• Potřeby žen, které nečekaně otěhotněly, aneb nečekané těhotenství jako sociální problém. 

   Defence status: DEFENDED
   Krumpová, Denisa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Mgr. et Mgr. Denisa Krumpová Praha 2020 ETF UK Sociální práce Abstrakt Bakalářská práce ukazuje jaké jsou potřeby nečekaně těhotných žen a jaké problémy řeší. Teoretická část uvádí téma lidských potřeb, životních hodnot a ...
  • Využití terénní sociální služby tísňové péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kalvodová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce s názvem Využití terénní sociální služby tísňové péče má za cíl zjistit, jak senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby v přímém ohrožení jsou spokojeny s nabízenou službou tísňové péče, jakým způsobem ...
  • Využívání digitálních technologií v sociálních službách v době pandemie COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem této bakalářská práce je zmapovat a popsat situaci v několika organizacích, které v roce 2020 poskytovaly sociální služby v době pandemie COVID-19 za pomocí digitálních komunikačních technologií, vyhodnotit dosavadní ...
  • Reminiscence a lidová kultura v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
  • Smysl života seniorů v období vysokého stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Sára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce se zabývá smyslem života seniorů v období vysokého stáří a skládá se z teoretické a praktické části.Vteoretické části je nejprve vymezen pojem stáří, jeho periodizace a specifika jednotlivýchobdobí, změny ...
  • Subjektivní chudoba v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce pojednává o významu měření subjektivní chudoby pro sociální práci a sociální politiku a poukazuje na její souvislosti s kvalitou života jednotlivců a rodin. Práce usiluje, aby názorně vyplynuly přínosy ...
  • Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Dora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Bakalářská práce s názvem Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje si klade za cíl zjistit, jaké překážky brání sociálním službám a programům navazujícím na zařízení ...
  • Bližní v Lukášových podobenstvích jako motivace pro výkon sociální práce s osobami s těžšími formami mentálního postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Bačová, Libuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Předkládaná práce propojuje dva vědní obory: sociální práci a teologii. Shromažďuje poznatky z oblasti sociální práce s cílovou skupinou osob s mentálním postižením (se zaměřením na osoby s těžšími formami mentálního ...
  • Komunitní práce v církvích 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 2. 2020
   This bachelor thesis covers the topic of community work in churches and aims to show how we can use community work in an ecclesiastical environment, which values community work brings to the ecclesiastical environment and ...
  • Estetická skúsenosť ako skúsenosť náboženská: Gadamer a Luther. 

   Defence status: DEFENDED
   Taufer, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   H.-G. Gadamer prirovnáva skúsenosť umeleckého diela k hre, symbolu a slávnosti a v kontexte symbolu ďalej k náboženskému rituálu - Večeri Pánovej v poňatí Martina Luthera. Luther symbolické chápanie Kristovej prítomnosti ...
  • Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových. 

   Defence status: DEFENDED
   Cielontko, Dávid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   The main aim of this dissertation is to understand the function of the text The Parables of Enoch (PE) in its ancient context. Despite the complicated and composite nature of this text, I have tried to explain the internal ...
  • Svatební obřady v Českobratrské církvi evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Báča, Luboš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   The diploma thesis named Wedding ceremonies in the Evangelical Church of Czech Brethren aims to reflect the importance and development of wedding ceremonies in this church dating from its foundation in 1918 to the present. ...
  • Genesis 22,1-19, příběh o svázání Izáka: Teologický výklad a filosofická etika Immanuela Kanta 

   Defence status: DEFENDED
   Vrňák, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Environmentální žal jako pastorační problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce "Environmentální žal jako pastorační téma" se zabývá specifickým smutkem, který je osobní reakcí člověka na změny, jaké přináší současná klimatická změna. Zabývá se jeho příčinami, projevy a popisuje jej ...
  • Sociální moudrost Starého zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Kunecká, Karla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
  • Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka v pohledu C. G. Junga. 

   Defence status: DEFENDED
   Najbrt, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   UNIVERZITA KARLOVA EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Dizertační práce MÝTUS JAKO PSYCHOLOGICKÝ FENOMÉN A JEHO VÝZNAM PRO MODERNÍHO ČLOVĚKA Z POHLEDU C. G. JUNGA Tomáš Najbrt Katedra religionistiky Vedoucí práce: doc. PhDr. ...
  • Výkon rodičovské odpovědnosti osobami ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Ilona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   The Diploma Thesis called The exercise of parental responsibility by persons serving prison sentence deals with the institute of parental responsibility, which means fulfilling and execution of rights and duties of parents ...
  • Sekularizace. Srovnání českého a francouzského případu 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   Tato práce se zabývá fenoménem sekularizace v prostředí moderních evropských společností. Prostřednictvím představení přístupů různých sociologů náboženství seznamuje s historickými předpoklady sekularizace, vysvětluje ...
  • Možnosti využití principů zahradní terapie pro lidi s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Janků, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Diploma thesis "Possibilities of using the principles of Horticultural Therapy for people with mental disabilities" examines the role of the garden in the life of people with mental disabilities. The aim of the work is to ...
  • Biblický pohled na člověka a jeho přínos pro sociální a pastorační práci. 

   Defence status: DEFENDED
   Fausová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   1 Abstract The bachelor's thesis deals with biblical anthropology, i.e. biblical view of man, as it is written down in the Old and New Testaments. It presents the creation of the world, the creation of man and the relationship ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV