Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Metody digitalizace a vizualizace historických glóbů 

  Defence status: RECOGNIZED
  Kowalski, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 5. 2023
  The Digitization and Visualisation of Historical Globes Abstract The aim of this thesis is to design and verify in practice (semi)automated way of digi- talisation of historical globes. Problematics of point cloud is secured ...
 • Oxidy přechodných kovů pro chemické senzory 

  Defence status: DEFENDED
  Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 5. 5. 2023
  Outdoor air pollution is one of the main environmental problems today. Its monitoring is, among other things, given by the European Union directive (2008/50/EC) on air quality and places high demands on the quantity and ...
 • Ferrocenové acylfosfiny 

  Defence status: DEFENDED
  Vosáhlo, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 5. 5. 2023
  6 Abstract The Thesis is aimed at the synthesis of novel ferrocene-based acylphosphines of the type FcC(O)PR2 and R1 2PfcC(O)PR2 2 (Fc = ferrocenyl, fc = 1,1'-ferrocendiyl), evaluation of their electron-donating capabilities ...
 • MRI kontrastní látky pro moderní aplikace 

  Defence status: DEFENDED
  Kotková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 5. 5. 2023
  Zuzana Kotková - Ph.D. Thesis: MRI Contrast Agents for Modern Applications 1 Abstract Over the last few decades, Magnetic Resonance Imaging (MRI) has become one of the most powerful medicinal methods for the diagnosis of ...
 • Population structure and evolutionary history of Central European bellflowers from the Campanula rotundifolia agg. 

  Defence status: RECOGNIZED
  Šemberová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 22. 5. 2023
  6 Abstract For understanding extant species diversity, knowledge about processes acting at the population level is crucial. Besides mutations generating de novo genetic variation, three major processes, i.e., polyploidy, ...
 • Structural characterization of influenza A polymerase PA subunit domains in complex with novel inhibitors 

  Defence status: RECOGNIZED
  Radilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 4. 5. 2023
  Influenza RNA-dependent RNA polymerase is a heterotrimeric complex and has an essential role in the life cycle of the virus. It is responsible for viral replication and transcription. One of its subunits, the polymerase ...
 • Studium přípravy fluorescenčně značeného bilirubinu 

  Defence status: RECOGNIZED
  Dejmková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 5. 5. 2023
  Heme is a prosthetic group containing iron atom at the center of the tetrapyrrole cycle, which is the part of hemoglobin. Heme is metabolized by heme oxygenase to linear tetrapyrrolic pigment - biliverdine. It is immediately ...
 • Arthroderma v srsti volně žijících hlodavců 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 28. 04. 2026
  Moulíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 28. 4. 2023
  Arthroderma je největší rod dermatofytů, hub způsobujících kožní infekce. Tento rod však bývá nejčastěji izolován z půdy obohacené o keratin. Ve své práci jsem izolovala zástupce rodu Arthroderma ze srsti volně žijících ...
 • Vliv vybraných kanabinoidů na kvantitativní EEG, chování a jejich terapeutický potenciál 

  Defence status: RECOGNIZED
  Uttl, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 11. 5. 2023
  Kanabinoidy a zejména CBD jsou dnes velmi diskutované téma s obrovským přesahem do mediálního prostoru. Jejich schopnost interagovat nejen kanabinoidními receptory, ale i dalšími drahami v výrazným "hypem", vede k testování ...
 • Určování zdrojů PAH ve střední Evropě 

  Defence status: RECOGNIZED
  Lhotka, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 7. 3. 2023
  Předkládaná diplomová práce se zabývá určováním zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků (angl. polycyclic aromatic hydrocarbons - PAH) na pozaďové lokalitě reprezentující region střední Evropy - Národní atmosférické ...
 • Residential mobility and residential preferences of young families and older adults from the Prague Metropolitan Area 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 30. 03. 2026
  Horňáková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 30. 3. 2023
  Disertační projekt se zaměřuje na výzkum procesu rezidenční mobility a rezidenčních preferencí v Pražském metropolitním regionu. S diverzifikací životních trajektorií a životních stylů, ale i rostoucími cenami bydlení se ...
 • Approaches to the enzymatic synthesis of hypermodified DNA polymers 

  Defence status: DEFENDED
  Ondruš, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 5. 4. 2023
  Cílem této práce bylo nasyntetizovat novou sérii modifikovaných 2'- deoxynukleosidtrifosfátů (dNTP) nesoucích hydrofobní modifikace, použít je v enzymové syntéze plně modifikované DNA a studovat její bio-fyzikální vlastnosti. ...
 • The molecular mechanisms and role of purinergic signaling in hypothalamus 

  Defence status: DEFENDED
  Ivetic, Milorad (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 22. 3. 2023
  (CZ): Extracelulární ATP a purinerginí P2 receptory (P2X a P2Y) hrají roli v signalizačním systému zvaném "purinergní signalizace", který je hojně využíván jak somatickýmí tak nervovými tkáněmi, a působí také v endokrinním ...
 • Detecting biomarkers of extremophiles in Martian analogues 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 19. 03. 2024
  Němečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 20. 3. 2023
  Shrnutí Hlavním cílem této disertační práce je studium endolitických kolonizacích v sádrovcích na Sicílii. Tato oblast byla vybrána z důvodu velkého rozšíření sádrovcových výchozů a jejich relativní dostupností. Tyto výchozy ...
 • UV-fotochemické generování těkavých specií telluru a dalších přechodných kovů 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 24. 03. 2024
  Jeníková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 3. 2023
  Tato disertační práce je zaměřena na problematiku UV-fotochemického generování těkavých specií telluru, ruthenia, rhenia a iridia ve spojení s metodami atomové spektrometrie. V první části byla pozornost věnována optimalizaci ...
 • triggers of asexual reproduction: on the crosslink between hybridization, asexuality, polyploidy and speciation on example of Cobitidae loaches 

  Defence status: DEFENDED
  Marta, Anatolie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 3. 2023
  Sexuální reprodukce je u eukaryotických organismů považována za téměř univerzální způsob rozmnožování a má se za to, že jde o evolučně původní stav. Sexuální reprodukce je reprezentována meiotickým dělením, rekombinací, ...
 • Human Perception in Condition of Uncertainty: The Visual, Auditory and Embodied Responses to Ambiguous Stimuli 

  Defence status: DEFENDED
  Boschetti, Silvia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 18. 4. 2023
  Naše smysly se vyvinuly tak, abychom z okolního prostředí získávat optimální množství informací. Tato optimalizace ovšem znamená, že je třeba počítat s chybami. Proto, abychom předešli těm s významným dopadem, vyvinula se ...
 • Functional analysis of insect fatty acyl-coenzyme A reductases and desaturases 

  Defence status: DEFENDED
  Tupec, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 20. 3. 2023
  Lipidy odvozené od mastných kyselin představují důležité biomolekuly. Kromě své hlavní role při stavbě buněk, ukládání energie a signalizaci, slouží celé řadě dalších funkcí, např. jako izolační či nesmáčivé povrchy, obranné ...
 • Vliv dlouhodobého podávání morfinu na expresi hodinových genů v mozku potkana 

  Defence status: DEFENDED
  Pačesová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 22. 3. 2023
  Cirkadiánní a opioidní systém jsou systémy podílející se na udržování homeostázy v organismu. Narušením cirkadiánního systému dochází k rozladění správného načasování fyziologických procesů, což může mít za následek vznik ...
 • Characterization of factors participating in regulation of intracellular dynamics of auxin carriers 

  Defence status: DEFENDED
  Lacek, Jozef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 3. 2023
  Souhrn U rostlin je známo že mají schopnost nasměrovat svoje části, jak prýt, tak kořeny, pro zabezpečení maximálního zisku energie a příjmu živin, ale taky pro možnost vyhnout se toxickým podmínkám pro svůj růst. Regulace ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV