Recent Submissions

 • Vliv nízkobílkovinné diety na progresi chronického onemocnění ledvin 

  Čmerdová, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Východiska: Nízkobílkovinná dieta je jedním z léčebných postupů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin v predialyzačním období. Studie na toto téma jsou publikovány už více než 20 let, přesto závěry o jejím vlivu a ...
 • Komplikace sondové enterální výživy u idiopatických střevních zánětů 

  Polachová, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Diplomová práce je věnována komplikacím enterální výživy u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Incidence těchto onemocnění v posledních letech vzrůstá. Nutriční podpora je významnou součástí léčby a možností zlepšení ...
 • Současné trendy ve fyzioterapii pacientů po poškození mozku v časné fázi onemocnění 

  Hlobilová, Magdaléna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  bakalářské práce Jméno: Magdaléna Hlobilová
 Vedoucí práce: MUDr. Tereza Gueye
 Oponent práce:
 Název bakalářské práce: Současné trendy ve fyzioterapii pacientů po poškození mozku v časné fázi onemocnění Abstrakt bakalářské ...
 • Využití moderních technologii v diabetologii 

  Navrátilová, Vendula (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Úvod: Cílem léčby diabetu mellitu 1. typu (DM 1. typu) je dosažení co nejlepší kompenzace tohoto onemocnění. Jedním z nástrojů, jak jí dosáhnout, je správně prováděný selfmonitoring, od kterého se poté odvíjí množství ...
 • Vliv edukace nutričního specialisty na hladinu vitamínů u pacientů s idiopatickými střevními záněty. 

  Palugová, Natália (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  V diplomové práci se věnujeme problematice idiopatických střevních zánětů. Teoretická část popisuje etiologii, patogenezi, klinické příznaky, mimostřevní manifestaci a medikamentózní terapii. Popsané jsou dosavadní poznatky ...
 • Role nutričního terapeuta v péči o těhotné a kojící ženy 

  Rezešová, Dagmar (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  HILLOVÁ, Dagmar: Rola nutričného terapeuta v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. [Diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta; Nutričný špecialista. Vedúci práce: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Praha, ...
 • The culture of limbal and mesenchymal cells on various feeders for their use in ophthalmology. 

  Trošan, Peter (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 6. 2019
  P.Trošan Ph.D. Thesis Abstrakt Deficience limbálních kmenových buněk (LSCD) je onemocnění charakterizované poruchou, nedostatkem či absencí limbálních kmenových buněk zodpovídajících za homeostázu a obnovu rohovkového ...
 • Alternativní směry stravování a jejich vnímání lidmi ve věku 18-27 

  Kordíková, Ivana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Jméno: Kordíková Ivana Vedoucí práce: PhDr. Tamara Starnovská Oponent práce: Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D. Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní způsoby stravování a jejich vnímání mezi mladými lidmi ve ...
 • Změna stravování během těhotenství s diagnózou gestační diabetes mellitus a bez 

  Plasová, Jitka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Tématem mé práce je stravování případně změna ve stravování u těhotných žen sledovaných pro gestační diabetes mellitus (dále jen "GDM") ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. Cílem práce bylo ověření a posouzení ...
 • Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu 

  Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Tato bakalářská práce se zabývá dietní prevencí diabetes mellitus 2. typu. Pro uvedení do problematiky onemocnění se první kapitoly práce věnují obecným informacím o diabetes mellitus. Zaměřují se na jeho klasifikaci, ...
 • Klinická realita - nutriční screening a stav výživy. 

  Mikhaylova, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  (v ČJ) Malnutrice je závažné onemocnění, které zvyšuje morbiditu i mortalitu pacientů. Je důležité, abychom včas zachytili pacienty v riziku malnutrice a mohli zahájit nutriční podporu. Nutriční screening má být srozumitelný, ...
 • Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě. Podtitul: Lůžka včasné rehabilitace 

  Wegscheiderová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Tato diplomová práce se zabývá efektivitou individuální vs. skupinové kognitivní terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě, pomocí cvičných listů a cvičení tužka - papír. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Vliv poruchy čití na funkci horní končetiny u pacientů po poškození mozku 

  Medková, Lia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení: Bc. Lia Medková Vedoucí práce: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA Oponent práce: Název diplomové práce: Vliv poruchy čití na funkci horní končetiny u pacientů po poškození mozku Abstrakt Cíl ...
 • Vliv epidurální analgezie na trvání I. a II. doby porodní. 

  Kuklová, Dagmar (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Vliv epidurální analgezie na trvání I. a II. doby porodní Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice epidurální analgezie, která je v dnešní době považována za nejúčinnější metodu tišení porodní bolesti. Práce je ...
 • Fyzioterapie v paliativní péči 

  Ustinova, Darya (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Darya Ustinova Vedoucí práce: Mgr. Tereza Chalupská Název bakalářské práce: Fyzioterapie v paliativní péči Abstrakt bakalářské práce: Cílem moderní paliativní medicíny je udržení dobré ...
 • Placentární transfuze u extrémně nezralých novorozenců. 

  Primaková, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem placentární transfuze u extrémně nezralých novorozenců. Hlavním cílem práce je seznámení české odborné veřejnosti s unikátní metodou stabilizace extrémně nezralých novorozenců ...
 • Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia 

  Podlipský, David (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: David, Podlipský Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Konzultant práce: Mgr. et. Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci ...
 • Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta 

  Timková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Timková Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Konzultant práce: Bc. Monika Tichá Název bakalářské práce: Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska ...
 • Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta 

  Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Kateřina Nováková Vedoucí práce: PhDr. Kristýna Hoidekrová Oponent práce: Název diplomové práce: Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ...
 • Aktivní vedení porodu a jeho dopady na psychiku ženy. 

  Letáková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Tématem mé bakalářské práce je Aktivní vedení porodu a jeho dopady na psychiku ženy. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá samotným porodem a jeho dobami, aktivní vedením ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV