• Míra rizikovosti ve vzorcích užívání sociální sítě Facebook u dospělých ve věku 26-60 let 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Východiska: Dospělým na sociálních sítích a jejich chování online se věnuje menší pozornost než studentům a dětem. S dospělými klienty, kteří řeší nadužívání nebo závislost na Facebooku, se přitom v praxi také setkáváme. ...
  • Quantitative fluorescence microscopy techniques to study three-dimensional organisation of T-cell signalling molecules. 

   Defence status: DEFENDED
   Chum, Tomáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   11 SOUHRN Proteiny patří mezi základní stavební jednotky všech organismů. Proto je pochopení jejich funkce na molekulární úrovni jedním z klíčových cílů současného biologického, biochemického a biofyzikálního výzkumu. Je ...
  • Konzumace online pornografie v souvislosti se spokojeností v partnerském vztahu: korelační studie 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, David (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Tato bakalářské práce se zabývá vztahem mezi partnerskou spokojeností a konzumací on-line pornografie. Cílem bylo poukázat na možnou vzájemnou závislost obou veličin. Výsledky byly vyvozeny na základě dat z internetového ...
  • Možnosti uplatnění profese adiktologa v pedagogicko-psychologické poradně: pilotní studie Ústeckého kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Hribiková, Květoslava (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Východiska: Ústecký kraj je dlouhodobě na prvních příčkách v prevalenci užívání návykových látek a zároveň je specifický výskytem řady negativních sociálních jevů. Studie realizované v Ústeckém kraji poukazují na fakt, že ...
  • Evaluace svépomocné skupiny Al-Anon z pohledu jejích členů 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Východiska: Závislostí netrpí pouze daný jedinec, ale i celá rodina, protože ta je závislému jedinci nejblíže. Ovlivňuje ji především nevyzpytatelné chování závislého, kterému podléhá chod celé rodiny a tito jedinci se ...
  • Kvalitativní analýza prožívání a hodnocení procesu úzdravy uživatelů návykových látek s poruchami schizofrenního okruhu 

   Defence status: DEFENDED
   Blažíčková, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce se věnuje problematice duálních diagnóz, konkrétně pacientům s onemocněním schizofrenního okruhu, kteří jsou současně závislí na návykových látkách a jejich pohledu na proces úzdravy. Teoretický východiska výzkumu ...
  • Role školící sestry v adaptačním procesu sester na vybraném pracovišti 

   Defence status: DEFENDED
   Polidarová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky: Pozice školícího pracovníka zaujímá v adaptačním procesu (AP) sester zcela zásadní význam. Obzvláště na pracovištích intenzivní medicíny, kde zaškoluje ve vysoce specializované a náročné péči. AP se ...
  • Souvislosti mezi užíváním metamfetaminu a propuknutím onemocnění schizofrenního okruhu 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáš, Michal (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Problematika duálních diagnóz rezonuje napříč mnoha obory již několik dekád. Stejně tak je prokázáno, že s rostoucím počtem uživatelů metamfetaminu dramaticky roste i počet hospitalizovaných pacientů pro "toxickou psychózu", ...
  • Srovnání dostupnosti a finanční náročnosti běžné stravy s bezlepkovou dietou 

   Defence status: DEFENDED
   Kosíková, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Celiakií trpí v České republice asi 50 000 osob, její jedinou známou terapií je bezlepková dieta. Konzumací lepku dochází u pacientů s celiakií k zánětlivým reakcím tenkého střeva, které mohou mít závažné následky. Lepek ...
  • Analýza hereditárních genetických variant predisponujících ke vzniku familiární formy karcinomu ovaria. 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotová, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Karcinom ovaria (OC) je závažné nádorové onemocnění s velkým podílem hereditárních forem a častou asociací s karcinomem prsu. Genetické testování umožňuje vytvoření preventivních programů pro nosičky mutací v genech ...
  • Stanovení endometriózy v pánvi. 

   Defence status: DEFENDED
   Indrielle-Kelly, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Úvod: Hlavním cílem naší práce bylo porovnat diagnostickou přesnost ultrazvukového vyšetření a magnetické rezonance (MR) při stanovení hluboké endometriózy (deep endometriosis) v pánvi při použití jednotného protokolu. ...
  • Genetic and epigenetic mechanisms (and their cooperation) in the leukemogenesis of acute myeloid leukemia in adults. 

   Defence status: DEFENDED
   Šestáková, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Akutní myeloidní leukémie (AML) je maligní hematopoetické onemocnění, které je vysoce heterogenní zejména díky své klonální podstatě. Rozvoj sekvenování nové generace umožnil důkladně prozkoumat mutační pozadí AML. Bylo ...
  • Problematika edukace rodinných příslušníků pečujících o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci 

   Defence status: DEFENDED
   Polášková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky: Počet pacientů závislých na dlouhodobé umělé plicní ventilaci stále přibývá (Chau et al., 2017). Po stabilizaci stavu dítěte je možné, aby tito pacienti byli propuštěni do domácího ošetřování a převedeni ...
  • Analýza potřeb klientů terénního programu na Berounsku 

   Defence status: DEFENDED
   Čmelíková, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Analýza potřeb klientů terénního programu na Berounsku Potřeby klientů terénního programu se liší podle toho, zda je drogová scéna otevřená nebo uzavřená. Diplomová práce se zaměřuje na terénní program na malém městě, kde ...
  • Nutrigenomic analysis of diet influence in prenatal and early development on metabolic syndrome aspects manifestation in adulthood. 

   Defence status: DEFENDED
   Školníková, Elena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   15 Abstrakt Stoupající prevalence nepřenosných nemocí po celém světě vyzývá ke snaze rozluštit jejich příčiny. Zejména běžné metabolické poruchy zatěžují systémy zdravotní péče a jsou jednou z nejčastějších příčin horší ...
  • Kvalita života pacientů po transplantaci jater 

   Defence status: DEFENDED
   Štrynková, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Tvář transplantace jater se v posledních desetiletí změnila. Zlepšení jde pozorovat nejen z hlediska přežití, ale i zlepšenou kvalitou života po tomto náročném výkonu. I právě proto je kvalita života jeden z faktorů, na ...
  • Účinné faktory zvyšování kvality života u klientů v substituční léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Skořepová, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Východiska: Substituční léčba se stala pevnou součástí péče o uživatele drog. V začátcích reagovala substituční léčba především na zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním opioidů a byla alternativou pro osoby, které ...
  • Epidemiologie a preventivní opatření u dědičných dystrofií sítnice v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kousal, Bohdan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Úvod: Dědičná onemocnění sítnice jsou jednou z nejčastějších příčin neléčitelné slepoty u dětí a mladších dospělých. V České republice nebyla tato onemocnění dosud předmětem systematického výzkumu. Cílem této práce bylo ...
  • Vliv volby léčebného postupu na výsledek léčby, náklady na hospitalizaci, posthospitalizační péči a kvalitu života pacientů přeživších akutní otravu metanolem. 

   Defence status: DEFENDED
   Rulíšek, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 2. 2021
   (v češtině) Kontext: Akutní otrava metanolem je závažný klinický stav vyžadující okamžitou léčbu. V České republice probíhala masivní vlna otrav metanolem v letech 2012-2013. Náklady na léčbu pacientů s akutní otravou ...
  • Metody výuky pro nácvik hygieny rukou 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Iveta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky a význam tématu: Předmětem této diplomové práce je zaměření na problematiku týkající se metod výuky pro nácvik hygieny rukou u zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení. Problematika zvyšování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV