• Problematické užívání internetu u dospívajících hematoonkologických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Mládková, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   VÝCHODISKA: Problematické užívání internetu u adolescentů je v souvislosti s neustálým rozvojem technologií stále diskutovanějším tématem. Vstupuje-li do období dospívání faktor hematonkologického onemocnění vyžadujícího ...
  • Obsah soli v potravinách a její příjem v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Olišarová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá obsahem soli v potravinách a jejím příjmem v České republice. Spotřeba soli v České republice dosahuje až trojnásobku doporučeného množství soli na den. O její snížení se dlouhodobě pokoušejí ...
  • Vliv redukce hmotnosti na hladinu krevních lipidů a některých dalších rizikových faktorů ischemické choroby srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Zdeňková Kroužková, Pavlína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Bakalářská práce je zaměřena na vliv redukce hmotnosti na hladinu celkového cholesterolu, triglyceridů, obvodu pasu a krevního tlaku. U souboru edukovaných osob byl sledován efekt edukace, respektive změny dietních a ...
  • Vliv životního stylu a sociálního zázemí rodiny na vznik dětské obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Voová, Tra Giang (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   část práce se zaměřuje na dětskou obezitu, tedy na příčiny jejího vzniku, jaká obnáší zdravotní rizika, jak jí lze předejít a případně léčit. Zabývá se také vlivem životního stylu a sociálního zázemí rodiny na vznik dětské ...
  • Uzeniny ve výživě člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hansová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Uzeniny tvoří nedílnou součást jídelníčku české populace. Zejména v poslední době se jeví uzeniny jako kontroverzní z pohledu zdravotních dopadů jejich nadměrné konzumace na zdraví člověka. Maso má nezastupitelnou roli v ...
  • Vliv vyrůstání v zařízení ústavní péče na rozvoj závislosti u vybraných respondentů: případové studie 

   Defence status: DEFENDED
   Kunášková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Východiska: Diplomová práce pracuje s teorií citové vazby Johna Bowlbyho a teorií Osmi věků člověka Erika Eriksona. Pracuji s předpokladem, že odloučení od mateřské postavy či její ztráta, v tomto případě přechodem do ...
  • Vliv lázeňské péče při léčbě dětské obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Brtníková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   1 Abstrakt O dětské nadváze a obezitě můžeme hovořit jako o celosvětové pandemii, je proto důležité o tomto tématu diskutovat a řešit ho. Teoretická část je zaměřena na definici a diagnostiku dětské obezity. Zabývá se i ...
  • Rituály spojené s konzumací alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Hunalová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Východiska: Zneužívání alkoholu u žen představuje závažný společenský a sociální problém. Odborná literatura a výzkumy se shodují na faktu, že mateřství je pro vznik alkoholové závislosti rizikovým faktorem. Ženy na ...
  • Motivace k abstinenci v procesu doléčování 

   Defence status: DEFENDED
   Medková, Aneta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Východiska: Během léčby závislosti klienti budují svou motivaci k abstinenci a měli by odcházet s vlastním rozhodnutím abstinovat. Po nástupu do doléčování je jejich motivace vystavena realitě, mnoha různým faktorům a ...
  • Přehled nástrojů využitelných ergoterapeutem pro hodnocení personálních všedních denních činností 

   Defence status: DEFENDED
   Vodová, Magdalena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   OF BACHELOR THESIS Title of bachelor thesis: An Overview of Instruments Applicable for Assessment of Basic Activities of Daily Living by Occupational Therapist Abstract of bachelor thesis: This bachelor thesis is theory-driven. ...
  • Uplatnění adiktologa v dětských domovech Ústeckého kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Background: Studies situated in an institutional care environment point to the fact that addiction issues in institutional care are a topic that deserves special attention, even with regard to the fact that the children ...
  • Historie svépomocných systémů: Bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska 

   Defence status: DEFENDED
   Pěstová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Background: Nowadays, we have very little knowledge about the beginnings of the efforts of treatment and prevention of addiction. There are only short works, that have surveyed the topic in our country so far, but these ...
  • Novodobé vzorce užívání vybraných netradičních psychoaktivních látek 

   Defence status: DEFENDED
   Dékány, Ladislav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Východiska: Nástup nových syntetických drog spolu s rostoucím zájmem o nootropika, microdosing a netradiční přírodní i syntetické látky bez pochyby ovlivňuje vývoj novodobé drogové scény. Uvolnění represí ve vědeckém výzkumu ...
  • Vliv kofeinu na silový výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into several chapters which deal with general properties of caffeine, its structure, metabolism, occurrence and effects ...
  • Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with a dietary prevention of type 2 diabetes mellitus. This thesis is split into two parts: a theoretical part and a practical part. The theoretical part covers the topic of type 2 diabetes ...
  • Obezita a diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranská, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Even though patients with the diabetes mellitus type 1 disease were considered slim individuals, the occurrence of overweight and obesity is a more common issue which is not given enough attention. Thus, the topic of ...
  • Vliv soli na zdraví a její příjem v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Malinová, Pavlína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The salt intake in the Czech Republic is almost three times higher than the daily recommended amount. The excessive consumption of salt has impacts on health and wellbeing in many ways. It causes or affects the course of ...
  • Evaluace spokojenosti klientů s terénním programem No Biohazard 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Background: In this work, I deal with adequacy of services and needs of clients within the No Biohazard program. The purpose of the evaluation is important particularly for directors and program managers. It is the directors ...
  • Sociální hra laboratorních potkanů po expozici metamfetaminu během kritické periody vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Valachová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
  • Sebepoškozování a závislost, jejich podoby a odlišnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavá, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Backround: In certain aspects, self-harm and addiction share similarities. They both mostly occur among juveniles, moreover, there is an increased prevalence of alcohol and substances abuse among the self-harming clients. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV