Recent Submissions

 • Sociální péče v Camphillské komunitě. Vlivy erodující sociální péči 

  Defence status: DEFENDED
  Vášová, Šárka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Bakalářská práce se zabývá camphillskými komunitami v okolí skotského Aberdeenu. Cílem je popsat jaké dopady mají negativní faktory formulovány teoretikem Robinem Jacksonem na sociální péči poskytovanou v konkrétní camphillské ...
 • Rodičovství matek závislých na drogách 

  Defence status: DEFENDED
  Burgrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Tato bakalářská práce s názvem Rodičovství matek závislých na drogách je zaměřena na objasnění vztahu mezi závislou matkou a jejím dítětem. Vysvětluje podstatu rodičovství jako takového, problematiku a specifika drogové ...
 • Práce dětí z asijských komunit v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Šámalová, Iveta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Bakalářská práce "Práce dětí z asijských komunit v České republice" se na základě konkrétních příběhů zabývá situací dětí původem z Vietnamu a Číny, které po dokončení povinné školní docházky začaly v České republice ...
 • Pastorace lidí s mentálním postižením. Příklad anthroposofického přístupu 

  Defence status: DEFENDED
  Procházková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Pastorace lidí s mentálním postižením je v českém prostředí poměrně novou disciplínou. Tato práce se tak zabývá tím, jak vypadá a probíhá pastorace lidí s mentálním postižením. Pastorace má východisko v evangeliu a snaží ...
 • Potenciál občanské pomoci lidem bez domova 

  Defence status: DEFENDED
  Ordošová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Tato bakalářská práce pojednává o občanských iniciativách a dobrovolnických skupinách lidí, kteří se nějakým způsobem věnují činnosti v oblasti pomoci osobám bez přístřeší. Cílem práce je vyzdvihnout solidaritu, altruismus ...
 • Spirituální poezie Rudolfa Juroleka 

  Defence status: DEFENDED
  Junová, Rut (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 15. 9. 2020
  Tato diplomová práce se zabývá spirituální poezií Rudolfa Juroleka z religionisticko-teologické perspektivy. Nejprve určuje kontext básníkovy poezii skrze ohraničení pojmu spirituální poezie a charakteristiku současné ...
 • Židokřesťanský proud v raném křesťanství 

  Defence status: DEFENDED
  Špiclová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 15. 9. 2020
  Tato práce se zabývá představením a vymezením židokřesťanského proudu Ježíšových následovníků na základě analýzy zlomků židokřesťanských evangelií, židokřesťanské pasáže v pseudoklementinských Recognitiones a svědectví ...
 • Environmentální žal jako pastorační problém 

  Defence status: DEFENDED
  Dlabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 15. 9. 2020
  Diplomová práce "Environmentální žal jako pastorační téma" se zabývá specifickým smutkem, který je osobní reakcí člověka na změny, jaké přináší současná klimatická změna. Zabývá se jeho příčinami, projevy a popisuje jej ...
 • Literární vztah mezi Markovým a Tomášovým evangeliem 

  Defence status: DEFENDED
  Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 15. 9. 2020
  Diplomová práce s názvem Literární vztah mezi Markovým a Tomášovým evan- geliem chce poskytnout bližší pohled na vztah mezi kanonickým Evange- liem podle Marka a apokryfním Evangeliem podle Tomáše. První část práce nabízí ...
 • Faktory ovlivňující rozhodování rodiny o doprovázení umírajícího člověka v domácím prostředí 

  Defence status: DEFENDED
  Vomáčková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 15. 9. 2020
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou péče o umírající v domácím prostředí. Teoretická část, kterou tvoří tři kapitoly, pojednává o paliativní a hospicové péči se zaměřením na domácí hospicovou péči. Dále se věnuje ...
 • Genesis 22,1-19, příběh o svázání Izáka: Teologický výklad a filosofická etika Immanuela Kanta 

  Defence status: DEFENDED
  Vrňák, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 9. 2020
 • Pavlova apoštolská existence 

  Defence status: DEFENDED
  Marková, Mirjam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 9. 2020
  Tato práce s názvem Pavlova apoštolská existence. Jak rozumět apoštolu Pav- lovi, když píše o apoštolu Pavlovi hledá odpověď na otázku, proč apoštol Pavel ve svých epištolách tak často píše sám o sobě a o okolnostech svého ...
 • Pojetí konfirmace v Českobratrské církvi evangelické 

  Defence status: DEFENDED
  Bubíková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 9. 2020
  Práce se zabývá pojetím konfirmace v Českobratrské církvi evangelické (dále jen ČCE). Pro hlubší porozumění tomuto obřadu sleduje jeho dějinný vývoj před založením ČCE, v jehož rámci se věnuje prvku konsignace jako součásti ...
 • Leuenberský synod v ČR 

  Defence status: DEFENDED
  Zapletal, Aleš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 9. 2020
  Leuenberský synod v ČR Bakalářská práce se zabývá leuenberským synodem v ČR, ekumenickou platformou sdružující denominace, které přijaly Leuenberskou konkordii (Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská ...
 • Specifikace práce s dětmi s Tourettovým syndromem ve školských zařízení 

  Defence status: DEFENDED
  Budínová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 8. 9. 2020
 • Estetická skúsenosť ako skúsenosť náboženská: Gadamer a Luther. 

  Defence status: DEFENDED
  Taufer, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 4. 2. 2020
  H.-G. Gadamer prirovnáva skúsenosť umeleckého diela k hre, symbolu a slávnosti a v kontexte symbolu ďalej k náboženskému rituálu - Večeri Pánovej v poňatí Martina Luthera. Luther symbolické chápanie Kristovej prítomnosti ...
 • Sekularizace. Srovnání českého a francouzského případu 

  Defence status: DEFENDED
  Lukášová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 4. 2. 2020
  Tato práce se zabývá fenoménem sekularizace v prostředí moderních evropských společností. Prostřednictvím představení přístupů různých sociologů náboženství seznamuje s historickými předpoklady sekularizace, vysvětluje ...
 • Výkon rodičovské odpovědnosti osobami ve výkonu trestu odnětí svobody 

  Defence status: DEFENDED
  Hájková, Ilona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 4. 2. 2020
  The Diploma Thesis called The exercise of parental responsibility by persons serving prison sentence deals with the institute of parental responsibility, which means fulfilling and execution of rights and duties of parents ...
 • Svatební obřady v Českobratrské církvi evangelické 

  Defence status: DEFENDED
  Báča, Luboš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 4. 2. 2020
  The diploma thesis named Wedding ceremonies in the Evangelical Church of Czech Brethren aims to reflect the importance and development of wedding ceremonies in this church dating from its foundation in 1918 to the present. ...
 • Sociální práce s lidmi bez přístřeší vykonávajícími výkon trestu odnětí svobody 

  Defence status: DEFENDED
  Deutschová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 24. 6. 2020
  The aim of this bachelor's thesis is to introduce the reader to the work of a social worker with homeless people serving prison sentences during all the phases of their sentence. It defines the specifics of social work in ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV