Recent Submissions

 • Místo setkávání Travná mezi roky 1968 - 2004 

  Rosický, Aleš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 13. 6. 2018
  This thesis describes place of encounter Travná from the time of its establishment to 2014. The main aim of this work is to describe what types of influences affected meetings of youth in Travná. The main sources used in ...
 • Tělesnost je Boží dar 

  Kubeš, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 10. 9. 2019
  In the following work I try to grasp the theme of body and corporeality as a gift in Christian conception. Thus, in its first chapter, the work itself will go from the basic presentation of the polarity human body and ...
 • Samson jako starozákonní Héraklés? 

  Slezáková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 9. 2018
  This diploma thesis examines the relationship between the Old Testament Saviour Samson and the ancient Greek hero Heracles. Their connection is firstly analysed from a literary point of view. The story of each hero is ...
 • Přechodové rituály 

  Hrubínová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 6. 2018
 • Vina v prorocké a sociálně krizové literatuře 

  Rollerová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 9. 2018
  This thesis focuses on intricate and complex phenomenon of guilt. It does it by comparing two different approaches: approach of prophetic literature and social crisis literature. Both approaches are taught on Protestant ...
 • Útěšná smrt - pojednání o smrti v raném novověku 

  Přibylová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 9. 2018
  The first part deals about death at the end of 16 th and beginning of 17 th century. For orientation in Baroque color the work includes part pertaining to burials, which were indispensable social rituals of that era. The ...
 • Postavení ženy v Bibli v perspektivě Luisy Schotroff a Elisabeth Schüssler-Fiorenza 

  Bolom Kotari, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 18. 9. 2017
  BOLOM KOTARI, Martina: The Status of a Woman in the Bible in Perspective of Luise Schottroff and Elisabeth Schüssler Fiorenza. Bachelor thesis. Praha: Karlova univerzita, Evangelická teologická fakulta, 2017. Annotation ...
 • Izajáš 49 v pohledu rétorické kritiky: Mezi pochybnostmi a převratnou nadějí. 

  Tomeš, Jordan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 9. 2019
  This diploma thesis "Isaiah 49 as seen by Rhetorical Criticism: Between Doubts and Radical Hope" adopts the method of rhetorical criticism and applies it on a chosen biblical text from the 49th chapter of Isaiah. Rhetorical ...
 • Vina a smíření v rodinách pečujících o dítě s postižením 

  Brveníková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  The bachelor thesis within pastoral-social confines deals treats a subject of guilt and reconciliation in a specific milieu of the families taking care of the child with disability. From a psychotherapeutical point of view ...
 • Vztah mezi kenosí a theosí: Vladimir Lossky a Olivier Clément v rozhovoru se zápaní teologií 

  Paluchníková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
 • Školní družina z pohledu rodičů a dětí 

  Bendová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  This bachelor thesis deals with parents' und children's perceptions, opinions and expectations regarding the after school club centre of General František Fajtl DFC Grammar School and Kindergarten in the district of ...
 • Člověk z pohledu Bible a holistické pojetí sociální práce 

  Apatsidu, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  This bachelor thesis tries to describe the personality of a man from the perspective of biblical anthropology and the resulting need for a holistic approach of helping professions to clients of all target groups of social ...
 • Náboženství v SSSR - postavení náboženských a konfesních skupin v RSFSR a SSSR (1918 - 1991) 

  Semina, Aleksandra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 9. 2019
  The aim of this bachelor's thesis is to examine the relationship between church and state in the USSR at various times. This work contains an introduction, the main part, which consists of six chapters, a conclusion and a ...
 • Terénní sociální práce v sociálně vyloučené lokalitě. 

  Novák, Vítězslav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
 • Reflexe pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem odborníků 

  Pichová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  This bachelor's thesis deals with temporary foster care and reflection of its' contemporary form in practice by experts who operate within the frame work of substitute familial care. The thesis is comprised of theoretical ...
 • Zlo a prvotní hřích v díle Teilharda de Chardin. 

  Zeman, Vlastimil (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 12. 9. 2019
  Zlo a prvotní hřích v díle Teilharda de Chardin Vlastimil Zeman Summary This thesis deals with the genesis of evil according to Teilhard de Chardin and his view on the issue of the interpretation of original sin in the ...
 • Hodnocení přípravy na deinstitucionalizaci v Domově Lochovice 

  Kolářová, Aneta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
 • Přínos preventivních programů v oblasti drogových závislostí pohledem sociálních pracovníků nízkoprahových zařízení 

  Richterová, Vendula (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  Bachelor thesis is focused on prevention programs in area of drug addiction from the low- threshold social workers point of view. Thesis describes a characteristics of low-threshold facilities, their rules and definition ...
 • Možnosti podpory sociálního pracovníka od zaměstnavatele 

  Kubecová, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
 • Asistent pedagoga na ZŠ 

  Vránská, Magdaléna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV