Sbírky fakulty / součásti

Poslední příspěvky

 • Etické aspekty preimplantační diagnostiky 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hájek Žůrková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  This thesis explores the ethical aspects associated with preimplantation genetic diagnosis (PGD) in the context of reproductive medicine. In addition to significant advancements in medical care, the continuous technological ...
 • Etika a umělá inteligence 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Švarcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2024
  The thesis focuses on the ethics of artificial intelligence (AI). It is organized into three main parts. The first part describes the basic concepts. There are explained in particularthe basic principles of algorithms and ...
 • Automatizace výrobních linek: etické hledisko 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Ježek, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2024
  Through automation and robotization, factories are trying to eliminate the participation of human labour in their production, with goal to have efficient production and higher profits. The thesis focuses mainly on the ...
 • Etický problém loajality v prostředí bezpečnostních sborů 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kutěj, Libor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2024
  This diploma thesis presents an examination of the phenomenon of loyalty in the environment of state security agencies. It seeks to provide ethical orientation in the conflict between loyalty and conscience, with particular ...
 • Vliv letního tábora JUMP na autentickou křesťanskou zkušenost a osobní růst mladých lidí. 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Škáchová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  The impact of JUMP Summer Camp on the authentic Christian experience and personal growth of young people The topic of this thesis is the pastoral care of young people. Specifically, it looks at the pastoral methods used ...
 • Duchovní dětství v Novém zákoně 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Rydlová, Kristina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 10. 6. 2024
  The diploma thesis entitled: Spiritual Childhood in the New Testament is divided into five chapters. In the first chapter, Child and Childhood in the New Testament, the semantic field of the word "childhood" within the ...
 • Die Offenbarung (1940): Guardiniho koncept Zjevení ve světle koncilního magisteria 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Maroszová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  Die Offenbarung (1940): Romano Guardini on Revelation in the Light of the Council's Magisterium Abstract While Romano Guardini did not establish a theological school, his significant contributions to twentieth-century ...
 • Žalm 104 - exegeze a jeho ohlasy v dokumentech církve 20. a 21. století 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Baštová, Lenka Magdalena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 10. 6. 2024
  The work entitled Psalm 104 with the subtitle Exegesis of the Psalm and Its Echoes in Church Documents of the 20th and 21st Centuries is dedicated to the analysis of the psalm and church documents that refer to it. In seven ...
 • Metafyzika Tomáše Akvinského a objektově orientované paradigma 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Fiala, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2024
  This thesis deals with the inspiration from god's creation in computer science and mostly in object-oriented paradigm (OOP), which is the basis of object-oriented programming. We also note that OOP is not just one inspiration ...
 • Aux origines de la théorie de la nature pure 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Cavigioli, Jean-François (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  This master's thesis, entitled "The origins of the theory of pure nature", seeks to understand how, in the 16th century, commentators on St Thomas Aquinas came to conceive of human nature as having a purely natural end ...
 • V čem spočívá blaženost? Komentář k traktátu O blaženosti Tomáše Akvinského (STh. I-II, 1-5). 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Volhejn, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2024
  The bachelor's thesis provides a commentary on those parts of the Theological Summa of Thomas Aquinas, which relate to the last goal of man, the state of bliss, and tries to update these questions to make Thomas' ideas and ...
 • Pavel z Tarsu: Ženy a jejich role v hlásání radostné zvěsti 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šrajer, Bohumil (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 10. 6. 2024
  Práce zkoumá úlohu žen v misi apoštola Pavla. Zvláštní pozornost je věnována autentickým protagonistkám zmiňovaným v Pavlových listech, zejména v listě Římanům a I. Korinťanům. Jejich pravděpodobné osudy a postavení ve ...
 • Christológia v diele kardinála Jána Chryzostoma Korca 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Rudinský, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  Christology in the Works of Cardinal Ján Chrysostom Korec This bachelor thesis deals with the christological analysis of the literary work of cardinal John Chrysostom Korec. Christology is a part of dogmatic theology which, ...
 • Cíle manželství v kanonickém právu 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Močubová, Anežka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 12. 6. 2024
  The Goals of Marriage in Canon Law The objective of the diploma thesis is to provide overview and analysis of development of conception of goals of marriage and their mutual relationship towards Canon law from the publication ...
 • Využití 3D digitalizace v památkové péči 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Plánková, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  This thesis focuses on the utilization of 3D technologies in the field of heritage conservation. The theoretical part is dedicated to a brief introduction to the topic of heritage conservation and the world of innovative ...
 • Digitální edice barokních životů svatých vdov 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kráčmarová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  This diploma thesis deals with the making of digital editions, one of the most prolific branches of the digital humanities. It consists of two parts, namely (a) a theoretical part, i.e., an introductory study, and (b) a ...
 • Způsoby přisvojení. Americká a britská literární kritika Čapkova R.U.R. ve 20. letech dvacátého století 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Pavlíčková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024
  The diploma thesis deals with the critical reception of the drama R.U.R. by the Czechoslovak author Karel Čapek and with the critical reception of its first productions in the Anglo-American environment in the 1920s. ...
 • Metoda Karla Chytila sledovaná na výběru jeho prací o českém středověkém umění 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2024
  The maintheme of this thesis is to capture the way of thinkingof Karel Chytil and to define his art historical method in his essays on Czech medieval art. My intention is to find the basis and possible transformations of ...
 • Venkovské motivy v díle Václava Brožíka 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hervertová, Kristýna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2024
  The subject of the bachelor thesis is an examination of Václav Brožík's rural motifs, which he created mainly in the 1990s. In the first part I will try to summarize the artist's life, which was rich in patrons, study trips ...
 • Karel Čapek vs. Jaroslav Durych: ideové polemiky v kontextech 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Pavlíčková, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Datum obhajoby: 17. 6. 2024

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV