Now showing items 1-20 of 14271

  • Protilátky proti bakteriálním lektinům jako prostředek prevence plicních infekcí pacientů s cystickou fibrosou 

   Bolshova, Arina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Cystická fibrosa (CF) je genetické onemocnění s autosomálně recesivním typem dědičnosti. Příčinou onemocnění je mutace proteinu CFTR ("cystic fibrosis transmembrane conductance regulator"), který plní funkci kanálu pro ...
  • Exprese a purifikace proteinu s inkorporovaným foto-methioninem - využití světlem iniciovaného síťování k mapování protein-proteinových interakcí 

   Tichá, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Protein 14-3-3ζ je protein, který hraje velkou roli v regulaci buněčného přežití a ochraňuje buňku před stresem a možnou apoptózou. K zjištění protein-proteinových interakcí pomocí světlem iniciovaného síťování je možné ...
  • Molecular bases of sensitivity to electron transport chain inhibition-induced cell death 

   Blecha, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 8. 2019
   1 Abstrakt česky Látky cílené na mitochondriální elektron transportní řetězec (ETC) vykazují dobrý potenciál v protinádorové terapii, ale molekulární podstata jejich specificity stále není zcela objasněná. S přihlédnutím ...
  • Lov v evoluci člověka 

   Hakrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce pojednává o způsobech lovu člověka v současnosti i jeho předchůdců v minulosti a okrajově se dotýká i dopadů lovu na morfologii, fyziologii a chování člověka. Na začátku práce shrnuji úlohu masa ve stravě, ...
  • Coagulation of organic matter produced by phytoplankton 

   Načeradská, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 7. 2019
   Překládaná disertační práce se zabývá odstranitelností organických látek produkovaných řasami a sinicemi (AOM - algal organic matter) koagulací při úpravě vody a také vlivem AOM na koagulaci dalších látek přítomných v ...
  • Rekombinantní příprava transkripčního faktoru TEAD1. 

   Řeháková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   TEAD1 je jedním ze zástupců rodiny transkripčních faktorů TEAD. Tento transkripční faktor je velmi důležitý např. pro vývoj orgánů. Struktura celého transkripčního faktoru TEAD1 ještě není známa. Je známa struktura TEA ...
  • Vliv akutního chladu a stálého světla na levou komoru srdce potkana 

   Vítková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Akutní chladová expozice zvyšuje riziko náhlých srdečních příhod, podobně expozice stálému světlu negativně působí na kardiovaskulární systém. Nicméně individální působení těchto faktorů a vliv jejich kombinace na kardiomyocyty ...
  • Parazitická vosička Anaphes flavipes Förster, 1841 (Hymenoptera: Mymaridae) jako model pro studium interakcí parazitoid-hostitel 

   Samková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 8. 2019
   Díky úzkému vztahu parasitoid-hostitel disponují parazitické vosičky širokým spektrem specifických vývojových interakcí se svými hostiteli, a nabízejí tak možnost studia mnoha ekologicko-evolučních otázek. Předložená ...
  • Cytoskeleton-membrane protein interaction network in sperm 

   Adamová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Spermie podstupuje několik návazných maturačních procesů, aby mohlo dojít k oplození. Posledním z nich je akrozomální reakce, exocytóza akrozomu, váčku naplněného lytickými enzymy. Akrozomální reakce je zásadní nejen pro ...
  • Factors interacting with bacterial RNA polymerase and their effect on the regulation of transcription initiation 

   Ramaniuk, Volha (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 7. 2019
   (ČESKÝ) Bakteriální buňka reguluje svou genovou expresi jako odpověď na změny růstových podmínek. RNA polymeráza (RNAP) je stěžejním enzymem pro tento proces, její aktivita je ovlivňována mnoha transkripčními faktory. Ve ...
  • Geochemie a petrologie plagiogranitů jílovského pásma 

   Santolík, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   This thesis is focused on the study of the subvolcanic rocks from the northern part of the Jílové belt. The Jílové belt is a strip of magmatic rocks belonging to the Davle Volcanic Complex situated in the center of the ...
  • Exploring structural changes of employment in rural Czechia: territorial approach 

   Čapkovičová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 1. 3. 2019
   The thesis searches for driving forces behind structural changes of rural employment in the example of Czechia subject to changing rural paradigm and the related question of rural economic viability represented by the ...
  • Územní diferenciace migračních procesů v České republice 

   Koňařík, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Spatial differentiation of migration processes in the Czech Republic Abstract The aim of this study is to analyze internal migration in the Czech Republic and assess the extent to which selected indicators contribute to ...
  • Zvýšená AID aktivita jako zdroj genomické nestability v klinicky relevantních nádorech 

   Vaníčková, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   AID is a member of APOBEC family of mutational enzymes. AID generates U:G mismatches in ssDNA by deaminating cytosine to uracil. In B cells error-prone repair of these mismatches induces a mutational burden in the process ...
  • Assembly and signaling of IL-17 receptor complex. 

   Šemberová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Interleukin-17 is a proinflammatory cytokine that contributes to the host protection through initiation and amplification of inflammation. Inflammation is a crucial mechanism of immune system which protects host from ...
  • Role of Rad18 in genome stability 

   Palek, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Rad18 is an E3 ubiquitin ligase well-known for its function in DNA damage tolerance (DDT). Especially, its role in translesion DNA synthesis, one of two DDT branches, was extensively studied in the past. Recently, Rad18 ...
  • Potenciace účinku cytostatik inhibitory v-ATPasy 

   Vaňková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Tumour diseases belong among some of the most severe problems of advanced civilization and of current medicine. Neuroblastoma is a solid embryonal children's tumour, which develops from the cells of the neural crest. The ...
  • Příprava lidské Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkinasy kinasy 2 fosforylované na Ser100 a Ser511 

   Koupilová, Nicola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   5 Abstract Ca2+ /calmodulin-dependent protein kinase kinases (CaMKK) are serine/threonine kinases involved in the calcium signaling pathway. Two CaMKK isoforms were described in mammals: CaMKK1 and CaMKK2. The increase in ...
  • Effect of global poverty reduction on wild animal welfare 

   Petr, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Effect of global poverty reduction on wild animal welfare Abstract This thesis aims to find a connection in the form of theory or economic model between two concepts - world poverty and wild animal welfare. By synthesising ...
  • Role of estrogen signaling in breast carcinoma: implications for cell metabolism 

   Urbančoková, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Cellular transformation leads to rapid cell proliferation that causes a global disease called cancer. Breast cancer is the second most frequent group that affects primarily women. Disease progression is stimulated by the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV