Now showing items 1-20 of 1566

  • Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců. 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 12. 2021
   Hlavním tématem práce je analýza teologického obzoru méně známého křesťanského apologety Marka Minucia Felixe. Jeho jediné dochované dílo, dialog Octavius, představuje zcela ojedinělý typ argumentace ve prospěch křesťanského ...
  • Hospodin usmrcuje i obživuje: Polarita Božího jednání s člověkem ve Starém zákoně. 

   Defence status: DEFENDED
   Hejzlar, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 10. 2016
   Východiskem této práce jsou formule z Dt 32,39 a 1S 2,6. Budeme hledat jejich smysl a ptát se, zda mají nějakou obdobu na jiných místech starozákonního kánonu - ať už ve formě stručného výroku nebo příběhu. Zatímco v odborné ...
  • Pareneze v listu Židům: záměr, funkce a teologické zakotvení parenetických pasáží 

   Defence status: DEFENDED
   Paluchník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 12. 2021
   Cílem této disertační práce je analyzovat parenetické pasáže listu a následně zodpovědět otázku, co je parenetickým záměrem epištoly. V práci se nejprve věnuji (kap. 1) definici raněkřesťanské pareneze a jejímu vztahu k ...
  • Psal Lukáš také pro nevěřící? 

   Defence status: DEFENDED
   Kunstová, Mária (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Kunstová, M. Psal Lukáš také pro nevěřící? Diplomová práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019 Novozákonní spisy byly většinou určeny církvi ke vzdělávání, duchovnímu formování a liturgickým účelům. ...
  • Eucharistická modlitba a jej znovuzavedenie v súčasných reformovaných cirkvách 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubovská, Barbara (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Anotácia Táto diplomová práca, pod názvom "Eucharistická modlitba a jej znovuzavedenie v súčasných reformovaných cirkvách", pojednáva o historickom vývoji a súčasnej podobe eucharistickej modlitby, ako aj o možnostiach jej ...
  • The Perspective of Resurrection. A Trinitarian Christology 

   Gallus, Petr (Mohr Siebeck, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
  • Terenní program na novojičínsku: Specifika terénní sociální právě s osobami se závislostí na návykových látkách 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná Motlová, Jeannette (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   The theme of the Bachelor's thesis is a preview, approximation and at least partial intrusion into the work of a field social worker working with people addicted to addictive substances directly "face to face", in their ...
  • Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Talířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Diplomová práce Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu se zabývá významem a možnou proměnou spirituality žen římskokatolického vyznání v období těhotenství a po porodu. Diplomová práce je členěna na ...
  • Spolupráce organizací při sanaci rodiny v rámci působnosti Oblastní charity Jičín 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Vlasta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Hlavním cílem diplomové práce je popis služeb při sanaci rodin ve dvou oblastech působnosti Oblastní charity Jičín a jejich porovnání z pohledu dobré praxe, jež je charakterizována multidisciplinární spoluprací a propojením ...
  • Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy 

   Defence status: DEFENDED
   Všetečková, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Tato Bakalářská práce s názvem Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy se zabývá tématem Downova syndromu u dětí ve věku do 6 let, přičemž se zaměřuje na popis jejich vývoje, na možné vývojové ...
  • Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnom a evanjelikálnom prístupe. 

   Defence status: DEFENDED
   Kočalka, Matúš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Tato bakalářská práce s názvem Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnej a evanjelikálnej tradícii: pohľad Oliviera Clémenta a Stanleyho Grenza se zabývá tématem lidské identity a v kontextu křesťanské teologie, ...
  • Expresivní terapie jako prostředek zmírnění stresu u osob dlouhodobě pečujících o osobu blízkou 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu u pečujících osob, kteří se dlou- hodobě starají o svého rodinného příslušníka, a jeho možným zmírněním prostřed- nictvím prvků arteterapie. Teoretická část textu se opírá o ...
  • Teologická antropologie ve světech J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a George Lucase 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   V této práci se zabývám tématem teologických motivů ve vybraných světech Johna Ronalda Reuela Tolkiena - Středozemě, Clive Staplese Lewise - Narnie a George Lucase - Star Wars. Ve světě Středozemně půjde o celý kánon, který ...
  • Rozdíly v přístupech v pastoraci lidí s homosexuálními sklony mezi terapeuty Debra Hirsch, Mark A. Yarhous a jinými vybranými českými autory 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Tato práce nese název Rozdíly v přístupech v pastoraci osob s homosexualitou mezi terapeuty Debrou Hirsch, Markem A. Yarhousem a jinými vybranými českými autory. Homosexualita je odvěký jev, který je v dnešní společnosti ...
  • Mystická skúsenosť u otca Sofronija a Dorothee Sölle: východiská, dôrazy, perspektívy 

   Defence status: DEFENDED
   Buknová, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Anotácia Bakalárska práca s názvom Mystická skúsenosť u Otca Sofronija a Dorothee Sölle. Východiská, dôrazy, perspektívy má za cieľ v prvom rade predstaviť mystiku pravoslávneho mnícha a protestantskej teologičky. Po krátkom ...
  • Mezi Šeólem a Hádem: Proměny konceptu podsvětí mezi Hebrejskou biblí a Septuagintou 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Předmětem této práce je vývoj konceptu podsvětí a jeho funkce v židovském pojetí, a to především jeden podstatný vývojový článek - přeznačení jeho pojmenování z "Šeól" na "Hádés" v helénistickém židovství. Jedním z cílů ...
  • Jak se vytváří pospolitost 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   This diploma thesis aims to find out what the human solidarity means and how it is created in expression of mutual aid with support in Kropotkin's conception of mutual aid. The thesis acquaints a reader with Kropotkin and ...
  • Využití biografie v individuálním plánování u klientů s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Elnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Kontrolní činnost Úřadu práce České republiky v oblasti dávek hmotné nouze 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Využití on-line prostoru v rámci specifické prevence v NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Bachelor thesis "Use of Online Space Within Various Preventions in Low-Threshold Facilities for Children and Youth" is focused on a description of the facilities, where the social workers are using the network systems as ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV