Recent Submissions

Now showing items 1-10 of 1409

 • Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců. 

  Defence status: DEFENDED
  Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 12. 2021
  Hlavním tématem práce je analýza teologického obzoru méně známého křesťanského apologety Marka Minucia Felixe. Jeho jediné dochované dílo, dialog Octavius, představuje zcela ojedinělý typ argumentace ve prospěch křesťanského ...
 • Hospodin usmrcuje i obživuje: Polarita Božího jednání s člověkem ve Starém zákoně. 

  Defence status: DEFENDED
  Hejzlar, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 24. 10. 2016
  Východiskem této práce jsou formule z Dt 32,39 a 1S 2,6. Budeme hledat jejich smysl a ptát se, zda mají nějakou obdobu na jiných místech starozákonního kánonu - ať už ve formě stručného výroku nebo příběhu. Zatímco v odborné ...
 • Pareneze v listu Židům: záměr, funkce a teologické zakotvení parenetických pasáží 

  Defence status: DEFENDED
  Paluchník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 12. 2021
  Cílem této disertační práce je analyzovat parenetické pasáže listu a následně zodpovědět otázku, co je parenetickým záměrem epištoly. V práci se nejprve věnuji (kap. 1) definici raněkřesťanské pareneze a jejímu vztahu k ...
 • Psal Lukáš také pro nevěřící? 

  Defence status: DEFENDED
  Kunstová, Mária (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 9. 2019
  Kunstová, M. Psal Lukáš také pro nevěřící? Diplomová práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019 Novozákonní spisy byly většinou určeny církvi ke vzdělávání, duchovnímu formování a liturgickým účelům. ...
 • Eucharistická modlitba a jej znovuzavedenie v súčasných reformovaných cirkvách 

  Defence status: DEFENDED
  Hrubovská, Barbara (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 17. 9. 2019
  Anotácia Táto diplomová práca, pod názvom "Eucharistická modlitba a jej znovuzavedenie v súčasných reformovaných cirkvách", pojednáva o historickom vývoji a súčasnej podobe eucharistickej modlitby, ako aj o možnostiach jej ...
 • Terenní program na novojičínsku: Specifika terénní sociální právě s osobami se závislostí na návykových látkách 

  Defence status: DEFENDED
  Novotná Motlová, Jeannette (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 6. 2021
  The theme of the Bachelor's thesis is a preview, approximation and at least partial intrusion into the work of a field social worker working with people addicted to addictive substances directly "face to face", in their ...
 • Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu 

  Defence status: DEFENDED
  Talířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Diplomová práce Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu se zabývá významem a možnou proměnou spirituality žen římskokatolického vyznání v období těhotenství a po porodu. Diplomová práce je členěna na ...
 • Spolupráce organizací při sanaci rodiny v rámci působnosti Oblastní charity Jičín 

  Defence status: DEFENDED
  Křížová, Vlasta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Hlavním cílem diplomové práce je popis služeb při sanaci rodin ve dvou oblastech působnosti Oblastní charity Jičín a jejich porovnání z pohledu dobré praxe, jež je charakterizována multidisciplinární spoluprací a propojením ...
 • Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy 

  Defence status: DEFENDED
  Všetečková, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Tato Bakalářská práce s názvem Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy se zabývá tématem Downova syndromu u dětí ve věku do 6 let, přičemž se zaměřuje na popis jejich vývoje, na možné vývojové ...
 • Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnom a evanjelikálnom prístupe. 

  Defence status: DEFENDED
  Kočalka, Matúš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Tato bakalářská práce s názvem Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnej a evanjelikálnej tradícii: pohľad Oliviera Clémenta a Stanleyho Grenza se zabývá tématem lidské identity a v kontextu křesťanské teologie, ...

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV