Zobrazují se záznamy 1-20 z 1242

  • Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620) 

   Landová, Tabita (Pavel Mervart, 2014)
   Datum obhajoby: 7. 12. 2018
  • Kristův sestup do pekel 

   Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2018
   Bakalářská práce Kristův sestup do pekel: Exegeze 1Pt 3,18-22 si klade za cíl poskytnutí výkladu dané biblické pasáže novozákonního Prvního listu Pe- trova, která bývá obecně chápána jako perikopa problematická k výkladu. ...
  • Studie a texty k dějináům a myšlení české reformace. 

   Halama, Ota (2018)
   Datum obhajoby: 5. 10. 2018
  • Teologické aspekty debaty o sekularitě 

   Doležal, Kryštof (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2018
   Ve zde předkládané diplomové práci vykládám teologické motivy v sociální teorii P. L. Bergera a Ch. Taylora, a to ve vztahu k jejich interpretaci pojmů sekularizace a sekularity. Prvním cílem práce je ukázat, zda lze tyto ...
  • Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti 

   Lhotáková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2018
   Bibliografická citace Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti [rukopis]: Diplomová práce / Michaela Lhotáková, vedoucí práce: Mgr. Petra Klvačová, Ph.D., Praha, 2018, 86 s. Anotace Předložená diplomová ...
  • Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty 

   Černá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2018
   Předložená diplomová práce s názvem Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty má za cíl zjistit, jaké jsou možnosti pro podporu sebeúcty u mladistvých mužů ve VTOS. Práce je rozdělena na tři části. ...
  • Asistovaná setkání rodičů a dětí 

   Oravcová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá realizací asistovaných kontaktů rodičů a dětí v obtížné životní situaci z pohledu pracovníků neziskových organizací a pracovníků OSPOD. Cílem diplomové práce i výzkumu je zmapovat činnost aktérů, ...
  • Vnímání profesní identity sociálními pracovníky 

   Kaňková, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá profesní identitou sociálních pracovníků, konkrétně vnímáním této identity na základě jejich věku. Cílem práce je porovnat vnímání profesní identity sociálními pracovníky ve dvou věkových kategoriích ...
  • Redefinice rodiny v knize Rút 

   Kubenová, Mária (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2018
   Rodina a její záchrana tvoří jedno z hlavních témat knihy Rút. Práce si klade za cíl prozkoumat rodinu v knize Rút a zjistit na jakých principech a zákonech stojí. Nejdřív si ukážeme obraz starozákonní rodiny. Prozkoumáme ...
  • Kdo tedy může být spasen? Tři vstřícné přístupy k soteriologickému universalismu (Barth, Tillich, Rahner) 

   Roll, Benjamin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2018
   This bachelor thesis entitled "Then who can be saved?" deals with the approach of three important theologiansof the 20thcentury to soteriologicaluniversalism. The first chapter introduces inclusive passages of the New ...
  • Víra a pověra v moravské lidové písni 

   Lukáš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2018
   This bachelor's thesis deals with the phenomenon of the folk song as it was recorded in Moravia, or at least in the Czech language region, in terms of pagan, biblical and commonly Christian influences giving consideration ...
  • Odraz učení o sedmi svátostech v liturgickém díle Tobiáše Závorky Lipenského 

   Matějovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2018
   This master's thesis named Seven Sacraments Reflection in Tobias Zavorka Lipensky's Liturgical Work, deals with the transcription and analysis of liturgical acts which reflect seven sacraments of the Catholic Church. The ...
  • Nezcizitelná práva a jejich náboženské kořeny 

   Pustková, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2018
  • Ztělesňovat Krista: Smysl a význam rituálu v 1. Korintským 12-14. 

   Bukovský, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 20. 9. 2018
   Embodying Christ: Meaning and Significance of the Ritual in 1Cor 12-14 This work understands 1Cor 12-14 as a text concerned with early Christian ritual and addresses the question: What does the text of 1Cor 12-14 reveal ...
  • Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů křesťanské komunity 

   Žilková, Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 9. 2018
   The thesis, "Prayer: The Role, Place and Significance of Prayer in the Lives of Members of the Christian Community" deals with the topics outlined in its title. It is examined from the standpoint which understands ...
  • Uprchlíci ve světě poselství Bible 

   Ondráčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2018
   This thesis focuses on the biblical view of refugees in the context of the current events. It analyses the examples of refugees described in the Bible and general biblical principles that apply both to the refugees and to ...
  • Povědomí klientů Nízkoprahového klubu Vrtule o kyberšikaně 

   Kuchařová, Dominika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  • Povědomí žáků základní školy o práci OSPOD 

   Goliášová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2018
   This bachelor thesis called "Primary School Pupils' Awareness of Child Protection Department (OSPOD) Work" maps the level of knowledge of pupils of the second grade of the elementary school about the mission ...
  • Reintegrace mužů ve výkonu trestu odnětí svobody do společnosti 

   Bartošová, Světlana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2018
   The thesis deals with issues of serving the prison term, particularly negative effects, which can influence the person convicted in prison. The main aim of the thesis is to describe the process of reintegration from serving ...
  • Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče na Mostecku. 

   Baborová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 12. 9. 2018

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV