Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Celostní medicína jako fenomén dnešní doby: Objasnění pojmů celostní medicína a psychosomatika v kontextu komplexního přístupu při léčbě člověka 

  Defence status: DEFENDED
  Horáková, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
  Date of defense: 14. 9. 2015
  Tato práce se zabývá tématem celostního pohledu na lidské zdraví. Pokouší se do něj vnést více světla, zdokumentovat aktuální okolnosti vztahující se k psychosomatické a tzv. celostní medicíně a to, jakým způsobem jsou ...
 • A Sure House: Studies on the Dynastic Promise to David in the Books of Samuel. 

  Defence status: DEFENDED
  Rückl, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
  Date of defense: 13. 9. 2012
  Práce se zabývá dynastickým slibem Davidovi v knihách Samuelových; v závěrečném výhledu zběžně probírá také výskyty slibu v knihách Královských a v postskriptu komentuje tzv. zákon pro krále v Dt 17,14-20, jehož poslední ...
 • Vliv osobnosti učitele a edukačního stylu na romského žáka 

  Defence status: DEFENDED
  Cina, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 8. 9. 2020
  Bakalářská práce se zabývá vlivem osobnosti a edukačními styly učitele na romského žáka. Teoretická část se věnuje školnímu prostředí a klimatu třídy. Učitel je hlavní determinant klimatu třídy. Společně s žáky vytváří a ...
 • Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje 

  Defence status: DEFENDED
  Vávrová, Dora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 1. 2021
  Bakalářská práce s názvem Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje si klade za cíl zjistit, jaké překážky brání sociálním službám a programům navazujícím na zařízení ...
 • Bližní v Lukášových podobenstvích jako motivace pro výkon sociální práce s osobami s těžšími formami mentálního postižení 

  Defence status: DEFENDED
  Bačová, Libuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Předkládaná práce propojuje dva vědní obory: sociální práci a teologii. Shromažďuje poznatky z oblasti sociální práce s cílovou skupinou osob s mentálním postižením (se zaměřením na osoby s těžšími formami mentálního ...
 • Smysl života seniorů v období vysokého stáří 

  Defence status: DEFENDED
  Malá, Sára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Bakalářská práce se zabývá smyslem života seniorů v období vysokého stáří a skládá se z teoretické a praktické části.Vteoretické části je nejprve vymezen pojem stáří, jeho periodizace a specifika jednotlivýchobdobí, změny ...
 • Subjektivní chudoba v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Martínková, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Bakalářská práce pojednává o významu měření subjektivní chudoby pro sociální práci a sociální politiku a poukazuje na její souvislosti s kvalitou života jednotlivců a rodin. Práce usiluje, aby názorně vyplynuly přínosy ...
 • Využití terénní sociální služby tísňové péče 

  Defence status: DEFENDED
  Kalvodová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Bakalářská práce s názvem Využití terénní sociální služby tísňové péče má za cíl zjistit, jak senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby v přímém ohrožení jsou spokojeny s nabízenou službou tísňové péče, jakým způsobem ...
 • Reminiscence a lidová kultura v sociální práci 

  Defence status: DEFENDED
  Trávníčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
 • Potřeby žen, které nečekaně otěhotněly, aneb nečekané těhotenství jako sociální problém. 

  Defence status: DEFENDED
  Krumpová, Denisa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Mgr. et Mgr. Denisa Krumpová Praha 2020 ETF UK Sociální práce Abstrakt Bakalářská práce ukazuje jaké jsou potřeby nečekaně těhotných žen a jaké problémy řeší. Teoretická část uvádí téma lidských potřeb, životních hodnot a ...
 • Využívání digitálních technologií v sociálních službách v době pandemie COVID-19 

  Defence status: DEFENDED
  Bartoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 1. 2021
  Cílem této bakalářská práce je zmapovat a popsat situaci v několika organizacích, které v roce 2020 poskytovaly sociální služby v době pandemie COVID-19 za pomocí digitálních komunikačních technologií, vyhodnotit dosavadní ...
 • Dobrovolnictví v dětském domově na Srí Lance 

  Defence status: DEFENDED
  Hálová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice dobrovolnictví v dětském domově na Srí Lance, založené na vlastní dobrovolnické zkušenosti. Jejím cílem je představit principy fungování dobrovolnické spolupráce v dětském ...
 • Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka v pohledu C. G. Junga. 

  Defence status: DEFENDED
  Najbrt, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 25. 9. 2020
  UNIVERZITA KARLOVA EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Dizertační práce MÝTUS JAKO PSYCHOLOGICKÝ FENOMÉN A JEHO VÝZNAM PRO MODERNÍHO ČLOVĚKA Z POHLEDU C. G. JUNGA Tomáš Najbrt Katedra religionistiky Vedoucí práce: doc. PhDr. ...
 • Zur Freiheit ein langes Wandern: Das Leben der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zwischen 1968 und 1989 im Zeugnis der älteren Generation ihrer Pfarrer/Innen. 

  Defence status: DEFENDED
  Pfann, Michael (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 12. 2019
  The aim of the dissertation is to find an answer to the question of whether the Evangelical Church of Czech Brethren (ECCB) in the years 1968-1989 could be considered "free" in any way. This work describes the life of the ...
 • Sociální moudrost Starého zákona 

  Defence status: DEFENDED
  Kunecká, Karla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 28. 1. 2020
 • Využití karet v psychoterapii 

  Defence status: DEFENDED
  Šlapáková, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 28. 1. 2020
  The thesis focuses on the description of the use of possibilities and limits provided by therapeutic cards in psychotherapy. There is a description of therapeutic schools where we can meet with the cards and see how these ...
 • Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových. 

  Defence status: DEFENDED
  Cielontko, Dávid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 24. 9. 2020
  The main aim of this dissertation is to understand the function of the text The Parables of Enoch (PE) in its ancient context. Despite the complicated and composite nature of this text, I have tried to explain the internal ...
 • Sociální péče v Camphillské komunitě. Vlivy erodující sociální péči 

  Defence status: DEFENDED
  Vášová, Šárka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Bakalářská práce se zabývá camphillskými komunitami v okolí skotského Aberdeenu. Cílem je popsat jaké dopady mají negativní faktory formulovány teoretikem Robinem Jacksonem na sociální péči poskytovanou v konkrétní camphillské ...
 • Rodičovství matek závislých na drogách 

  Defence status: DEFENDED
  Burgrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Tato bakalářská práce s názvem Rodičovství matek závislých na drogách je zaměřena na objasnění vztahu mezi závislou matkou a jejím dítětem. Vysvětluje podstatu rodičovství jako takového, problematiku a specifika drogové ...
 • Práce dětí z asijských komunit v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Šámalová, Iveta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 9. 2020
  Bakalářská práce "Práce dětí z asijských komunit v České republice" se na základě konkrétních příběhů zabývá situací dětí původem z Vietnamu a Číny, které po dokončení povinné školní docházky začaly v České republice ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV