Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Informelní projevy v díle vybraných českých umělkyň 

  Defence status: DEFENDED
  Vašíčková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Bakalářská práce je zpracována jako studie, jež se zaměřuje na tvorbu vybraných umělkyň v stylovém médiu českého informelu. V úvodní kapitole je exponován český informel jednak ve vývojových souvislostech, jednak v kontextu ...
 • Filmový obraz děl Aloise Jiráska v 50. letech 20. století 

  Defence status: DEFENDED
  Hlaváčková, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
  Date of defense: 8. 9. 2015
  Alois Jirásek (1851 - 1930) byl významný český spisovatel a autor mnoha historických románů a her. Jiráskova díla byla vždy velmi populární. Po druhé světové válce a po nástupu komunismu v Československu byl Jirásek povýšen ...
 • Wilhelm von Bode and the International Art Market: the Unpublished Correspondence with Rudolphe Kann and Joseph Duveen 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 10. 02. 2022
  Watrelot, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
  Date of defense: 10. 2. 2021
  Wilhelm von Bode a medzinárodný trh s umením: nepublikovaná korešpondencia s Rudolphom Kann a Josephom Duveenom. Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou Európskeho a Amerického medzinárodného trhu s umením a ...
 • Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise 

  Defence status: DEFENDED
  Šmejdová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 2. 2019
  ThLic. Bc. Barbora Šmejdová Název práce: Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise Anotace Disertační práce se zabývá otázkou, jaký by měl být jazyk apologetiky v současném světě, aby bylo možné komunikovat obsah křesťanské ...
 • Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989 

  Defence status: DEFENDED
  Vybíralová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 2. 10. 2017
  Název disertace: Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989 Jméno : Eva Vybíralová Katedra: Katedra pastorálních oborů a právních věd KTF UK ...
 • Syllabus errorum a vybrané dokumenty II. vatikánského koncilu 

  Defence status: DEFENDED
  Lejsal, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 16. 6. 2016
  Jádrem diplomové práce je porovnání dokumentu Syllabus errorum s dokumenty II. vatikánského koncilu. Tomu předchází v první části srovnání doby a okolností vzniku obou dokumentů. V další části se zabývám shrnutím poznatků ...
 • Románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově 

  Defence status: DEFENDED
  Polesná Týlová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
  Date of defense: 18. 6. 2015
  Tématem bakalářské práce je románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově, který leží v západních Čechách. První část práce je věnována dějinám Potvorova s důrazem na potvorovskou farnost a především na historii samotného kostela ...
 • Materiály ke zlatnictví na dvoře Karla IV.: zlatnické práce v zahraničí 

  Defence status: DEFENDED
  Kodišová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 9. 2019
  Mezi odvětvími dvorského a církevního umění připadala ve středověku významná role zlatnictví. Početní zlatníci vytvářeli nejrůznější předměty využívané na vladařském dvoře každodenně i při ojedinělých ceremoniálech, stejně ...
 • Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české liturgické literatuře (1752) 1780-1962 a (1616) 1841-1962 

  Defence status: DEFENDED
  Sklenář, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 7. 9. 2016
  Práce má za cíl předložit obraz utváření, vývoje a podob české katolické liturgiky prizmatem původních, česky psaných prací českých autorů, vzniklých na území českých zemí před II. vatikánským koncilem. Na základě sestavené ...
 • Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Mrňa, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 25. 2. 2016
  PhDr. Jaroslav Mrňa Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století Název disertační práce v českém jazyce: Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském. ...
 • Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské víře a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Klobušický, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 22. 9. 2016
  Práce se zabývá ikonografickou analýzou motivu sv. Příbuzenstva, zaměřuje se na zdroje v Písmu sv., v církevní tradici i mezi význačnými teology a historiky. Přeloženy jsou texty z řecké i latinské patristiky, texty ...
 • Etické aspekty dne odpočinku 

  Defence status: DEFENDED
  Kalinová, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
  Date of defense: 6. 9. 2012
  Pavla Kalinová Bakalářská práce Etické aspekty dne odpočinku Anotace Bakalářská práce je zamyšlením nad problematikou slavení dne odpočinku a potřebou odpočívat. Téma vychází z biblických textů, které se k sobotnímu odpočinku ...
 • Novorenesanční kostely v Čechách a na Moravě 

  Defence status: DEFENDED
  Sládeček, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
  Date of defense: 22. 6. 2015
  Petr SLÁDEČEK: Novorenesanční kostely v Čechách a na Moravě (doktorská disertační práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Praha 2015 anotace: Cílem této práce je shromáždit informace o novorenesančních ...
 • Tridentská reforma diecézního kléru a její vybrané vnější projevy. Kněžský oděv jako odraz požadavků kladených na diecézní kněžstvo po Tridentském koncilu. 

  Defence status: DEFENDED
  Sklenář, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
  Date of defense: 27. 5. 2013
  Diplomová práce představuje historicko-liturgickou sondou diecézní klérus reformovaný Tridentským koncilem: požadavky kladené na sekulární kněžstvo a vnější vyjádření těchto nároků kněžským oděvem - klerikou. Práce vědomě ...
 • Kláštery v ohroženíSpory o rušení českých a moravských klášterů v předbělohorském období 

  Defence status: DEFENDED
  Chládek, Oldřich (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
  Date of defense: 9. 9. 2016
  Rušení klášterů v době reformací je fenoménem poměrně málo prozkoumaným. Případů zaniklých, resp. zrušených klášterů bylo velmi mnoho. Autor se zaměřuje na dvě kauzy (augustiniánské kanonie v Kladsku a v Olomouci), kdy ...
 • Stavovský oděv katolického kněžstva a jeho zobrazení ve výtvarném umění. Historie - proměna - význam 

  Defence status: DEFENDED
  Martinek, Radek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
  Date of defense: 18. 12. 2013
  Z hlediska současného překotně se rozvíjejícího badatelského zájmu o dějiny odívání (ať už podle období, profesních skupin nebo geografických oblastí) stojí stavovské odívání křesťanského kněžstva poněkud stranou. Je to ...
 • Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975) 

  Defence status: DEFENDED
  Nosek, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
  Date of defense: 7. 6. 2011
  Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975) Disertační práce představuje eklesiologickou analýzu publikací prof. Antonína Salajky (1901-1975). První část se zaměřuje na biografii tohoto autora. Byl první českým katolickým ...
 • Nástěnné malby v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejn 

  Defence status: DEFENDED
  Uchytilová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 7. 9. 2017
  Bakalářská práce se zabývá nástěnnými malbami nacházejícími se ve třech okenních výklencích v kapli sv. Kříže na Karlštejně. V první části práce je zhodnocena literatura zabývající se hradem Karlštejnem a zde se nacházejícími ...
 • Mistr Hartmann a švábské sochařství počátku 15. století 

  Defence status: DEFENDED
  Hladká, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 6. 6. 2017
  Mistr Hartmann a švábské řezbářství počátku 15. století Ulmský kameník Mistr Hartmann je dějinám umění známý již dlouho, ale jeho role ve švábském řezbářství počátku 15. století stále vyvolává mnohé otázky. Hartmannovi ...
 • Příprava na život v manželství z hlediska kanonického práva 

  Defence status: DEFENDED
  Matějková, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
  Date of defense: 13. 6. 2011
  V ČESKÉM JAZYCE Titul: Příprava na život v manželství z hlediska kanonického práva Tématem diplomové práce jsou přípravy na manželství podle kanonického práva. Práce je rozdělena na tři části, první se věnuje pastorační ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV