Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Nábožensko-pedagogický systém Marie Montessori v ekumenické katechezi. 

  Bandhauer, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 24. 1. 2019
  Práce se zaměřuje na nábožensko-pedagogický systém Marie Montessori a jeho zakotvení v křesťanské katechezi. Prvním krokem v práci Petry Bandhauer je porovnání přístupu Marie Montessori s přístupem klasika pedagogiky u nás ...
 • Starozákonní exegeze u Filóna Alexandrijského a Řehoře z Nyssy. 

  Dudziková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 23. 1. 2019
  Filón Alexandrijský (asi 20 př. Kr. až 40 po Kr.) a jeho alegorická interpretace Bible (zejména Pentateuchu) významně ovlivnila raně křesťanské autory, mezi jinými i Řehoře z Nyssy (asi 335-395 po Kr.). Skutečnost, že Řehoř ...
 • Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620) 

  Landová, Tabita (Pavel Mervart, 2014)
  Datum obhajoby: 7. 12. 2018
 • Kristův sestup do pekel 

  Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  Bakalářská práce Kristův sestup do pekel: Exegeze 1Pt 3,18-22 si klade za cíl poskytnutí výkladu dané biblické pasáže novozákonního Prvního listu Pe- trova, která bývá obecně chápána jako perikopa problematická k výkladu. ...
 • Studie a texty k dějináům a myšlení české reformace. 

  Halama, Ota (2018)
  Datum obhajoby: 5. 10. 2018
 • Teologické aspekty debaty o sekularitě 

  Doležal, Kryštof (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  Ve zde předkládané diplomové práci vykládám teologické motivy v sociální teorii P. L. Bergera a Ch. Taylora, a to ve vztahu k jejich interpretaci pojmů sekularizace a sekularity. Prvním cílem práce je ukázat, zda lze tyto ...
 • Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti 

  Lhotáková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Bibliografická citace Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti [rukopis]: Diplomová práce / Michaela Lhotáková, vedoucí práce: Mgr. Petra Klvačová, Ph.D., Praha, 2018, 86 s. Anotace Předložená diplomová ...
 • Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty 

  Černá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Předložená diplomová práce s názvem Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty má za cíl zjistit, jaké jsou možnosti pro podporu sebeúcty u mladistvých mužů ve VTOS. Práce je rozdělena na tři části. ...
 • Asistovaná setkání rodičů a dětí 

  Oravcová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Diplomová práce se zabývá realizací asistovaných kontaktů rodičů a dětí v obtížné životní situaci z pohledu pracovníků neziskových organizací a pracovníků OSPOD. Cílem diplomové práce i výzkumu je zmapovat činnost aktérů, ...
 • Vnímání profesní identity sociálními pracovníky 

  Kaňková, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Diplomová práce se zabývá profesní identitou sociálních pracovníků, konkrétně vnímáním této identity na základě jejich věku. Cílem práce je porovnat vnímání profesní identity sociálními pracovníky ve dvou věkových kategoriích ...
 • Redefinice rodiny v knize Rút 

  Kubenová, Mária (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  Rodina a její záchrana tvoří jedno z hlavních témat knihy Rút. Práce si klade za cíl prozkoumat rodinu v knize Rút a zjistit na jakých principech a zákonech stojí. Nejdřív si ukážeme obraz starozákonní rodiny. Prozkoumáme ...
 • Kdo tedy může být spasen? Tři vstřícné přístupy k soteriologickému universalismu (Barth, Tillich, Rahner) 

  Roll, Benjamin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  This bachelor thesis entitled "Then who can be saved?" deals with the approach of three important theologiansof the 20thcentury to soteriologicaluniversalism. The first chapter introduces inclusive passages of the New ...
 • Víra a pověra v moravské lidové písni 

  Lukáš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  This bachelor's thesis deals with the phenomenon of the folk song as it was recorded in Moravia, or at least in the Czech language region, in terms of pagan, biblical and commonly Christian influences giving consideration ...
 • Odraz učení o sedmi svátostech v liturgickém díle Tobiáše Závorky Lipenského 

  Matějovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  This master's thesis named Seven Sacraments Reflection in Tobias Zavorka Lipensky's Liturgical Work, deals with the transcription and analysis of liturgical acts which reflect seven sacraments of the Catholic Church. The ...
 • Nezcizitelná práva a jejich náboženské kořeny 

  Pustková, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
 • Ztělesňovat Krista: Smysl a význam rituálu v 1. Korintským 12-14. 

  Bukovský, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2018
  Embodying Christ: Meaning and Significance of the Ritual in 1Cor 12-14 This work understands 1Cor 12-14 as a text concerned with early Christian ritual and addresses the question: What does the text of 1Cor 12-14 reveal ...
 • Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů křesťanské komunity 

  Žilková, Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  The thesis, "Prayer: The Role, Place and Significance of Prayer in the Lives of Members of the Christian Community" deals with the topics outlined in its title. It is examined from the standpoint which understands ...
 • Uprchlíci ve světě poselství Bible 

  Ondráčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  This thesis focuses on the biblical view of refugees in the context of the current events. It analyses the examples of refugees described in the Bible and general biblical principles that apply both to the refugees and to ...
 • Povědomí klientů Nízkoprahového klubu Vrtule o kyberšikaně 

  Kuchařová, Dominika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
 • Povědomí žáků základní školy o práci OSPOD 

  Goliášová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  This bachelor thesis called "Primary School Pupils' Awareness of Child Protection Department (OSPOD) Work" maps the level of knowledge of pupils of the second grade of the elementary school about the mission ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV