Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Metoděj Habáň (1899 - 1984):sonda do dějin českého novotomismu 

  Macek, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 1. 2018
  Metoděj Habáň (1899-1984): A Probe into the History of Czech Neothomism Abstract The thesis is focused on the depiction of the life and work of Metoděj Habáň (1899-1984), Czech Dominican priest and philosopher. It follows ...
 • Boží všemohoucnost a lidská bezmoc 

  Pitterová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2017
  Divine Omnipotence and Human Impotence The thesis deals with the themes of divine omnipotence and human suffering and their relation in the book of Job. Besides providing general definitions, the author presents both themes ...
 • Františkánská bible z Knihovny Národního muzea v Praze (XII.B.13) v kontextu dobového malířství 13. století 

  Kurešová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 6. 2018
  The Franciscan Bible from the National Museum Library in Prague (XII.B.13) Within the Context of 13th Century Painting The painted miniatures decorating the so-called Franciscan Bible (Prague, KNM XII.B.13), which dates ...
 • Aspects of artistic training and patronage in Bohemia in the second half ot the 17th century. The case of Christian Schröder (1655-1702) 

  Fornasiero, Alice (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2017
  English The figure of Christian Schröder has been the pretext to address the attention to several problematic in the History of Modern Art in Bohemia. The issues are modelled on the evolution of the painter's career. ...
 • Praha mezi Vídní a Římem: Solní smlouva a správa cassa salis v letech 1630-1782 

  Honč, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 1. 2018
  1 This thesis is concerned with the post-White Mountain negotiations on ecclesiastical property, establishment of the concordat agreement (often referred to as the Salt Treaty) and the cassa salis administration between ...
 • Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském 

  Mrňa, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 3. 10. 2017
  PhDr. Jaroslav Mrňa Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století Název disertační práce v anglickém jazyce: Parish chronicles as a source of religious and social history using the example of commemorative books of parishes ...
 • Boj proti terorismu ve světle nauky o takzvané "spravedlivé válce". Návrh kriteriologie. 

  Holub, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
  Datum obhajoby: 13. 5. 2008
  NĚMECKÁ ANOTACE Der Kampf gegen den Terrorismus im Licht der Lehre über den sogenannten "gerechten Krieg" Vorschlag einer Kriteriologie Die Arbeit versucht, die Lehre über den gerechten Krieg, wie sie im Katechismus der ...
 • Dítě jako zboží v prostituci. Perspektivy teologicko-etické reflexe. 

  Milfait, René (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
  Datum obhajoby: 27. 11. 2007
  DÍTĚ JAKO ZBOŽÍ V PROSTITUCI. PERSPEKTIVY TEOLOGICKO-ETICKÉ REFLEXE Summary The submitted thesis discusses child prostitution as a form of commercial sexual exploitation of children within the framework of theological ...
 • Čechy, Jižní Tyrolsko a tridentské biskupství kolem roku 1400. Reflexe krásného slohu v malířství 

  Meluzínová, Romana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2017
  Čj: Největší část disertační práce se soustředí na popisy a formálně stylové rozbory maleb ve spojení s komparativní analýzou. Po pečlivém rozboru všech malířských celků bylo možno rozlišit několik okruhů jihotyrolské malby ...
 • Vlivy člověka na zvyšování společenské odpovědnosti firem 

  Bubnová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Práce zkoumá, jak je dnes chápán obecný pojem společenské odpovědnosti. Popisuje existující nástroje pro zvyšování odpovědnosti firem vůči společnosti a životnímu prostředí. Může zaměstnanec, nebo zákazník ovlivnit etické ...
 • Congregatio Jesu v proměnách času na území bývalého Československa 

  Sládek, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2018
  Autor si klade za cíl zmapování historie ženské kongregace Congregatio Jesu, známých také jako anglické panny, v bývalém Československu a to především na území dnešní ČR. Důraz bude kladen zvláště na činnost a život ...
 • Role empatie v etickém jednání 

  Novák, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Již před více než 200 lety David Hume spolu se svým současníkem Adamem Smithem postulovali, že etické jednání člověka vychází především z jakéhosi "morálního citu". Zjednodušeně řečeno oba mají za to, že to jsou vášně, co ...
 • Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě 

  Vocelková, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2018
  Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě 
 Práce je zaměřena na špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století a jeho zařazení do kontextu středověkého špitálnictví ...
 • Tapiserie a gobelíny ze sbírek Pražského hradu 

  Pospíšilová, Denisa Isabella (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2018
  Anotace: Práce je věnována tapiseriím a gobelínům ze sbírek Pražského hradu, převážně zavěšeným v reprezentačních prostorách Hradu ale i těm, které jsou uložené v depozitářích Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského ...
 • Autoritativní režim druhé republiky a české katolické elity 

  Palata, Luboš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Práce se zabývá autoritativním režimem druhé československé republiky (1938-1939) v její české části, důvody jeho vzniku, jeho popisem, zasazením do dobového kontextu. Ukazuje podíl katolických politických a společenských ...
 • P. Angelik František Fišer (1926-1983). Kritická biografie 

  Hák, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2018
  P. Angelik František Fišer (1926-1983) je ne přílíš známá ale pozoruhodná osobnost české katolické církve. Tento kněz, dominikán, spisovatel a biblista se navzdory komunistickému pronásledování a chatrnému zdraví statečně ...
 • Smutek, hněv a akédie v českých překladech apofthegmatech a vybraných současných autorů 

  Orel, Miroslav Metoděj (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce vychází z příběhů pouštních otců, tzv. apofthegmat, a pracuje s jejich českými překlady. Práce se zaměřuje na téma smutku, hněvu a akédie. Práce na základě apofthegmat a z nich vycházející spirituality ...
 • Koncept obětování ve filmové trilogii Matrix 

  Kubeš, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Tato práce se věnuje teologické interpretaci filmové trilogie Matrix. Zaměřuje se převážně na motiv oběti, který je filmovým zpracováním nabídnut. Na tento motiv práce nahlíží ze tří teologických rovin, a to konkrétně z ...
 • Verbum Domini jako inspirace pro setkávání nad Biblí 

  Souradová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky pro setkávání nad Biblí s dospělými ve farnosti Žamberk. V teoretické části si všímá důležitosti Bible v životě křesťana a východiska nachází v dokumentech magisteria církve, ...
 • Jaroslav Michal - portrét kanonisty 

  Jiranová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  V této práci popisuji život, dílo a osobnost významného pedagoga kanonického práva profesora Jaroslava Michala. Zabývám se jeho dětstvím, studiem, kněžskou službou a hlavně pedagogickým působením na Římskokatolické ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV