Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu 

  Defence status: DEFENDED
  Talířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Diplomová práce Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu se zabývá významem a možnou proměnou spirituality žen římskokatolického vyznání v období těhotenství a po porodu. Diplomová práce je členěna na ...
 • Spolupráce organizací při sanaci rodiny v rámci působnosti Oblastní charity Jičín 

  Defence status: DEFENDED
  Křížová, Vlasta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 2. 2021
  Hlavním cílem diplomové práce je popis služeb při sanaci rodin ve dvou oblastech působnosti Oblastní charity Jičín a jejich porovnání z pohledu dobré praxe, jež je charakterizována multidisciplinární spoluprací a propojením ...
 • Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy 

  Defence status: DEFENDED
  Všetečková, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Tato Bakalářská práce s názvem Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy se zabývá tématem Downova syndromu u dětí ve věku do 6 let, přičemž se zaměřuje na popis jejich vývoje, na možné vývojové ...
 • Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnom a evanjelikálnom prístupe. 

  Defence status: DEFENDED
  Kočalka, Matúš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Tato bakalářská práce s názvem Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnej a evanjelikálnej tradícii: pohľad Oliviera Clémenta a Stanleyho Grenza se zabývá tématem lidské identity a v kontextu křesťanské teologie, ...
 • Expresivní terapie jako prostředek zmírnění stresu u osob dlouhodobě pečujících o osobu blízkou 

  Defence status: DEFENDED
  Kohoutová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu u pečujících osob, kteří se dlou- hodobě starají o svého rodinného příslušníka, a jeho možným zmírněním prostřed- nictvím prvků arteterapie. Teoretická část textu se opírá o ...
 • Teologická antropologie ve světech J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a George Lucase 

  Defence status: DEFENDED
  Michálek, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 6. 2021
  V této práci se zabývám tématem teologických motivů ve vybraných světech Johna Ronalda Reuela Tolkiena - Středozemě, Clive Staplese Lewise - Narnie a George Lucase - Star Wars. Ve světě Středozemně půjde o celý kánon, který ...
 • Rozdíly v přístupech v pastoraci lidí s homosexuálními sklony mezi terapeuty Debra Hirsch, Mark A. Yarhous a jinými vybranými českými autory 

  Defence status: DEFENDED
  Krátká, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  Tato práce nese název Rozdíly v přístupech v pastoraci osob s homosexualitou mezi terapeuty Debrou Hirsch, Markem A. Yarhousem a jinými vybranými českými autory. Homosexualita je odvěký jev, který je v dnešní společnosti ...
 • Mystická skúsenosť u otca Sofronija a Dorothee Sölle: východiská, dôrazy, perspektívy 

  Defence status: DEFENDED
  Buknová, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Anotácia Bakalárska práca s názvom Mystická skúsenosť u Otca Sofronija a Dorothee Sölle. Východiská, dôrazy, perspektívy má za cieľ v prvom rade predstaviť mystiku pravoslávneho mnícha a protestantskej teologičky. Po krátkom ...
 • Mezi Šeólem a Hádem: Proměny konceptu podsvětí mezi Hebrejskou biblí a Septuagintou 

  Defence status: DEFENDED
  Zeman, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Předmětem této práce je vývoj konceptu podsvětí a jeho funkce v židovském pojetí, a to především jeden podstatný vývojový článek - přeznačení jeho pojmenování z "Šeól" na "Hádés" v helénistickém židovství. Jedním z cílů ...
 • Jak se vytváří pospolitost 

  Defence status: DEFENDED
  Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  This diploma thesis aims to find out what the human solidarity means and how it is created in expression of mutual aid with support in Kropotkin's conception of mutual aid. The thesis acquaints a reader with Kropotkin and ...
 • Využití biografie v individuálním plánování u klientů s demencí 

  Defence status: DEFENDED
  Elnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Kontrolní činnost Úřadu práce České republiky v oblasti dávek hmotné nouze 

  Defence status: DEFENDED
  Nývlt, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Využití on-line prostoru v rámci specifické prevence v NZDM 

  Defence status: DEFENDED
  Špačková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Bachelor thesis "Use of Online Space Within Various Preventions in Low-Threshold Facilities for Children and Youth" is focused on a description of the facilities, where the social workers are using the network systems as ...
 • Psychohygiena sociálních pracovníků na příkladu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 

  Defence status: DEFENDED
  Eisenhammer, Vanda (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Převažující důvody umístění dítěte do ústavní výchovy 

  Defence status: DEFENDED
  Gaschová, Simona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
 • Vývoj a nové trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 

  Defence status: DEFENDED
  Vajdová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Development and new trends in the care for people with mental illness Abstract: The aim of my bachelor's thesis is to capture developments and new trends in the care for people with mental illnesses. In the introduction, ...
 • Nebudeš dychtit: ozvuky desátého přikázání v Novém zákoně 

  Defence status: DEFENDED
  Belza, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  This paper named You Shall Not Covet: Reverberations of the Tenth Commandment in New Testament attempts to find, through the analysis of references and allusions to the Tenth Commandment in New Testament, whether and how ...
 • Etická dilemata v asertivní péči 

  Defence status: DEFENDED
  Spálenková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 14. 9. 2021
  In my diploma thesis I focus on assertive care for people with mental illness, which is a comprehensive service in the field. The term "assertive care" refers to the ways in which professional care is provided, which is ...
 • Diakonická práce. Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

  Defence status: DEFENDED
  Dolanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diakonie as one of the most important services combines helping the needy and spiritual support. This service was already established in the early church and it focused on both material and spiritual area. The diploma ...
 • Hněv Boží: rétorika a teologie jednoho starozákonního motivu 

  Defence status: DEFENDED
  Teplá, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Bachelor's thesis deals with demonstration, motives and rhetoric of God's anger in the Old Testament. It originates from OT's rhetoric and specific passages of the Bible that describe cause and consequence of God's anger. ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV