Collections in this community

Recent Submissions

 • Řešení soustav polynomiálních rovnic 

  Kubej, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 5. 9. 2017
  This work is about theory of systems of polynomial equations. Its main purpose is to prove the Elimination theorem and the Extension theorem, where the Elimination theorem helps us to solve a given systems of polynomial ...
 • Rozhodnutelnost teorie komutativních grup 

  Čech, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 5. 9. 2017
  In this thesis will be demonstrated proof of decidability of theory of commu- tative groups. This result was already shown in year 1955 by author W.Szmielew. However proof shown here takes different path. Result will by ...
 • Bernoulliho čísla a regulární prvočísla 

  Le, Anh Dung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 5. 9. 2017
  The aim of this work is to study the relation between regular primes and regular Bernoulli numbers (or just simply Bernoulli numbers). By the class number formula we connect the class number to the values of Dirichlet ...
 • Vysoce tranzitivní grupy 

  Surý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 5. 9. 2017
  Highly transitive groups We say that a group action is 5-transitive, if for every two 5-tuples of distinct points there is a group action mapping one of the tuples to the other one. In this thesis, we will construct W12 ...
 • Systém správy sítě WiFi access pointů 

  Bulan, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2005)
  Date of defense: . . 2005
 • Elastic proton-proton collisions at high energies 

  Procházka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 30. 1. 2017
  The proton, one of the basic constituents of atoms, was discovered around 1920. Its structure has been intensively studied since that time mainly with the help of proton- proton collision experiments. Main progress has ...
 • Predikce odchylek v jízdních řádech založená na AVL datech 

  Jiráček, Zbyněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 25. 8. 2017
  Relevant path planning using public transport is limited by reliability of the transportation network. In some cases it turns out that we can plan paths with respect to expected delays and hereby improve the reliability ...
 • Adaptive Simulation of Large-Scale Ocean Surface 

  Krijt, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 25. 8. 2017
  Physically-driven methods of simulating fluid dynamics and frequency-based ocean surface synthesis methods are of long-standing interest for the field of computer graphics. However, they have been historically used separately ...
 • Ultrafast response of electrons in nanostructured and disordered semiconductor systems studied by time-resolved terahertz spectroscopy 

  Zajac, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 16. 6. 2017
  of Doctoral Thesis Title: Ultrafast response of electrons in nanostructured and disordered semiconductor systems studied by time-resolved terahertz spectroscopy Author: Vít Zajac Department / Institute: Institute of Physics ...
 • Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings 

  Shelemin, Artem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 15. 6. 2017
  Title: Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings Author: Artem Shelemin Department / Institute: Department of the Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Hynek Biederman, ...
 • Interactive Processing of Volumetric Data 

  Kolomazník, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 12. 5. 2017
  Title: Interactive Processing of Volumetric Data Author: Jan Kolomazník Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: RNDr. Josef Pelikán, Department of Software and Computer Science Education ...
 • Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi 

  Pokorný, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 27. 7. 2017
  První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. ...
 • Splitting word compounds 

  Oberländer, Jonathan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 7. 6. 2017
  Jazyky, jako je němčina, holandština, skandinávské jazyky nebo řečtina, na rozdíl od angličtiny netvoří kompozita jako víceslovné výrazy, ale spojením jednotlivých částí do nového slova bez ortografického oddělení. To ...
 • Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration 

  Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 25. 5. 2017
  The exponential growth of multimedia data challenges effectiveness and efficiency of the state-of-the- art retrieval techniques. In this thesis, we focus on browsing of large datasets using exploration approaches where ...
 • Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice 

  Pejic, Mladen (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 27. 6. 2017
  Název bakalářské práce: Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice Autor: Mladen Pejic Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra ...
 • Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí 

  Veska, Tobiáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 27. 6. 2017
  Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které ...
 • Frequency analysis of precipitation amounts 

  Rulfová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 27. 6. 2017
  Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá ...
 • Přesné obálkové testy 

  Maděřičová, Soňa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 27. 6. 2017
  V této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu ...
 • Bonus - malus systém se spoluúčastí 

  Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 27. 6. 2017
  Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný ...
 • Applications of least squares 

  Tichá, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
  Date of defense: 27. 6. 2017
  Tématem této práce je metoda nejmenších čtverců a její aplikace. Vyložíme základní matematickou teorii, která je nutná k pochopení metody nejmenších čtverců a ukážeme, že problém nejmenších čtverců je možné řešit pomocí ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV