Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Redefinice rodiny v knize Rút 

  Kubenová, Mária (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  Rodina a její záchrana tvoří jedno z hlavních témat knihy Rút. Práce si klade za cíl prozkoumat rodinu v knize Rút a zjistit na jakých principech a zákonech stojí. Nejdřív si ukážeme obraz starozákonní rodiny. Prozkoumáme ...
 • Kdo tedy může být spasen? Tři vstřícné přístupy k soteriologickému universalismu (Barth, Tillich, Rahner) 

  Roll, Benjamin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  This bachelor thesis entitled "Then who can be saved?" deals with the approach of three important theologiansof the 20thcentury to soteriologicaluniversalism. The first chapter introduces inclusive passages of the New ...
 • Výklad První Petrovy 3,18-22 

  Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  The bachelor thesis Descent of Christ into Hell: Exegesis of 1 Peter 3:18-22 aims to provide an interpretation of a passage of the First Epistle of Peter, part of the New Testament text considered to be a pericope problematic ...
 • Víra a pověra v moravské lidové písni 

  Lukáš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  This bachelor's thesis deals with the phenomenon of the folk song as it was recorded in Moravia, or at least in the Czech language region, in terms of pagan, biblical and commonly Christian influences giving consideration ...
 • Odraz učení o sedmi svátostech v liturgickém díle Tobiáše Závorky Lipenského 

  Matějovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  This master's thesis named Seven Sacraments Reflection in Tobias Zavorka Lipensky's Liturgical Work, deals with the transcription and analysis of liturgical acts which reflect seven sacraments of the Catholic Church. The ...
 • Nezcizitelná práva a jejich náboženské kořeny 

  Pustková, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018
 • Ztělesňovat Krista: Smysl a význam rituálu v 1. Korintským 12-14. 

  Bukovský, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2018
  Embodying Christ: Meaning and Significance of the Ritual in 1Cor 12-14 This work understands 1Cor 12-14 as a text concerned with early Christian ritual and addresses the question: What does the text of 1Cor 12-14 reveal ...
 • Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů křesťanské komunity 

  Žilková, Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  The thesis, "Prayer: The Role, Place and Significance of Prayer in the Lives of Members of the Christian Community" deals with the topics outlined in its title. It is examined from the standpoint which understands ...
 • Uprchlíci ve světě poselství Bible 

  Ondráčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  This thesis focuses on the biblical view of refugees in the context of the current events. It analyses the examples of refugees described in the Bible and general biblical principles that apply both to the refugees and to ...
 • Povědomí klientů Nízkoprahového klubu Vrtule o kyberšikaně 

  Kuchařová, Dominika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
 • Povědomí žáků základní školy o práci OSPOD 

  Goliášová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  This bachelor thesis called "Primary School Pupils' Awareness of Child Protection Department (OSPOD) Work" maps the level of knowledge of pupils of the second grade of the elementary school about the mission ...
 • Reintegrace mužů ve výkonu trestu odnětí svobody do společnosti 

  Bartošová, Světlana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  The thesis deals with issues of serving the prison term, particularly negative effects, which can influence the person convicted in prison. The main aim of the thesis is to describe the process of reintegration from serving ...
 • Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče na Mostecku. 

  Baborová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
 • Literární formování obrazu katolické církve v kolektivní paměti českého národa. 

  Hrstková, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
 • Pes jako reminiscenční stimul. 

  Suková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  This bachelor thesis presents a basic insight into the issue of remembering and reminiscence, in order to plan, implement and evaluate the reminiscence program with canisterapeutical elements in Senior Residence Klamovka. ...
 • Uplatňování mezinárodních lidskoprávních standardů v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v České republice 

  Jírová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2016
  Trafficking in human beings is considered to be one of the most serious crimes in which there is a significant violation of fundamental human rights. Through recommendations and binding documents, international organisations ...
 • Postoje křesťanů k islámu. Dějiny- současný stav - perspektivy. 

  Machálek, Vít (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2010
  Attitudes of the Christians towards Islam: History - Presence - Perspectives This thesis studies the Christian attitudes towards Islam, both in history and at present time. It puts the topic in the wider context of relating ...
 • The Doctrine of God and Deification in Athanasius of Alexandria: Relations and Qualities 

  Lytvynenko, Viacheslav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
  Datum obhajoby: 2. 9. 2014
  This study seeks to interpret Athanasius' concept of deification in close connection with his doctrine of God. It asks where Athanasius placed the source of divinity (in the generic essence or the Father?), in which way ...
 • Světový étos a Bahá'u'lláhův světový řád (zhodnocení dvou životních modelů.) 

  Pilecká, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2015
  The Dissetation explores the issues of peaceful World Order visions which are outlined by two religious- ethical programes.The first one is the the Global Ethic Project designed by Swiss Theologian Hans Küng The second one ...
 • Christologie zdola? Spor o Jacquese Dupuise, Rogera Haighta a Jona Sobrina 

  Jandejsek, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Datum obhajoby: 6. 1. 2016
  The dissertation of Petr Jandejsek analyzes Christologies of the three contemporary Jesuit theologians: Jacques Dupuis, Roger Haight and Jon Sobrino. In terms of method it calls their approaches "from below". Epistemology ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV