Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Missale Posoniense I. - kritické vydanie 

  Sýkora, Adam (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - critical edition (theseis), Charles University in Prague, Faculty of Catholic Theology, 2017. In the present thesis the author provides a critical edition of one of the ...
 • Krajkářství v Čechách v 17. a 18. století 

  Čížkovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  Lacemaking in Bohemia in 17 and 18 century. The main theme of this work is to reflect on the lace-making tradition in Bohemia during 17th and 18th century both on the basis of already published studies, as well as with the ...
 • Aktuální politika a směřování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

  Černá, Eliška (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  Current policy and course of Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage The dissertation "Current policy and course of Convention Concerning the Protection of the World Cultural and ...
 • Dějiny Bukovce od 18. do poloviny 19. století 

  Pola, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  The topic of the master thesis is the history of the village of Bukovec near Horšovský Týn, beginning with the early 18th century to the half of 19th century. The timeframe was chosen on the one hand with the consideration ...
 • Historie bojů o víru na Mělnicku v období selského povstání a jejich ohlas v dobové literatuře 

  Sitař, Eduard (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  The subject of this thesis is the situation of our ancestors in the period before and during the peasant uprising in the 17th century and their fight for religious freedom in Mělník region. More specifically it deals with ...
 • Vznik, premeny a vplyv rímskokatolickej farnosti v Bošáckej doline 

  Klement, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2017
  In the presented licenciate work, we dedicate to the activity of Roman Catholic Church in Bošáca valley situated in Trenčín region. The likelihood of the influence of the Church on the development of the mentioned region ...
 • Funkce biblických motivů v české pop music 60. a 70. let dvacátého století 

  Makovcová-Demartini, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  The thesis "The Function of Biblical Motifs for Lyrics in Czech Pop Music of the 1960s and the 1970s" introduces the academic framework of the topic within the first chapter: the definition of the terms, the criteria and ...
 • Mistr Hartmann a švábské sochařství počátku 15. století 

  Hladká, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Master Hartmann and the Swabian Woodcarving at the Beginning of the 15th Century The stonemason Master Hartmann from Ulm is known to art historians already long time, but his role in Swabian woodcarving at the beginning ...
 • České středověké umění pohledem Katolického dějepisectví 

  Šmied, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  This paper deals with the history of the study and discipline called "History of Christian Art". It attempts to find the roots of the interest in history, sacred monuments, and national monuments of the past in the spiritual ...
 • Lidské emryo v perspektivě technik reprodukční medicíny 

  Halabicová, Věra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Název: Lidské embryo v perspektivě technik reprodukční medicíny. Od kdy člověk začíná být lidskou osobou? Ve své práci vycházíme z problémů, které ve většině případů přivádějí mnohé lidi k tomu, aby se uchýlili k reprodukční ...
 • Akce VK a její průběh v želivském klášteře z pohledu Náboženské matice 

  Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  Diplomová práce Abstract: Operation "VK" and its process in Želiv Monastery from the perspective of Náboženská matice. Master's thesis presents the fate of Želiv Monastery in 1950s caused by operation code named "VK" ...
 • Uzdravování ve Skutcích apoštolů 

  Kuchta, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  The master thesis "Healing in the Acts" is concerned with the analysis and the exegesis of six pericopes, in which the author describes the healing of particular people. In the first chapter the notion of healing is briefly ...
 • Životní příběh politického vězně Josefa Staňka 

  Polesná Týlová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  The thesis maps one of the political trials taking place in 1950s in the communistic Czechoslovakia. It looks into the life story of political prisoner Josef Staněk who was sentenced to 16 years in prison in the political ...
 • Konec války, Litoměřice v roce 1945 

  Bursíková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  This master's thesis focuses on year 1945 and events in Litoměřice town. Especially events in the town itself in spring the same year, upcoming revolt in the nearby village Žitenice, situation both the German and the Czech ...
 • Katecheze s dospělými na téma "Smíření mezi Bohem a lidmi" 

  Borovková, Iveta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 6. 2017
 • Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan 

  Hrdý, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  "The Interaction of Christianity and the Sanbo Kyodan  a Zen-Buddhist Religious Foundation." The Sanbo Kyodan is a contemporary school of Zen that was founded by Yasutani Haku'un Roshi in 1954. Sanbo Kyodan has exerted ...
 • Římské barokní stavební prvky na kostele sv. Josefa v porovnání s ostatními středoevropskými kostely 

  Šipr, Dominik (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  The master thesis "Roman baroque building elements on St. Joseph church compared to other churches in Central Europe" deals with Roman buildings features in the Carmelite nuns church of St. Joseph in the Lesser Town of ...
 • Manželky trvalých jáhnů v současném kontextu české církve. Jejich postavení a role v oblasti působení jejich manželů se zaměřením na královéhradeckou diecézi 

  Poživilová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  In its first part, the present thesis deals with the history and development of the deacon service in Church. It consists of distinguishing of terms such as marriage, priesthood, celibacy and diaconate. Furthermore, it ...
 • Zpřítomnění oběti Krista při mši svaté v dokumentech magistera 

  Lejsal, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  In my diploma's thesis "Representation of the Christ's sacrifice during the Holy Mass in the documents of the magisterium." to deal with the way how the church doctrine and faith in this mystery in their documents is submit. ...
 • Publikace Klemense Tilmanna o výchově víry vydané v českém jazyce a jejich aktuálnost 

  Lejsalová, Ivana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 6. 2017
  The thesis will present in the first part the biography and catechetical bibliography of the German catechetics Klemens Tilmann (1904-1984). In the second part I present detail of the Czech edition Tilmann's publications. ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV