Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Time-dependent CP violation in B0 → ηc KS0 decays at the Belle experiment, Alignment of the Belle II detector 

  Defence status: RECOGNIZED
  Bilka, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 20. 3. 2023
  Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje ...
 • Asynchronous Duet Benchmarking 

  Defence status: DEFENDED
  Drozdík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 8. 2. 2023
  Přesná detekce zpomalení benchmarků v nestabilních prostředích, jako je veřejný cloud, je obtížná. Cloud nabízí dostupnou a škálovatelnou in- frastrukturu pro spouštění benchmarků, ale tradiční metody benchmarkingu často ...
 • Inverse Anatomical Modeling and Simulation of Virtual Humans 

  Defence status: DEFENDED
  Kadleček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 1. 3. 2023
  Název práce: Inverzní Anatomické Modelování a Simulace Virtuálních Postav Autor: RNDr. Petr Kadleček Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí disertační práce: Mgr. Ladislav Kavan, Ph.D., Katedra softwaru a ...
 • Analysing Videokymograms Using Classical and Deep Learning Methods 

  Defence status: DEFENDED
  Zita, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 1. 3. 2023
  Název práce: Analýza videokymogramů pomocí tradičních metod a metod hlubokého učení Autor: RNDr. Aleš Zita Katedra: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. ...
 • Appearance matching and fabrication using differentiable material models 

  Defence status: DEFENDED
  Nindel, Thomas Klaus (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 1. 3. 2023
  Výpočetní deriváty kódu - s kódem - jsou jedním z klíčových aktivátorů revoluce strojového učení. V počítačové grafice umožňuje automatická diferenciace řešit problémy s inverzním renderingem, kde se z jednoho nebo několika ...
 • Efficient and Expressive Microfacet Models 

  Defence status: DEFENDED
  Atanasov, Asen (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 1. 3. 2023
  Název: Efektivní a expresivní mikrofasetové modely Autor: Asen Atanasov Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí: doc. Dr. Alexander Wilkie, Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: V realistickém ...
 • Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type 

  Defence status: DEFENDED
  Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 9. 1. 2023
  Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu Jan Vávra 3. října 2022 Abstrakt Mnoho dnešních studií sbírá data opakovaně na těch samých jedin- cích po předem vymezenou časovou dobu. Takto ...
 • Počítačové modelovanie membránových proteínov 

  Defence status: DEFENDED
  Šimko, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 2. 2. 2023
  Předkládaná práce se zabývá aplikací řízených molekulárně dynamických simulací na medicínsky zajímavé biomolekulární systémy. Nejprve byly otestovány metody určení profilu volné energie na modelovém systému (Ala)10. Potom ...
 • Modeling and statistics of random tessellations with applications to the study of microstructure of polycrystallic materials 

  Defence status: DEFENDED
  Seitl, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
  Date of defense: 7. 12. 2022
  Filip Seitl Modelování a statistika náhodných mozaik s aplikacemi ve studiu mikrostruktury polykrystalických materiálů Práce popisuje statistickou metodologii sloužící k analýze Laguerrových mozaik. Na Laguerrovu mozaiku ...
 • Convergence in Banach Spaces 

  Defence status: DEFENDED
  Silber, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
  Date of defense: 27. 9. 2022
  Tato práce se skládá ze tří odborných článků. Společným tématem prvních dvou je možnost iterace slabě∗ derivovaných množin v duálních Banachových prostorech. V prvním článku dokážeme, že v duálu jakéhokoliv nereflexivního ...
 • Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy. 

  Defence status: RECOGNIZED
  Betušiak, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 5. 1. 2023
  Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je charakterizácia transport náboja v CdZnTe radiačných detektoroch a stúdia vplyvu osvetlenia detektoru na transport náboja.Transportné vlastnosti sú zmerané pomocou metódy ...
 • Gravitační perturbace v NP/GHP formalismu 

  Defence status: DEFENDED
  Pospíšil, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 3. 2. 2023
  Práce seznamuje čtenáře s tetrádovými přístupy v obecné teorii relativity (OTR), jmenovitě s Newman - Penroseovým (NP) a a Geroch - Held - Penroseovým (GHP) for- malismem. Ty jsou následně vztaženy k běžnějším souřadnicovým ...
 • Time-dependent CP violation in B0 → ηc KS0 decays at the Belle experiment, Alignment of the Belle II detector 

  Defence status: DEFENDED
  Bilka, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
  Date of defense: 1. 11. 2022
  Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje ...
 • Effect of magnetic field perturbations on tokamak plasma 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 07. 01. 2026
  Markovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 22. 2. 2023
  Název: Vliv pole magnetických perturbací na plazma v tokamaku Autor: Tomáš Markovič Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: Ing. Ivan Ďuran, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Abstrakt: K základním ...
 • Structure and complexity of homomorphisms 

  Defence status: DEFENDED
  Bok, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
  Date of defense: 7. 12. 2022
  Tato práce se zabývá výpočetními problémy okolo grafových homomorfismů a příbuz- ných konceptů. Především se zabýváme složitostními dichotomiemi, které rozlišují mezi polynomiálními a NP-úplnými problémy. Výsledky tohoto ...
 • Tessellation of trimmed NURBS surfaces. 

  Defence status: DEFENDED
  Safko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 8. 2. 2023
  Konštrukcia trojuholníkových sietíz orezových NURBS plôch je klasický problém v CAD/CAM s dlhou tradíciou a obrovským množstvom výzkumu v danej oblasti. V tejto práci prezentujeme algoritmus pre tvorbu trojuholníkových ...
 • RISC-V support in MSIM 

  Defence status: DEFENDED
  Papesch, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 7. 2. 2023
  V této práci jsme přidali podporu RISC-V do emulátoru MSIM. MSIM podporoval pouze procesor MIPS R4000 a byl používán pro výuku operačních systémů. Tento projekt přepracovává MSIM aby podporoval více architektur procesoru ...
 • Joint inverse modeling of coseismic and postseismic slip of the 2014 South Napa, California, earthquake 

  Defence status: DEFENDED
  Premus, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 22. 2. 2023
  Název: Sdružené inverzní modelování koseismického a postseismického skluzu kalifornského zemětřesení South Napa 2014 Autor: Jan Premus Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí dizertační práce: prof. František Gallovič, Katedra ...
 • Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů 

  Defence status: RECOGNIZED
  Brynza, Mykola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 5. 1. 2023
  Karbid křemíku (SiC) je polovodič s širokým zakázaným pásem až do 3,2 eV. Aplikace na bázi SiC jsou schopné pracovat v extrémních podmínkách, vysokoteplotních a vysokoenergetických režimech. Tato práce je zaměřena na ...
 • Detekcia nelinearity vo finančných časových radoch 

  Defence status: DEFENDED
  Dudlák, Oliver (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 1. 2023
  Práca je zameraná na neparametrické a parametrické testovanie nelinearity v časových radoch a ich aplikáciu na finančné dáta. Z neparametrických testov práca popisuje test bispektrálnej hustoty, kde na jej základe testujeme ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV