• Vzájemná interpretace křesťanství a buddhismu z pohledu Paula Williamse a Thich Nhat Hanha 

   Defence status: DEFENDED
   Weinerová, Libuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Předkládaná bakalářská práce nese název "Vzájemná interpretace křesťanství a buddhismu v pohledu Paula Williamse a Thich Nhat Hanha". První část práce je zaměřena na stručné představení buddhismu. Jsou zde objasněny i ...
  • Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Koumalová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce s názvem Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí se věnuje mezinárodním evangelickým sborům, které se v dnešní době nachází v mnoha zemích na světě. Představuje jejich existenci, ...
  • Součinnost OSPODu prostřednictvím sociální práce při rozvodovém řízení s rodinou 

   Defence status: DEFENDED
   Šrédlová, Erika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Bakalářské práce, pod názvem Součinnost OSPODu prostřednictvím sociální práce v rozvodovém řízení s rodinou, se zaměřuje na poskytovanou odbornou pomoc v nepříznivé životní situaci, jakým rozvod rozhodně je, s cílem ...
  • Hnutí Haré Kršna a jeho denominalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tato bakalářská práce si klade za cíl nastínit postupný vývoj hnutí Haré Kršna a zejména organizace Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) z hlediska jejího vztahu k většinové společnosti. V textu se nejdříve ...
  • Reminiscence v pastoraci: využívání vzpomínek a vzpomínání v pastýřské péči o seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtů, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Diplomová práce se zaměřuje na přítomnost a využívání vzpomínek a vzpomínání v pastýřské péči o seniory v prostředí Českobratrské církve evangelické. Práce si klade za cíl zjistit, jakými způsoby je reminiscence v pastýřské ...
  • Práce v dětském kolektivu - Aktivity podporující rozvoj vztahů v dětské skupině 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   The topic of this bachelor thesis is a children's group, group relation-ships and their development with the help of physical activities, focusing on affective competencies. This thesis is about children's group limited ...
  • Názory pracovníků pedagogicko-psychologických poraden na individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ a jejich porovnání s příklady z praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Humplová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   The bachelor thesis deals with individual education at the second level of primary school in the Czech Republic. The aim of the analysis is to compare the opinions of the staff of pedagogical-psychological counselling ...
  • Podpora rodinných pečujících (zkušenosti z kurzů Diakonie ČCE - Pečuj doma) 

   Defence status: DEFENDED
   Lengálová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Caring for a loved one is nothing new in our contemporary society. We deal with the topics of caring in the family, the motivation of such a decision, the positives or negatives of this choice. Why do more and more people ...
  • Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej v Čechách (1862-1968). 

   Defence status: DEFENDED
   Vantová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 3. 2022
   Táto dizertačná práca nazvaná Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej (1862 - 1968) sa sú- stredí na otázku s akými problémami a ťažkosťami sa stretávala cirkev. Na českom území začala znovu pôsobiť v roku 1862, kedy ...
  • Smysl života seniorů v období vysokého stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Sára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce se zabývá smyslem života seniorů v období vysokého stáří a skládá se z teoretické a praktické části.Vteoretické části je nejprve vymezen pojem stáří, jeho periodizace a specifika jednotlivýchobdobí, změny ...
  • Subjektivní chudoba v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce pojednává o významu měření subjektivní chudoby pro sociální práci a sociální politiku a poukazuje na její souvislosti s kvalitou života jednotlivců a rodin. Práce usiluje, aby názorně vyplynuly přínosy ...
  • Využití terénní sociální služby tísňové péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kalvodová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce s názvem Využití terénní sociální služby tísňové péče má za cíl zjistit, jak senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby v přímém ohrožení jsou spokojeny s nabízenou službou tísňové péče, jakým způsobem ...
  • Potřeby žen, které nečekaně otěhotněly, aneb nečekané těhotenství jako sociální problém. 

   Defence status: DEFENDED
   Krumpová, Denisa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Mgr. et Mgr. Denisa Krumpová Praha 2020 ETF UK Sociální práce Abstrakt Bakalářská práce ukazuje jaké jsou potřeby nečekaně těhotných žen a jaké problémy řeší. Teoretická část uvádí téma lidských potřeb, životních hodnot a ...
  • Využívání digitálních technologií v sociálních službách v době pandemie COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem této bakalářská práce je zmapovat a popsat situaci v několika organizacích, které v roce 2020 poskytovaly sociální služby v době pandemie COVID-19 za pomocí digitálních komunikačních technologií, vyhodnotit dosavadní ...
  • Reminiscence a lidová kultura v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
  • Terenní program na novojičínsku: Specifika terénní sociální právě s osobami se závislostí na návykových látkách 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná Motlová, Jeannette (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   The theme of the Bachelor's thesis is a preview, approximation and at least partial intrusion into the work of a field social worker working with people addicted to addictive substances directly "face to face", in their ...
  • Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Dora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Bakalářská práce s názvem Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje si klade za cíl zjistit, jaké překážky brání sociálním službám a programům navazujícím na zařízení ...
  • Bližní v Lukášových podobenstvích jako motivace pro výkon sociální práce s osobami s těžšími formami mentálního postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Bačová, Libuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Předkládaná práce propojuje dva vědní obory: sociální práci a teologii. Shromažďuje poznatky z oblasti sociální práce s cílovou skupinou osob s mentálním postižením (se zaměřením na osoby s těžšími formami mentálního ...
  • Diakonická práce. Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Diakonie jako jedna z nejdůležitějších služeb v sobě nese pomoc potřebným a duchovní podporu. Tato služba již byla zřízena v rané církvi, zaměřovala se na oblast hmotnou i duchovní. Diplomová práce Diakonická práce s ...
  • Teologická antropologie ve světech J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a George Lucase 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   V této práci se zabývám tématem teologických motivů ve vybraných světech Johna Ronalda Reuela Tolkiena - Středozemě, Clive Staplese Lewise - Narnie a George Lucase - Star Wars. Ve světě Středozemně půjde o celý kánon, který ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV