• Vliv moření semen řepky olejné oomycetou Pythium oligandrum na metabolismus rostliny 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Lot of attention is paid to biological control agents of plant pathogens as it will reduce the amount of pesticides used in agriculture. Pythium oligandrum oomycete is already used commercially in the form of watering and ...
  • Molekulárně genetická analýza aspiračních biopsií tenkou jehlou u nádorů štítné žlázy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
  • Klinicky relevantní protein-proteinové interakce v procesu bakteriální patogeneze B. pertusis 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Albert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Whooping cought in human population was strongly suppressed during the 20th century. But in the past few years, the incidence of whooping cough began to rise. The origin of this disease is a pathogenic gram-negative bacteria ...
  • Využití klasifikací horninových masivů pro hodnocení náchylnosti skalních svahů k řícení v podmínkách Českého masivu 

   Defence status: DEFENDED
   Racek, Jonáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   This thesis deals with rock mass classification systems. The aim of the thesis is to describe and compare selected systems and evaluate their possible use in the Bohemian Massif for assessing the stability of the rock ...
  • Stanovení kadmia a mědi v krvi sýkor koňader 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   EN Monitoring of the environment is one of the most important activities nowadays. This monitoring includes, for example, monitoring the concentration levels of heavy metals in organisms with a defined relationship to the ...
  • Problematika lithia ve vodách v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Alexandr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   The aim of this thesis is to present a survey on the genesis and the occurrence of lithium in rock environment in the Czech Republic on the basis of Czech and foreign literature. The thesis delineates the most important ...
  • Role sestřihových faktorů v regulaci genové exprese - vztah sestřihu a transkripce v Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 3. 2020
   Transcription and pre-mRNA processing, e.g., splicing, occur at the same place and time in the context of chromatin. A growing amount of evidence supports the hypothesis that these processes are interconnected. Prp45/SKIP ...
  • Decisions in seed reproduction in plants 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 3. 2020
   Seed reproduction is a key part of the life cycle of the most plant species. It allows for the dispersal of species in space and time and, thus, significantly affects dynamics of plant populations and communities. Seed ...
  • Dispozice a metabolismus kanabinoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Hložek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 4. 2020
   This thesis describes in the form of a commentary on own original publications research on the problems of cannabinoids, ie. phytocannabinoids and some synthetic cannabinoids, their pharmacokinetics and effects. The work ...
  • Charakterizace nekanonické RNA polymerázy kódované lineárními plasmidy kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 3. 2020
   Transcription is the control point of gene expression. This process relies on protein complex of multisubunit RNA polymerases, which are extremely conserved among all cellular organisms. Transciption of extrachromosomal ...
  • Molecular principles of translation reinitiation in mammals 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Vladislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 3. 2020
   Translation initiation is a multistep process resulting in the formation of the elongation-competent 80S ribosome at the AUG start codon of the mRNA to be translated into a polypeptide chain. This process is orchestrated ...
  • The Generation of Transgenic Huntington's Disease Miniature Pig 

   Defence status: DEFENDED
   Baxa, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 3. 2020
   Huntingtons's disease (HD) is devastating neurodegenerative disorder manifesting by motor disturbances, cognitive decline and personal changes. The huge effort to find a cure for HD has brought several promising therapeutic ...
  • Analýza tématu vznik a vývoj lidského druhu v učebnicích a pracovních sešitech pro ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Valérie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   (AJ) The main aim of this diploma thesis is to analyze the learning tasks related to the topic of the origin and development of the human species in textbooks and workbooks for the second grade of primary school. Textbooks ...
  • Analýza signální dráhy proteinkinasy StkP u Streptococcus pneumoniae 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Nela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 6. 2020
   Analýza signální dráhy proteinkinasy StkP u Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumonaie je nejen významný lidský patogen, ale také vhodný modelový organismus ke zkoumání buněčného dělení u ovoidních bakterií. Tato ...
  • Měření a toxicita nanočástic ze spalovacích procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Sikorová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This thesis is focused on nanoparticles produced by internal combustion engines utilized in vehicles. It deals with spatial distribution of nanoparticles within urban areas, impact of alternative fuels usage on particle ...
  • Regionální analýza úmrtnosti v České republice v letech 1994-2014 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Regional analysis of mortality in the Czech Republic in the 1994-2014 period Abstract The aim of the thesis is to identify the differences in mortality trends in the regions of the Czech Republic during 1994-2014. The ...
  • Švédský model rodinné politiky jako inspirace pro Česko 

   Defence status: DEFENDED
   Lenz, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Swedish model of family policy as an inspiration for Czechia Abstract The aim of this diploma thesis is to compare the development and current setting of Swedish and Czech family policy. The reason for the comparison of ...
  • Generalizace LOD2 modelů budov metodou agregace 

   Defence status: DEFENDED
   Měchurová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Generalization of LOD2 building models using the aggregation method Abstract The thesis proposes and implements a method of 3D building models aggregation. The procedure achieves global optima by the means of mathematic ...
  • Vodní režim půd rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek po těžbě uhlí 

   Defence status: DEFENDED
   Cejpek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Tato disertační práce porovnává vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek po těžbě hnědého uhlí se zvláštním zřetelem na vývoj hydrologických vlastností půd, které jsou určující pro pohyb a zadržování vody v ...
  • Rhomboid family intramembrane proteases in prokaryotes: mechanism, substrate repertoires and biological functions in the Gram-positive bacterium Bacillus subtilis. 

   Defence status: DEFENDED
   Began, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   (Czech) Proteázy z rodiny rhomboidů patří do rozsáhlé skupiny serinových intramembránových proteáz, které katalyzují proteolytické štěpení membránových proteinů uvnitř jejich transmembránových oblastí, v hydrofobním prostředí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV