Recent Submissions

 • Žalm 118. Výklad a interpretace biblického textu 

  Šenkyřík, Jáchym (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 13. 6. 2017
  Práce Žalm 118: Výklad a interpretace biblického textu se zabývá exegezí konkrétního biblického textu, žalmem 118 (LXX 117). Přistupuje k němu z několika různých per- spektiv (jak synchronních, tak diachronních), které ...
 • Absence otcovské postavy jako faktor psychosociálního vývoje chlapců. 

  Rada, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 9. 2018
 • Příprava vietnamských dětí na českou mateřskou školu, Konfrontace norem 

  Hyková, Simona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 6. 2019
  Předkládaná diplomová práce s názvem Příprava vietnamských dětí na českou mateřskou školu, podtitul Konfrontace norem, se zabývá zkoumáním požadavků, které jsou kladeny na vietnamské děti při příchodu do předškolních ...
 • Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38 

  Macek, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 13. 6. 2018
  Diplomová práce se zabývá exegezí a interpretací třicáté osmé kapitoly knihy Genesis. Text je podroben kritické analýze. Nejprve je proveden rozbor hebrejského originálu. Ve druhé části je text analyzován synchronními a ...
 • Pražský manifest Thomase Müntzera. Pokus o dobové zařazení a rozbor reformačního dokumentu. 

  Potočková, Mirjam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 13. 6. 2017
  Cílem této práce s názvem Pražský manifest Thomase Müntzera. Phokus ho dhobhové zařazení a rhozbhor refhormačníhho dhokumentu je zprostředkovat seznámení s Tomasem Müntzerem, a to primárně skrze jeho vlastní dílo, tzv. ...
 • Kniha Kazatel a etika 

  Cedivoda, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 18. 9. 2017
 • Možnosti využití arteterapie u osob se zrakovým postižením 

  Gregarová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 6. 2018
  Bakalářská práce se zabývá problematikou současného školství. Rozebírá novou školskou legislativu a její vliv na chod základních škol, zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona. Seznamuje s historií a vývojem speciálního ...
 • Pastorační práce s lidmi, kteří prošli "Integrity Life" 

  Neumanová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 12. 9. 2017
  Lucie Neumanová, Pastorační práce s lidmi, kteří prošli organizací Integrity Life. Anotace Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou prožívaných obtíží respondentů v souvislosti s působením a ...
 • Mediální výchova na církevní škole. 

  Zindulková, Magdalena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 9. 2018
  1 Anotace Bakalářská práce Mediální výchova na církevní škole si klade za cíl srovnat požadavky na mediální výchovu formulované ve vzdělávacích dokumentech České republiky a dokumentech katolické církve. Podobu mediální ...
 • Příběh pěstounky na přechodnou dobu: návrhy pro systémová zlepšení 

  Turtáková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 6. 2019
  Předkládaná diplomová práce je kvalitativní sondou do příběhu pěstounky na přechodnou dobu. Práce tento příběh zachycuje, analyzuje a zařazuje do systémových souvislostí. Činí tak s důrazem na osobní zkušenost pěstounky ...
 • "Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí" Svoboda v evangeliu podle Jana 

  Černá, Zdeňka Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 16. 1. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou, co je myšleno pojmem svoboda v Janově evangeliu, a jaký je vztah mezi svobodou a pravdou. V první části této práce se věnuji rešerši pojmů svobody a pravdy od Starého zákona až po ...
 • Vina a smíření v rodinách pečujících o dítě s postižením 

  Brveníková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Bakalářská práce na pomezí pastoračně-sociálním se zabývá tématem viny a smíření ve specifickém prostředí rodin pečujících o dítě s postižením. Z psychoterapeutického pohledu se zaměřuje na vznik a mechanismy působení viny, ...
 • Aspekt víry u syndromu vyhoření 

  Caklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Cílem bakalářské práce "Aspekt víry u syndromu vyhoření" bylo zamyslet se nad vztahem víry k syndromu vyhoření. Pomáhá víra v Boha k tomu, aby k syndromu vyhoření nedošlo, nebo může být za určitých podmínek jeho rizikovým ...
 • Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny 

  Rousková, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 2. 2019
  The aim of this diploma thesis called Family resilience from the point refurbishment of a family is to look at the remediation of a family from the perspective of resilience, describe the process of family resilience and ...
 • Chudoba a vyloučení na českých školách 

  Šantorová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 2. 2019
  This diploma thesis focuses on poverty and social exclusion in Czech society with a special focus on teenagers. The theoretical part addresses poverty and social exclusion in both traditional and modern society. It includes ...
 • Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče na Mostecku 

  Baborová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 12. 9. 2018
 • Pes jako reminiscenční stimul 

  Suková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 12. 9. 2018
  This bachelor thesis presents a basic insight into the issue of remembering and reminiscence, in order to plan, implement and evaluate the reminiscence program with canisterapeutical elements in Senior Residence Klamovka. ...
 • Povědomí a zkušenosti klientů Nízkoprahového klubu Vrtule s kyberšikanou 

  Kuchařová, Dominika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 12. 9. 2018
 • Křesťanská etika; Joseph Fletcher a Dietrich Bonhoeffer 

  Kubeš, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 6. 2. 2019
 • Obraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. stolení na základě bohoslužebných agend. 

  Chalupski, Michal (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 9. 2018
  This thesis called The Picture of the Evangelical Liturgy in the area of Bohemia and Moravia from the Patent of Tolerance to 1980s based on worship agendas is focused on research of Czech and Moravian evangelical worship ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV