• Šikana na základních školách z pohledu učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Surovcová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
  • Podmínky pro vznik a fungování služby sociální prevence - azylového domu 

   Defence status: DEFENDED
   Ligocká, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   LIGOCKÁ, Gabriela. Conditions for the Establishment and Functioning of the Social Prevention Service - The Asylum House. Bachelor thesis. Prague: Charles University, Evangelical Theological Faculty, 2018. This theoretical ...
  • Biblický pohled na člověka a jeho přínos pro sociální a pastorační práci. 

   Defence status: DEFENDED
   Fausová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   1 Abstract The bachelor's thesis deals with biblical anthropology, i.e. biblical view of man, as it is written down in the Old and New Testaments. It presents the creation of the world, the creation of man and the relationship ...
  • Osvojování tématu holokaust dětmi staršího školního věku (2. stupně ZŠ) 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Helena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The topic of this bachelor's work is learning of the theme holocaust by pupils of the higher school age - i. e. pupils of the second level of the ordinary basic school (ZŠ). The work is divided into two parts. The topis ...
  • Možnosti využití principů zahradní terapie pro lidi s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Janků, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Diploma thesis "Possibilities of using the principles of Horticultural Therapy for people with mental disabilities" examines the role of the garden in the life of people with mental disabilities. The aim of the work is to ...
  • Sexualita osob s postižením v ORP Olomouc 

   Defence status: DEFENDED
   Bongilajová, Soňa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The central theme of the thesis is the sexuality of disabled people in district Olomouc. The work consists of theoretical and analytical parts. Theoretical part firstly introduces the most important concepts including sex ...
  • Jak orientovat sociální vztahy v době krize? 

   Defence status: DEFENDED
   Littmann, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   This work that called How to orientate social relationships in the crisis period? is concerned with works of three chosen authors of European philosophical phenomenological tradition in the twentieth and twenty-first ...
  • Hra jako prostředek výchovovy k hodnotám 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdá, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
  • Standard kvality č. 2, práva uživatelů sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Řepová, Lucia (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with the quality standard no. 2, which is part of other quality standards applied in social services. The aim of this work is to describe in particular standard no. 2, which regulates the rights ...
  • Přístup k dětem s ADHD na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Čičmancová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   In my bachelor thesis I focus on the issue of children with ADHD syndrome at elementary school. I describe here the causes of this syndrome, its basic symptoms, the manifestations and also the personality of the child. I ...
  • Sociální práce s lidmi bez přístřeší vykonávajícími výkon trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Deutschová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   The aim of this bachelor's thesis is to introduce the reader to the work of a social worker with homeless people serving prison sentences during all the phases of their sentence. It defines the specifics of social work in ...
  • Komunitní práce v církvích 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 2. 2020
   This bachelor thesis covers the topic of community work in churches and aims to show how we can use community work in an ecclesiastical environment, which values community work brings to the ecclesiastical environment and ...
  • Sekularizace. Srovnání českého a francouzského případu 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   Tato práce se zabývá fenoménem sekularizace v prostředí moderních evropských společností. Prostřednictvím představení přístupů různých sociologů náboženství seznamuje s historickými předpoklady sekularizace, vysvětluje ...
  • Výkon rodičovské odpovědnosti osobami ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Ilona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   The Diploma Thesis called The exercise of parental responsibility by persons serving prison sentence deals with the institute of parental responsibility, which means fulfilling and execution of rights and duties of parents ...
  • Svatební obřady v Českobratrské církvi evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Báča, Luboš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   The diploma thesis named Wedding ceremonies in the Evangelical Church of Czech Brethren aims to reflect the importance and development of wedding ceremonies in this church dating from its foundation in 1918 to the present. ...
  • Estetická skúsenosť ako skúsenosť náboženská: Gadamer a Luther. 

   Defence status: DEFENDED
   Taufer, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   H.-G. Gadamer prirovnáva skúsenosť umeleckého diela k hre, symbolu a slávnosti a v kontexte symbolu ďalej k náboženskému rituálu - Večeri Pánovej v poňatí Martina Luthera. Luther symbolické chápanie Kristovej prítomnosti ...
  • Židokřesťanský proud v raném křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Špiclová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato práce se zabývá představením a vymezením židokřesťanského proudu Ježíšových následovníků na základě analýzy zlomků židokřesťanských evangelií, židokřesťanské pasáže v pseudoklementinských Recognitiones a svědectví ...
  • Spirituální poezie Rudolfa Juroleka 

   Defence status: DEFENDED
   Junová, Rut (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá spirituální poezií Rudolfa Juroleka z religionisticko-teologické perspektivy. Nejprve určuje kontext básníkovy poezii skrze ohraničení pojmu spirituální poezie a charakteristiku současné ...
  • Environmentální žal jako pastorační problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce "Environmentální žal jako pastorační téma" se zabývá specifickým smutkem, který je osobní reakcí člověka na změny, jaké přináší současná klimatická změna. Zabývá se jeho příčinami, projevy a popisuje jej ...
  • Genesis 22,1-19, příběh o svázání Izáka: Teologický výklad a filosofická etika Immanuela Kanta 

   Defence status: DEFENDED
   Vrňák, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV