Poslední příspěvky

 • Hannes Beckmann (1909-1977). Desava - Praha - New York 

  Kuzica Rokytová, Bronislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 2. 2018
  Hannes Beckmann (1909-1977). Dessau - Prague - New York This PhD thesis is dedicated to an exceptional, though still forgotten personality, an artist of German descent, Hannes Beckmann |1909-1977|. A graduate of Germany's ...
 • Nymburský cukrovar pod vedením Hanuše Karlíka 

  Fexová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Cílem této diplomové práce je obnovit povědomí o tradici českého cukrovarnictví. Za tímto účelem jsem si vybrala nymburský cukrovar v éře, kdy byl jeho ředitelem Hanuš Karlík, jedna z nejvýznamnějších osobností českého ...
 • Objevení východu a jeho tajů 

  Buiová, Ngoc Bich (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2017
  Ráda bych se ve své bakalářské práci věnovala cestám českých cestovatelů na východ, při nichž objevili Asii. Zaměřila bych se převážně na jihovýchodní Asii a pokud bude dostatek materiálu tak na mou rodnou vlast, Vietnam. ...
 • Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie 

  Samková, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2017
  Eva Samková: Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie bakalářské práce Anotace Bakalářská práce "Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie" se zaměřuje na osobu a vládu ...
 • Stavební vývoj kostela nejsv. Trojice v podhradí Rabí v pozdním středověku 

  Glombová, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2017
  Východisko pro tuto bakalářskou práci je Willenbergova veduta hradu Rabí a jeho podhradí, na které je vyobrazen kostel Nejsvětější Trojice s podsebitím nad východním závěrem. Práce řeší otázku vzniku, datace a rekonstrukce ...
 • Vnímání "divého muže" v Čechách v letech 1511-1612 

  Babich, Elena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2017
  Bibliografická citace Vnímání "divého muže" v Čechách v letech 1511-1612 [rukopis] : diplomová práce / Elena Babich ; vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek. -- Praha, 2017. - 84 s. Anotace Diplomová práce "Vnímání ...
 • Postava apoštola Petra v kanonických evangeliích 

  Štemberková, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 1. 2018
  Bakalářská práce Postava apoštola Petra v kanonických evangeliích se zaměřuje na zobrazení předního Ježíšova učedníka, o němž pojednávají všechna evangelia a který je z Ježíšových učedníků nejčastěji zmiňován. Všechna ...
 • Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov a reprezentace mladé Československé republiky architekturou 

  Krausová, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov a reprezentace mladé Československé republiky architekturou Předmětem bakalářské práce je budova telefonní ústředny Žižkov (mezi ulicemi Fibichova, Křížkovského, Kubelíkova), ...
 • Mystagogické katecheze o působení Ducha Svatého ve vybraných svátostech 

  Jandová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Na základě teologie o Duchu Svatém a jeho roli zejména v procesu křesťanské iniciace představuje bakalářská práce návrh mystagogických katechezí o působení Ducha Svatého ve vybraných svátostech. Práce se nejprve zabývá ...
 • Historizující ornament v díle Josefa Mánesa 

  Kuthanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Ústřední pozornost je v rámci práce soustředěna na životní dílo českého umělce Josefa Mánesa (1820−1871), a to především na ta díla, která obsahují historizující ornament. Hlavním cílem práce je typologické vymezení ...
 • Renato Guttuso a Československo Proměny jeho recepce v letech 1949-1979 

  Ebenová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2017
  Práce se zabývá postavou malíře Renata Guttusa z pohledu Československa v letech 1949 - 1979, tj. v období, kdy se v Praze konaly jeho výstavy. Zkoumá, jak bylo u nás jeho dílo přijato, jaké byly motivace vzájemných sympatií ...
 • Subjektivní přínos tradiční liturgie vybraným současníkům 

  Roztočil, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Bakalářská práce nejprve v první kapitole teoretické části ukazuje, k jakým konkrétním změnám v liturgii vedla konstituce Sacrosanctum Concilium, po ní následující pokoncilní dokumenty a jak se postupně nová liturgie ...
 • Lidská přirozenost u svatého Augustina 

  Šavel, Tibor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2018
  Práce se věnuje Augustinovu pojmu lidské přirozenosti z antropologického hlediska a v jeho vztahu k Boží milosti. Staví na zevrubném popisu období, ve kterém sv. Augustin žil, a to jak z hlediska myšlenkových směrů vzdělanější ...
 • Křestní obřady křesťanských církví 

  Feranec, Bystrík (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Křestní obřady křesťanských církví Diplomová práce Křestní obřady křesťanských církví pojedná o křestních obřadech církve římskokatolické, církve řeckokatolické, pravoslavné, Československé církve husitské a Českobratrské ...
 • Kostel sv. Jiljí v Nymburce 

  Kolečková-Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Předložená práce zkoumá architektonické prvky kostela sv. Jiljí v Nymburce, zabývá se jejich popisem a analýzou a zařazuje je do jednotlivých vývojových etap stavby. Současný stav objektu je dán především restaurací chrámu ...
 • Singles - (ne)sdílení vztahovosti 

  Pavienská, Marika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2017
  Práce se zabývá mezilidskými vztahy v celé jejich komplexnosti, tedy i nepřítomností vztahů. Je pokusem o interpretaci způsobu života singles v dnešním světě. Cílem práce je poukázat na některé aspekty mezilidské vzájemnosti ...
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

  Bábíčková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. První část se bude hlavně věnovat kostelu, které podle literatury nahradil dnešní barokní chrám, ale podle archeologického průzkumu ...
 • Problematika ukončení těhotenství 

  Váňa, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2018
  Diplomová práce si klade za úkol seznámit čtenáře s problematikou ukončení těhotenství a současně poukázat na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou zabývají. Současně je nezbytné poučit ...
 • Miloslav Troup jako ilustrátor 

  Turbák, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Miloslav Troup jako ilustrátor Anotace Tato diplomová práce pojednává o československém výtvarném umělci Miloslavu Troupovi (1917-1993), jehož obsáhlá a rozmanitá výtvarná činnost zasahuje především v druhé polovině dvacátého ...
 • Sen v beletrii - fikční svět a svědectví o psychice literární postavy 

  Drechslerová, Katharina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 1. 2018
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci "Motiv snu ve vybraných dílech české beletrie 19. století (Zeyer - Mácha - Erben)", která se zabývá tématem snu v krásné literatuře se zaměřením na vybrané české autory 19. ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV