Recent Submissions

 • Sedlecko v 10. - 13. století a německý vliv v regionu 

  Bělohlávek, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  The bachelor thesis deals with the special status of the Sedlec region (later called Loket region) as a specific region at the borders between Bohemian and German countries in the historical period from the end of the 10th ...
 • Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR 

  Mach, Viktor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 22. 1. 2020
  Název práce Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR Anotace Ve své bakalářské práci Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního ...
 • Hitlerův pivní puč v roce 1923 v dobovém českém tisku 

  Procházková, Žaneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 21. 1. 2020
  Diplomová práce Hitlerův pivní puč v roce 1923 v českém dobovém tisku se zabývá recepcí Hitlerova pivního puče z 8. a 9. listopadu 1923 na stránkách česky a slovensky psaného politické tisku. První část práce je věnována ...
 • Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560-1660 

  Květ, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti ...
 • Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45) 

  Anderlová, Iveta Isabela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45). Práce nahlíží na perikopu navštívení Alžběty v Lukášově evangeliu jako předzvěst misijní Ježíšovy cesty po zemi do Božího království. Nejprve se zabývá exegetickou ...
 • Současná rodina ve světle biblických výpovědí 

  Berdar, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Tato práce se zabývá povahou a podobou dnešní rodiny, která je založena na řádném manželství. Svá východiska nachází v teologických interpretacích pasáží bible, které se věnují tomuto tématu. Tato místa především představují ...
 • Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru 

  Vetterová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Diplomová práce se zabývá městským mobiliářem a jeho vývojem v kontextu dějin veřejného prostoru v České republice. Pozornost je zaměřena na jeho transformaci v umělecké dílo - sochu, památník či site specific. Práce se ...
 • Jakub, bratr Páně, v Novém zákoně 

  Brabenec, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Diplomová práce sleduje jednu z vedlejších postav Nového zákona, Jakuba, bratra Páně. První kapitola se věnuje významu a výskytu jména Jakub v biblických i nebiblických pramenech. Následující druhá kapitola se již zaobírá ...
 • Písmo svaté v životě a díle Hryhorije S. Skovorody 

  Holomková, Teťana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Práce se zabývá osobností ukrajinského myslitele Hryhorije S. Skovorody, významného filozofa, básníka, pedagoga a skladatele liturgické hudby. Představuje jeho životní cestu a některé vlivy, které formovaly jeho světonázor ...
 • Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí sociálně právní ochrany dětí 

  Langhammerová, Kamila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Diplomová práce se zabývá etickými zásadami multidisciplinární spolupráce s rodinou na případových konferencích sociálně právní ochrany dětí. Cílem práce je vytyčit zásadní etická kritéria pro použití partnerského přístupu ...
 • Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě 

  Kacerovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Cílem diplomové práce "Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě" bude představit Abélardovu etickou koncepci dialogu ve spise Dialog mezi filosofem, Židem a křesťanem. Zaměřím ...
 • Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka 

  Vašková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka Anotace Práce si klade za cíl zachytit vývoj a proměnu náboženských motivů v básních Jana Zahradníčka a na jejich základě reflektovat fenomén víry v básníkově životě s ohledem ...
 • Služba - jednotící prvek ve spiritualitě Luisy de Marillac a Vincence de Paul 

  Hůlová Majerčíková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Tato práce pojednává o propojení spiritualit dvou lidí, Luisy de Marillac a Vincence de Paul. Pokusila jsem se v ní ověřit domněnku, že důležitým spojovacím prvkem obou významných postav dějin katolické spirituality je ...
 • Křesťanská etika a univerzální platnost mravních norem 

  Stašová, Jarmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Narodili jsme se do historicky určité společnosti. Svá stále více autonomní jednání - životní styly s vrcholnými cíli ateistickými nebo teistickými - žijeme každopádně na základě výsledků našich předchůdců; zejména na ...
 • Eucharistie pohledem Josepha Ratzingera 

  Nevělíková, Nela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Tato bakalářská práce se zabývá pojetím svátosti eucharistie ve vybraných spisech Josepha Ratzingera, které se věnují přímo eucharistii, nebo v nich tato svátost hraje významnou roli. Cílem této práce je popsat a zhodnotit, ...
 • Votivním uměním ke spáse: pamětní anglická mikro-architektura v období 1300 - 1450 

  Zimová, Ladislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Diplomová práce je zaměřena na umění anglických náhrobků a památníků. Důraz je kladen na tvarosloví mikro-architektury. Téma je úzce spojené s architekturou a středověkou liturgií. Diplomová práce krátce shrnuje problematiku ...
 • Ztracený ráj a Silmarillion: Povstání a zlo v literárním mýtu Johna Miltona a J.R.R. Tolkiena 

  Procházková, Eliška (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 3. 9. 2019
  Není nejmenších pochyb o tom, že při vymýšlení nejstarších mýtů svého literárního světa, vydaných pod názvem Silmarillion, pracoval profesor John Ronald Reuel Tolkien nejen se starými mýty severskými, germánskými či ...
 • Areál křížovníků s červenou hvězdou v Praze v době předbarokní 

  Špačková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 3. 9. 2019
  Předmětem bakalářské práce je pokus o rekonstrukci podoby areálu křížovníků s červenou hvězdou v Praze před jeho barokní přestavbou. V úvodních kapitolách autorka stručně přiblíží historii řádu, jeho působení v Českých ...
 • Problémy uvnitř církevních obcí očima knihy Zjevení 

  Radovanská, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 9. 2019
  Bakalářská práce "Problémy uvnitř církevních obcí očima knihy Zjevení" se nejprve stručně věnuje knize Zjevení jako takové (jejímu autorovi, literárnímu žánru, struktuře). Ve druhé části práce je nastíněno historické pozadí ...
 • Evangelizační potenciál Školy života a evangelizace Jeuness-Lumière ve světle učení papeže Františka 

  Bednaříková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 4. 9. 2019
  Evangelizační potenciál Školy života a evangelizace JL ve světle učení papeže Františka Touto bakalářskou prací bych ráda přiblížila české věřící veřejnosti, zvláště mladým lidem, francouzskou Školu života a evangelizace ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV