Now showing items 1-20 of 14078

  • Asymetrie obličeje dítěte a její změny od 3 do 15 let: transverzální studie 

   Korbelová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Obličej člověka není dokonale symetrický, lehká asymetrie je běžná u každého jedince již v raném dětství. Diplomová práce se zabývá hodnocením obličejové asymetrie u dětí ve věku od 3 do 15 let na transverzálním souboru ...
  • Buněčná senescence a choroby spojené se stárnutím 

   Antoš, Šimon (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   V posledních letech stále více nálezů podporuje roli buněčné senescence v chorobách spojených se stárnutím. Buněčná senescence figuruje v těchto chorobách na několika úrovních a u několika z nich přímo podporuje patogenezi. ...
  • Změny v prožívání disgustu související s hormonálními výkyvy u žen - adaptivní systém nebo maladaptivní reakce? 

   Dlouhá, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Disgust (odpor či znechucení) je vyvolán na základě něčeho odpudivého. Jako adaptivní systém představuje ochranu jedince, zejména před nákazou patogeny, anebo chováním, které by mohlo negativně ovlivnit evoluční úspěch ...
  • Modelovanie anemo-orografických systémov v GIS 

   Rusnák, Samo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Modelovanie anemo-orografických systémov v GIS Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá možnosťou modelovania anemo-orografických systémov v prostredí GIS. Využíva sa pritom modelácia odnosu snehovej pokrývky vplyvom vetra. ...
  • Molekulární mechanismy regulace virulence Staphylococcus aureus 

   Kekrt, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Staphylococcus aureus patří mezi nejvýznamnější původce bakteriálních infekcí člověka. Vyniká širokým spektrem faktorů virulence, které mohou ovlivňovat imunitní systém nebo přímo destruovat určité buňky a tkáně. Tato ...
  • Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako modelový příklad prosociálního chování 

   Havlová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje problematice prosociálního chování a altruismu. Cílem prosociálního chování je pomoci druhému jedinci. Altruismus bývá řazen do prosociálního chování a organismus altruistickou pomoc často vykonává ...
  • Izotopový profil jedinců se známou osteobiografickou dokumentací a jeho využití pro studium minulých populací 

   Grendelová, Gréta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Diplomová práca sa venuje vplyvu biologických, socioekonomických, environmentálnych, a predovšetkým fyziologických a patofyziologických faktorov na izotopové pomery δ13 C a δ15 N kostného kolagénu jedincov s kompletnou ...
  • Evoluce auxinového metabolismu, signalizace a transportu v zelené linii (Viridiplantae) 

   Schmidt, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Fytohormon auxin je esenciální koordinátor růstu a vývoje suchozemských rostlin. Avšak mechanismy jeho působení u řas jsou nám doposud málo známé, neboť začaly být zkoumány relativně nedávno. Současný pokrok se zakládá ...
  • Gama záření geologických objektů a jejich lokalizace radiometrickým měřením 

   Šálek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Práce se zabývá polem gama záření lokálních anomálií koncentrace uranu a možnostmi jejich lokalizace terénním radiometrickým měřením. Pole gama záření progresivně slábne se vzdáleností od pozemního zdroje radioaktivity. ...
  • Autotrofní a heterotrofní respirace půd 

   Kopecký, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Cílem této studie je popsat autotrofní a heterotrofní respiraci půd na rekult ivo vaných a nerekult ivo vaných plochách poblíž Soko lova (Česká republika) po mocí jeden rok dlouhého výzku mu na výsypkách a záro ve ň přinést ...
  • Molecular basis for regulation of cell wall pH in Arabidopsis thaliana 

   Bogdan, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Stěny rostlinných buněk jsou jednou z definujících částí rostlinné buňky. Vyznačují se schopností odolávat tlaku turgoru, dávat rostlinám jejich tuhost a zároveň dovolit rostlinným buňkám růst. Rostlinná buněčná stěna je ...
  • Neurobiológia vizuálnych halucinácií 

   Dodoková, Alica (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Halucinácia je klinicky závažná kvalitatívna porucha vnímania, ktorú možno charakterizovať ako vnem bez príslušného fyzického stimulu. Vizuálne halucinácie patria medzi najvážnejšie symptómy v rade psychiatrických ochorení ...
  • Úloha hypoxií indukovaného faktoru-1α v rozvoji chronického srdečního selhání 

   Kordač, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Transkripční faktor hypoxií indukovaný faktor 1α (HIF-1α) je klíčový regulátor fyziologických a buněčných adaptačních procesů při nedostatku kyslíku. Za hypoxie (nebo ischemie) se hladina HIF-1α zvyšuje v důsledku inaktivace ...
  • Návrh postupu tvorby mapy fiktivního světa podle literární předlohy Andrzeje Sapkowského 

   Růžička, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Práce se věnuje návrhu postupu pro tvorbu mapy fiktivního světa. Předně je zaměřena na tvorbu fantasy světa Zaklínače od polského autora Andrzeje Sapkowského. Je diskutován význam mapy pro literární dílo. Svět, založený ...
  • NK buňky a KIR receptory: jejich význam v transplantacích hematopoetických kmenových buněk u leukemií 

   Ledvinková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   NK buňky a KIR receptory: jejich význam v transplantacích hematopoetických kmenových buněk u leukemií Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o významu NK (natural killer) buněk u leukémií. Je zaměřena na strukturu a ...
  • Ontogeneze personality u zvířat 

   Pšeničková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Personalita neboli konzistentní individuální rozdíly v chování zvířat napříč časem a kontexty, je oblíbeným tématem, kterým se zabývá velké množství studií. Prací popisujících vývoj personality v delším časovém rozmezí ale ...
  • Aktivní vliv rodičů na výběr partnera 

   Šípková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Specifikum lidského partnerského výběru je, že se ho neúčastní pouze samotný jedinec, ale i jeho rodiče či jiní příbuzní. Do určité míry tak lze hovořit o skupinovém výběru partnera. Vliv rodičů na výběr partnera může být ...
  • Vzájemné ovlivnění infekce HIV-1 a exprese lidských endogenních retrovirů 

   Machač, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Cílem této bakalářské práce je popsání vlivu HIV-1 na expresi HERV provirů v infikovaných buňkách, a také, jak přítomnost HERV transkriptů a proteinů dokáže ovlivnit replikační cyklus HIV-1, složení, stavbu a infekčnost ...
  • Default mode network: Ontogeneze 

   Jarmar, Jiří Kryštof (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Default mode network je funkční distribuovaná síť mozku skládající se z řady komponent. Aktivně se na ní podílejí regiony, které v neurozobrazovacích studiích vykazují zvýšený metabolismus během introspektivních, endogenních ...
  • Tvorba historického atlasu bitvy u Hradce Králové 

   Mach, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce je vytvořit historický atlas bitvy u Hradce Králové. V úvodu teoretické části jsou popsána pravidla, pojmy a metody tematické kartografie. Následuje rešerše tištěných historických atlasů, která slouží ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV