Now showing items 1-20 of 1470

  • Model komplexní psychosociální rehabilitace CARe v praxi komunitního týmu Fokus Praha, z. ú. 

   Defence status: DEFENDED
   Christodulu, Niké (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Bakalářská práce s názvem Model komplexní psychosociální rehabilitace CARe v praxi komunitního týmu organizace pracující s lidmi s duševním onemocněním se zabývá hodnocením nástrojů modelu CARe pohledem pracovníků komunitního ...
  • Přínosy komunitních zahrad (Případ komunitní zahrady DivYzná DD Krásná Lípa) 

   Defence status: DEFENDED
   Zmatlíková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Bakalářská práce se zabývá tématem komunitních zahrad a jejich přesahem do oblasti sociální práce. Práce se zaměřuje na důvody vzniku komunitní zahrady DivyZná v dětském domově v Krásné Lípě, vůbec první komunitní zahrady ...
  • Krizová intervence poskytovaná policií ČR pozůstalým zasaženým tragickou událostí 

   Defence status: DEFENDED
   Šebetková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Tato diplomová práce se zabývá krizovou intervencí, která je zacílena na pozůstalé, jež zasáhla tragická událost, a to v podobě náhlé ztráty blízkého člověka. Krizovou intervenci vykonávají policejní krizoví interventi, ...
  • Komunikace evangelia generaci Z 

   Defence status: DEFENDED
   Šticová, Radoslava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Komunikace evangelia generaci Z Bc. Radoslava Šticová Anotace Tato diplomová práce se zabývá specifickými problémy, které vyvstávají při komunikaci teologických, a s nimi souvisejících etických témat generaci Z. Práce si ...
  • Forenzní sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Stehnová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Forenzní sociální práce Martina Stehnová Praha, 2022 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá forenzní sociální prací, seznámením s problematikou, popsáním metod forenzní sociální práce a vymezením role forenzního sociálního ...
  • Individuální práce se životním příběhem s využitím kreativních reminiscenčních technik 

   Defence status: DEFENDED
   Křivohlávková, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Bakalářská práce Bakalářská práce "Individuální práce se životním příběhem s využitím kreativních reminiscenčních technik" staví na předpokladu, že vzpomínání je velmi důležité nejen pro osobní integritu člověka, ale může ...
  • Sociální práce s matkami malých dětí závislými na drogách 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídlová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Bakalářská práce se zabývá problematikou drogové závislosti, a to jak na obecné úrovni, tak i konkrétně u závislých matek s dětmi. V úvodu je představen základní rámec drogové problematiky, jak lze závislost definovat a ...
  • Duální diagnóza z pohledu sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Judita (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Bakalářská práce s náz Duální diagnóza z pohledu sociální práce vznikla s cílem objasnit jakou roli hraje sociální pracovník při úzdravě a sociální rehabilitaci pacienta s diagnostikovanou duální diagnózou. Zároveň by měla ...
  • Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických 

   Defence status: DEFENDED
   Kožušníková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Diplomová práce na téma Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických se zaměřuje, jak i název vypovídá, na srovnání armádní duchovní péče dvou armád, ...
  • Hikimori - sociální izolace mladistvých 

   Defence status: DEFENDED
   Pixová, Taťána (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Cílem mé bakalářské práce je popsat fenomén hikikomori v komplexních souvislostech, které budou odrážet rozvoj, průběh a prožívání dobrovolné sociální izolace v jejím extrému. Na základě potřeb izolovaného jedince popíši ...
  • Náboženská pluralita v některých současných diskusích 

   Defence status: DEFENDED
   Kobera, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Tato práce se zabývá nedávnými diskusemi o náboženské pluralitě v rámci křesťanské teologie. Představil jsem myšlenky Deklarace z Abú Dhabí ohledně pozitivního výhledu vývoje lidstva (nejen) díky mezináboženskému dialogu. ...
  • Vyšel Hospodinův anděl a pobil 185 000 - teologie 2 Královské 18-20 

   Defence status: DEFENDED
   Luštinec, Vít (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Verše 2. knihy Královské v 18. a 19. kapitole se zmiňují o tažení asyrské- ho krále Sancheríba proti Judsku na konci 8. století před naším letopo- čtem. Po dobytí judských opevněných měst vysílá Sancheríb z Lakíše spolu s ...
  • Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Koumalová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce s názvem Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí se věnuje mezinárodním evangelickým sborům, které se v dnešní době nachází v mnoha zemích na světě. Představuje jejich existenci, ...
  • Hnutí Haré Kršna a jeho denominalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tato bakalářská práce si klade za cíl nastínit postupný vývoj hnutí Haré Kršna a zejména organizace Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) z hlediska jejího vztahu k většinové společnosti. V textu se nejdříve ...
  • Problémy pastorace po sebevraždě blízké osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Peřtová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   The thesis deals with the development of ethical approaches to suicide in the Christian environment and on the basis of real testimonies maps the problems of pastoral care for bereaved people after suicide of a close person. ...
  • Perspektivy feministické teologie v biblistice: Hagar 

   Defence status: DEFENDED
   Kajová, Katarína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   Kajová, Katarína Abstract This work offers a probe into the exegetical research of selected feminist biblical studies, which have been developing in recent decades as a part of various forms of the feminist movement. On ...
  • Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej v Čechách (1862-1968). 

   Defence status: DEFENDED
   Vantová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 3. 2022
   Táto dizertačná práca nazvaná Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej (1862 - 1968) sa sú- stredí na otázku s akými problémami a ťažkosťami sa stretávala cirkev. Na českom území začala znovu pôsobiť v roku 1862, kedy ...
  • Umírání doma - možnosti poskytování hospicové péče v domácím prostředí a její význam pro pacienta a rodinu 

   Defence status: DEFENDED
   Řepová, Lucia (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The diploma thesis is concered with the provission of domestic hospice care and its effect on patient and their family. The theoretical part decribes the basic concepts conected with the provision of domestic hospice care. ...
  • Senioři v čase pandemie onemocnění covid-19. Jak starší lidé v plzeňských církvích zvládali pandemii. 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Ivona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
  • Psychospirituální krize z pohledu sociální a pastorační práce 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Valentýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The content of this bachelor thesis is psychospiritual crisis from the perspective of pastoral and social work. In the theoretical part I describe the forms and manifestations of psychospiritual crisis and try to explain ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV