Collections in this community

Recent Submissions

 • Coagulation of organic matter produced by phytoplankton 

  Načeradská, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 7. 2019
  Překládaná disertační práce se zabývá odstranitelností organických látek produkovaných řasami a sinicemi (AOM - algal organic matter) koagulací při úpravě vody a také vlivem AOM na koagulaci dalších látek přítomných v ...
 • Rekombinantní příprava transkripčního faktoru TEAD1. 

  Řeháková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  TEAD1 je jedním ze zástupců rodiny transkripčních faktorů TEAD. Tento transkripční faktor je velmi důležitý např. pro vývoj orgánů. Struktura celého transkripčního faktoru TEAD1 ještě není známa. Je známa struktura TEA ...
 • Vliv akutního chladu a stálého světla na levou komoru srdce potkana 

  Vítková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Date of defense: 7. 9. 2018
  Akutní chladová expozice zvyšuje riziko náhlých srdečních příhod, podobně expozice stálému světlu negativně působí na kardiovaskulární systém. Nicméně individální působení těchto faktorů a vliv jejich kombinace na kardiomyocyty ...
 • Parazitická vosička Anaphes flavipes Förster, 1841 (Hymenoptera: Mymaridae) jako model pro studium interakcí parazitoid-hostitel 

  Samková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 15. 8. 2019
  Díky úzkému vztahu parasitoid-hostitel disponují parazitické vosičky širokým spektrem specifických vývojových interakcí se svými hostiteli, a nabízejí tak možnost studia mnoha ekologicko-evolučních otázek. Předložená ...
 • Cytoskeleton-membrane protein interaction network in sperm 

  Adamová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 5. 2019
  Spermie podstupuje několik návazných maturačních procesů, aby mohlo dojít k oplození. Posledním z nich je akrozomální reakce, exocytóza akrozomu, váčku naplněného lytickými enzymy. Akrozomální reakce je zásadní nejen pro ...
 • Factors interacting with bacterial RNA polymerase and their effect on the regulation of transcription initiation 

  Ramaniuk, Volha (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 9. 7. 2019
  (ČESKÝ) Bakteriální buňka reguluje svou genovou expresi jako odpověď na změny růstových podmínek. RNA polymeráza (RNAP) je stěžejním enzymem pro tento proces, její aktivita je ovlivňována mnoha transkripčními faktory. Ve ...
 • Geochemie a petrologie plagiogranitů jílovského pásma 

  Santolík, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 6. 2019
  This thesis is focused on the study of the subvolcanic rocks from the northern part of the Jílové belt. The Jílové belt is a strip of magmatic rocks belonging to the Davle Volcanic Complex situated in the center of the ...
 • Exploring structural changes of employment in rural Czechia: territorial approach 

  Čapkovičová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 1. 3. 2019
  The thesis searches for driving forces behind structural changes of rural employment in the example of Czechia subject to changing rural paradigm and the related question of rural economic viability represented by the ...
 • Územní diferenciace migračních procesů v České republice 

  Koňařík, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
  Date of defense: 11. 9. 2014
  Spatial differentiation of migration processes in the Czech Republic Abstract The aim of this study is to analyze internal migration in the Czech Republic and assess the extent to which selected indicators contribute to ...
 • Zvýšená AID aktivita jako zdroj genomické nestability v klinicky relevantních nádorech 

  Vaníčková, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 6. 2019
  AID is a member of APOBEC family of mutational enzymes. AID generates U:G mismatches in ssDNA by deaminating cytosine to uracil. In B cells error-prone repair of these mismatches induces a mutational burden in the process ...
 • Assembly and signaling of IL-17 receptor complex. 

  Šemberová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 6. 2019
  Interleukin-17 is a proinflammatory cytokine that contributes to the host protection through initiation and amplification of inflammation. Inflammation is a crucial mechanism of immune system which protects host from ...
 • Role of Rad18 in genome stability 

  Palek, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 6. 2019
  Rad18 is an E3 ubiquitin ligase well-known for its function in DNA damage tolerance (DDT). Especially, its role in translesion DNA synthesis, one of two DDT branches, was extensively studied in the past. Recently, Rad18 ...
 • Potenciace účinku cytostatik inhibitory v-ATPasy 

  Vaňková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  Tumour diseases belong among some of the most severe problems of advanced civilization and of current medicine. Neuroblastoma is a solid embryonal children's tumour, which develops from the cells of the neural crest. The ...
 • Příprava lidské Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkinasy kinasy 2 fosforylované na Ser100 a Ser511 

  Koupilová, Nicola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  5 Abstract Ca2+ /calmodulin-dependent protein kinase kinases (CaMKK) are serine/threonine kinases involved in the calcium signaling pathway. Two CaMKK isoforms were described in mammals: CaMKK1 and CaMKK2. The increase in ...
 • Effect of global poverty reduction on wild animal welfare 

  Petr, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 10. 6. 2019
  Effect of global poverty reduction on wild animal welfare Abstract This thesis aims to find a connection in the form of theory or economic model between two concepts - world poverty and wild animal welfare. By synthesising ...
 • Role of estrogen signaling in breast carcinoma: implications for cell metabolism 

  Urbančoková, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Cellular transformation leads to rapid cell proliferation that causes a global disease called cancer. Breast cancer is the second most frequent group that affects primarily women. Disease progression is stimulated by the ...
 • Analýza extraktů ovoce a zeleniny metodami atomové spektrometrie 

  Dlouhá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
 • Evidence pro zisky a ztráty plynoucí ze sexuální promiskuity u ptáků 

  Zdobinská, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  In more than 75 % bird species, extra-pair paternity (situation, when at least one extra-pair young in the nest is sired by other male than a social partner of female) has been found. While male interset in attending ...
 • Charakterizace rekombinantní myší glutamátkarboxypeptidasy III 

  Janoušková, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 6. 2019
  Glutamate carboxypeptidase II (GCPII, PSMA, NAALADase) is transmembrane metalopeptidase and due to cleavage of substrates β-citryl-L-glutamate (BCG), N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate (NAAG) and polyglutamylated folates ...
 • Populační modely životních cyklů rostlin a jejich modifikace v přítomnosti chorob a herbivorů 

  Kasner, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 6. 2019
  Pathogens and herbivores are two important groups of organisms with predominantly negative impact on their plant hosts. Although relationships at the individual level are relatively well understood, the data acquired by ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV