Collections in this community

Recent Submissions

 • Odhadování parametrů gama rozdělení 

  Zahrádková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Je známo, že maximálně věrohodné odhady obou parametrů gamma rozdělení nemají explicitní vyjádření. Gamma rozdělení je speciálním případem zobecně- ného gamma rozdělení, které obsahuje tři parametry. Dvě ze tří věrohodnostních ...
 • Vliv tepelného zpracováni na deformační chováni tvářených Mg-Zn slitin 

  Olejňák, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Názov práce: Vplyv tepelného spracovania na deformačné chovanie tvárnených Mg-Zn zliatin. Autor: Juraj Olejňák Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Mgr. Daria Drozdenko, Ph.D. Abstrakt: Predložená ...
 • Mechanické a termofyzikálne vlastnosti keramických materiálov na báze illitu. 

  Kušnír, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Názov práce: Mechanické a termofyzikálne vlastnosti keramických materiálov na báze illitu Autor: Jakub Kušnír Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedúcí bakalárskej práce: RNDr. Michal Knapek, Ph.D, Katedra fyziky ...
 • Mechanical properties of pre-compressed Mg-Zn-Ca alloy 

  Hegedüs, Marius (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Hexagonálna tesne usporiadaná štruktúra v tepaných Mg zliatinách spolu so zreteľnou bazálnou textúrou vedie k asymetrii mechanických vlastností. Táto bakalárska práca je zámerná na porozumenie vplyvu predošlej deformácie ...
 • Vybrané problémy z náhodných procházek 

  Filipová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  V této práci se zabýváme symetrickými náhodnými procházkami. Jsou zde definovány různé druhy cest a dokázána věta o principu zrcadlení. Pak jsou na zá- kladě cest definovány náhodné procházky. Dále se zabýváme pravděpodobnostmi ...
 • Výběrové kvantily pro diskrétní rozdělení 

  Štarmanová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Výběrové kvantily pro diskrétní rozdělení Klasická definice výběrového kvantilu a jeho asymptotické vlastnosti pro absolutně spojitá rozdělení jsou dnes dobře známá. To již neplatí pro rozdělení diskrétní. Tato práce se ...
 • Analýza rozptylu s náhodnými efekty 

  Hamerníková, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Tato práce se zabývá popisem a odvozením metody analýzy rozptylu s náhodnými efekty. Nejprve uvedeme souhrn poznatků z teorie pravděpodobnosti, které budou důležité v dalším odvozování. Poté zavedeme model jednoduchého ...
 • Úloha o batohu 

  Piskačová, Nikola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Tato práce se zabývá teorií celočíselného programování. V první části jsou definovány základní pojmy a uvedeny dvě nejpoužívanější metody, které se po- užívají pro řešení celočíselných úloh. Jmenovitě jde o metodu větvení ...
 • Buffonova úloha o jehle a její zobecnění 

  Hledík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  V této bakalářské práci uvádíme podrobná odvození výsledků několika variant Buffonovy úlohy o jehle. Vedle základní úlohy řešíme její rozšíření na obdélníkovou mříž, známé jako Laplaceovo rozšíření, dále se zabýváme ...
 • Empirické modelování polohy zemské magnetopauzy 

  Machková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na navržení možného vylepšení stávajících empirických modelů polohy zemské magnetopauzy, resp. na identifikaci parametrů, které v nich nejsou řádně (či vůbec) zahrnuty. Magnetopauza je ...
 • Energy spectrum and chemical composition of cosmic rays 

  Šalko, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  V tejto práci je prezentovaná kombinovaná analýza energetického spektra a che- mického zloženia vysokoenergetického kozmického žiarenia v rozmedzí energií od 1017.55 do 1019.25 eV pozorovaného pomocou Observatória Pierra ...
 • Aplikace metody hraničních prvků při výpočtu elektrického pole radiofrekvenční iontové pasti 

  Vavřička, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  V této práci se věnujeme numerickým metodám řešení Laplaceovy úlohy. Srov- náváme metodu hraničních prvků (BEM), implementovanou pomocí knihovny Bempp, a metodu konečných prvků (FEM), implementovanou pomocí knihovny FEniCS, ...
 • Metoda Lagrangeových multiplikátorů ve variačním počtu 

  Borák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  Tato práce řeší několik základních příkladů z variačního počtu a demonstruje prospěšnost zamyšlení se a případné pozměnění úlohy bez snížení dimenze za přítomnosti vazeb. Všechny úlohy jsou řešeny metodou Lagrangeových ...
 • Štúdium vzácnych rozpadov B-mezónov v experimente ATLAS 

  Biroš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  Jedným z fyzikálnych kanálov testujúcich predpovede Štandard- ného modelu častíc na experimente ATLAS je vzácny rozpad B0 d → K∗ µ− µ+ . Táto práca slúži ako jeden z podkladov pre analýzu tohto rozpadu v období na- berania ...
 • Fotometrická analýza systému CzeV371 

  Sedláčková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  Práce se zaměřuje na analýzu světelné křivky zákrytové dvojhvězdy s ozna- čením CzeV 371 Aur programem PHOEBE. Data byla získávána v průběhu pěti let, každá sezóna je vyhodnocena samostatně. Jedná se o oddělený systém dvou ...
 • Studium souvislosti změn periody a spektrálního typu u zákrytových dvojhvězd 

  Vyhnálková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  V této práci se zkoumá, zda existuje souvislost mezi změnami periody zákrytových dvojhvězd a spektrálního typu jejich sekundární složky. V rámci práce se prošetří charakter změn periody na základě O-C diagramů. Ze získaných ...
 • Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl 

  Slezák, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou anizotropného povrchu Si(110)-Tl, ktorý ďalej bude slúžiť ako substrát pre depozíciu organických molekúl ftalocyaninov medi. Cieľom bolo identifikovať relevantné parametre prípravy ...
 • Studium tepelné stability materiálů pomocí elektronové mikroskopie. 

  Králík, Rostislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  Předkládaná práce se zabývá studiem tepelné stability slitin Al-Fe-Mn-Si sys- témů vyrobených plynulým odléváním mezi válce, při němž dochází k intenziv- nímu ochlazení a plastické deformaci slitin. Cílem je zmapovat procesy ...
 • Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu 

  Turčičová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  K objasnění složitých dějů v okolí Slunce může částečně přispět analýza dat z družic, které se v jeho okolí dlouhodobě pohybují. Předložená práce je věnována statistické studii vybraných parametrů slunečního větru z ...
 • Relativistický model systému se spinem 

  Slezák, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 6. 2018
  Dynamika pohybu rozlehlých těles - na rozdíl od hmotných bodů - vyžaduje použí- vat vyšších momentů hmoty, v první řadě spinu. V teorii relativity jsou proto dalším stupněm zesložitění po rovnici geodetiky pohybové rovnice ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV