Poslední příspěvky

 • Vztah exprese markerů kloubního zánětu k aktivitě revmatoidní artritidy. 

  Hurňáková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a common chronic autoimmune disorder characterised by persistent synovitis, typically manifested as symmetric polyarthritis of small hand joints with various extra-articular ...
 • EVALUACE FORMÁLNÍ SPRÁVNOSTI A OBSAHU O RIZIKOVÉM CHOVÁNÍ STRÁNEK PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN V ČR V ROCE 2016 

  Hélová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  Jméno: Bc. Lucie Hélová Vedoucí práce: Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. Title: Evaluation of formal accuracy and content on the risk behavior of the webpages of pedagogical and psychological counseling centers in the Czech ...
 • Role alarminů v perioperační medicíně. 

  Máca, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Úvod: ZO je základní reakcí na poškození buněk a tkání. Jejím cílem je zvrat patologického procesu a zachování strukturální a funkční integrity živého organismu. Nadhraniční nebo protrahované působení inzultu může vést k ...
 • Functional characterisation of new components of mitochondrial proteome. 

  Kovalčíková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  1 Abstrakt Mitochondriální proteom savců je tvořen ~1500 různými proteiny, z nichž není stále přibližně jedna čtvrtina plně charakterizována. Jedním z těchto proteinů je TMEM70 podílející se na biogenezi eukaryotické ...
 • Vliv kombinace potravních suplementů na tělesné složení u jednovaječných dvojčat při srovnatelné sportovní aktivitě 

  Kvízová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Bakalářská práce pojednává o vlivu kombinace potravních suplementů na tělesné složení u jednovaječných dvojčat při srovnatelné sportovní aktivitě. Teoretická část práce zahrnuje výživu z obecného hlediska a významu ...
 • Vliv sociálního a finančního zázemí rodiny na vznik dětské obezity 

  Vokurková, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Obezita je celosvětově velice závažný zdravotní a sociálně ekonomický problém dnešní doby. Dětská obezita představuje vyšší riziko výskytu obezity a dalších přidružených zdravotních potíží v pozdějším, dospělém věku. Jak ...
 • Kolorektální karcinom - rizikové a protektivní faktory vztahující se k výživě 

  Juránková, Lada (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu. Pojednává o rizikových faktorech souvisejících s rozvojem CRC, jako jsou špatné ...
 • Flexibilní dávkování inzulinu a dieta 

  Panfilova, Sofia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Tato bakalářská práce se zabývá onemocněním diabetes melitus a možnosti zavední nového flexibilního režimu inzulinoterapie u osob léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem. Teoretická část má za úkol popsat onemocnění ...
 • Poruchy příjmu potravy a kouření 

  Riabus, Daria (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Tato bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy v souvislosti s kouřením. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V první teoretické časti je popsána historie poruch příjmu potravy, je ...
 • Laktózová intolerance - fakta a mýty 

  Staroveská, Natálie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Bakalářská práce se zabývá problematikou laktózové intolerance ve spojení s mýty týkající se konzumace mléka. Teoretická část popisuje složení kravského mléka, nejčastěji užívané mlékárenské technologie, druhy mléka dle ...
 • Změna tělesné hmotnosti a tělesného složení během tréninku vzpírání a výživa v silovém sportu 

  Vašků, Karolína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Tato bakalářská práce monitoruje změny v tělesné hmotnosti a tělesném složení během tréninku u vrcholových sportovců, konkrétně u tří žen a čtyř mužů z české reprezentace ve vzpírání. Teoretická část popisuje složky kompozice ...
 • Analýza obsahu jednoduchých sacharidů v ovoci jako prostředek ověření databázových údajů pro využití v klinické praxi 

  Eliášová, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  současné době se zvyšuje výskyt onemocnění souvisejících s sacharidů, jako jsou diabetes mellitus, obezita, metabolický syndrom, apod. Nedílnou součástí terapie těchto onemocnění je léčebná výživa, v pacientům doporučován ...
 • Fyziologická výživa kojenců 

  Malá, Pavlína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologickou výživou kojenců. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části jsou rozebrána fakta týkající se novorozence, kojence a jejich potřeb. Popsány jsou základní ...
 • Standardizované hodnocení senzorických poruch u dětí školního věku 

  Husovská, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Veronika Husovská Vedoucí práce: Mgr. Petra Dvořáková Název diplomové práce: Standardizované hodnocení senzorických poruch u dětí školního věku Abstrakt diplomové práce: Obsah práce: Diplomová ...
 • Ergoterapie cílená na poruchy hybnosti horních končetin u dětí školního věku s dětskou mozkovou obrnou 

  Čížková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  diplomové práce: Dětská mozková obrna (DMO) je jedním z nejčastějších neurovývojových onemocnění. Následkem mozkové léze mohou mít děti s DMO porušenou funkci horních končetin. Tato práce si klade za cíl vytvořit terapeutický ...
 • Péče o ženu při ukončení těhotenství pro vrozenou vývojovou vadu plodu 

  Bukáčková, Daniela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Tato bakalářská práce se zabývá prenatální diagnostikou, vrozenými vývojovými vadami, jejich screeningem a následnou ošetřovatelskou péčí o pacientku, u které byla zjištěna vývojová vada plodu. Práce je rozdělena do dvou ...
 • Kardiotokografie v práci porodní asistentky. 

  Bartusková, Simona (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Předmětem průzkumu bakalářské práce je zjištění znalostí interpretace CTG dle FIGO 2015, a to jak v teoretické oblasti, tak i v rámci praktických dovedností. Kardiotokografie je nedílnou součástí každodenní práce porodní ...
 • Informovanost žen o problematice umělého ukončení těhotenství. 

  Bittnerová, Laura (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak jsou ženy informovány o problematice umělého ukončení těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsem stručně definovala interrupci, ...
 • Informovanost o škodlivosti kouření v těhotenství - z pohledu porodní asistentky 

  Němcová, Alžběta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kouření v těhotenství. Je zaměřena na kvalitu informovanosti o škodlivosti kouření v těhotenství u porodních asistentek a gynekologických sester v ambulancích. Zároveň se ...
 • Porodní poranění ženy při vaginálním porodu pohledem porodní asistentky. 

  Fabiánová, Pavlína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2018
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou porodních poranění žen při vaginálním porodu. Cílem této práce bylo shrnout znalosti anatomie porodních cest a problematiky porodních poranění. V praktické části práce bylo ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV