Collections in this community

Recent Submissions

 • Working with young homeless people for change 

  Tambahani, Billy Krisma (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 2. 2019
  2 ABSTRACT Billy Krisma Tambahani Working for Change with Young Homeless People A case study with YANA Ministry in Prague Published February 2019 Protestant Theological Faculty, Charles University Prague, Czech Republic ...
 • Subjective wellbeing in people with learning disabilities 

  Kornii, Ihor (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 2. 2019
  Ihor Kornii Subjective wellbeing in people with intellectual disabilities 70 p., 2 appendices January, 2019 Protestant Theological Faculty, Charles University Bachelor's Degree Programme in Social Services -focus on Diaconia ...
 • An evaluation of student experience of joining and participating in student groups in Jedlička Institute and Schools 

  Morari, Mariana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 2. 2019
  Mariana Morari, 'An evaluation of student experience of joining and participating in student groups in Jedlička Institute and School'. February 2019, Protestant Theological Faculty, Charles University. Bachelor's degree: ...
 • Vztah sociální a pastorační práce 

  Dvořáčková, Darina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  This bachelor thesis aims to introduce social work and pastoral work and then to compare them on the basis of their main paradigms. The first part is focused on social work. It deals briefly with its history and then it ...
 • Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjejí jejich potenciál 

  Zárubová Mirgová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  The bachelor thesis entitled "How to Workork with Community Center Clients in Excluded Zengrovka Locality Develops Their Potential "deals with the phenomena that occur in this locality as a consequence of social exclusion ...
 • Využití dobrovolníků v hospicové péči a vytvoření podmínek pro jejich činnost 

  Řehořková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  The main topic of these theses is the use of volunteers in hospice care with the aim of creating conditions for their activities. The theoretical part is devoted to the characteristics of volunteering, hospice care and the ...
 • Individuální plánování z pohledu klientek azylového Domu NADĚJE Praha - Vršovice 

  Žalmanová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  The bachelor thesis called "Individual Planning from the Client's Point of View of the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice" deals with clients who are accommodated in the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice and who, ...
 • Rozvíjení psychické odolnosti učitelů na základní škole 

  Hanušová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  The Bachelor's thesis deals with the problem of teachers' difficult and stressful situations and the possible increasing of resistance (resilience) through a programme which is aimed towards it. The aim of the thesis ...
 • Možnosti využití zahradní terapie pro osoby se zrakovým postižením v Domově pro osoby se zrakovým poštižením Palata 

  Francová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  The bachelor thesis "The Possibilities of Using Horticultural Therapy for Persons with Visual Impairment in the House for Patients with Visual Impairment named Palata" deals with the theme of horticultural therapy and ways ...
 • Nároky sociální práce ve vybraném zařízení a možnosti podpory sociálního pracovníka 

  Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  The bachelor thesis deals with demands on social work in a selected facility which provides social activation services for homeless people, as well as the possibilities of support for social workers. The thesis consists ...
 • Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě 

  Plecháček, Samuel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 1. 2019
  This bachelor thesis titled Social rehabilitation of persons with mental illness: termination of this social service and prevention of addiction to this type of social service aims to describe the topic of social rehabilitation ...
 • Nábožensko-pedagogický systém Marie Montessori v ekumenické katechezi. 

  Bandhauer, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 1. 2019
  Práce se zaměřuje na nábožensko-pedagogický systém Marie Montessori a jeho zakotvení v křesťanské katechezi. Prvním krokem v práci Petry Bandhauer je porovnání přístupu Marie Montessori s přístupem klasika pedagogiky u nás ...
 • Starozákonní exegeze u Filóna Alexandrijského a Řehoře z Nyssy. 

  Dudziková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 23. 1. 2019
  Filón Alexandrijský (asi 20 př. Kr. až 40 po Kr.) a jeho alegorická interpretace Bible (zejména Pentateuchu) významně ovlivnila raně křesťanské autory, mezi jinými i Řehoře z Nyssy (asi 335-395 po Kr.). Skutečnost, že Řehoř ...
 • Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620) 

  Landová, Tabita (Pavel Mervart, 2014)
  Date of defense: 7. 12. 2018
 • Kristův sestup do pekel 

  Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 17. 9. 2018
  Bakalářská práce Kristův sestup do pekel: Exegeze 1Pt 3,18-22 si klade za cíl poskytnutí výkladu dané biblické pasáže novozákonního Prvního listu Pe- trova, která bývá obecně chápána jako perikopa problematická k výkladu. ...
 • Studie a texty k dějináům a myšlení české reformace. 

  Halama, Ota (2018)
  Date of defense: 5. 10. 2018
 • Teologické aspekty debaty o sekularitě 

  Doležal, Kryštof (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 17. 9. 2018
  Ve zde předkládané diplomové práci vykládám teologické motivy v sociální teorii P. L. Bergera a Ch. Taylora, a to ve vztahu k jejich interpretaci pojmů sekularizace a sekularity. Prvním cílem práce je ukázat, zda lze tyto ...
 • Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti 

  Lhotáková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 9. 2018
  Bibliografická citace Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti [rukopis]: Diplomová práce / Michaela Lhotáková, vedoucí práce: Mgr. Petra Klvačová, Ph.D., Praha, 2018, 86 s. Anotace Předložená diplomová ...
 • Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty 

  Černá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 9. 2018
  Předložená diplomová práce s názvem Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty má za cíl zjistit, jaké jsou možnosti pro podporu sebeúcty u mladistvých mužů ve VTOS. Práce je rozdělena na tři části. ...
 • Asistovaná setkání rodičů a dětí 

  Oravcová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 9. 2018
  Diplomová práce se zabývá realizací asistovaných kontaktů rodičů a dětí v obtížné životní situaci z pohledu pracovníků neziskových organizací a pracovníků OSPOD. Cílem diplomové práce i výzkumu je zmapovat činnost aktérů, ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV