Now showing items 1-20 of 1624

  • Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Koumalová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce s názvem Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí se věnuje mezinárodním evangelickým sborům, které se v dnešní době nachází v mnoha zemích na světě. Představuje jejich existenci, ...
  • Hnutí Haré Kršna a jeho denominalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tato bakalářská práce si klade za cíl nastínit postupný vývoj hnutí Haré Kršna a zejména organizace Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) z hlediska jejího vztahu k většinové společnosti. V textu se nejdříve ...
  • Problémy pastorace po sebevraždě blízké osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Peřtová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   The thesis deals with the development of ethical approaches to suicide in the Christian environment and on the basis of real testimonies maps the problems of pastoral care for bereaved people after suicide of a close person. ...
  • Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem s podporou alternativní komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Gusarova, Anežka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   Bachelor's thesis "Speech development in children with Down syndrome supported by alternative communication methods" researches speech development in children with Down syndrome between two and five years of age and states ...
  • Perspektivy feministické teologie v biblistice: Hagar 

   Defence status: DEFENDED
   Kajová, Katarína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   Kajová, Katarína Abstract This work offers a probe into the exegetical research of selected feminist biblical studies, which have been developing in recent decades as a part of various forms of the feminist movement. On ...
  • Výkon sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Nicol (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   In my bachelor's thesis I describe social security in the Czech Republic, the organization of this security and also describe the system of help in material need, which is closely linked to the performance of social work ...
  • Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej v Čechách (1862-1968). 

   Defence status: DEFENDED
   Vantová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 3. 2022
   Táto dizertačná práca nazvaná Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej (1862 - 1968) sa sú- stredí na otázku s akými problémami a ťažkosťami sa stretávala cirkev. Na českom území začala znovu pôsobiť v roku 1862, kedy ...
  • Umírání doma - možnosti poskytování hospicové péče v domácím prostředí a její význam pro pacienta a rodinu 

   Defence status: DEFENDED
   Řepová, Lucia (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The diploma thesis is concered with the provission of domestic hospice care and its effect on patient and their family. The theoretical part decribes the basic concepts conected with the provision of domestic hospice care. ...
  • Senioři v čase pandemie onemocnění covid-19. Jak starší lidé v plzeňských církvích zvládali pandemii. 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Ivona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
  • Psychospirituální krize z pohledu sociální a pastorační práce 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Valentýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The content of this bachelor thesis is psychospiritual crisis from the perspective of pastoral and social work. In the theoretical part I describe the forms and manifestations of psychospiritual crisis and try to explain ...
  • Protestantský fundamentalismus jeho vznik a vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Nikola (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   This work deals with the origins of the fundamentalist movement in order to establish a theoretical base for further studies of the impacts among Czech re- formed churches. It describes how calvinism, puritanism and pietism ...
  • Aktuální rizika, jimž čelí klienti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - možnosti a způsoby pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Čáhová, Antonie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The bachelor's thesis deals with risks in adolescence. The theoretical part of this thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the adolescent period and changes that occur during this period. ...
  • Aktivizace seniorů s demencí v domácím prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Hejdová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
  • Nauka o stvoření a teologie opomíjeného světa: Rozhovor s O. Clémentem, R. Rohrem, N. T. Wrightem a papežem Františkem 

   Defence status: DEFENDED
   Paluchníková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   This diploma thesis entitled The Doctrine of Creation and Theology of the Neglected World: A Conversation with O. Clément, R. Rohr, N. T. Wright and the Pope Francis aims to interpret the doctrine of creation and theology ...
  • Úloha dobra a péče o duši v životě Hannah Arendtové v porovnání s banálním zlem u Adolfa Eichmanna. 

   Defence status: DEFENDED
   Honová Puskajlerová, Ingrid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   The diploma thesis analyzes Hannah Arendt's conception of good through Plato's 'care for soul'. The thesis seeks to explain how to understand this problem through books of various authors. The analysis starts with the ...
  • Prožitek blízkosti smrti a jeho vliv na spiritualitu člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Suková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   This diploma thesis deals with the phenomenon of near death and its influence on human spirituality. In the first part of the thesis, I first define the concept of death in terms of medicine, psychology, and religion. In ...
  • Coming out členů Českobratrské církve evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Cardová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
  • Úskalí péče o seniora v domácím prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Blehová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   Difficulties in homecare(giving) for an elderly family member. This bachelor thesis focuses on the issues of home elderly care and on difficulties that are related to it. Based on available literature it presents related ...
  • Mezioborová sociálně zdravotní práce s klienty Centra metadonové substituce Drop In. 

   Defence status: DEFENDED
   Braunová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The bachelor's thesis is dedicated to "Interdisciplinary social health work with clients of the Centrum metadonové substituce Drop In". The work is divided into theoretical and empirical part. The aim of the theoretical ...
  • Paliativní péče u osob s mentálním postižením - historie a směřování, možnosti v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Lando, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The bachelor thesis Palliative care for people with mental disabilities / History and direction, possibilities in the Czech Republic deals with the situation of people with mental disabilities in the terminal stage of their ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV