Recent Submissions

Now showing items 1-10 of 2227

 • Vliv letního tábora JUMP na autentickou křesťanskou zkušenost a osobní růst mladých lidí. 

  Defence status: DEFENDED
  Škáchová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 17. 6. 2024
  The impact of JUMP Summer Camp on the authentic Christian experience and personal growth of young people The topic of this thesis is the pastoral care of young people. Specifically, it looks at the pastoral methods used ...
 • Duchovní dětství v Novém zákoně 

  Defence status: DEFENDED
  Rydlová, Kristina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 10. 6. 2024
  The diploma thesis entitled: Spiritual Childhood in the New Testament is divided into five chapters. In the first chapter, Child and Childhood in the New Testament, the semantic field of the word "childhood" within the ...
 • Die Offenbarung (1940): Guardiniho koncept Zjevení ve světle koncilního magisteria 

  Defence status: DEFENDED
  Maroszová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 17. 6. 2024
  Die Offenbarung (1940): Romano Guardini on Revelation in the Light of the Council's Magisterium Abstract While Romano Guardini did not establish a theological school, his significant contributions to twentieth-century ...
 • Žalm 104 - exegeze a jeho ohlasy v dokumentech církve 20. a 21. století 

  Defence status: DEFENDED
  Baštová, Lenka Magdalena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 10. 6. 2024
  The work entitled Psalm 104 with the subtitle Exegesis of the Psalm and Its Echoes in Church Documents of the 20th and 21st Centuries is dedicated to the analysis of the psalm and church documents that refer to it. In seven ...
 • Metafyzika Tomáše Akvinského a objektově orientované paradigma 

  Defence status: DEFENDED
  Fiala, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 12. 6. 2024
  This thesis deals with the inspiration from god's creation in computer science and mostly in object-oriented paradigm (OOP), which is the basis of object-oriented programming. We also note that OOP is not just one inspiration ...
 • Aux origines de la théorie de la nature pure 

  Defence status: DEFENDED
  Cavigioli, Jean-François (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 17. 6. 2024
  This master's thesis, entitled "The origins of the theory of pure nature", seeks to understand how, in the 16th century, commentators on St Thomas Aquinas came to conceive of human nature as having a purely natural end ...
 • V čem spočívá blaženost? Komentář k traktátu O blaženosti Tomáše Akvinského (STh. I-II, 1-5). 

  Defence status: DEFENDED
  Volhejn, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 12. 6. 2024
  The bachelor's thesis provides a commentary on those parts of the Theological Summa of Thomas Aquinas, which relate to the last goal of man, the state of bliss, and tries to update these questions to make Thomas' ideas and ...
 • Pavel z Tarsu: Ženy a jejich role v hlásání radostné zvěsti 

  Defence status: DEFENDED
  Šrajer, Bohumil (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 10. 6. 2024
  Práce zkoumá úlohu žen v misi apoštola Pavla. Zvláštní pozornost je věnována autentickým protagonistkám zmiňovaným v Pavlových listech, zejména v listě Římanům a I. Korinťanům. Jejich pravděpodobné osudy a postavení ve ...
 • Christológia v diele kardinála Jána Chryzostoma Korca 

  Defence status: DEFENDED
  Rudinský, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 17. 6. 2024
  Christology in the Works of Cardinal Ján Chrysostom Korec This bachelor thesis deals with the christological analysis of the literary work of cardinal John Chrysostom Korec. Christology is a part of dogmatic theology which, ...
 • Cíle manželství v kanonickém právu 

  Defence status: DEFENDED
  Močubová, Anežka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2024)
  Date of defense: 12. 6. 2024
  The Goals of Marriage in Canon Law The objective of the diploma thesis is to provide overview and analysis of development of conception of goals of marriage and their mutual relationship towards Canon law from the publication ...

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV