Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Katolický pohled na náboženskou pluralitu 

  Červenková, Denisa (Nakladatelství Karolinum, 2016)
  Datum obhajoby: 4. 12. 2020
 • Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby 

  Kubík, Viktor (Nakladatelství lidové noviny, 2018-12-21)
  Datum obhajoby: 4. 11. 2020
 • Žalmové parafráze Jiřího Strejce 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Matějec, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2020
  The history of European psalm paraphrases begins in late ancient Greek literature. Greek interest in combining poetic content and metre is documented in the paraphrase of Psalm 102 from the 4th century preserved in the ...
 • Zakoušení uměleckého díla jako vědecký a metodologický problém: nové výzvy "vědy o subjektivitě" založené na neurovědách a fenomenologii 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Grygarová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 23. 9. 2020
  The presented dissertation deals with the topic of scientific research of experience/lived experience of works of art, using the methods of cognitive sciences and phenomenology. The work selectively summarizes the current ...
 • Grafika českého informelu 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 18. 06. 2023
  Krtička, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2020
  The Printmaking of Czech Art Informel Author: Jiří Krtička Abstract The thesis deals comprehensively with the printmaking of Czech Art Informel: explores its sources, principles and themes, evaluates contributions of ...
 • Úcta k Eucharistii v umeleckom diele Dariny Gladišovej 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Zoričák, Ján (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 29. 1. 2020
  The thesis entitled Respect for the Eucharist in the work of Darina Gladišová is a contribution to a deeper knowledge of the reasons for the importance of the Eucharist and respect for it in the Catholic Church. The work ...
 • Teologické perspektivy v kosmologii George Lemaîtra 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Rejman, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 30. 9. 2020
  The thesis analyzes the thinking, legacy and the second life of the work of a prominent mathematician, cosmologist and the Catholic priest Georges Lemaître. The patterns of his thinking (expecting the intelligibility of ...
 • Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Uličný, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2020
  St Vitus' Cathedral in Prague: Liturgy, Symbolism and Architectural Imitation in Medieval Bohemia In this thesis, the focus is put on the Wenceslas Chapel in St Vitus' Cathedral, the unusual design of which seems to have ...
 • Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811-1889) 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Řeháková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 2. 10. 2019
  v českém jazyce Předkládaná práce se věnuje Matěji Procházkovi (1811-1889), významné postavě náboženského a vlasteneckého života na Moravě ve druhé polovině 19. století a členovi tzv. Sušilovy družiny. Podrobný životopis ...
 • Berkové z Dubé v době pohusitské a jagellonské; zrod rodu, genealogie a postavení na dvoře královském 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Syslová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Bakalářská práce se zabývá rozrodem rodu Ronovců a převážně jeho následným rozvětvením. V úvodu se práce zaměřuje na samotný vznik šlechty a později na její následné působení v době jagellonské. Je představen rod Ronovců, ...
 • "Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města…": Aktivity českých archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Alušíková Dostalíková, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Bibliografická citace "Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města…" Aktivity českých archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století [rukopis]: Bakalářská práce / Pavla Alušíková Dostalíková, ...
 • Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Trefná, Magdaléna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Cílem diplomové práce Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) je představit možnosti a meze intervence současné architektury do historických objektů na materiálu konverze vybraných ...
 • Knihovna Státního zámku Litomyšl. Dějiny knihovního fondu, analýza a katalogizace jeho největší části 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Večeře, Vít (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Předmětem zájmu této diplomové práce je knihovna Státního zámku Litomyšl, která vznikla především jako produkt činnosti státních institucí ve 2. polovině 20. století svozem knih z okolních památkových objektů, školských ...
 • Kuchyně české středostavovské domácnosti v kontextu bytové architektury 20. století 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bíbová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Předmětem této bakalářské práce je kuchyně ve vývoji architektury bydlení ve 20. století v Čechách. Při zpracování je odhlédnuto od krajních poloh (bydlení nejvyšších vrstev, dělnické bydlení atd.) a soustředěno na kuchyni ...
 • Dušičkové kaple v umění řádu Tovaryšstva Ježíšova 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Čížkovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Cílem této diplomové práce je představit na vybraných stavbách dušičkové kaple řádu Tovaryšstva Ježíšova v období baroka v Čechách. Spojujícím vodítkem se pro vybrané prostory stala myšlenka posledních věcí člověka a ...
 • Vilová architektura v Praze na přelomu 19. a 20. století jako nový fenomén bydlení ve středoevropském kontextu. 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Klingerová, Ester (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Bakalářská práce se zabývá pražskými rodinnými vilami z konce 19. a začátku 20. století s přihlédnutím k evropskému kontextu. V této době se začal utvářet nový vztah k moderní architektuře. Všímá si projevů secese, moderny ...
 • Koncept naděje v Pavlových epištolách 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Sluka, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2020
  Práce se zabývá epištolami apoštola Pavla. S využitím řecké konkordance v nich hledá verše obsahující slova naděje a doufat, rozebírá je a zkoumá souvislosti, v nichž Pavel o naději píše. Rozbor pak je použit pro vytvoření ...
 • Střídmost jako etický ideál 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Gyönyör, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Cílem diplomové práce je nastínit mnohovrstevnatý ideál střídmosti a podrobit bližšímu zkoumání významy, jakých nabývá v textu encykliky Laudato si' papeže Františka. V analytické části práce bude zkoumán pojem střídmost ...
 • Bavorský malíř Cosmas Damian Asam v kontextu nástěnné malby českého baroka v Praze v letech 1727-1736 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Valtová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
 • K formálnímu odlišení vedlejších prostor kostela od presbytáře na příkladu staveb 13. století u nás 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Facincani, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2020
  Bibliografická citace K formálnímu odlišení vedlejších prostor kostela od presbytáře na příkladu staveb 13. století u nás: bakalářská práce / Filip Facincani; vedoucí práce: Daniela Lunger Štěrbová. -- Praha, 2020. -- 93 ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV