Now showing items 21-40 of 3538

  • Studium fotodynamické inaktivace prionů ftalocyaniny. 

   Defence status: DEFENDED
   Kostelanská, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Transmisivní spongiformní encefalopatie neboli prionové choroby jsou smrtelná neurodegenerativní onemocnění postihující savce. U postižených jedinců se v CNS hromadí ložiska patologického prionového proteinu (PrPTSE ), ...
  • Pražské nemocnice v letech 1948-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Murtingerová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Pražské nemocnice v letech 1948-1968 Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová Abstrakt: Disertační práce zkoumá pražské nemocnice v letech 1948 až 1968. V první části se věnuje historickým východiskům, která zahrnují vývoj ...
  • Patofyziologické mechanizmy hluboké mozkové stimulace vnitřního pallida u dystonických syndromů 

   Defence status: DEFENDED
   Fečíková, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Hluboká mozková stimulace (DBS) vnitřního pallida (GPi) je považována za účinnou symptomatickou léčbu farmakorezistentních dystonických syndromů. V první studii jsme analyzovali vztah mezi objemem šedé hmoty (GM) a ...
  • Těhotenství, porod a šestinedělí u žen s poruchami příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy u žen fertilního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části postupujeme od obecnějších témat historie, diagnostiky a faktorů ...
  • Opravy kompozitních rekonstrukcí v prevenci ztrát zubních tkání. Dlouhodobá odolnost vazby kompozit-kompozit v různých prostředích. 

   Defence status: DEFENDED
   Comba, Lukáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   v češtině Úvod: Na kompozitní rekonstrukce působí v prostředí dutiny ústní vnější prostředí a mechanická zatížení, která ovlivňují jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. To může vést k jejich zvýšenému opotřebení, ztrátě ...
  • Umělé ukončení těhotenství - pohled studentů středních škol v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Henzlová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Nedostatečně efektivní plánované rodičovství vede k nechtěným těhotenstvím, která často končí umělým ukončením. Prevence je důležitá především u mladých lidí, proto je má bakalářská práce zaměřená na problematiku umělého ...
  • Adaptované postupy při provádění personálních všedních denních činností u pacientů s hemiparézou. Podtitul: Nácvik oblékání s využitím videomanuálu u pacientů s hemiparézou 

   Defence status: DEFENDED
   Ćmielová, Daniela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Daniela Ćmielová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Adaptované postupy při provádění personálních všedních denních činností u pacientů s hemiparézou ...
  • Odhad spotřeby nelegálních drog v Kazachstánu 

   Defence status: DEFENDED
   Ayapbekova, Dinara (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Východiska: Republika Kazachstán se nachází na tzv. "Severní cestě" pašování opiátů z Afghánistánu do Ruské federace a dále do Evropské Unie. Tím pádem stát je neustále vystaven velkému riziku úniku drog na vlastním území, ...
  • Poruchy sensorické integrace u dětí z pohledu ergoterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Zdeňková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Veronika Zdeňková Vedoucí práce: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. Název bakalářské práce: Poruchy sensorické integrace u dětí z pohledu ergoterapie Abstrakt bakalářské práce: Poruchy senzorické ...
  • Regulace nových syntetických drog 

   Defence status: DEFENDED
   Kozová, Johana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Východiska: Nové psychoaktivní látky, jsou látky, které nejsou kontrolovány stávající legislativou a jsou vytvářeny za účelem náhrady již zakázaných návykových látek, od kterých jsou mnohdy odvozeny. Náhrady je dosaženo ...
  • Využití prvků konceptu Spiraldynamik v rehabilitaci pacientů s hemiparetickým ramenem z pohledu ergoterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Darina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Darina Havlíková Vedoucí práce: Mgr. Gabriela Havejová Název bakalářské práce:Využití prvků konceptu Spiraldynamik v rehabilitaci pacientů s hemiparetickým ramenem z pohledu ergoterapie ...
  • Role stimulancií u mužů majicí sex s muži 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá problematikou mužů s ne-heterosexuální orientací, kteří užili/užívají stimulancia. V České republice se této problematice věnuje minimum publikací. Zahraniční studie však uvádí, že u jedinců s ...
  • Závislostní chování na internetu a mobilních aplikacích pohledem účastníků Offline Challenge 

   Defence status: DEFENDED
   Galandák, Daniel (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
  • Možnosti rehabilitace u pacientů po poranění flexorových šlach ruky z pohledu ergoterapeuta 

   Defence status: DEFENDED
   Holinková, Radka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Radka Holinková Vedoucí práce: PhDr. Petra Horsáková Název bakalářské práce: Možnosti rehabilitace u pacientů po poranění flexorových šlach z pohledu ergoterapeuta Abstrakt bakalářské ...
  • Soběstačnost osob s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta 

   Defence status: DEFENDED
   Rotbartová, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Eliška Rotbartová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Kateřina Rybářová Název bakalářské práce: Soběstačnost osob s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta ...
  • Náplně a substance užívané v elektronických cigaretách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Nicole Aemilia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Východiska: Prevalence užívání e-cigaret v posledních letech stoupá. Jejich škodlivost vzhledem ke kouření konvenčních cigaret je nižší, nejsou však zatím k dispozici data o dlouhodobých následcích užívání. Mezi uváděná ...
  • Spolupráce ergoterapeuta a fyzioterapeuta při nácviku personálních denních činností u pacientů s míšní lézí v krční oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Skrzypková, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Eva Skrzypková Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová Konzultant práce: Bc. Veronika Liďáková Název bakalářské práce: Spolupráce ergoterapeuta a fyzioterapeuta při nácviku ...
  • Rozhodnutí o změně pracoviště u nelékařského zdravotnického personálu 

   Defence status: DEFENDED
   Picmausová, Ivana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Problematika fluktuace sester ve zdravotnických zařízení není jen soudobým problémem v České republice. Předpokládá se zvyšování poptávky po pracovní síle sester ve stárnoucí populaci. Je pravděpodobné, že v budoucnu bude ...
  • Bolest termicky traumatizovaných 

   Defence status: DEFENDED
   Baron Aloisdóttir, Lara Dina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Předkládaná práce se zabývá problematikou nefarmakologického tlumení bolesti u pacientů s termickým traumatem. Popáleninová bolest je považována za jednu z nejhorších, na rozdíl od běžné chirurgické bolesti se kvůli četným ...
  • Časná mobilizace kriticky nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Veberová, Marta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Úvod: Většina kriticky nemocných pacientů je na delší či kratší dobu imobilizována, to je dáno povahou onemocnění, medikací nebo jinou orgánovou podporou. Je dokázáno, že během kritického onemocnění a vynucené imobilizace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV