Collections in this community

Recent Submissions

 • Řehole a múzy. Bratři kapucíni ve službách umění na prahu českého baroka 

  Bartůšková, Alice (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 9. 2019
  disertační práce v anglickém jazyce ALICE BARTŮŠKOVÁ MONASTIC RULES AND MUSES. THE CAPUCHIN FRIARS IN THE SERVICE OF THE ART IN EARLY BAROQUE BOHEMIA VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. PHDR. MARTIN ZLATOHLÁVEK, PHD. Dissertation entitled ...
 • Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky) 

  Juřinová, Šárka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Date of defense: 25. 9. 2017
  Folk religiosity during High Middle Ages and Early Modern times as reflected in material culture (the example of small ceramic sculpture) This work focuses on study of religious practice and urban everyday life of urban ...
 • Materiály ke zlatnictví na dvoře Karla IV.: zlatnické práce v zahraničí 

  Kodišová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 9. 2019
  common articles of daily use, the goldsmith's works had additional meanings and functions, and - - monarch's court. Its aim is to distinguish two types of the goldsmith's works associated with Charles IV: those based can ...
 • Památková péče na území Prahy v období protektorátu Čechy a Morava 

  Vobořilová Kadlecová, Žaneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 9. 2019
  Until publication of this book, the issue of conservation of heritage sites in Prague between 1939 and 1945, which is so fundamental for our cultural history, has not been addressed with the attention it deserves. In the ...
 • Nástěnná malba v městském prostředí 16. a počátku 17. století na pomezí Čech a Moravy 

  Hamrlová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 9. 2019
  Mural paintings in the urban environment in 16th and beginning of 17th century has been rather an ignored topic, however its artistic interpretation and iconographic concept says a lot about the life of residents during ...
 • Bývalý klášter premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem 

  Smetanová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
  Date of defense: 3. 9. 2008
  ANGLICKÁ ANOTACE FORMER KONVENT OF PREMONSTRATENSIAN NUNS IN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM Middle Age - Convent - Premonstratensian nuns - Louňovice pod Blaníkem - history Bachelor thesis focuses on history of Premonstratensian ...
 • Sedlecko v 10. - 13. století a německý vliv v regionu 

  Bělohlávek, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  The bachelor thesis deals with the special status of the Sedlec region (later called Loket region) as a specific region at the borders between Bohemian and German countries in the historical period from the end of the 10th ...
 • Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR 

  Mach, Viktor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 22. 1. 2020
  Název práce Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR Anotace Ve své bakalářské práci Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního ...
 • Hitlerův pivní puč v roce 1923 v dobovém českém tisku 

  Procházková, Žaneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 21. 1. 2020
  Diplomová práce Hitlerův pivní puč v roce 1923 v českém dobovém tisku se zabývá recepcí Hitlerova pivního puče z 8. a 9. listopadu 1923 na stránkách česky a slovensky psaného politické tisku. První část práce je věnována ...
 • Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560-1660 

  Květ, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti ...
 • Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45) 

  Anderlová, Iveta Isabela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45). Práce nahlíží na perikopu navštívení Alžběty v Lukášově evangeliu jako předzvěst misijní Ježíšovy cesty po zemi do Božího království. Nejprve se zabývá exegetickou ...
 • Současná rodina ve světle biblických výpovědí 

  Berdar, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Tato práce se zabývá povahou a podobou dnešní rodiny, která je založena na řádném manželství. Svá východiska nachází v teologických interpretacích pasáží bible, které se věnují tomuto tématu. Tato místa především představují ...
 • Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru 

  Vetterová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Diplomová práce se zabývá městským mobiliářem a jeho vývojem v kontextu dějin veřejného prostoru v České republice. Pozornost je zaměřena na jeho transformaci v umělecké dílo - sochu, památník či site specific. Práce se ...
 • Jakub, bratr Páně, v Novém zákoně 

  Brabenec, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Diplomová práce sleduje jednu z vedlejších postav Nového zákona, Jakuba, bratra Páně. První kapitola se věnuje významu a výskytu jména Jakub v biblických i nebiblických pramenech. Následující druhá kapitola se již zaobírá ...
 • Písmo svaté v životě a díle Hryhorije S. Skovorody 

  Holomková, Teťana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 14. 1. 2020
  Práce se zabývá osobností ukrajinského myslitele Hryhorije S. Skovorody, významného filozofa, básníka, pedagoga a skladatele liturgické hudby. Představuje jeho životní cestu a některé vlivy, které formovaly jeho světonázor ...
 • Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí sociálně právní ochrany dětí 

  Langhammerová, Kamila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Diplomová práce se zabývá etickými zásadami multidisciplinární spolupráce s rodinou na případových konferencích sociálně právní ochrany dětí. Cílem práce je vytyčit zásadní etická kritéria pro použití partnerského přístupu ...
 • Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě 

  Kacerovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Cílem diplomové práce "Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě" bude představit Abélardovu etickou koncepci dialogu ve spise Dialog mezi filosofem, Židem a křesťanem. Zaměřím ...
 • Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka 

  Vašková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka Anotace Práce si klade za cíl zachytit vývoj a proměnu náboženských motivů v básních Jana Zahradníčka a na jejich základě reflektovat fenomén víry v básníkově životě s ohledem ...
 • Služba - jednotící prvek ve spiritualitě Luisy de Marillac a Vincence de Paul 

  Hůlová Majerčíková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Tato práce pojednává o propojení spiritualit dvou lidí, Luisy de Marillac a Vincence de Paul. Pokusila jsem se v ní ověřit domněnku, že důležitým spojovacím prvkem obou významných postav dějin katolické spirituality je ...
 • Křesťanská etika a univerzální platnost mravních norem 

  Stašová, Jarmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Narodili jsme se do historicky určité společnosti. Svá stále více autonomní jednání - životní styly s vrcholnými cíli ateistickými nebo teistickými - žijeme každopádně na základě výsledků našich předchůdců; zejména na ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV