Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Růst vikvovitých rostlin během primární sukcese na výsypkách po těžbě uhlí 

  Zedníková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Výsypky po těžbě uhlí se vyznačují nepříznivými podmínkami omezující rychlý rozvoj přirozené vegetace, kterým je zejména velmi nízké množství dusíku v půdě. Rostliny se schopností symbiotické fixace dusíku se mohou uplatnit ...
 • Jak anatomická stavba listu podmiňuje jeho optické vlastnosti. 

  Peychlová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Vnitřní struktura listu podmiňuje průchod záření listem a tím ovlivňuje jeho využití ve foto- syntéze. Záření dopadající na list může být odraženo, absorbováno nebo propuštěno. Odra- zivé vlastnosti listu jsou závislé na ...
 • Využití analýzy fosfolipidových mastných kyselin při studiu biosušení 

  Stránská, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Cílem této diplomové práce je využití analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) pro stanovení skupin mikroorganismů v průběhu biosušení čistírenských kalů a jejich popis vzhledem k teplotnímu režimu biosušení. Byly ...
 • Určování zdrojů PAH ve střední Evropě 

  Lhotka, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Předkládaná diplomová práce se zabývá určováním zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků (angl. polycyclic aromatic hydrocarbons - PAH) na pozaďové lokalitě reprezentující region střední Evropy - Národní atmosférické ...
 • Plasticita cirkadiánních rytmů štěnice domácí 

  Čejková, Lada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Cirkadiánní rytmy jsou přítomné u všech organismů od prokaryot přes rostliny až po živočichy. Jsou značně plastické, schopné se adaptovat na okolní klimatické podmínky a na aktuální dostupnost potravy, takové rozdíly v ...
 • Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas 

  Petrvalská, Olívia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Proteiny 14-3-3 skrze vazbu více než 300 vazebných partnerů regulují značné množství biologicky významných dějů, např. apoptosu, buněčný cyklus, přenos signálu či metabolické dráhy. V rámci této disertační práce byla ...
 • Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti: jejich specifika a trendy vývoje 

  Stýblová, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy vývoje Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat úmrtnostní poměry ve státech s nejnižší úrovní úmrtnosti mezi lety 1990 a 2013 za každé pohlaví ...
 • Biogeografie Balkánského poloostrova a přilehlých oblastí: historický vývoj a současné členění 

  Žďárská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Cílem této práce je shrnutí historie a vývoje oblasti Mediteránu, a následný popis a porovnání biogeografických oblastí Balkánského poloostrova a přilehlých oblastí. Balkánský poloostrov se nachází ve střední až východní ...
 • Opylování v lesních ekosystémech 

  Veljačiková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  V prostředí temperátního lesa fungují interakce mezi rostlinami a jejich opylovači jinak než otevřené krajině. Rozmnožování rostlin je závislé na výskytu opylovačů, kterých je v lesích méně než bezlesí. Limitace reprodukčního ...
 • Limitní faktory pro přežívání Unionoidea v hyporeálu sladkých vod se zaměřením na Margaritifera margaritifera 

  Macháček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Tato bakalářská práce pojednává o fyzikálních, mechanických, chemických a biologických faktorech, které omezují výskyt, přežívání a rozmnožování velkých mlžů skupiny Unionoidea. Důraz je kladen na perlorodku říční ...
 • Vegetativní inkompatibilita u vláknitých askomycetů 

  Glässnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Vegetativní inkompatibilita je proces vyskytující se během vegetativního růstu u vláknitých hub, který může zabránit fúzi hyf mezi jedinci. Při splynutí hyf dvou jedinců s geneticky nekompatibilní kombinací alel genů ...
 • Role BK polyomaviru v lidských nádorech 

  Cirbusová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  BK polyomavirus (BKV) je malý neobalený ubikvitně rozšířený DNA virus, který u imunosuprimovaných jedinců může způsobovat závažná onemocnění, konkrétně BK polyomavirovou nefropatii (BKVaN) a hemoragickou cystitidu. Mimo ...
 • Vakcíny proti viru dengue 

  Holšteinová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Od poloviny 20. století dochází k neustálému zvyšování počtu jedinců infikovaných virem dengue (DENV). Specifická antivirotika nejsou k dispozici, a tak se hlavním cílem při eliminaci transmise stala konstrukce účinné a ...
 • Fenologie mangrovů 

  Hradečný, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Mangrovy jsou globálně významným ekosystémem s velkým ekologickým významem pro mnoho živých organismů včetně člověka. Mnoho organismů je vázáno na produkci listů, kterými se živí. Tyto organismy jsou tedy přímo ovlivněny ...
 • Reakce rostlin na přítomnost amonného iontu v prostředí 

  Čabelková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  NH4 + je jednou z hlavních anorganických forem dusíku, kterou rostliny přijímají z půdy pomocí kořenů. Reakce rostlin na NH4 + závisí na řadě faktorů - především na jeho koncentraci v rhizosféře nebo na dostupnosti dalších ...
 • Fyziologické odpovědi vybraných dřevin na městské prostředí 

  Petrouová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Dřeviny jsou důležitým funkčním prvkem v rámci městského ekosystému. Městské prostředí působí na stromy celou řadou abiotických stresových faktorů a jejich vzájemná interakce se odvíjí na celkovém fyziologickém stavu stromů. ...
 • Transmembránové proteiny ASCT1 a ASCT2 a jejich interakce s retrovirovými obalovými glykoproteiny 

  Trávníček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Transmembránové proteiny ASCT1 a ASCT2 patří mezi rozšířené buněčné transportéry neutrálních aminokyselin. Nezávisle na své transportní roli v metabolicky aktivních buňkách, slouží také jako receptory mnoha retrovirů. ...
 • Adsorpce nízkomolekulární složky organických látek produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí při úpravě vody 

  Fialová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Tato diplomová práce se zabývá studiem adsorpce nízkomolekulární složky organických látek produkovaných fytoplanktonem - AOM (Algal Organic Matter) na aktivním uhlí - AC (Activated Carbon), při úpravě pitné vody. Pro ...
 • Fenolické látky u řas 

  Ráček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Fenolické látky jsou považovány za skupinu sekundárních metabolitů, známou především z vyšších rostlin (Embryophyta). Jejich funkcí je absorbovat škodlivé ultrafialové záření, chránit rostliny před okusem a přitahovat ...
 • Zmeny redoxného stavu bunky pri vírusových infekciách 

  Kompas, Maroš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 3. 6. 2019
  Vírusy predstavujú infekčné agens, v súvislosti s ktorými dochádza k narušeniu redoxnej homeostázy hostiteľských buniek. Tento efekt je daný buď výsledkom odpovede hostiteľskej bunky na infekciu, alebo prostredníctvom ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV