Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Výkon sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi 

  Defence status: DEFENDED
  Hlavatá, Nicol (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 21. 6. 2022
  Ve své bakalářské práci popisuji sociální zabezpečení v České republice, organizaci tohoto zabezpečení a také popisuji systém pomoci v hmotné nouzi, který se úzce pojí s výkonem sociální práce a činností sociálních pracovníků ...
 • Náboženská pluralita v některých současných diskusích 

  Defence status: DEFENDED
  Kobera, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 1. 2023
  Tato práce se zabývá nedávnými diskusemi o náboženské pluralitě v rámci křesťanské teologie. Představil jsem myšlenky Deklarace z Abú Dhabí ohledně pozitivního výhledu vývoje lidstva (nejen) díky mezináboženskému dialogu. ...
 • Hikimori - sociální izolace mladistvých 

  Defence status: DEFENDED
  Pixová, Taťána (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 1. 2023
  Cílem mé bakalářské práce je popsat fenomén hikikomori v komplexních souvislostech, které budou odrážet rozvoj, průběh a prožívání dobrovolné sociální izolace v jejím extrému. Na základě potřeb izolovaného jedince popíši ...
 • Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických 

  Defence status: DEFENDED
  Kožušníková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 30. 1. 2023
  Diplomová práce na téma Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických se zaměřuje, jak i název vypovídá, na srovnání armádní duchovní péče dvou armád, ...
 • Sociální práce s matkami malých dětí závislými na drogách 

  Defence status: DEFENDED
  Šmídlová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 1. 2023
  Bakalářská práce se zabývá problematikou drogové závislosti, a to jak na obecné úrovni, tak i konkrétně u závislých matek s dětmi. V úvodu je představen základní rámec drogové problematiky, jak lze závislost definovat a ...
 • Duální diagnóza z pohledu sociální práce 

  Defence status: DEFENDED
  Čermáková, Judita (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 1. 2023
  Bakalářská práce s náz Duální diagnóza z pohledu sociální práce vznikla s cílem objasnit jakou roli hraje sociální pracovník při úzdravě a sociální rehabilitaci pacienta s diagnostikovanou duální diagnózou. Zároveň by měla ...
 • Vyšel Hospodinův anděl a pobil 185 000 - teologie 2 Královské 18-20 

  Defence status: DEFENDED
  Luštinec, Vít (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 1. 2023
  Verše 2. knihy Královské v 18. a 19. kapitole se zmiňují o tažení asyrské- ho krále Sancheríba proti Judsku na konci 8. století před naším letopo- čtem. Po dobytí judských opevněných měst vysílá Sancheríb z Lakíše spolu s ...
 • Současná podoba řádu bektašíja v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii: zdroje bektašíjské spirituality 

  Defence status: DEFENDED
  Korábečný, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 17. 6. 2022
  - čeština Tato práce je zaměřena na lidovou spiritualitu řádu bektášíja. V průběhu terénního výzkumu v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii bylo zjištěno, že velmi důležitý je pro spiritualitu bektášíje kategorie Posvátna. ...
 • Krizová intervence poskytovaná policií ČR pozůstalým zasaženým tragickou událostí 

  Defence status: DEFENDED
  Šebetková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 30. 1. 2023
  Tato diplomová práce se zabývá krizovou intervencí, která je zacílena na pozůstalé, jež zasáhla tragická událost, a to v podobě náhlé ztráty blízkého člověka. Krizovou intervenci vykonávají policejní krizoví interventi, ...
 • Forenzní sociální práce 

  Defence status: DEFENDED
  Stehnová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 1. 2023
  Forenzní sociální práce Martina Stehnová Praha, 2022 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá forenzní sociální prací, seznámením s problematikou, popsáním metod forenzní sociální práce a vymezením role forenzního sociálního ...
 • Vybrané prístupy dejín výkladu textu aplikované na Jn 20:21-23 

  Defence status: DEFENDED
  Hreha, Ján (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 19. 9. 2022
  Práca sa zaoberá Ježišovou rečou pri zjavení učeníkom večer po vzkriesení v Jn 20:21- 23. Tu Ježiš vysiela učeníkov, vdychuje im a vyzýva ich prijať Svätého Ducha a napokon hovorí zvláštny výrok o odpúšťaní a zadržiavaní ...
 • Integrace sociálně vyloučených v projektu Nový prostor 

  Defence status: DEFENDED
  Peková, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 8. 9. 2020
  Práce Integrace sociálně vyloučených v projektu Nový Prostor se zabývá možnostmi a způsoby pomoci lidem v tíživé sociální situaci skrze zapojení do pouličního prodeje časopisu v kombinaci s dalšími podpůrnými sociálními ...
 • Duchovný pokrok človeka vo vzťahu k Bohu vo výklade Piesne piesní u Origena a Mojžišovho života u Gregora z Nyssy 

  Defence status: DEFENDED
  Hrehová, Kristína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 19. 9. 2022
  V tejto práci sa pýtam, ako si Origenes a Gregor pomáhali pri vysvetlení svojej náuky o duchovnom pokroku Písmom. Mojím cieľom je porovnať ich náuku a exegetický prístup a zistiť, v čom sú prínosné pre súčasného čitateľa. ...
 • Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem s podporou alternativní komunikace 

  Defence status: DEFENDED
  Gusarova, Anežka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 21. 6. 2022
  Bakalářská práce "Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem s podporou alternativní komunikace" zkoumá vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem ve věkovém rozmezí od dvou do pěti let věku a uvádí důvody, proč je řečový vývoj ...
 • Individuální práce se životním příběhem s využitím kreativních reminiscenčních technik 

  Defence status: DEFENDED
  Křivohlávková, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 1. 2023
  Bakalářská práce Bakalářská práce "Individuální práce se životním příběhem s využitím kreativních reminiscenčních technik" staví na předpokladu, že vzpomínání je velmi důležité nejen pro osobní integritu člověka, ale může ...
 • Komunikace evangelia generaci Z 

  Defence status: DEFENDED
  Šticová, Radoslava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 30. 1. 2023
  Komunikace evangelia generaci Z Bc. Radoslava Šticová Anotace Tato diplomová práce se zabývá specifickými problémy, které vyvstávají při komunikaci teologických, a s nimi souvisejících etických témat generaci Z. Práce si ...
 • Přínosy komunitních zahrad (Případ komunitní zahrady DivYzná DD Krásná Lípa) 

  Defence status: DEFENDED
  Zmatlíková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 1. 2023
  Bakalářská práce se zabývá tématem komunitních zahrad a jejich přesahem do oblasti sociální práce. Práce se zaměřuje na důvody vzniku komunitní zahrady DivyZná v dětském domově v Krásné Lípě, vůbec první komunitní zahrady ...
 • Model komplexní psychosociální rehabilitace CARe v praxi komunitního týmu Fokus Praha, z. ú. 

  Defence status: DEFENDED
  Christodulu, Niké (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 1. 2023
  Bakalářská práce s názvem Model komplexní psychosociální rehabilitace CARe v praxi komunitního týmu organizace pracující s lidmi s duševním onemocněním se zabývá hodnocením nástrojů modelu CARe pohledem pracovníků komunitního ...
 • Rétorika žalmů o utrpení 

  Defence status: DEFENDED
  Jonczy, Roman (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Psalms have fascinated many for centuries. They are the prayers of the people of Israel, widely used in Christianity as well. The psalms are not only a source of inspiration but above all the concentrated experience of ...
 • Obraz husitství v operách 19. a 20. století 

  Defence status: DEFENDED
  Gemza, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 9. 2019
  The image of the Hussite movement as a phenomenon of the Czech nation of the Middle Ages and the present day was portrayed in the music of that time and also in the operatic works of the 19th and 20th centuries. The purpose ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV