Collections in this community

Recent Submissions

 • Chemofobie a postoje učitelů k chemii 

  Gesztesová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
 • Preparation and characterisation of selected d and p elements carbides 

  Nižňanský, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
  Tato práce je zaměřena na syntézu karbidových keramických materiálů. Hlavním cílem je syntéza MAX fáze Ti2AlC za použití roztoků namísto práškové metalurgie. Jako zdroje kovů byly použity chloridy a dusičnany. Jako zdroj ...
 • Výběr a strukturace učiva na příkladu tématu syntetické makromolekulární látky ve středoškolské výuce chemie 

  Vlčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
  Tato bakalářská práce se zabývá obsahem a strukturou učiva syntetických makromolekulárních látek na úrovni vyššího gymnázia. V teoretické části je uvedeno, co je obsah vzdělávání, jaké jsou současné kurikulární dokumenty ...
 • Stanovení železa a draslíku ve vzorcích medu 

  Česká, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením obsahu draslíku a železa ve vybraných vzorcích medu. Tyto prvky byly stanoveny metodou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou technikou atomizace. Vzorky použité při analýze ...
 • Alternativní zařízení pro měření a sběr dat a jejich možnosti využití ve výuce chemie 

  Staníček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
  Školní měřící systémy (ŠMS) mají za sebou již delší historii a stávají se dnes čím dál více běžným a efektivním pomocníkem ve výuce chemie. Rozšíření ŠMS však může bránit nedostatek finančních prostředků, který je pro ...
 • Únikové hry ve výuce chemie 

  Kydalová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
  Bakalářská práce se zabývá únikovými hrami ve výuce chemie. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako didaktická hra, gamifikace, LARP, eduLARP a úniková hra. Dále je popsán princip únikových her a zásady ...
 • Využití mobilních aplikací ve výuce chemie 

  Hrubá, Běla Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
  Diplomová práce se zabývá výukou chemie pomocí mobilních telefonů na základních a středních školách. Teoretická část obsahuje rešerši článků a závěrečných prací zabývajících se tímto tématem. Dále ukazuje, zda a jak se ...
 • Dramatizační metody ve výuce přírodních věd 

  Scholzová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 23. 7. 2020
  Diplomová práce se zabývá dramatizačními metodami ve výuce přírodních věd. V teoretické části práce čtenář nalezne informace získané rešerší dostupné české i zahraniční literatury. Práce předkládá základní informace o ...
 • Tektonický a magmatický vývoj etiopského riftového systému 

  Dvořák, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 22. 7. 2020
 • Ab initio molecular dynamics with non-adiabatic and spin-orbit effects applied to time-dependent fluorescence 

  Pederzoli, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 21. 7. 2020
  Ab initio molecular dynamics with non-adiabatic and spin-orbit effects applied to time-dependent fluorescence Marek Pederzoli1,2 1Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Physical and Macromolecular ...
 • GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM OKOLÍ KOSTELA STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH 

  Buneš, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 21. 7. 2020
  v Abstract The diploma thesis "Geophysical survey of the surroundings of the Church of the Beheading of St. John the Baptist in Dolní Chabry" describes the realized geophysical measurements at an important archaeological ...
 • Role katalázy a chitinázy v životním cyklu leishmanií 

  Glanzová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
  Leishmaniasis is an infectious disease caused by protozoa of the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) which are transmitted by phlebotomine sand flies (Diptera: Phlebotominae). For the dixenous life cycle, ...
 • Ontogeneze episodické paměti u dětí předškolního věku 

  Píšová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 16. 7. 2020
  Episodic memory enables us to remember and recall life events from the past. Episodic memory is a specific type of long-term declarative memory, which undergoes changes in ontogeny. To examinate of episodic memory, ...
 • Vliv struktury vegetace na početnost ptáků lužního lesa v Česku a na Slovensku 

  Tyčová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
  The vegetation provides an ecological space for birds and its structure reflects the availability of this place and resources. What specific influence does the vegetation structure have on bird abundance and which vegetation ...
 • Mapování rozšíření kříženců jelenů evropských a jelenů sika v ČR s využitím občanské vědy a audionahrávek 

  Nečasová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
  In the Czech Republic, as in other parts of Europe (e.g., British Isles), the native European red deer (Cervus elaphus) has been hybridising with sika deer (C. nippon), which was introduced from East Asia. The hybrids are ...
 • Polymer carriers for nuclear medicine 

  Sedláček, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
  In the thesis, we developed and studied a novel polymer delivery system for the DNA-intercalator bearing radioisotope iodine-125. Auger electrons emitting radioisotopes (such as iodine-125 or indium-111) are a potentially ...
 • Realizace tunelů metodou SCL 

  Slezáková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
  This Bachelor's thesis is a summary of recent knowledge about the tunneling method Sprayed Concrete Lining. The first part of the thesis is focused on the origins of sprayed concrete, on the history of the SCL method and ...
 • Problematika Emerging pollutants ve vodách 

  Pohan, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
  Emerging pollutants (EPs) is the name for a very heterogenous group of many pollutants that have appeared in surface and groundwaters in the last few years. As this is a relatively new and extensive issue, there are problems ...
 • Inženýrskogeologické zhodnocení realizace liniových stavby pod dnem Vltavy v Praze 

  Grosman, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
 • Leishmaniózy Alžírska a Maroka - prenášači a rezervoároví hostitelia 

  Hanušniaková, Ida (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 20. 7. 2020
  Leishmaniasis is one of the major neglected tropical diseases, which occurs in both the Old and New Worlds, affecting hundreds of thousands of people annually. In the Old World, human-infecting leishmanias are transmitted ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV