Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • The Transformative Power of Movement: A Conversation between Maurice Merleau-Ponty and Marcel Mauss and its Influence on Contemporary Theology. 

  Defence status: DEFENDED
  Žukauskienė, Gilija (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 30. 4. 2024
 • Svrchovaný panovník lidu 

  Defence status: DEFENDED
  von Wedel, Joachim (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 22. 3. 2024
  1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It is first shown that for ...
 • Domácí násilí páchané na osobách se zdravotním postižením 

  Defence status: DEFENDED
  Keprtová, Františka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 30. 1. 2024
 • Domácí násilí na seniorech 

  Defence status: DEFENDED
  Königová, Ludmila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 30. 1. 2024
  The topic of this bachelor thesis is Domestic violence against the elderly. I was led to work on this topic by my interest stemming from my experience with a case of domestic violence against an elderly woman from the time ...
 • Embodied Existence: Our Common Life in God 

  Bargár, Pavol (Cascade Books, 2023)
  Date of defense: 10. 11. 2023
 • Moc v pomáhajících profesích. Moc v pomáhajících profesích se zřetelem na specifické prostředí českého dětského domova. 

  Defence status: DEFENDED
  Balická, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 12. 6. 2023
  1 Anotace Cílem diplomové práce s názvem Moc v pomáhajících profesích je popsat specifika moci ve vztahu pomáhající a potřebný a předložit možné teoretické koncepty pomocí kterých lze mocenské vztahy v pomáhajících profesích ...
 • Přístup k párům stejného pohlaví v Českobratrské církvi evangelické 

  Defence status: DEFENDED
  Vančová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 6. 2023
  V rámci snah o ochranu menšin se v posledních letech dostává do popředí otázka společenského statutu intimních vztahů dvou lidí stejného pohlaví. Tato práce se zabývá tím, jak k dané problematice přistupuje Českobratrská ...
 • Reflexivita v sociální práci: role interpretační metody při posuzování klienta a jeho situace 

  Defence status: DEFENDED
  Lorko, Radomíra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 13. 9. 2023
  Diplomová práce pojednává o roli interpretační metody v přímé sociální práci při posouzení potřeb klienta a jeho situace. V práci se snažíme poukázat na to, že pouze reflexivní přístup v přímé sociální práci nepostačuje ...
 • Doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí 

  Defence status: DEFENDED
  Jiráková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 12. 6. 2023
  Diplomová práce se zabývá tématem doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí. Cílem práce je získat hlubší vhled do problematiky doprovázení truchlících adolescentů. ...
 • Duchovní doprovázení lidí s mentálním postižením 

  Defence status: DEFENDED
  Franců, Radka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 12. 6. 2023
  Předkládaná práce se zabývá oblastí spirituality a možnostmi duchovního doprovázení lidí s mentálním postižením. Teoretická část přináší současné poznatky o prožívání spirituality u lidí s mentálním postižením a možnosti ...
 • Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití 

  Defence status: DEFENDED
  Šatánková, Radana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 13. 9. 2023
  Předkládaná diplomová práce s názvem Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití zaujímá mezioborový rozsah na poli ...
 • Peer konzultanti jako prostředek ke zvládání krizí při práci u Policie ČR 

  Defence status: DEFENDED
  Hanušová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 13. 9. 2023
  Diplomová práce Peer konzultanti jako prostředek ke zvládání krizí při práci u Policie ČR se zabývá tím, jakým způsobem pomáhají peer konzultanti policistům v krizi. V teoretické části práci je přiblížena problematika ...
 • Strategie zvládání stresu při řešení adopce na dálku od Covidu-19 po válku na Ukrajině 

  Defence status: DEFENDED
  Malenová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023
  Diplomová práce se zabývá problematikou strategie zvládání stresu při řešení adopce na dálku od Covidu-19 po válku na Ukrajině. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je popsat a analyzovat dopady ...
 • Bezdomovectví a umírání 

  Defence status: DEFENDED
  Vondruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023
  Tato diplomová práce přináší osobní zkušenost lidí bez domova, kterým zemřel při jejich životě na ulici někdo blízký. Seznamuje nás se způsoby jejich života na ulici, se vztahem k jejich blízkým a okolnostmi jejich úmrtí. ...
 • Fenomén "Svíták". Historie a současnost populárního zpěvníku (nejen) pro mládež 

  Defence status: DEFENDED
  Pikous, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 18. 9. 2023
  Tato bakalářská práce zkoumá evangelický (nejen) mládežnický zpěvník Svítá z pohledu historie i současnosti. Cíle práce jsou popsat tento zpěvník a specifika v něm obsažených písní, prozkoumat jeho historii a zjistit, jak ...
 • Prevence zneužití moci v profesi faráře Českobratrské církve evangelické 

  Defence status: DEFENDED
  Roll, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 13. 9. 2023
  Diplomová práce s názvem "Prevence zneužití moci v profesi faráře ČCE" se zabývá projevy a prevencí zneužívání moci v církevních společenstvích se zvláštním důrazem na Českobratrskou církev evangelickou. V první kapitole ...
 • Motivace vězeňských kaplanů 

  Defence status: DEFENDED
  Železník, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci vězeňských kaplanů k jejich práci s odsouzenými. V teoretické části nabízí shrnutí tématu vězeňství, ve kterém jsou popsány některé základní pojmy, funkce trestu a personál, s nímž ...
 • Dar víry a abrahámovský příběh (Gn 22,1-19) 

  Defence status: DEFENDED
  Knirsch, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 13. 9. 2023
  Práce Dar víry a abrahamovský příběh (Gn 22,1-19) využívá autoetnografické kvalitativní metodologie k naplnění několika cílů: porozumět daru v kontextu víry, porozumět pojmu "dar víry", propojit různá pojetí daru v ...
 • Reflexe spokojenosti uživatelů s krizovou pobytovou službou pro děti 

  Defence status: DEFENDED
  Vejvodová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023
  Diplomová práce se zabývá tématem krizové intervence u dětí a mladistvých. Teoretická část uvádí informace týkající se obecného pojmu krize a blíže popisuje krizi v dětství, dospívání a poskytování krizové pomoci. Autorka ...
 • Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky 

  Defence status: DEFENDED
  Hrubá, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 13. 9. 2023
  HRUBÁ, Kateřina. Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky. Praha, 2023. 90 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta. Diplomová práce s názvem Šikana na základních školách ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV