Recent Submissions

 • Terenní program na novojičínsku:Specifika terénní sociální právě s osobami se závislostí na návykových látkách 

  Defence status: DEFENDED
  Novotná Motlová, Jeannette (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Téma bakalářské práce je náhledem, přiblížením a alespoň částečným vniknutím do práce terénního sociálního pracovníka pracujícího s osobami se závislostí na návykových látkách přímo "face to face", v jejich přirozeném ...
 • Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann: slepá cesta? 

  Defence status: DEFENDED
  Lamser, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Tato disertační práce se věnuje otázce hry, resp. hraní ve všech jejích podobách z pohledu systematické teologie. Podrobně představuje dvě doposud nejucelenější teologie hry, prezentované v práci Hugo Rahnera Der Spielende ...
 • Biblické pojetí cesty Abrahama a Jákoba 

  Defence status: DEFENDED
  Hrušková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Tato bakalářská práce se zabývá motivem cesty, konkrétně biblické cesty Abrahama a Jákoba. Nejde pouze o místa, kudy jejich cesta vede, ale hlavně o zkušenosti, prožitky, vztahy, které je formují a jejich život utvářejí. ...
 • Participace v NZDM 

  Defence status: DEFENDED
  Baudišová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  Bakalářská práce se zabývá participativním přístupem v sociální práci, konkrétně jeho aplikací v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM). Teoretická část je věnována pojmu NZDM a kontaktní práci, antiopresivnímu ...
 • Pohled na Písmo a hermeneutická východiska pro jeho výklad v různých křesťanských tradicích 

  Defence status: DEFENDED
  Holeka, Matouš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 6. 2021
  Disertace Matouše Holeky zkoumá rozmanité vykladačské metody Písma, na nichž se podílejí teologové z římskokatolické, pravoslavné a protestantské tradice. Jejich způsoby interpretace se nejvýrazněji projevují ve vztahu ...
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu 

  Defence status: DEFENDED
  Švarcbachová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
  Bakalářská práce se věnuje problematice pěstounské péče na přechodnou dobu v České (dále jen "PPPD"), která se rozvíjí až v posledních letech Jedná se o alternativu k pěstounské péči dlouhodobé. Mezi její úskalí patří ...
 • Využití mediace v sociální práci s rodinou v konfliktu 

  Defence status: DEFENDED
  Bečičková, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
 • Problematika reintegrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy 

  Defence status: DEFENDED
  Kellnerová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
  Bakalářská práce se zabývá problematikou reintegrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována vysvětlení ...
 • Pastorace prostitutek a prostitutů 

  Defence status: DEFENDED
  Vorlová, Johana Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
  Tato bakalářská práce se zabývá pastorací lidí, kteří vykonávají prostituci. Ve výzkumných rozhovorech, jakožto hlavním použitém nástroji výzkumu, je cílem pochopit bio-psycho-socio- spirituální potřeby těchto lidí. Na ...
 • Využití humanitárního hostelu při řešení problematiky bezdomovectví 

  Defence status: DEFENDED
  Ertner, Dominik (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
  Bakalářská práce se zaměřuje na projekt Hlavního města Prahy humanitární hostel, který byl vytvořen pro osoby bez domova na jaře roku 2020 ve spojení s pandemií viru SARS-CoV-2. Práce se zaměřuje na problematiku bezdomovectví ...
 • Následné vzdělávání a péče o lidi s nízkofunkčním autismem 

  Defence status: DEFENDED
  Sedláčková, Dorota (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
  Bakalářská práce s názvem Následné vzdělávání a péče o lidi s nízkofunkčním autismem se zabývá problematikou poruch autistického spektra a možnostmi umístění či uplatnění konkrétních lidí s touto diagnózou po ukončení ...
 • Sociální práce s matkami ve výkonu trestu 

  Defence status: DEFENDED
  Labusová, Johana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 6. 2021
 • Hledání plného lidství: Z pohledu mystiky a humanistické psychoterapie 

  Defence status: DEFENDED
  Vaněk, Matěj (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 6. 2021
  Diplomová práce se zabývá hledáním plného lidství z pohledu mystiky a hu- manistické psychoterapie. Autor rozděluje práci do tří bloků. V prvním vy- chází z mystiky Dorothee Sölle a její knihy Mystika a vzdor, která práci ...
 • Význam a vliv konceptů dospělého člověka a nenáboženské interpretace Dietricha Bonhoeffera na českou poválečnou křesťanskou teologii, eklesiologii a křesťanské zvěstování 

  Defence status: DEFENDED
  Janovský, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 6. 2021
  Význam a vliv konceptů "dospělého člověka" a "nenáboženské interpretace" Dietricha Bonhoeffera na českou poválečnou křesťanskou teologii, eklesiologii a křesťanské zvěstování. Práce se zabývá religionistickou debatou nad ...
 • Obnova augustiniánského laického společenství v Čechách po roce 1989 

  Defence status: DEFENDED
  Šárová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 6. 2021
  Tématem práce Obnova augustiniánského laického společenství v Čechách po roce 1989 je vývoj komunit augustiniánských laiků na území České republiky po obnově řeholního života koncem 20. století. Tento vývoj práce sleduje ...
 • Užití vyprávění v pastýřské péči 

  Defence status: DEFENDED
  Diopová, Lalia-Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 6. 2021
  Práce se zabývá využitím vyprávění v pastoračním rozhovoru. Klade si za cíl popsat přístupy, které se vyprávěním příběhů zabývají, zjistit za jakých podmínek je možné je aplikovat a jakým způsobem kladou důraz na vyprávění. ...
 • A příšery skákati tam budou. Výnos o Babylónu (Izajáš XIII). 

  Defence status: DEFENDED
  Lukáš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 6. 2021
  Třináctá kapitola knihy Izajáš patřící do sbírky výnosů proti pronárodům (kapitoly 13 až 23) sice spadá svým umístěním do Protoizajáše (kapitoly 1 až 39), ale jedná se o autonomní jednotku. Tento první výnos sbírky směřuje ...
 • Rozvoj pozitivní identity u dětí a mládeže v Salesiánském středisku Štěpána Trochty v Teplicích 

  Defence status: DEFENDED
  Mirga, Miroslav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 1. 2021
  The aim of this work is to find out and describe how the staff at the center help children and young people in developing their identities. The thesis deals with identity from the psychologi- cal and sociological point of ...
 • Agresivní projevy mládeže v NZDM, a jak s nimi pracovat 

  Defence status: DEFENDED
  Matysová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 28. 1. 2020
  This thesis main goal is to map the most frequent acts of aggression by clients of low-threshold treatment programs for children and young adults and suggest the right reactions, which should be used towards them. Thesis ...
 • Pedagogický potenciál Školního klubu při ZŠ Dobřichovice 

  Defence status: DEFENDED
  Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 28. 1. 2020
  Bachelor's thesis refers the issue of leisure time for pupils of first - degree primary school in a school club. The aim of work is to focus on an annual plan of the "School Club" at Primary School in Dobřichovice, for ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV