Poslední příspěvky

 • Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních 

  Bartišová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2017
  Předložená diplomová práce s názvem Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních má za cíl zjistit, jaký vliv má inspekce na podporu kvality pobytových sociálních služeb. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
 • Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina 

  Vališková, Radka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku 2015 vyhlásil papež ...
 • Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi. 

  Kračmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the aspect of physical ...
 • Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy 

  Littmann, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means special primary school ...
 • Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky 

  Disha, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  1 Summary This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as part of the concept of so-called racial hygiene in Nazi Germany, ...
 • Patologické hráčství 

  Šimůnková, Nikola (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  This bachelor thesis is focused on the problem of pathological gambling as a socio- pathological phenomenon. The aim of this work is to gather and sum up information about pathological gambling. First chapter of this work ...
 • Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla 

  Burdová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical problem. Ethical aspects of ...
 • Kvalita života seniorů žijících na venkově 

  Bednářová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  The topic of the bachelor thesis is the quality of life of seniors living in the countryside. The theoretical part of the work first deals with the general concepts of aging, age, quality of life, human needs, autonomy of ...
 • Role kázně u současných žáků ZUŠ 

  Horáčková, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  The role of discipline of Primary Art School pupils This bachelor thesis is focused on the issue of discipline and self-discipline in the process of individual education at the Primary Art School. The main emphasis is given ...
 • Transgender komunita z pohledu sociální práce 

  Šlajsová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  This bachelor thesis deals with the transgender issue from a social worker perspective, as an assistant profession. The goal of the thesis is to provide a theoretical background for social workers, who work with transgender ...
 • Pastorace mládeže v komunitě Chemin Neuf 

  Pečeňová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  This bachelor's thesis deals with a pastoration of the youth in the Chemin Neuf Community. The aim of the work is to describe how the pastoration of the youth looks like in the community and to evaluate how the theoretical ...
 • Využití Bible v pastorační práci s nemocnými 

  Halámková, Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  The aim of this thesis titled "The use of the Bible in pastoral work with ill people" is to explore the ways how this fundamental book of Christianity can be used in pastoral work with ill people. In the first chapter, ...
 • Význam pastorace v sociálním poradenství Ukrajincům v Centru podpory cizinců Prostějov 

  Burdová, Oleksandra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2017
  This bachelor thesis "The significance of pastoral counseling to Ukrainians in the Center for the Support of Foreigners Prostějov" deals with the importance of pastoral care in the social counseling of Ukrainians in Prostejov ...
 • Svatyně v Tel Aradu ve světle nejnovějších kultických nálezů v oblasti Judského království. 

  Moulis, David Rafael (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Bibliografická citace Svatyně v Tel Aradu ve světle nejnovějších kultických nálezů v oblasti Judského království: disertační práce / David Rafael Moulis; vedoucí práce: doc. Filip Čapek, Th.D. -- Praha, 2017. -- 163 s. ...
 • Spolupráce pedagogů a rodičů při vzdělávání dětí s PAS 

  Ransdorfová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 8. 9. 2016
  Cílem práce je ukázat důležitost spolupráce rodičů s pedagogy při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Tento cíl byl řešen pomocí odborné literatury. V bakalářské práci řešíme poruchy autistického spektra, ...
 • Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích 

  Pecková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
  Datum obhajoby: 9. 9. 2015
  Tato práce se zabývá společenským jevem zvaným syndrom vyhoření, jeho definicí, procesem a ohroženými skupinami. Zvláštní pozornost pak zaměřuje na souvislosti mezi vyhořením a prací v pomáhajících profesích, a to především ...
 • Sokratovské tázání jako východisko péče o duši u Jana Patočky 

  Matuška, Štěpán (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2016
  Práce se zabývá tématem sókratovského tázání jako východiska péče o duši v Patočkových textech z období 30.-50. let 20. století. Toto téma je v práci rozděleno do tří větších souvislých celků. První část se zabývá Patočkovým ...
 • Zpověď v protestantismu a její dějinné proměny 

  Jandečková, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2016
  Ve své diplomové práci se zabývám zpovědí v evropském a zvláště českém protestantismu, jejím pojetím, podobou a proměnami v dějinách. Těžiskem mé práce je pohled na zpověď v reformaci a její další vývoj. Práce je rozdělena ...
 • Slavení večeře Páně v letničních církvích 

  Moldanová, Olga (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2016
  Diplomová práce s názvem Slavení večeře Páně v letničních církvích má za cíl představit slavení večeře Páně v Apoštolské církvi, včetně jejích pastoračních aspektů. Součástí je i přiblížení diskuze k tomuto tématu. První ...
 • "Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí" (Ex 4,21b) 

  Černá, Venuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2015
  Tato diplomová práce "Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí" (Ex 4,21b) se zabývá tématem zatvrzení faraonova srdce v první části knihy Exodus (Ex 1-15). Usiluje odpovědět na otázky, co znamená "zatvrdit srdce", ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV