeho souvislosti u 8-12letých žáků. Prevalence a formy kouření, znalost značek a zdrojů cigaret, iniciace kouření. 

   Kučerová, Jarmila (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 11. 2018
   Objectives: Within the Czech Republic there are missing reports on smoking prevalence, forms of smoking, sources of cigarettes or the influence of tobacco marketing on children younger than 12 years of age. Methods: Between ...
  • Vliv nízkobílkovinné diety na progresi chronického onemocnění ledvin 

   Čmerdová, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Východiska: Nízkobílkovinná dieta je jedním z léčebných postupů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin v predialyzačním období. Studie na toto téma jsou publikovány už více než 20 let, přesto závěry o jejím vlivu a ...
  • Komplikace sondové enterální výživy u idiopatických střevních zánětů 

   Polachová, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Diplomová práce je věnována komplikacím enterální výživy u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Incidence těchto onemocnění v posledních letech vzrůstá. Nutriční podpora je významnou součástí léčby a možností zlepšení ...
  • Současné trendy ve fyzioterapii pacientů po poškození mozku v časné fázi onemocnění 

   Hlobilová, Magdaléna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   bakalářské práce Jméno: Magdaléna Hlobilová
 Vedoucí práce: MUDr. Tereza Gueye
 Oponent práce:
 Název bakalářské práce: Současné trendy ve fyzioterapii pacientů po poškození mozku v časné fázi onemocnění Abstrakt bakalářské ...
  • Využití moderních technologii v diabetologii 

   Navrátilová, Vendula (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Úvod: Cílem léčby diabetu mellitu 1. typu (DM 1. typu) je dosažení co nejlepší kompenzace tohoto onemocnění. Jedním z nástrojů, jak jí dosáhnout, je správně prováděný selfmonitoring, od kterého se poté odvíjí množství ...
  • Vliv edukace nutričního specialisty na hladinu vitamínů u pacientů s idiopatickými střevními záněty. 

   Palugová, Natália (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   V diplomové práci se věnujeme problematice idiopatických střevních zánětů. Teoretická část popisuje etiologii, patogenezi, klinické příznaky, mimostřevní manifestaci a medikamentózní terapii. Popsané jsou dosavadní poznatky ...
  • Role nutričního terapeuta v péči o těhotné a kojící ženy 

   Rezešová, Dagmar (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   HILLOVÁ, Dagmar: Rola nutričného terapeuta v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. [Diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta; Nutričný špecialista. Vedúci práce: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Praha, ...
  • The culture of limbal and mesenchymal cells on various feeders for their use in ophthalmology. 

   Trošan, Peter (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   P.Trošan Ph.D. Thesis Abstrakt Deficience limbálních kmenových buněk (LSCD) je onemocnění charakterizované poruchou, nedostatkem či absencí limbálních kmenových buněk zodpovídajících za homeostázu a obnovu rohovkového ...
  • Alternativní směry stravování a jejich vnímání lidmi ve věku 18-27 

   Kordíková, Ivana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Jméno: Kordíková Ivana Vedoucí práce: PhDr. Tamara Starnovská Oponent práce: Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D. Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní způsoby stravování a jejich vnímání mezi mladými lidmi ve ...
  • Změna stravování během těhotenství s diagnózou gestační diabetes mellitus a bez 

   Plasová, Jitka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tématem mé práce je stravování případně změna ve stravování u těhotných žen sledovaných pro gestační diabetes mellitus (dále jen "GDM") ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. Cílem práce bylo ověření a posouzení ...
  • Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu 

   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá dietní prevencí diabetes mellitus 2. typu. Pro uvedení do problematiky onemocnění se první kapitoly práce věnují obecným informacím o diabetes mellitus. Zaměřují se na jeho klasifikaci, ...
  • Klinická realita - nutriční screening a stav výživy. 

   Mikhaylova, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   (v ČJ) Malnutrice je závažné onemocnění, které zvyšuje morbiditu i mortalitu pacientů. Je důležité, abychom včas zachytili pacienty v riziku malnutrice a mohli zahájit nutriční podporu. Nutriční screening má být srozumitelný, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV