Collections in this community

Recent Submissions

 • Etické zdůvodnění migrační politiky 

  Slunečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 14. 9. 2016
  Text se zabývá migrační politikou. Práce zkoumá etické zdůvodnění omezení v migrační politice. Sleduje určité historické úseky samotné migrace. Zaměřuje se na téma migrace v biblické rovině a pokouší hledat východiska pro ...
 • Nauka dzogčhen v souvislosti s životní cestou 

  Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 14. 9. 2016
  Diplomová práce "Nauka dzogčhen v souvislosti s životní cestou" se zabývá konkrétní provázaností teorie životní cesty s aplikací na nauku dzogčhen. Cílem práce je zkoumání vlivu nauky dzogčhen na životní cestu jednotlivců. ...
 • Mentální anorexie a mentální bulimie - osobnost pacienta, přístupy a psychoterapie 

  Šišáková, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
  Date of defense: 8. 3. 2006
  Cílem mé bakalářské práce je poukázat na to, že poruchy příjmu potravy jsou stále závažnějším problémem soudobé společnosti. Pokusím se najít odpověď na následující otázky: Má vinu na jídelních poruchách přístup společnosti? ...
 • Richard Rorty a hermeneutická tradícia 

  Kováčik, Matej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 1. 2. 2017
  Významný (post)analytický filozof Richard Rorty sa vo svojom hlavnom diele Filozofia a zrkadlo prírody dovoláva filozofického bádania, ktoré by mohlo spadať skôr pod označenie hermeneutika než epistemológia. Nakoľko je ...
 • Vina, očištění, odpuštění 

  Slezáková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 12. 9. 2016
  Tato práce se zabývá pojednáním o vině, očištění a odpuštění. Na základě studie textu Karla Jasperse, Boženy Komárkové, Martina Bubera a Helmuta Webera dojdeme k porozumění tématu viny, odpuštění a očištění z hlediska ...
 • Možnosti a meze postpenitenciární péče 

  Matulíková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 15. 6. 2016
  Diplomová práce Možnosti a meze postpenitenciární péče se zabývá resocializačními snahami v průběhu trestu odnětí svobody, včetně programů zacházení, a následnou situací propuštěných osob. Během trestu pracují s odsouzenými ...
 • Ježíš v Koránu a v islámské tradici 

  Mironova, Kira (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 12. 9. 2016
  Cílem mé práce je nejen porozumět tomu, za koho je Ježíš Kristus považován v Koránu a jakou roli tam hraje, ale také ukázat, že je důležitou a respektovanou osobou nejen v Novém zákoně, ale i ve zmiňované hlavní knize ...
 • Teologicko-etické aspekty asistovaného suicidia 

  Břendová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 13. 9. 2016
  Diplomová práce předkládá hlavní teologickoetické aspekty problematiky asistovaného suicidia. Představuje jednotlivé argumenty aktérů diskuzí a podrobuje je teologickoetickému posouzení. Práce nejprve vyjasňuje jednotlivé ...
 • Žalm 118. Výklad a interpretace biblického textu 

  Šenkyřík, Jáchym (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 13. 6. 2017
  Práce Žalm 118: Výklad a interpretace biblického textu se zabývá exegezí konkrétního biblického textu, žalmem 118 (LXX 117). Přistupuje k němu z několika různých per- spektiv (jak synchronních, tak diachronních), které ...
 • Náboženství židovského obyvatelstva a žité židovství v době normalizace v Praze 

  Michalcová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 15. 6. 2016
  Diplomová práce ,,Náboženství židovského obyvatelstva a žité židovství v době normalizace v Praze" nejprve vysvětluje historické postavení Židů od jejich příchodu do Čech a Moravy až do doby první republiky ze strany ...
 • Formování charakteru v didaktických spisech Jana Amose Komenského 

  Kabele, Josef (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 29. 6. 2016
  Ve své bakalářské práci se věnuji pedagogickému odkazu Jana Amose Komenského s důrazem na mravní výchovu. V první části se zaměřuji na to, z jakých zdrojů Komenský vycházel, a zabývám se vývojem jeho myšlení. Ve druhé části ...
 • Současná situace olomouckých církví 

  Chamraďová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
  Date of defense: 13. 9. 2006
  Cílem mé práce bylo zjistit, jaké křesťanské církve existují v Olomouci a jaké vyvíjejí aktivity, tedy jakým způsobem jsou schopny uskutečňovat své poslání. Zároveň se snažím tuto práci také obohatit o pohled těch, kteří ...
 • Genderově senzitivní sociální práce s ženami azylantkami 

  Riglová, Anetta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
  Date of defense: 11. 9. 2006
  Tato práce si klade za cíl nastínit možnosti genderově senzitivní sociální práce s uprchlíky, specifičtěji se ženami, které obdržely status uprchlíka v naší zemi (azylantky). Jde o popsání některých aspektů, které by mohly ...
 • Náboženská hnutí. Autorita. Autonomie. Riziko 

  Najbrtová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
  Date of defense: 5. 2. 2008
  Tato práce sleduje fenomén náboženského hnutí v jeho dvojí tendenci, buď ke svobodě/autonomii nebo k autoritě/závislosti. Nahlíží fenomén náboženského hnutí z psychologického a sociologického východiska. Ukazuje výměnu ...
 • Tělo, symbol a svoboda u Paul Ricoeura a Oliviera Clémenta 

  Verdickt, Dana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 14. 9. 2016
  Tato práce se zabývá pohledem na symbol, tělo a svobodu u Paula Ricoeura a Oliviera Clémenta. Jejím cílem je zamyšlení, jaký přínos mají pro moderního člověka žijícího v západní kultuře symboly, a jak jej mohou ovlivňovat. ...
 • Domácí násilí v ČR a systém pomoci jeho obětem 

  Cudlínová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
  Date of defense: 14. 9. 2006
  Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilám v partnerských vztazích, je zaměřena na agresi mezi dispělými jedinci. Cílem mé bakalářské práce je pokus o zmapování sítě sociálních služeb, které jsou poskytované obětem ...
 • Pastierska starostlivosť o starých ľudí - problematika veľkého vekového rozdielu medzi farárom a člemni zboru v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovesku 

  Kovaľ, Miroslav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
  Date of defense: 26. 9. 2007
  Témou diplomovej práce, ktorú práve držíte v rukách, je pastorácia starých ľudí a to, čo je s touto službou spojené. Celá práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola uvádza biblické stanovisko ako východisko ...
 • Naratívne postupy v psychológii a v teológii 

  Klačko, Maroš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
  Date of defense: 13. 6. 2007
  Práca je reakciou na súčasnú renesanciu príbehu ako prostriedku vyjadrenia skutočnosti a sprostredkovateľa medzi ľudskej komunikácie s potenciálom zmeny konkrétnej žitej paradigmy. Mapuje naratívne výskumy, postupy a ...
 • Sokratovské tázání jako východisko péče o duši u Jana Patočky 

  Matuška, Štěpán (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 13. 9. 2016
  Práce se zabývá tématem sókratovského tázání jako východiska péče o duši v Patočkových textech z období 30.-50. let 20. století. Toto téma je v práci rozděleno do tří větších souvislých celků. První část se zabývá Patočkovým ...
 • Menstruace v evangelickém prostředí 

  Zikmund, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 14. 9. 2016
  Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem menstruace zasazeným do evangelického prostředí. Základ práce tvoří tři polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory pomáhají naplnit cíl práce, který chce přiblížit pomáhajícím ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV