Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku 

  Rywiková, Daniela (Ostravská univerzita v Ostravě, 2016)
  Date of defense: 1. 6. 2022
 • Ostravská scéna v rozšířeném kontextu 80. a 90. let 

  Defence status: DEFENDED
  Král, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 23. 5. 2022
  As a result of the postmodern decentralization of thinking, the monolithic historical development is undermined and together with it the peripheral streams of artistic development are accepted. In the mid-eighties in the ...
 • Téma životních zkoušek v knize Sirachovec 

  Defence status: DEFENDED
  Kozmér, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
  The thesis deals with the topic of life trials in the book Sárachovec. First, it shows the analysis of keywords based on biblical commentaries, vocabulary, and exegesis, taking into account basic psychological aspects. It ...
 • Recepce a prosazování moderní architektury mimo centrum na příkladu Benešova a okolí 

  Defence status: DEFENDED
  Chýlová, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
  Reception and expansion of modern architecture outside the centre on the example of Benešov and its surroundings Abstract The diploma thesis is a monography of an architecture of the Benešov in the first half of the 20th ...
 • Etické aspekty pronájmu dělohy neboli surogátního mateřství 

  Defence status: DEFENDED
  Huruglicová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 20. 1. 2022
  The diploma thesis "Ethical Aspects of Uterine Loss or Surrogate Motherhood" summarizes the historical development and present in the field of surrogate motherhood. It focuses on ethical aspects and pitfalls of this ...
 • Ikonografie svatého Františka z Pauly 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Nejedlová, Marie-Magdalena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
 • Liturgie a magisterium papeže Františka 

  Defence status: DEFENDED
  Matys, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 13. 1. 2022
  Tittle: The Liturgy and the Teaching of Pope Francis The thesis follows up a question of how the topic of the liturgy is present in Pope Francis's teaching, what is the place of the liturgy in his pastoral office, and what ...
 • Osobnosti II. generácie tzv. československej reštaurátorskej školy a ich činnosť v reštaurátorskom oddelení pražskej Národnej galérie v období 1956 až 1970 

  Defence status: DEFENDED
  Zemanová, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
  Title: Personalities of the second generation of the Czechoslovak restoration school and their activities in the Department of Conservation and Restoration of the National Gallery in Prague between 1956 and 1970 Abstract ...
 • Vyobrazení Apollóna na barokních nástěnných malbách 

  Defence status: DEFENDED
  Ungrová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
  The Depiction of Apollo on Baroque murals The theme of the diploma thesis is the depiction of Apollo in Baroque frescoes. The figure of the antique God of Sun appears in our country most often in Baroque residences in ...
 • Role a význam Josefa v Matoušově evangeliu 

  Defence status: DEFENDED
  Hladík, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
  This diploma thesis Role and Significance of Joseph in the Gospel of Matthew is divided into five chapters. The first two chapters are an essential basis for a study of the next three chapters that are the core of this ...
 • Farnost Budišov u Třebíče v2. polovině 20. století 

  Defence status: DEFENDED
  Trnková, Blanka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 17. 1. 2022
  The Parish Budišov u Třebíče in the 2nd Half of the 20th Century Abstract: The Diploma thesis "The Parish Budišov u Třebíče in the 2nd Half of the 20th Century" approaches the life of the parish of Budišov u Třebíče between ...
 • Neposkvrněné početí Panny Marie v proměnách času. Změny a kontinuita mezi českým XIX. stoletím a současnou progresivní mariologií 

  Defence status: DEFENDED
  Drápalíková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 20. 1. 2022
  Four Marian dogmas were gradually formulated in the history of the Church. This work will focus on the dogma of the Immaculate Conception of Our Lady. The aim of the work will be to present the view of Czech theologians ...
 • Barokní život v dobových grafických listech 

  Defence status: DEFENDED
  Sitař, Eduard (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 17. 1. 2022
  This diploma thesis focuses on the life of our ancestors in the period of Baroque as it was preserved in the graphic prints of baroque masters. It is presented on chosen samples of contemporary works of art, which are ...
 • Zobrazování biblických námětů v českém umění ve 40. a 50. letech 20. století 

  Defence status: DEFENDED
  Frídlová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
  The thesis deals with the topic of the representation of the Christian themes in the Old and New Testament in the Czech art in the forties and fifties of the twentieth century. There are two time spans that are observed. ...
 • Poddaní a jejich hejtman. Panství Točník, Zbiroh a Králův Dvůr pod správou Samuela Ignatia de Bois (1670-1690) 

  Defence status: DEFENDED
  Vacek, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 17. 1. 2022
  The Subjects and their Governor. Manors Točník, Zbiroh and Králův Dvůr under the Authority of Samuel Ignatius de Bois (1670-1690) Abstract The diploma thesis focuses on the relationship between subjects and lordship, which ...
 • Duch svatý v Janově evangeliu a ve Skutcích apoštolů 

  Defence status: DEFENDED
  Peregrin, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 1. 2022
  Title of bachelor thesis: The Holy Spirit in the Gospel of John in Comparison with the Acts of the Apostles. The bachelor's thesis deals with the topic of the promise, coming and action of the Holy Spirit in the early ...
 • Margaret Thatcherová a její zahraniční politika v dobovém domácím a zahraničním tisku v letech 1979-1990 

  Defence status: DEFENDED
  Štěpánková, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 17. 1. 2022
  This master's thesis will focus on Margaret Thatcher's foreign policy, starting with her appointment as Prime minister of Great Britain in 1979 and ending with her resignation in 1990. Next it will reflect on the social ...
 • Vztah Komunistické strany Československa ke katolické církvi a náboženství v období první Československé republiky 

  Defence status: DEFENDED
  Přibyl, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
  Date of defense: 17. 1. 2022
  Relationship of the Communist Party of Czechoslovakia to catholic church in the period of the First Czechoslovak Republic The bachelor thesis analyzes the relationship of the Communist Party of Czechoslovakia to religion ...
 • Boží slovo v pastorační péči nemocných 

  Defence status: DEFENDED
  Brejla, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Cílem bakalářské práce bude zmapování použití Božího slova v pastorační péči nemocných. Bude hledat odpověď na otázku: Jakými způsoby je používáno Boží slovo v pastorační péči u nemocných? V úvodu se bude zabývat použitím ...
 • Dějiny cisterciáckého kláštera na Zbraslavi do husitské revoluce 

  Defence status: DEFENDED
  Šulc, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 8. 9. 2021
  The Bachelor thesis focuses on the beginnings of the Cistercian monastery in Zbraslav, its boom and its importance right after the monastery was founded by the Czech and Polish king Wenceslas II until the plundering by the ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV