Recent Submissions

 • Pachové žlázy ploštic (Heteroptera) a jejich stav u mikropterní štěnice Cimex lectularius (Cimicidae) 

  Wiesnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Chemická komunikace je považována za velmi běžný typ komunikace u hmyzu. Velmi nápadná je u podřádu ploštice, Heteroptera (Insecta: Hemiptera). Komunikace probíhá vylučováním sekretu z pachových žláz, z nichž nejdůležitější ...
 • Binding of eIF3 in complex with eIF5 and eIF1 to the 40S ribosomal subunit is accompanied by dramatic structural changes 

  Zeman, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Eukaryotické iniciační faktory (eIF) jsou pro průběh eukaryotické translace minimálně stejně důležité jako ribosom. Některé tyto faktory mají rozdílné úlohy napříč celou translací v zajištění korektního složení preiniciačního ...
 • Molecular details of translation reinitiation in budding yeast 

  Mohammad, Mahabub Pasha (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Eukaryotická iniciace translace je vysoce komplexní proces zahrnující celou řadu fází. Iniciace translace je zahájena sestavením preiniciačního komplexu 43S, který nasedá na 5' čepičku mRNA a následně pročítá mRNA za účelem ...
 • Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech 

  Kadlec, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 9. 2019
  Hlavním cílem této práce bylo přispět k pochopení role znalostních základen v regionálních inovačních systémech a odhalit, zda se liší velikosti jednotlivých subsystémů regionálních inovačních systémů v souvislosti s jejich ...
 • Matematické modelování lineárních a nelineárních jevů v kapilární elektroforéze 

  Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Kapilární elektroforéza je jedna z předních analytických separačních metod. V současné době existuje řada počítačových programů, které jsou schopny předpovědět výsledek elektroforetického experimentu. Jde jednak o programy ...
 • The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT) 

  Alexová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 9. 2019
  Animální modely paměti epizodického typu představují důležitou složku výzkumu epizodické paměti. Současně dostupné úlohy testující paměť epizodického typu však zcela nereflektují epizodickou paměť nebo vykazují důležité ...
 • Laboratorní spektroskopie pro vybrané druhy vegetace z krkonošské tundry 

  Tomcová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Laboratorní spektroskopie pro vybrané druhy vegetace z krkonošské tundry Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na testování metodik měření odrazivosti trav z krkonošské tundry (smilka tuhá, bezkolenec modrý, třtina chloupkatá) ...
 • Konektivita habitatů velkých šelem v části rumunských Karpat 

  Janoušková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 9. 2019
  Tato bakalářská práce se zabývá konektivitou krajiny a postupujícím jevem fragmentace, která znemožňuje živočichům pohyb v krajině. Problematika konektivity krajiny je aktuálním tématem ochrany přírody, vzhledem k dynamickému ...
 • Fyziologické změny v ontogenezi a mezi kastami včely medonosné (Apis mellifera) 

  Martišková, Ester (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 10. 9. 2019
  Tato práce je zaměřena na popis jednotlivých změn ve fyziologii včely medonosné Apis mellifera během jejího vývoje. Zároveň porovnává jejich rozdíly mezi jednotlivými kastami. Při vývoje Apis mellifera dochází ke složitým ...
 • Akutní účinky nové psychoaktivní látky ze skupiny derivátů fenyletylaminu - animální studie 

  Syrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 6. 9. 2019
  Syntetické N-metoxy-benzylové ("NBOMe") deriváty fenyletylaminů byly vyvinuty jako vysoce potentní agonisté pro výzkum 5-hydroxytryptaminových receptorů, posledních pár let však začaly být dostupné na černém trhu. Jsou ...
 • Mechanismy imunomodulačního působení kmenových buněk a jejich využití k léčbě onemocnění oka 

  Heřmánková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Kmenové buňky představují perspektivu pro léčbu řady doposud neléčitelných onemocnění. V současnosti mezi nejvíce studované kmenové buňky patří mezenchymální kmenové buňky (MSC). Tyto buňky jsou schopné diferenciace v různé ...
 • Vymezování spádových obvodů základních škol v Česku: případová studie měst Děčín a Teplice 

  Houšková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 6. 9. 2019
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vymezování školských obvodů v Česku. Cílem bakalářské práce je představit a diskutovat problematiku vymezování školských obvodů z pohledu právního, geografického a sociologického. ...
 • Pátrání po původu vysokohorských endemických zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. ve střední Evropě. 

  Folbrová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 3. 9. 2019
  Komplex Campanula rotundifolia agg. je v horském prostředí zastoupen několika endemickými druhy. Díky extrémním klimatickým podmínkám v subalpínských habitatech může docházet k morfologické konvergenci rostlin izolovaných ...
 • Genetic regulation of Leishmania infection 

  Sohrabi, Yahya (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  10 Abstrakt Leismanióza je opomíjené tropické onemocnění, které se řadí k nejzávážnějším zdravotnickým problémům. Je endemické v 98 zemích Asie, Afriky, Ameriky a Středomoří a postupně se šíří do nových oblastí včetně ...
 • Studying dimer formation and effectors of Arabidopsis thaliana nascent polypeptide-associated complex 

  Klodová, Božena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 3. 9. 2019
  in Czech language Vývoj rostlinných květů představuje dynamický proces regulovaný řadou rozličných mechanismů. V předchozí studii se podařilo získat dvojitého homozygotního mutanta huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) ...
 • Využití dálkového průzkumu Země pro zkoumání teplotních charakteristik povrchu 

  Hofrajtr, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Využití dálkového průzkumu Země pro zkoumání teplotních charakteristik povrchu Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh metodiky pro zpřesnění hodnot povrchové teploty získané z družicových dat Landsat 8 v oblastech s ...
 • Role sekvenčního kontextu v metylaci DNA 

  Polák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 9. 2019
  Metylace DNA v cytosinu je důležitá epigenetická značka, která se podílí na regulaci genové exprese, umlčování transponovatelných elementůch a spoluurčuje celkový stavu chromatinu. Cytosin se v DNA může vyskytovat ve třech ...
 • Využití současných a historických geografických dat pro tvorbu časového 3D modelu území Hradce Králové 

  Šrollerů, Alex (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 9. 2019
  Využití současných a historických geografických dat pro tvorbu časového 3D modelu území Hradce Králové Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá dostupností a zpracováním historických a současných geografických dat a základní ...
 • Úloha adrenergní signalizace a mitochondrií v kardioprotekci 

  Macíčková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 9. 9. 2019
  Kardiovaskulární choroby, jako je infarkt myokardu či srdeční selhání, jsou v dnešním vyspělém světě jednou z hlavních příčin úmrtí. Tyto choroby jsou doprovázeny patofyziologickými změnami v buňce, které jsou velmi často ...
 • Specifický vývoj druhého bydlení v chráněném území na příkladu trampských osad v Českém ráji 

  Brandejská, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 9. 9. 2019
  Tramping je vnímán jako unikátní fenomén českého kulturního prostředí, který je z pohledu geografie zařazován do výzkumu tzv. druhého bydlení. Tato diplomová práce pojednává o jeho podobě a vývoji v Chráněné krajinné oblasti ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV