• Induction of lipid catabolism and mitochondrial biogenesis in white adipose tissue as therapeutic target for obesity and associated metabolic disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 3. 2021
   Adipose tissue is not only crucial in the storage of excessive fat and its release but also plays important role in the secretion of endo/para- and autocrine factors, thus influencing energy metabolism on the whole body ...
  • Úloha PGC-1α v priebehu rozvoja kardioprotektívneho fenotypu u potkana adaptovaného na mierny chlad 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 04. 02. 2024
   Bajsová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Chladová expozícia vyvoláva v organizme termoregulačnú odpoveď. Pokiaľ je chladový stimul dostatočný, dochádza k zvýšenej tvorbe tepla pomocou trasovej termogenézy. Pri dlhodobejšom pôsobení tohto stimulu je trasová ...
  • Energetická bilance sněhu v lesním prostředí: časová a prostorová variabilita krátkovlnné a dlouhovlnné radiace 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hotový, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 1. 2021
   Energetická bilance sněhu v lesním prostředí: časová a prostorová variabilita krátkovlnné a dlouhovlnné radiace Stanovení vlivu lesa na tání a charakter sněhové pokrývky přispívá k přesnosti předpovědí jarních povodní. ...
  • Development of Novel Electrochemical Methods Using Various Membrane Materials for Monitoring of Selected Anticancer Drugs and Phytochelatins 

   Defence status: RECOGNIZED
   Skalová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Předložená disertační práce je zaměřena na vývoj elektrochemických metod pro sledování vybraných protinádorových léčiv s použitím různých typů membrán pro jejich předběžnou separaci a studiu transportu těžkých kovů za ...
  • Kanabinoidy a percepce času 

   Defence status: DEFENDED
   Popova, Anastasia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Intervalové časování neboli vnímání času v rámci sekund až minut umožnuje různým živočichům včetně člověka odhadovat dobu trvání uplynulého času. Tento proces může být porušen v důsledku působení kanabinoidů a nejčastěji ...
  • The synthesis of π-electron systems suitable for transfer and retention of charges 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Jindřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Souhrn Cílem mé disertační práce bylo vyvinout obecnou syntetickou metodologii pro přípravu dlouhých helicenů, která by zároveň umožnila funkcionalizaci těchto molekul vedoucí ke zvýšení jejich rozpustnosti či zavedení ...
  • Charakterizace a porovnání nových kolon v reverzním módu HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Putzová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zjištění a porovnání interakčních a separačních vlastností tří kolon, XBridge C18, XSelect CSH C18 a XSelect HSS C18 určených pro reverzní mód vysokoúčinné kapalinové chromatografie. ...
  • Evoluce a funkce polymorfismu u výstražně zbarvené kořisti 

   Defence status: DEFENDED
   Fárová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Polymorfismus u výstražně zbarvené kořisti lze předpokládat, pokud není tato kořist chráněná před predací žádným jiným způsobem než svým zbarvením. Oproti tomu u chráněné kořisti byl polymorfismus ještě donedávna záhadný ...
  • Faktory ovlivňující postoj českých rodičů k vybraným, očkováním preventabilním, infekčním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou přístupu českých rodičů k vybraným infekčním onemocněním, proti kterým je v České republice možné či dokonce povinné očkovat. Pozornost je zaměřena na názory rodičů na očkování ...
  • Biokompatibilita porézních NCD vrstev s neurony 

   Defence status: DEFENDED
   Freislebenová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Nanodiamant je v současné době jeden z nejvíce zkoumaných materiálů v oblasti regenerativní medicíny v rámci studia léčby neuro-degenerativních onemocnění. Vzhledem k tomu, že v rámci takovéto léčby použitý materiál ...
  • Heterogenita půdního prostředí a architektura kořenového systému 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
  • Využití úloh v učebnicích zeměpisu při rozvoji mapových dovedností ve výuce na druhém stupni základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Amálie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Předmětem bakalářské práce jsou úlohy zaměřené na rozvoj mapových dovedností. Cílem práce je zjistit, zda, jak často a jakým způsobem učitelé využívají učebnice zeměpisu a učební úlohy při rozvoji mapových dovedností u ...
  • RNA interference in mouse oocytes and somatic cells 

   Defence status: DEFENDED
   Táborská, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   RNA interference (RNAi) je dráha, ve které Dicer štěpí dlouhé dvouvláknové RNA endogenního a exogenního původu na krátké interferující RNA (siRNA). Tyto siRNA jsou předány Argonaut proteinům, které jsou efektory sekvenčně ...
  • Vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka Abstrakt Hlavním cílem této práce je zanalyzovat a popsat vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka v letech ...
  • Analýza fotografických záznamů nerybí kořisti v potravě vybraných druhů rybožravých ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Rybožraví ptáci bývají často viněni z působení značných škod na rybích populacích. K určování složení jejich potravy se užívá různých metod, z nichž prakticky každá má limity ve schopnosti odhalit kompletní potravní spektrum. ...
  • Synthesis and application of helicene-based N-heterocyclic carbene ligands 

   Defence status: DEFENDED
   Gay Sánchez, Isabel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   SOUHRN Cílem mé disertační práce bylo prozkoumat možnosti využití helikálně chirálních N-heterocyklických karbenových (NHC) ligandů v asymetrické katalýze. Inherentně chirální heliceny a jejich analogy byly dosud v této ...
  • Novel modified nucleosides with antiviral or cytostatic activity 

   Defence status: DEFENDED
   Tokarenko, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   V této disertační práci je popsán vývoj obecného a modulárního syntetického přístupu pro 4-substituované fenyl, 2-substituované pyridin-5-yl a 5-substituované pyridin-2-yl 2′-C- methyl-C-ribonukleosidy, potenciální inhibitory ...
  • Kalibrace UAV laserového skenování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořák, Dennis (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Prostorová přesnost bodů získaných z leteckého laserového skenování je nejvíce ovlivněna parametry použitého GNSS přijímače, IMU jednotky a parametry vlastního letu. Důležitou roli hraje přesnost tzv. kalibrace, tj. určení ...
  • Geopolitics of Iraqi Kurdistan: A Role of External and Internal Actors in Kurdish Issue 

   Defence status: DEFENDED
   Sommer, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Tato práce představuje komplexní analýzu geografického a geopolitického postavení kurdské regionální vlády (KRG) jakožto oficiální politické instituce Regionu Iráckého Kurdistánu (KRI). Práce se zaměřuje na vnitřní záležitosti ...
  • Automatická klasifikace vybraných terénních tvarů z jejich kartografické reprezentace 

   Defence status: DEFENDED
   Sykora, Matúš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Automatická klasifikace vybraných terénních tvarů z jejich kartografické reprezentace Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou vybraných terénnych tvarov a ich kartografickou reprezentáciou. Cieľom tejto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV