• Idea křesťanského kánonu vo vzťahu rozdělenia církvi a synagogy 

   Korečková, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   As the theme for my thesis I have chosen the question of the formation of the New Testament canon, a question that is closely connected with the separation of church and synagogue. I decided to deal with the issues involved ...
  • Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jeziutského školství v Čechách v době baroka 

   Kolářová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 3. 2006
   Cílem mé práce Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jezuitského školství v Čechách v době baroka je představit jezuitskou pedagogiku v kontextu činnosti řádu Tovaryšstva Ježíšova a v rámci působení řádu v Klatovech od ...
  • Prevence kriminality mládeže 

   Dvořáková, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 3. 2006
   Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla věnovat problému prevence kriminality dětí a mládeže, protože ho považuji v současné době za velmi důležité, a myslím si, že je užitečné se mu věnovat. Stále se pohybujeme mezi dětmi ...
  • Pojetí člověka u Augustina a ve Starém zákonu s důrazem na vztah těla a duše 

   Pohořelský, Emil (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   Tato práce s názvem "Pojetí člověka u Augustina a ve Starém zákonu s důrazem na vztah těla a duše" představuje svět židovského člověka, jeho pohled na tělesné orgány, jejich význam nejen z hlediska funčního, ale ...
  • Domácí hospicová péče a moderní společnost 

   Cordiner, Olga (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 3. 2006
   Hlavním záměrem a cílem práce je přiblížit domácí hospicovou (paliativní) péči, která je u nás stále novinkou, ale zajisté vytváří alternativu, která by při splnění určitých podmínek pravděpodobně u většiny lidí zvítězila. ...
  • Rodina a rozvod 

   Valentová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tato práce se nesnaží hledat způsob, jakým by se dalo rozvodům zamezit, jejím cílem je ukázat, co se v rodině během rozvodu děje, jaký je proces vedoucí od manželství k rozvodu, a co v něm zažívají děti. Věnuje se také ...
  • Mateřské centrum jako cesta ze sociálního vyloučení matek na rodičovské dovolené 

   Buzková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Cílem mé práce je zmapování problémů, se kterými se mohou setkat matky na rodičovské dovolené a zároveň i nalezení jejich řešení v podobě existence mateřských center. Tato práce se nesnaží dělat z maminek ubohé a bezmocné ...
  • Sebevražda 

   Dolejší, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Na počátku této práce se zabývám vymezením základních pojmů, které jsou důležité pro porozumění celé problematice. Poté se zaměřuji na vymezení a popis společných znaků lidí se sebevražednými tendencemi. Cílem mé práce je ...
  • Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky 

   Pelikánová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Cílem mé práce je ukázat pozitivní vliv pohádek na dětskou duši a její vývoj z pohledu WP. Do práce zařadím několik pohádek s výkladem, které ukazují skrytou morální hodnotu. Musím však předem říci, že se s názorem waldorfské ...
  • Islámská misie v křesťanském světě 

   Volný, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   This work pursues theme of the Islamic mission in the Christian world in terms historical and also contemporary. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • "Pozitivní ovlivňování životních postojů" a "Orientační dny pro mládež" jako formy primární prevence 

   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   V dnešní společnosti se stále častěji setkáváme s dětmi a mladistvými, kteří experimentují s návykovými látkami a páchají trestnou činnost. Předcházením těchto situací může být účinná a včasná prevence. Ve své práci se ...
  • Nízkoprahový klub pro mládež v Humpolci - ano nebo ne? 

   Dománková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Celou práci postavím na způsobu, kterým se vytváří pastorační projekt, tzn. popis stávající situace, zachycení teoretických přístupů z hlediska katolické církve pro práci s mládeží a nakonec návrh na možné zlepšení. Ve své ...
  • Tranzitní program při Jedličkově ústavu v Praze 

   Rohlena, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   V této bakalářské práci se budu věnovat problematice lidí se zdravotním postižením. To je téma samozřejmě velmi široké a ve své celistvosti těžko uchopitelné v rámci takovéto práce. Pokusím se tedy věnovat tématu poměrně ...
  • Metody aktivizace seniorů 

   Ondřichová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Na počátku této práce jsem se nejprve snažila postihnout problém stárnutí populace a s tím související otázky důležitosti aktivního života lidí. Následovala kapitola o aktivizaci skupinové a individuální, tělesné a mentální ...
  • Zvíře jako kompenzační a terapeutická pomůcka 

   Skaličková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   V této práci bych chtěla popsat jednotlivé metody práce se zvířaty, výhody i nevýhody různých zvířat, historii vývoje těchto metod, jejich nadnárodní i naše české zastoupení. Zvláště bych se chtěla věnovat psům. Popsat ...
  • Zvěst o vzkříšení v kázání církve 

   Ryšánek, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
   In my work I deal with how pastors of Evangelical tradition approach to the rumors about the resurrection since the late nineteenth century to the beginning of the twenty-first century. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Pohled na osobnost policisty ze čtyř dimenzí člověka, psychologie policejní činnosti 

   Koryčanský, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   V úvodní kapitole se věnuji charakteristice policejní profese. Pokouším se odpovědět na otázku, zda je či není policejní práce jako každá jiná a jaká je její hlavní role ve společnosti. Další kapitola mé práce se zabývá ...
  • Litanie 

   Salajková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 2. 2006
   Bakalářská práce "Litanie" se zabývá původem liturgických průvodů nazývaných litanie a také litanií jako modlitební formou. Oba významy jsou vzájemně propojeny, protože zpěv litanií provázel věřící při průvodech. ...
  • Vztah k židům v Českobratrské církvi evangelické 

   Pešout, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Cílem mé práce je zjistit, jakým vývojem prošlo vnímání Izraele u poválečných teologů ČCE a zda se tento vývoj nějak odráží v oficiálních prohlášeních církve samé. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Současná situace olomouckých církví 

   Chamraďová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Cílem mé práce bylo zjistit, jaké křesťanské církve existují v Olomouci a jaké vyvíjejí aktivity, tedy jakým způsobem jsou schopny uskutečňovat své poslání. Zároveň se snažím tuto práci také obohatit o pohled těch, kteří ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV