Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Vliv rodinných a sociálních vztahů na vládu a dvůr Rudolfa II. 

  Horská, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  The subject of this diploma thesis is the characterization of distinguished person of the Czech history of the emperor Rudolf II. Emphasisis placed on the individual factors, that influenced the government of Rudolf II. ...
 • Tajemství Vtělení v díle Jana od Kříže jako ozvěna janovské christologie 

  Hlaváčová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2019
  The Incarnation Mystery in the writings of John of the Cross as a reverberation of Johannine Christology. This thesis analyzes the mystery of Incarnation in the mystical experience and doctrine of John of the Cross, a ...
 • Přínos systému DekaCert pro charitativní práci 

  Hojná, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 14. 1. 2019
  The accompanying organisations established by the various churches, such as Charity of the Czech Republic, have their own specific system of values and specific managerial aims. They, however, employ people regardless of ...
 • Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali 

  Štauberová, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2019
  Práce si klade za cíl analyzovat Augustinův spis De bono coniugali a zhodnotit jeho význam pro teologii manželství. Po představení pojetí instituce manželství v římské říši a ve spisech vybraných křesťanských autorů Východu ...
 • RAKO, Jano Koehler a křížová cesta na Svatém Hostýně 

  Vacková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2019
  Předmětem bakalářské práce bude křížová cesta na Svatém Hostýně, vytvořená firmou RAKO podle návrhu Jano Koehlera. Autorka v samostatných kapitolách nejprve představí problematiku muzivního umění obecně, závody RAKO a ...
 • Tvorba Pietera Stevense na dvoře císaře Rudolfa II. 

  Šperňáková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2019
 • Lateránské smlouvy v zrcadle československé diplomatické korespondence 

  Jireš, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  Bakalářská práce se bude zabývat reflexí diplomatických styků Svatého stolce a fašistické Itálie ve druhé polovině 20. let 20. století, jež v únoru 1929 vyústily v podepsání Lateránských dohod. Lateránské dohody tvořily ...
 • Příběh Josefa Toufara - možnosti využití pro formování postojů středoškolské mládeže 

  Gabrielová, Olga Annamaria (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 23. 1. 2019
  1 Bibliografická citace Příběh Josefa Toufara [rukopis]: Možnosti využití pro formování postojů středoškolské mládeže: /bakalářská práce/ Olga Annamaria Gabrielová; vedoucí práce: Marie Zimmermannová. -- Praha, 2019. -- ...
 • Historie a vývoj kopané na Letenské pláni 

  Lejnar, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 ...
 • Kartuziáni na Spiši 

  Kubičková, Kristína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2019
  Tématem bakalářské práce je působení mnišského řádu kartuziánů na území Spiše, zhruba od 14. do poloviny 16. století. První kartouza vznikla na místě nazývaném Skála útočiště (Lapis Refugii), situovaném vysoko v horách v ...
 • Významná kachlová kamna v době počátku novověku v českých zemích 

  Fleková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2019
  This bachelor thesis deals with Renaissance tile stoves in the Czech lands, focusing on the important examples from the period of 16th and 17th century. Starting with an overview of the pertinent literature in the Czech ...
 • Jan Kryštof Liška ve službách cisterciáckého řádu 

  Študlarová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 16. 1. 2019
 • Farní společenství u kostela sv. Ignáce z Loyoly v Praze v letech 1950-1990 

  Vittek, Emanuel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
  Datum obhajoby: 18. 6. 2015
  Diplomová práce Farní společenství u kostela svatého Ignáce z Loyoly v Praze v letech 1950- 1990 pojednává, jak již hlásá název, o dějinách farního společenství během komunistického režimu. Studovány jsou dějiny kostela ...
 • Personologický důkaz Boží existence proti ateizmu 

  Čápová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
  Datum obhajoby: 23. 1. 2012
  Lidstvo od počátku své existence hledá svého Stvořitele a snaží se Ho poznat. Existuje Bůh? Ptá se ateista, agnostik a mnohdy i věřící. Filozofové a teologové se snaží dokázat, anebo popřít Jeho existenci. Smyslem tohoto ...
 • Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 

  Esterle, Štěpán (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním vztahu principů, respektive zásad formulovaných katolickou sociální naukou a písemných stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, která jsou prezentována na oficiálních ...
 • Potrat z racionálního hlediska 

  Víšková, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2018
  Potrat z racionálního hlediska Anotace Diplomová práce "Potrat z racionálního hlediska" se pokouší objasnit potrat z racionálního hlediska. Náboženské hledisko nebylo hlavním tématem práce, ale práce ho neopomíjí a je mu ...
 • Historie a vývoj kopané na Letenské pláni 

  Lejnar, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2018
  V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 ...
 • Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled. 

  Stuchlá, Vladimíra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2018
  Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled. (Rozmezí 14.-16. století). Východiskem této práce je stručný popis eschatologie, rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu ...
 • Anatomie viny a Boží amnestie 

  Novák, Robert (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2018
  This work examines from various points of view the role and signifikance of guilt within the history of humankind and a man, shows the traps and obstacles during its processing as well as the destructive consequences of ...
 • Problematika ukončení těhotenství 

  Váňa, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2018
  Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou umělého přerušení těhotenství a pohlíží na ni jako na bioetickou problematiku. Autor poukazuje na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV