Sbírky fakulty / součásti

Poslední příspěvky

 • VÝVOJ UHPLC-MS/MS METODY PRO STANOVENÍ CIPROFLOXACINU A JEHO ČTYŘ METABOLITŮ V KRYSÍM SÉRU 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hennhoferová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 1. 7. 2021
  Diplomová práce se zaměřuje na vývoj metody pomocí ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrii (UHPLC-MS/MS) pro stanovení ciprofloxacinu a jeho metabolitů (desethylenciprofloxacinu, ...
 • Vývoj voltametrických metod pro detekci cholesterolu a jeho prekursoru lathosterolu 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bláhová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 1. 7. 2021
  Cholesterol je nezastupitelný sterol vyskytující se v živočišných buňkách, lathosterol je jedním z jeho prekursorů. Prvním cílem této práce je vývoj metody stanovení cholesterolu po extrakci kapalina-kapalina z mléčných ...
 • Separace IgG glykopeptidu pomocí hydrofilní interakční/iontově výměnné kapalinové chromatografie 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Ďuriš, Aleš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 1. 7. 2021
  Glykoproteomika je náročným odvětvím proteomiky, a to zejména kvůli mikro- a makroheterogenitě proteinové glykosylace. Hydrofilní interakční kapalinovou chromatografii (HILIC) lze využít pro separaci glykopeptidů před ...
 • Analýza degradačních produktů účinných látek v historických pozůstatcích léčivých přípravků z 18. a 20. století. 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Čambal, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 1. 7. 2021
  Léčivé přípravky analyzované v této práci byly extrakt ze senny starý více než 200 let, mast "Naso-Merfen" stará 75 let a mast "Sulfathiazol" stará 42 let. Účinnými látkami v léčivých přípravcích byly sennosidy A a B ...
 • Analýza prchavých látok ľudského telesného pachu pomocou komprehenzívnej dvojdimenzionálnej plynovej chromatografie 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bušovská, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 1. 7. 2021
  Čuchové vnímanie telesného pachu zohráva dôležitú úlohu pri výbere životného partnera, najmä u žien. Výskumy ukazujú, že ženy si vyberajú partnera, ktorého telesný pach je podobný s pachom ich otca. Doposiaľ bol tento ...
 • Studium množství antioxidantů v extraktech z Melissa Officinalis 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bartoš, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 1. 7. 2021
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných antioxidantů, konkrétně kyseliny rosmarinové, kyseliny kávové, kyseliny skořicové a kyseliny t-4-hydroxyskořicové, ve vodných a ethanolických extraktech z Melissa ...
 • Elektroforetické stanovení tantalu v recyklátech chladicích kapalin 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Gogulin, Semen (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 1. 7. 2021
  Práce se věnuje vývoji elektroforetických metod stanovení tantalu v recyklátech chladicích kapalin používaných ve výrobě tantalových kondenzátorů, a zároveň separace tantalu od chemicky podobného niobu. Při vývoji metod ...
 • Vliv polymorfismu urátových transportérů na exkreci kyseliny močové 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Mančíková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 30. 6. 2021
  exkreci kyseliny močové jsou nejčastější příčinou primární dysurikémie. Dvě třetiny produkce kyseliny močové jsou vylučované ledvinami, jedna třetina gastrointestinálním traktem. Renální reabsorpce a sekrece kyseliny močové ...
 • Vliv badatelsky orientované výuky na žáky v předmětech chemie a přírodopis 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Sloupová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2021
  Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má používání badatelsky orientované výuky na vnitřní motivaci žáků a na úroveň získaných poznatků na úrovni ISCED 2. Z toho důvodu byla navržena dvě na sebe navazující výzkumná ...
 • Proteins interacting with oxygen and its reactive species in Naegleria gruberi 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Malych, Ronald (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 17. 7. 2020
  Naegleria gruberi je volně žijící nepatogenní améba. Je to blízký příbuzný patogenní Naegleria fowleri, která způsobuje primární amébovou meningoencefalitidu u lidí (PAM). Jako volně žijící organismus je Naegleria gruberi ...
 • Immune systems dysregulation in type 1 diabetes 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Paračková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2021
  Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je multifaktorálne autoimunitné ochorenie, ktoré spočíva v napadnutí inzulín produkujúcich beta buniek v pankrease autoreaktívnymi cytotoxickými CD8 lymfocytmi. Vďaka kooperácii rôznych ...
 • Adoptivní transfer tumor-specifických lymfocytů v imunoterapii nádorových onemocnění 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Vávrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2021
  Karcinom prostaty je druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů na rakovinu v Evropě a USA. V kontextu dosavadních preklinických experimentů a klinických studií existují předpoklady pro úspěšné uplatnění imunoterapie v jeho ...
 • The role of Kit ligands in hematopoiesis of Danio rerio 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Oltová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2021
  Hematopoetická regulace závisí z velké části na aktivitě hematopoetických cytokinů a jejich receptorů. Díky celogenomové duplikaci je u kostnatých ryb včetně Dánia pruhovaného (Danio rerio) mnoho duplikovaných ...
 • Role paměťových T lymfocytů v transplantační imunitě 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Straňavová, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2021
  Paměťové T lymfocyty představují specifickou subpopulaci buněk, které vznikají během prvního setkání s antigenem, aby u reinfekcí byla sekundární reakce imunitního systému rychlejší a efektivnější. V transplantační imunitě ...
 • Ecology of orchids and other potential pharmaceutical plants in Nepal 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Rokaya Timsina, Binu (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2021
  (Czech) V této práci jsem se zaměřila hlavně na orchideje a také provedla výzkum různých jiných rostlin v Nepálu s potencionálním farmaceutickým využitím. Shromáždila jsem terénní i sekundární data a jedním z mých prvních ...
 • Experimentálne stanovenie šmykovej pevnosti zemín z oblasti zosuvu Dobkovičky a vývoj korelačných vzťahov medzi pevnosťou zemín a ich fyzikálnymi vlastnosťami 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Roháč, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 24. 6. 2021
  Kritická a reziduálna pevnosť zemín sú zásadnými parametrami riadiacimi stabilitu svahu. Ich správne určenie je predpokladom úspešného inžinierskogeologického, resp. geotechnického prieskumu či posudku. Najvhodnejšou cestou ...
 • Alternativní reprodukční strategie a pohlavní výběr u vlaštovky obecné Hirundo rustica 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Michálková, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 23. 6. 2021
  Rozvoj molekulárních technik odhalil, že párovací systém u ptáků je mnohem složitější a komplexnější, než bylo původně předpokládáno. Jak samci, tak samice mohou využívat alternativní rozmnožovací strategie ke zvýšení svého ...
 • Signalling pathways in pancreatic cancer and its treatment by targeting of mitochondria 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 13. 06. 2022
  Ezrová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 18. 6. 2021
  Rakovina slinivky břišní je jednou z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu. Mezi hlavní aspekty vedoucí k nepříznivé prognóze tohoto onemocnění se zpravidla řadí pozdní diagnóza a odolnost vůči zavedeným terapeutikům. ...
 • Modulation of plasmacytoid dendritic cell function: role of immunoreceptors TIM-3 and BDCA-2 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Font Haro, Albert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2021
  Albert Font Haro ABSTRAKT Modulace funkce plazmacytoidních dendritických buněk: role immunoreceptorů TIM-3 a BDCA-2 Plasmacytoidní dendritické buňky (pDC) hrají klíčovou roli v antivirovou odpověd a propojení vrozené a ...
 • Využití "omics" metod v molekulárně-epidemiologické studii novorozenců z různých lokalit České republiky 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hoňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 16. 6. 2021
  "Omics" je souhrnné pojmenování biologických disciplín, které se věnují globální charakterizaci a kvantifikaci biomolekul, jež mají zásadní význam pro zajištění základních funkcí organizmu. "Omics" metody jsou využívané ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV