• Adaptive population shifts in response to climate change 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 03. 2024
   Horníková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Adaptive population shifts in response to climate change Ing. Michaela Horníková, Doctoral thesis Abstract Understanding of species' reactions to past climate and environmental changes is a hot topic in many fields of ...
  • Vliv badatelsky orientované výuky na žáky v předmětech chemie a přírodopis 

   Defence status: DEFENDED
   Sloupová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 3. 2021
   The main target of the thesis is to find the impact of using inquiry-based science education (IBSE) on pupils' inner motivation and the level of knowledge gained for ISCED 2. To reach that, two consecutive research surveys ...
  • The impact of Fam84b in retinal homeostasis 

   Defence status: DEFENDED
   Raishbrook, Miles Joseph (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Fam84b je jen málo prostudovaný protein, jehož funkce v eukaryotické buňce je stále nejasná. V této práci je představen myší model s vyřazeným genem FAM84B (FAM84B KO) s detailní charakteristikou jeho fenotypu v oční ...
  • Detekce povrchového fenotypu a chemosenzitivity buněk nádorů močového měchýře in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Nádorová onemocnění jsou celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Jedním z důvodů selhávání onkologické léčby jsou jednotně nastavené terapeutické postupy zanedbávající vliv vysoké heterogenity nádorů. Eseje ...
  • Vliv velikosti těla a postury na biomechaniku chůze 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Během lidské chůze vyvažujeme vnitřní svalové síly a vnější síly okolí, zatímco se snažíme minimalizovat fyziologický energetický výdej a mechanické zatížení těla. Biomechaniku chůze můžou ovlivňovat různé faktory, mezi ...
  • Use of residue-level annotations for structural prediction of protein-ligand binding sites 

   Defence status: DEFENDED
   Břicháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   V posledních 20 letech se počet experimentálních proteinových struktur v databá- zi Protein Data Bank rychle zvyšuje, což motivuje vývoj nástrojů pro predikci protein-ligand vazebných míst. Strukturní predikce vazebných ...
  • Oriented copolymers with liquid crystalline building blocks 

   Defence status: DEFENDED
   Horodecka, Sabina Jolanta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Shrnutí Bylo syntetizováno a studováno několik sérií reverzibilních fyzikálních sítí založených na polydimetylsiloxanových (PDMS) řetězcích a kapalně krystalických (LC) strukturních jednotkách. Materiály patřily do tří ...
  • Interakcia ľudských imunitných buniek s ultramalými nanočasticami 

   Defence status: DEFENDED
   Javorová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Aplikace nanočástic v oblasti teranostiky vyžaduje znalost specifické interakce nanočástic s imunitním systémem. Jedny z prvních buněk, se kterými nanočástice po vstupu do těla interagují jsou buňky mononukleárního ...
  • Vývoj metaspolečenstev klanonožců, lasturnatek a měkkýšů kokořínských tůní v dlouhodobém gradientu 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj započala před takřka dvaceti lety na svém území s obnovou a také s výstavbou zcela nových drobných vodních ploch, které měly za cíl udržet vodu v krajině a poskytnout ...
  • Odstraňování mikroplastů z vody 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Skalníková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá zjištěním odstranitelnosti částic mikroplastů různých tvarů (fragmenty, vlákna, sférické částice) z vody pomocí standartních metod úpravy vody - koagulací, filtrací a sedimentací. K experimentům ...
  • CRISPR/Cas9 editing of leukemic B-cells: searching for microRNA-155 targets involved in the process of leukemogenesis 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sypecká, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Markéta Sypecká Editace leukemických B-buněk pomocí CRISPR/Cas9: hledání cílů miR-155 účastnících se procesu leukemogeneze Úvod: Chronická lymfocytární leukémie (chronická lymfoidní leukémie, CLL) je monoklonální porucha ...
  • Dysregulation of E3 ubiquitin ligases in inflammatory bowel diseases 

   Defence status: DEFENDED
   Armerová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   E3 ubikvitin ligázy jsou početnou rodinou enzymů, které se účastní mnoha buněčných dějů jako jsou opravy poškozené DNA, transport membránových proteinů, modifikace chromatinu, buněčný cyklus a apoptóza. Bylo dokázáno, že ...
  • BIOPHYSICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF DDI1-LIKE ASPARTIC PROTEASES INVOLVED IN REPLICATION STRESS RESPONSE 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   Bezchybná a včasná replikace molekul DNA je jedním z rozhodujících momentů životního cyklu každého organismu. Jakýkoliv defekt, ať už v časování či lokalizaci, může tento delikátní, na přesnosti závislý mechanismus uvrhnout ...
  • Intracellular and intercellular regulation of gene expression in Gram-positive bacteria. 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bakterie patří mezi nejčetnější organismy na Zemi a jsou součástí našeho každodenního života. Symbiotické bakterie, které se nachází například v trávicím traktu živočichů, mají většinou příznivý vliv na organismus. Existují ...
  • Vliv chronického chladu na Ca2+-ATPázu (SERCA2) v srdci potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 04. 02. 2024
   Šeovićová, Maja (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Akutní chladová expozice představuje významný stresor aktivující produkci tepla svalovým třesem, při déle trvající expozici se zvyšuje buněčný oxidativní stres. Chronické působení chladu trvající alespoň 2 týdny vede k ...
  • Radiohydrogeochemická charakteristika a geologická pozice vývěrů vod v KT Holešovice - Čimice 

   Defence status: DEFENDED
   Lustik, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
  • Identification and characterisation of novel mechanisms regulating steady state and emergency granulopoiesis 

   Defence status: DEFENDED
   Daněk, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   ABSTRAKT Neutrofily jsou nedílnou složkou imunitního systému, zodpovědnou za zneškodnění patogenů, eskalaci zánětlivé reakce a hojení poškozených tkání. Drastické snížení krevních neutrofilů, zvané neutropenie, je život ...
  • Využití kombinace organokatalýzy a katalýzy komplexy kovů při přípravě cyklických derivátů aminokyselin 

   Defence status: DEFENDED
   Měrka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato diplomová práce je zaměřena na spojení enantioselektivní organokatalýzy s katalýzou přechodnými kovy. V experimentální části práce byla řešena příprava výchozích látek, optimalizace reakčních podmínek vzhledem k ...
  • Factors affecting gene expression in Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 09. 02. 2022
   Sudzinová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Klíčovým enzymem bakteriální transkripce je DNA-závislá RNA-polymeráza (RNAP). Její aktivita musí být přesně kontrolována. Tato kontrola může nastat na úrovni rozeznání různých verzí promotorové DNA, v různém stavu ...
  • Geografická distribuce početnosti šplhavců (Piciformes) v oblasti Smrčina, v Národním parku Šumava 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Prostorová distribuce šplhavců (Piciformes) je jedním z faktorů vypovídajících o stavu lesa. Tito lesní ptáci jsou bioindikátory klimaxových lesních společenstev. V Národním parku Šumava jsou někteří šplhavci vlajkovými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV