Recent Submissions

 • Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling 

  Defence status: DEFENDED
  Růžek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 3. 2021
  Forest ecosystems are facing changing environmental conditions induced by anthropogenic pressures, including atmospheric deposition. Elevated sulfur (S) and nitrogen (N) depositions have led to changes in forest soil ...
 • Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe 

  Defence status: DEFENDED
  Gvoždíková, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 3. 2021
  Floods associated with extreme precipitation are one of the most serious natural hazards, which produce substantial human and socio-economic losses in central Europe. One way to reduce the impact of flooding is by increasing ...
 • Vzdělávací aspekty percepce prostoru 

  Defence status: RECOGNIZED
  Whole item or its parts have restricted access until 25. 03. 2024
  Hátlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 3. 2021
  The purpose of this thesis is to focus on the research of space perception. Under the term space perception is understood the widest possible meaning as a process wherein an individual creates ideas about the outside world ...
 • Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje prasete 

  Defence status: DEFENDED
  Petelák, Aleš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 7. 6. 2019
  The PhD thesis is focused on the effect of porcine sperm cell extracellular ubiquitination on early embryonic development up to the blastocyst stage after ICSI. In addition, it also presents a potential improvement of the ...
 • Vliv badatelsky orientované výuky na žáky v předmětech chemie a přírodopis 

  Defence status: DEFENDED
  Sloupová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 3. 2021
  The main target of the thesis is to find the impact of using inquiry-based science education (IBSE) on pupils' inner motivation and the level of knowledge gained for ISCED 2. To reach that, two consecutive research surveys ...
 • Adaptive population shifts in response to climate change 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 24. 03. 2024
  Horníková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 3. 2021
  Adaptive population shifts in response to climate change Ing. Michaela Horníková, Doctoral thesis Abstract Understanding of species' reactions to past climate and environmental changes is a hot topic in many fields of ...
 • Charakterizace ABC-F proteinu Sco0636 u Streptomyces coelicolor 

  Defence status: DEFENDED
  Pinďáková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Date of defense: 6. 9. 2018
  Hlavním tématem této diplomové práce jsou ARE (rezistenční) proteiny z ABC-F rodiny druhé třídy ABC proteinů. ARE proteiny udílí rezistenci k antibiotikům, které se váží na velkou ribozomální podjednotku a inhibují tak ...
 • Induction of lipid catabolism and mitochondrial biogenesis in white adipose tissue as therapeutic target for obesity and associated metabolic disorders 

  Defence status: DEFENDED
  Adamcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 11. 3. 2021
  Adipose tissue is not only crucial in the storage of excessive fat and its release but also plays important role in the secretion of endo/para- and autocrine factors, thus influencing energy metabolism on the whole body ...
 • Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus 

  Defence status: DEFENDED
  Kotková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
  Date of defense: 16. 2. 2021
  Perzistence představuje schopnost bakterií přežít působení antibiotik, i když bakterie nekódují geny rezistence. Jedná se o velice komplexní proces, který je pravděpodobně důsledkem omezení fyziologických dějů u dané ...
 • Utilizace vybraných sacharidů houbového původu orchidejemi a jejich možný přenos v mykorhize 

  Defence status: DEFENDED
  Dostálová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
  Date of defense: 14. 9. 2016
  Orchideoidní mykorhizní symbióza (OM) se týká téměř desetiny druhů rostlin. Pro orchideje je ustavení této symbiózy naprosto kritické, neboť v přírodě nedokáží samy vyrůst bez externí dodávky energie, kterou jim poskytuje ...
 • Analogy insulinu s řetězcem A prodlouženým o doménu D proteinů IGF-1 a IGF-2 

  Defence status: DEFENDED
  Povalová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
  Date of defense: 25. 5. 2015
  Insulin a insulinu příbuzné růstové faktory 1 a 2 (IGF-1 a -2) tvoří spolu se svými receptory komplexní systém, který ovlivňuje jak bazální metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin tak i buněčný růst, proliferaci, ...
 • Diskursivní konstrukce nové identity městského regenerovaného prostoru: příklad nábřeží v Bratislavě 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Juhász, Matej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
  Date of defense: 15. 9. 2015
  Nábřeží v post-socialistických městech se pod vlivem post-socialistických transformací stali územími konfliktů, které jsou plné kontradikčných tlaků založených na rozdílných aktérech a jejich pohledech. Diplomová práce se ...
 • Stanovení titanu a fosforu atomovou absorpční spektrometrií 

  Defence status: DEFENDED
  Jeníková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
  Date of defense: 9. 6. 2015
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá optimalizací metod stanovení titanu a fosforu technikou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací ve složení acetylen-oxid dusný. Pro jednotlivá stanovení byly experimentálně ...
 • Novel approaches to chemical modification of diamond surface 

  Defence status: DEFENDED
  Bartoň, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 15. 9. 2020
  1 Abstrakt Diamant je výjimečný materiál kvůli své chemické a fyzikální stabilitě. Pokročilé použití materiálů na bázi diamantu jsou založeny na jejich povrchové funkcionalizaci. V této práci byla chemicky modifikována buď ...
 • Sociální preference a interakce antilopy losí v období porodů 

  Defence status: DEFENDED
  Staňková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
  Date of defense: 18. 9. 2017
  Antilopa losí (Taurotragus oryx) patří mezi největší antilopy světa. Základní sociální skupinu tvoří několik matek s mláďaty, dospělí samci se přidávají pouze na období říje. Ve stádě je založena dominanční hierarchie, ...
 • Výchova k evoluční gramotnosti na středních školách 

  Defence status: DEFENDED
  Kuchová-Breburdová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
  Date of defense: 1. 6. 2015
  Cílem práce je zjistit, zda-li maturující studenti z biologie mají lepší znalosti o evoluci než nematurující studenti. Výsledky byly zjišťovány dotazníkovým šetřením na šesti českých a sedmi slovinských středních školách ...
 • Laboratórné štúdium 3D elastickej anisotropie hornín 

  Defence status: DEFENDED
  Svitek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
  Date of defense: 2. 6. 2015
  11 Abstrakt V predkladanej práci je hodnotený význam merania rýchlosti akustických S vĺn na stanovenie elastickej anizotropie hornín. S vlny sú v porovnaní s P vlnami citlivejšie na anizotropiu prostredia, ktorým sa šíria. ...
 • Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam 

  Defence status: DEFENDED
  Borovec, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
  Date of defense: 2. 11. 2018
  Kořeny rostlin hostí široké spektrum endofytických hub, od parazitických přes neutralistické až po mutualistické mykorhizní houby. V terestrickém prostředí jsou tyto houby poměrně dobře prozkoumány, ale co se týče vodních ...
 • Role imunitního systému ve vzniku autismu 

  Defence status: DEFENDED
  Niederlová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
  Date of defense: 9. 9. 2015
  Autismus je komplexní neurovývojové onemocnění, jehož etiologie nebyla dosud objasněna. Mnoho výzkumů ukazuje u pacientů s autismem změny ve funkci imunitního systému, které by mohly souviset se vznikem onemocnění. Práce ...
 • Analýza svahové deformace z vrcholu Mužský, Příhrazská plošina 

  Defence status: DEFENDED
  Pantůčková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
  Date of defense: 21. 9. 2016
  Tato práce se zabývá analýzou svahové deformace na východním svahu vrcholu Mužský na Příhrazské plošině v Českém ráji. Území Příhrazské plošiny patří mezi dlouhodobě známá a zkoumaná sesuvná území a je známé zejména díky ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV