Sbírky fakulty / součásti

Poslední příspěvky

 • Domácí násilí páchané na osobách se zdravotním postižením 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Keprtová, Františka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2024
 • Domácí násilí na seniorech 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Königová, Ludmila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2024
  The topic of this bachelor thesis is Domestic violence against the elderly. I was led to work on this topic by my interest stemming from my experience with a case of domestic violence against an elderly woman from the time ...
 • Embodied Existence: Our Common Life in God 

  Bargár, Pavol (Cascade Books, 2023)
  Datum obhajoby: 10. 11. 2023
 • Moc v pomáhajících profesích. Moc v pomáhajících profesích se zřetelem na specifické prostředí českého dětského domova. 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Balická, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2023
  1 Anotace Cílem diplomové práce s názvem Moc v pomáhajících profesích je popsat specifika moci ve vztahu pomáhající a potřebný a předložit možné teoretické koncepty pomocí kterých lze mocenské vztahy v pomáhajících profesích ...
 • Přístup k párům stejného pohlaví v Českobratrské církvi evangelické 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Vančová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2023
  V rámci snah o ochranu menšin se v posledních letech dostává do popředí otázka společenského statutu intimních vztahů dvou lidí stejného pohlaví. Tato práce se zabývá tím, jak k dané problematice přistupuje Českobratrská ...
 • Reflexivita v sociální práci: role interpretační metody při posuzování klienta a jeho situace 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Lorko, Radomíra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2023
  Diplomová práce pojednává o roli interpretační metody v přímé sociální práci při posouzení potřeb klienta a jeho situace. V práci se snažíme poukázat na to, že pouze reflexivní přístup v přímé sociální práci nepostačuje ...
 • Doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Jiráková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2023
  Diplomová práce se zabývá tématem doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí. Cílem práce je získat hlubší vhled do problematiky doprovázení truchlících adolescentů. ...
 • Duchovní doprovázení lidí s mentálním postižením 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Franců, Radka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2023
  Předkládaná práce se zabývá oblastí spirituality a možnostmi duchovního doprovázení lidí s mentálním postižením. Teoretická část přináší současné poznatky o prožívání spirituality u lidí s mentálním postižením a možnosti ...
 • Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šatánková, Radana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2023
  Předkládaná diplomová práce s názvem Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití zaujímá mezioborový rozsah na poli ...
 • Peer konzultanti jako prostředek ke zvládání krizí při práci u Policie ČR 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hanušová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2023
  Diplomová práce Peer konzultanti jako prostředek ke zvládání krizí při práci u Policie ČR se zabývá tím, jakým způsobem pomáhají peer konzultanti policistům v krizi. V teoretické části práci je přiblížena problematika ...
 • Strategie zvládání stresu při řešení adopce na dálku od Covidu-19 po válku na Ukrajině 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Malenová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2023
  Diplomová práce se zabývá problematikou strategie zvládání stresu při řešení adopce na dálku od Covidu-19 po válku na Ukrajině. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je popsat a analyzovat dopady ...
 • Bezdomovectví a umírání 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Vondruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2023
  Tato diplomová práce přináší osobní zkušenost lidí bez domova, kterým zemřel při jejich životě na ulici někdo blízký. Seznamuje nás se způsoby jejich života na ulici, se vztahem k jejich blízkým a okolnostmi jejich úmrtí. ...
 • Fenomén "Svíták". Historie a současnost populárního zpěvníku (nejen) pro mládež 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Pikous, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2023
  Tato bakalářská práce zkoumá evangelický (nejen) mládežnický zpěvník Svítá z pohledu historie i současnosti. Cíle práce jsou popsat tento zpěvník a specifika v něm obsažených písní, prozkoumat jeho historii a zjistit, jak ...
 • Prevence zneužití moci v profesi faráře Českobratrské církve evangelické 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Roll, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2023
  Diplomová práce s názvem "Prevence zneužití moci v profesi faráře ČCE" se zabývá projevy a prevencí zneužívání moci v církevních společenstvích se zvláštním důrazem na Českobratrskou církev evangelickou. V první kapitole ...
 • Motivace vězeňských kaplanů 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Železník, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2023
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci vězeňských kaplanů k jejich práci s odsouzenými. V teoretické části nabízí shrnutí tématu vězeňství, ve kterém jsou popsány některé základní pojmy, funkce trestu a personál, s nímž ...
 • Dar víry a abrahámovský příběh (Gn 22,1-19) 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Knirsch, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2023
  Práce Dar víry a abrahamovský příběh (Gn 22,1-19) využívá autoetnografické kvalitativní metodologie k naplnění několika cílů: porozumět daru v kontextu víry, porozumět pojmu "dar víry", propojit různá pojetí daru v ...
 • Reflexe spokojenosti uživatelů s krizovou pobytovou službou pro děti 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Vejvodová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2023
  Diplomová práce se zabývá tématem krizové intervence u dětí a mladistvých. Teoretická část uvádí informace týkající se obecného pojmu krize a blíže popisuje krizi v dětství, dospívání a poskytování krizové pomoci. Autorka ...
 • Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hrubá, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2023
  HRUBÁ, Kateřina. Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky. Praha, 2023. 90 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta. Diplomová práce s názvem Šikana na základních školách ...
 • Dystanázie 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Johnová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2023
  The BA thesis titled "Dysthanasia: Home care as one of the prevention methods of dysthanasia" deals with the issue of prolonged death and proposes solutions to prevent it. The theoretical part introduces to readers the ...
 • Proměna víry v duchovní krizi: Zkušenost Terezie z Lisieux a Nicolae Steinhardta ve světle přístupu Viktora Frankla. 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Pola, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2023
  Pavel Pola, The Transformation of Faith in a Spiritual Crisis. The experience of Thérèse of Lisieux and Nicolae Steinhardt in the light of Viktor Frankl's approach, dissertation. Prague: UK ETF 2023. This thesis addresses ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV