• Domácí kontext myšlení J. L. Hromádky příspěvek k rozboru přelomu v českém protestantismu 

   Šimsa, Jan, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 1969)
   Datum obhajoby: . . 1969
  • Ať není u tebe potřebného (výzva latinskoamerické teologie osvobození) 

   Halama, Jindřich, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 1992)
   Datum obhajoby: . . 1992
  • Odkud zlo ? o nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle : disertační práce 

   Payne, Jan, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2003)
   Datum obhajoby: . . 2003
  • Předpoklady pro odmítnutí substituční teorie v díle Jana Kalvína diplomová práce 

   Pavelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2004)
   Datum obhajoby: . . 2004
  • Zjevení v keři literární analýza výkladu Ex 2,23-4,17 v Midraši Exodus Raba : disertační práce z oboru Starého zákona 

   Vymětal, Mikuláš, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2005)
   Datum obhajoby: . . 2005
  • Domácí hospicová péče a moderní společnost 

   Cordiner, Olga (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 3. 2006
   Hlavním záměrem a cílem práce je přiblížit domácí hospicovou (paliativní) péči, která je u nás stále novinkou, ale zajisté vytváří alternativu, která by při splnění určitých podmínek pravděpodobně u většiny lidí zvítězila. ...
  • Islámská misie v křesťanském světě 

   Volný, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   This work pursues theme of the Islamic mission in the Christian world in terms historical and also contemporary. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Komunitní plánování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku: Cílová skupina romská etnická menšina 

   Sajfertová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Tato bakalářská práce je zaměřena na proces komunitního plánování ve Šluknovském výběžku a v jeho rámci na cílovou skupinu Etnik s prioritou Romské etnické menšiny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Výzvy knihy Joel 

   Urbánková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 9. 2006
   Tato práce je výsledkem pokusu o exegezi vybraných výroků/textových oddílu z Jl 1-2. Je výrazem snahy prezentovat (u vědomí výše pojednaných výpovědních aspektů SZ textů) rámcový náhled na problematiku povahy Hospodinových ...
  • Hospicová péče na území hlavního města Prahy 

   Křivská, Dita (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 3. 2006
   Mým záměrem je podat informace, které by nejen sloužily k "očištění" hospicové péče od neadekvátních představ, ale ideálně by také pomohly v rozhodování těm, kteří zvažují její využití - tedy rodinám, které se ...
  • Pochopení manželství v České reformaci 

   Zbytovská, Adéla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 9. 2006
   Tématem předkládané diplomové práce je pochopení manželství v české reformaci v období od nástupu české reformace po Jan Amose Komenského. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Rozdílnost sociální práce s nově příchozími v odlišných prostředích 

   Špaček, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2006
   The topic of my bachelor work is aimed to social work with asylum seekers, refugees in the Great Britain, Armenia and the Czech Republic. In this paper I would like to shortly describe history, legislative framework and ...
  • Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jeziutského školství v Čechách v době baroka 

   Kolářová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 3. 2006
   Cílem mé práce Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jezuitského školství v Čechách v době baroka je představit jezuitskou pedagogiku v kontextu činnosti řádu Tovaryšstva Ježíšova a v rámci působení řádu v Klatovech od ...
  • Prevence kriminality mládeže 

   Dvořáková, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 3. 2006
   Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla věnovat problému prevence kriminality dětí a mládeže, protože ho považuji v současné době za velmi důležité, a myslím si, že je užitečné se mu věnovat. Stále se pohybujeme mezi dětmi ...
  • Svátostné manželství. Římskokatolická perspektiva, náměty pro manželskou spiritualitu 

   Andrášová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2006
   Všechny úvahy o svátosti manželství by měly začínat zohledněním výroků Písma. Co lze v Bibli o manželství nalézt je nastíněno v první kapitole této práce. Protože se celou prací prolíná pojem svátost, je jí věnována kapitula ...
  • Domácí násilí v ČR a systém pomoci jeho obětem 

   Cudlínová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
   Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilám v partnerských vztazích, je zaměřena na agresi mezi dispělými jedinci. Cílem mé bakalářské práce je pokus o zmapování sítě sociálních služeb, které jsou poskytované obětem ...
  • Dospělé oběti sexuálního zneužití v dětství 

   Lejčková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 9. 2006
   Práce je zaměřena na ženské oběti sexuálního zneužívání, které se se svým zážitkem buď nesvěřily vůbec, nebo si jej nesly až do dospělosti. Cílem práce je popsat dlouhodobé důsledky zneužívání a zmapovat všechny oblasti, ...
  • Litanie 

   Salajková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 2. 2006
   Bakalářská práce "Litanie" se zabývá původem liturgických průvodů nazývaných litanie a také litanií jako modlitební formou. Oba významy jsou vzájemně propojeny, protože zpěv litanií provázel věřící při průvodech. ...
  • Pokánie ako odvrátenie súdu Hospodinovho u proroka Joela 

   Šípka, Ján (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 9. 2006
   Táto práca je zamyslením sa nad prvými dvoma kapitolami proroka Joela. Zaoberám sa v nej pokánim ľudu, ktoré je odpoveďou na dianie vo svete. To prorok rozpoznáva a interpretuje ako Hospodinov súd. Ten prichádza ako Božia ...
  • A Unique Role of Jesus' Humanity in Paraenesis in the Epistle to the Hebrews 

   Paluchník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   In my work I am predominantly concentrated on the texts referring to Jesus' humanity. The main task of my dissertation is to assess the author's comprehension of Jesus' humanity and what impact it has on the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV