Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny 

  Rousková, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2019
  The aim of this diploma thesis called Family resilience from the point refurbishment of a family is to look at the remediation of a family from the perspective of resilience, describe the process of family resilience and ...
 • Chudoba a vyloučení na českých školách 

  Šantorová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2019
  This diploma thesis focuses on poverty and social exclusion in Czech society with a special focus on teenagers. The theoretical part addresses poverty and social exclusion in both traditional and modern society. It includes ...
 • Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče na Mostecku 

  Baborová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
 • Pes jako reminiscenční stimul 

  Suková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  This bachelor thesis presents a basic insight into the issue of remembering and reminiscence, in order to plan, implement and evaluate the reminiscence program with canisterapeutical elements in Senior Residence Klamovka. ...
 • Povědomí a zkušenosti klientů Nízkoprahového klubu Vrtule s kyberšikanou 

  Kuchařová, Dominika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
 • Křesťanská etika; Joseph Fletcher a Dietrich Bonhoeffer 

  Kubeš, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 6. 2. 2019
 • Obraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. stolení na základě bohoslužebných agend. 

  Chalupski, Michal (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2018
  This thesis called The Picture of the Evangelical Liturgy in the area of Bohemia and Moravia from the Patent of Tolerance to 1980s based on worship agendas is focused on research of Czech and Moravian evangelical worship ...
 • Alexander Schmemann's Ecclesiology: Witnessing the Crisis within the Orthodox Church. 

  Panaitescu, Cristian (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 16. 9. 2016
  The thesis of Cristian Panaitescu analyses Alexander Schmemann's ecclesiology in relation to the crisis within the Orthodox Church. It follows the decisive turning points Schmemann's generation of Orthodox Theologians ...
 • Muž Boží, starý prorok a Slovo Hospodinovo proti oltáři v Bét-elu 

  Chaloupka, Libor (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 11. 10. 2016
  The dissertation deals with an interpretation of 1 Kgs 13 in its immediate and broader literary context, namely from standpoint of the main theme of this story. That is a crying of a man of God from Judah "by the word of ...
 • Místo svobodné volby v Leibnizově filosofii. 

  Formánek, Jakub (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2016
  3 Bibliografická citace Místo svobodné volby v Leibnizově filosofii [rukopis] : disertační práce / Jakub Formánek ; vedoucí práce: Jan Kranát. -- Praha, 2014. -- 258 s. Anotace Práce se snaží diachronně popsat, jaké místo ...
 • Sekularizace jako provokace Křesťanství k teologickým východiskům sociální teorie P. Bergera a Ch. Taylora 

  Doležal, Kryštof (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  This master thesis is focused on interpreting theological motives in the social theory of P. L. Berger and Ch. Taylor, particularly in relation to their interpretation of the concepts of secularization and secularity. The ...
 • Organizační kultura sboru Církve českobratrské evangelické 

  Michalová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  1 Summary The Organizational Culture of the Local Congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren. The goal of this thesis is to describe and map the local congregation of Evangelical Church of Czech Brethren from ...
 • Working with young homeless people for change 

  Tambahani, Billy Krisma (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 2. 2019
  2 ABSTRACT Billy Krisma Tambahani Working for Change with Young Homeless People A case study with YANA Ministry in Prague Published February 2019 Protestant Theological Faculty, Charles University Prague, Czech Republic ...
 • Subjective wellbeing in people with learning disabilities 

  Kornii, Ihor (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 2. 2019
  Ihor Kornii Subjective wellbeing in people with intellectual disabilities 70 p., 2 appendices January, 2019 Protestant Theological Faculty, Charles University Bachelor's Degree Programme in Social Services -focus on Diaconia ...
 • An evaluation of student experience of joining and participating in student groups in Jedlička Institute and Schools 

  Morari, Mariana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 2. 2019
  Mariana Morari, 'An evaluation of student experience of joining and participating in student groups in Jedlička Institute and School'. February 2019, Protestant Theological Faculty, Charles University. Bachelor's degree: ...
 • Vztah sociální a pastorační práce 

  Dvořáčková, Darina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2019
  This bachelor thesis aims to introduce social work and pastoral work and then to compare them on the basis of their main paradigms. The first part is focused on social work. It deals briefly with its history and then it ...
 • Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjejí jejich potenciál 

  Zárubová Mirgová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2019
  The bachelor thesis entitled "How to Workork with Community Center Clients in Excluded Zengrovka Locality Develops Their Potential "deals with the phenomena that occur in this locality as a consequence of social exclusion ...
 • Využití dobrovolníků v hospicové péči a vytvoření podmínek pro jejich činnost 

  Řehořková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2019
  The main topic of these theses is the use of volunteers in hospice care with the aim of creating conditions for their activities. The theoretical part is devoted to the characteristics of volunteering, hospice care and the ...
 • Individuální plánování z pohledu klientek azylového Domu NADĚJE Praha - Vršovice 

  Žalmanová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2019
  The bachelor thesis called "Individual Planning from the Client's Point of View of the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice" deals with clients who are accommodated in the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice and who, ...
 • Rozvíjení psychické odolnosti učitelů na základní škole 

  Hanušová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2019
  The Bachelor's thesis deals with the problem of teachers' difficult and stressful situations and the possible increasing of resistance (resilience) through a programme which is aimed towards it. The aim of the thesis ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV