Poslední příspěvky

 • Vliv Facebooku na mezilidská přátelství 

  Weselowski, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Tato práce se zabývá vlivem největší sociální sítě Facebook na přátelství. Přátelství nejprve definuje, poté se zajímá o funkce a potřeby, které pro jedince tento vztah naplňuje. Následně to vše uvádí do kontextu sociálních ...
 • Migrace a islamismus v současnosti v České republice: religionisticko-teologická reflexe 

  Mayer, Šimon (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Anotace: Bakalářská práce s názvem "Migrace a islamismus v současnosti v ČR religionisticko-teologická reflexe" mapuje současné vnímání otázky přistěhovalectví muslimských migrantů. Na základě religionisticko-teologické ...
 • Kyberšikana 

  Gricyková, Julie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Osobní asistenti a jejich práce v domově se zvláštním režimem 

  Fialová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
 • Podpora mladých lidí při volbě povolání se zaměřením na rakouské sociální opatření Jugendcoaching 

  Havelková, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  11 Anotace Bakalářská práce Podpora mladých lidí při volbě povolání se zaměřením na rakouské sociální opatření jugendcoaching se věnuje problematice volby povolání u dětí a dospívajících a specializuje se na rakouské ...
 • Využití dovedností výcviku v kompletní krizové intervenci - zkušenost účastníků po 4 měsících 

  Beďačová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Bakalářská práce "Využití dovedností výcviku v kompletní krizové intervenci - zkušenost účastníků po 4 měsících" je zacílena na zkušenost účastníků, jak využili získané dovednosti 4 měsíce po absolvování 150hodinového ...
 • Pokrytí potřeb osob po opuštění ústavní výchovy, dle teorie Pesso Boyden psychomotorické terapie 

  Šoltys, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Bakalářská práce na téma "Pokrytí potřeb osob po opouštění ústavní výchovy, dle teorie Pesso Boyden psychomotorické terapie" má za cíl zjistit, zda jsou potřeby specifikované dle této teorie naplněny u osob po opuštění ...
 • Implementace zahradní terapie v Domově se zvláštním režimem 

  Kubištová, Nina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Bakalářská práce se věnuje tématu zahradní terapie. Představuje zahradní terapii jako jednu z možných aktivizačních činností. Úvodní část práce obsahuje vymezení vztahu člověka a přírody a představení zahrady jakožto ...
 • Sionismus a vznik Izraele 

  Čálková, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Bakalářská práce Sionismus a vznik Izraele se zabývá historií sionismu a vzniku státu Izrael od období králů až po dnešní dobu. V první kapitole práce jsou uvedeny definice klíčových slov. Druhá kapitola pojednává o rané ...
 • Čím je motivován sociální pracovník 

  Vaněk, Matěj (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
 • Využití reminiscence u seniorů s demencí 

  Průšová, Denisa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Podstatou této bakalářské práce je zkoumání aplikace reminiscence u seniorů trpících demencí. První část práce je zaměřena na vymezení definice stáří. Poté se toto pojednání věnuje samotnému syndromu demence, chápání tohoto ...
 • Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby 

  Spilková, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Bakalářská práce Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby Anna Spilková Anotace Tato bakalářská práce s názvem Pobytová odlehčovací služba pro seniory s ...
 • Transformace pobytové sociální služby - příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu 

  Schofferová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Tématem bakalářské práce je problematika transformace sociálních služeb a s ní související příprava uživatelů na přechod do zařízení komunitního typu. Práce je zaměřena na oblast transformace sociálních služeb poskytovaných ...
 • Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti. 

  Jarosilová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Tato bakalářská práce s názvem "Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti" je zaměřena na analýzu knihy Rút, srovnání některých jejích interpretací a aplikaci na sociální problematiku ...
 • Pojem srdce v Matoušově evangeliu a jeho interpretace z pohledu sociální práce 

  Nohálová, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
 • Stát a církev v Calvinově myšlení: suverénní i kooperující 

  Matulová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 2. 12. 2016
  Má disertační práce se věnuje vztahu státu a církve u Calvina. Snaží se ukázat, že Calvinův vztah státu a církve představuje model, ve kterém jsou obě moci suverénní, ale zároveň kooperující. Práce má ověřit předpoklad ...
 • Dokud nebudeme mít tvář: Proces dorůstání do křesťanské dospělosti v mýtickém jazyce C.S. Lewise 

  Litvan, Daniel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2018
  Title of this work is Till we have faces: The process of growing up to Christian maturity in mythic language of C.S. Lewis. This work deals with the theme of Christian maturity in faith, specifically the process of growing ...
 • Vliv skupiny SASA na léčbu a integraci traumatu ze znásilnění 

  Brichcínová, Ludmila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  This thesis Influence of SASA group on treatment and integration of rape trauma deals with specific contributions of self-help group seen from the viewpoint of its members as it brings healing to their experience with ...
 • Pastorační práce na ulici jako nová forma prevence kriminality 

  Klenovcová, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  This diploma thesis deals with a topic of pastoral street work as a new form of crime prevention and opens up the theme of this new approach inspired by the international Christian movement Street Pastors. The goal of this ...
 • Pastorační práce v ICF Praha 

  Voráčová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2018
  The main objective of this thesis is pastoral care in ICF Prague. The aim of this work is to provide reader enough information about pastoral work in general and also within the ICF church. It also introduces specific tools ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV