Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Problematické situace, které přináší pozice školního psychologa 

  Hanauerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2017
  The bachelor work "Problematic situations connected with position of school psychologist" lies within the field of school psychology and it is focused on position of school psychologist in professional network with another ...
 • Hospodin usmrcuje i obživuje: Polarita Božího jednání s člověkem ve Starém zákoně. 

  Hejzlar, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 24. 10. 2016
  4 Summary The LORD Brings Death and Makes Alive: The Polarity of Divine Dealings with the Human Person in the Old Testament. The dissertation traces the motif of divine negative and positive action enacted on the same ...
 • Courage in Nicolae Steinhardt's life and theology 

  Isaic, Camelia Cristina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  This dissertation explores the topic of courage in Nicolae Steinhardt's life and theology. Nicolae Steinhardt (1912-1989) was a Jewish-born intellectual who converted to Orthodoxy as a political prisoner in Communist ...
 • Polygamia v Starom zákone ako problém 

  Hrubovská, Barbara (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2017
  This bachelor thesis entitled "Polygamy in the Old Testament as a problem?", firstly deals with the general characteristics of polygamy. A definition of polygamy is outlined here, and there is also exploration of some ...
 • Konec všech věcí: Antropologické a teologické aspekty kosmologie v dialogu teologie, filosofie a vědy. 

  Labaj, Radek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 24. 2. 2017
  The aim of this dissertation is to examine the chosen anthropological and teleological aspects of scientific cosmology with the special heed to the works of Alexei Nesteruk. The presentation of Nesteruk's specific approach ...
 • Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý dogmatický koncept. 

  Roubík, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2017
  Friedrich Mildenberger's Theology. The submitted dissertation represents generally first presen- tation of Friedrich Mildenberger's theology with distinctive concentration on his opus magnum three-volume Biblical Dogmatics. ...
 • Práce pěstounů přechodné pěstounské péče 

  Zárubová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
  The topic of this thesis is "The work of temporary foster parents care". It explains what the temporary foster care is. It puts it into the context of others alternative family cares. It approaches the mediation process ...
 • Odpuštění a smíření jako zvolená východiska pro řešení vztahové nevěry 

  Lisá, Nela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  Bachelor thesis deals with proces of forgiveness and reconciliation as the chosen basis for dealing with relationship infidelity. The first part is aimed to explain the theoretical basis and definitions of the basic concepts ...
 • Příspěvek na péči - sociální šetření a jeho úspěšnost v řízení Návrhu na změnu výše a opětovného posouzení 

  Matulová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2017
  This Bachelor Thesis titled "Care subsidy - Social Investigation and Its Success in the Proceedings of the Proposals for Change and Reassessment of the Claim" consists of a theoretical and a practical part. The theoretical ...
 • Úloha Bible v protestantském prostředí. Teologická reflexe úlohy Písma u M. Luthera a K. Bartha. 

  Furák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 16. 2. 2017
 • Člověk je stvoření Boží 

  Henčlová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2017
  Člověku s těžkou nemocí nebo umírající je pořád člověk, lze k němu přistupovat jako k rušivému elementu, znepokojivému faktu nebo k ohrožení, nebo raději k neviditelnému, neexistujícímu. Někdy také jako k neštěstí. V lepším ...
 • Péče o seniory s demencí v domově se zvláštním režimem v Opolanech a Pátku 

  Beranová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2017
 • Evangelíci na Jindřichohradecku od Tolerančního patentu po vznik ČCE 

  Peltanová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2017
  My thesis deals with the history of the Evangelicals in Jindřichův Hradec from the time of the issue of the Patent of Toleration to the establishment of the Evangelical Church of Czech Brethren. The first chapter deals ...
 • Tibetský Buddhismus v Kalmycku 

  Kosareva, Evgeniya (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2017
  The purpose of this bachelor thesis is to study and analyze Tibetan Buddhism in Kalmykia. In order to achieve this goal, the following points must be examined: 1. To study sources of Kalmykia and understand the history of ...
 • Česká křesťanská náboženská scéna v porevoluční době po roce 1989 

  Tauerová, Blanka Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2017
  This thesis, Czech Christian Religious Scene after the Revolution in 1989 (Relationships among the Churches and their Development after the Revolution), aims to outline the Czech Christian religious scene and its development ...
 • Vztah mezi teologií a poezií u Dorothee Sölle 

  Šipka, Magdaléna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  This dissertation examines the poetry of Dorothee Sölle, particularly her seven books of collected poems - Meditationen & Gebrauchstexte, Revolutionäre geduld, Fliegen lernen, Spiel doch von brot und rosen, Verrückt nach ...
 • Silní a slabí podle Římanům 14-15 

  Majtán-Černák, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2017
  The present diploma thesis is an exegetical attempt to interpret Paul's parenesis in his Letter to the Romans 14,1-15,13. It tries to find answers to the following questions: Who are the "strong in faith" (15:1)? Who are ...
 • Identifikace bariér v integraci osob ze třetích zemí žijících v České republice 

  Mubeenová, Geti (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2017
  This bachelor thesis concerns barriers regarding immigrant integration, foreign students coming on behalf of bilateral agreements with Socialistic Republic of Czechoslovakia. It focuses on foreign students originally from ...
 • Mládež užívající návykové látky - kazuistická studie 

  Loskotová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Bachelor thesis is tries to capture the importance of prevention and therapy teen-agers drug users. The theoretical part is about drug like a substance and their prevention or risks. All theoretical part is chosen pursuant ...
 • Podpora aktivit seniorů při krátkodobých pobytech s odlehčovací službou 

  Šárová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
  Bakalářská práce se zabývá podporou aktivity seniorů při krátkodobých pobytech a jejími jednotlivými typy. Záměrem práce bylo popsat možnosti aktivit seniorů v pobytovém zařízení s odlehčovací službou a formou kvantitativního ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV