Now showing items 1-20 of 1894

  • Katolický pohled na náboženskou pluralitu 

   Červenková, Denisa (Nakladatelství Karolinum, 2016)
   Date of defense: 4. 12. 2020
  • Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby 

   Kubík, Viktor (Nakladatelství lidové noviny, 2018-12-21)
   Date of defense: 4. 11. 2020
  • Žalmové parafráze Jiřího Strejce 

   Defence status: DEFENDED
   Matějec, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   The history of European psalm paraphrases begins in late ancient Greek literature. Greek interest in combining poetic content and metre is documented in the paraphrase of Psalm 102 from the 4th century preserved in the ...
  • Zakoušení uměleckého díla jako vědecký a metodologický problém: nové výzvy "vědy o subjektivitě" založené na neurovědách a fenomenologii 

   Defence status: DEFENDED
   Grygarová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The presented dissertation deals with the topic of scientific research of experience/lived experience of works of art, using the methods of cognitive sciences and phenomenology. The work selectively summarizes the current ...
  • Grafika českého informelu 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 18. 06. 2023
   Krtička, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The Printmaking of Czech Art Informel Author: Jiří Krtička Abstract The thesis deals comprehensively with the printmaking of Czech Art Informel: explores its sources, principles and themes, evaluates contributions of ...
  • Úcta k Eucharistii v umeleckom diele Dariny Gladišovej 

   Defence status: DEFENDED
   Zoričák, Ján (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   The thesis entitled Respect for the Eucharist in the work of Darina Gladišová is a contribution to a deeper knowledge of the reasons for the importance of the Eucharist and respect for it in the Catholic Church. The work ...
  • Teologické perspektivy v kosmologii George Lemaîtra 

   Defence status: DEFENDED
   Rejman, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   The thesis analyzes the thinking, legacy and the second life of the work of a prominent mathematician, cosmologist and the Catholic priest Georges Lemaître. The patterns of his thinking (expecting the intelligibility of ...
  • Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Uličný, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   St Vitus' Cathedral in Prague: Liturgy, Symbolism and Architectural Imitation in Medieval Bohemia In this thesis, the focus is put on the Wenceslas Chapel in St Vitus' Cathedral, the unusual design of which seems to have ...
  • Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811-1889) 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 10. 2019
   v českém jazyce Předkládaná práce se věnuje Matěji Procházkovi (1811-1889), významné postavě náboženského a vlasteneckého života na Moravě ve druhé polovině 19. století a členovi tzv. Sušilovy družiny. Podrobný životopis ...
  • Berkové z Dubé v době pohusitské a jagellonské; zrod rodu, genealogie a postavení na dvoře královském 

   Defence status: DEFENDED
   Syslová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá rozrodem rodu Ronovců a převážně jeho následným rozvětvením. V úvodu se práce zaměřuje na samotný vznik šlechty a později na její následné působení v době jagellonské. Je představen rod Ronovců, ...
  • "Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města…": Aktivity českých archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Alušíková Dostalíková, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bibliografická citace "Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města…" Aktivity českých archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století [rukopis]: Bakalářská práce / Pavla Alušíková Dostalíková, ...
  • Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) 

   Defence status: DEFENDED
   Trefná, Magdaléna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem diplomové práce Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) je představit možnosti a meze intervence současné architektury do historických objektů na materiálu konverze vybraných ...
  • Knihovna Státního zámku Litomyšl. Dějiny knihovního fondu, analýza a katalogizace jeho největší části 

   Defence status: DEFENDED
   Večeře, Vít (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Předmětem zájmu této diplomové práce je knihovna Státního zámku Litomyšl, která vznikla především jako produkt činnosti státních institucí ve 2. polovině 20. století svozem knih z okolních památkových objektů, školských ...
  • Kuchyně české středostavovské domácnosti v kontextu bytové architektury 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bíbová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Předmětem této bakalářské práce je kuchyně ve vývoji architektury bydlení ve 20. století v Čechách. Při zpracování je odhlédnuto od krajních poloh (bydlení nejvyšších vrstev, dělnické bydlení atd.) a soustředěno na kuchyni ...
  • Dušičkové kaple v umění řádu Tovaryšstva Ježíšova 

   Defence status: DEFENDED
   Čížkovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem této diplomové práce je představit na vybraných stavbách dušičkové kaple řádu Tovaryšstva Ježíšova v období baroka v Čechách. Spojujícím vodítkem se pro vybrané prostory stala myšlenka posledních věcí člověka a ...
  • Vilová architektura v Praze na přelomu 19. a 20. století jako nový fenomén bydlení ve středoevropském kontextu. 

   Defence status: DEFENDED
   Klingerová, Ester (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá pražskými rodinnými vilami z konce 19. a začátku 20. století s přihlédnutím k evropskému kontextu. V této době se začal utvářet nový vztah k moderní architektuře. Všímá si projevů secese, moderny ...
  • Koncept naděje v Pavlových epištolách 

   Defence status: DEFENDED
   Sluka, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Práce se zabývá epištolami apoštola Pavla. S využitím řecké konkordance v nich hledá verše obsahující slova naděje a doufat, rozebírá je a zkoumá souvislosti, v nichž Pavel o naději píše. Rozbor pak je použit pro vytvoření ...
  • Střídmost jako etický ideál 

   Defence status: DEFENDED
   Gyönyör, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem diplomové práce je nastínit mnohovrstevnatý ideál střídmosti a podrobit bližšímu zkoumání významy, jakých nabývá v textu encykliky Laudato si' papeže Františka. V analytické části práce bude zkoumán pojem střídmost ...
  • Bavorský malíř Cosmas Damian Asam v kontextu nástěnné malby českého baroka v Praze v letech 1727-1736 

   Defence status: DEFENDED
   Valtová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
  • K formálnímu odlišení vedlejších prostor kostela od presbytáře na příkladu staveb 13. století u nás 

   Defence status: DEFENDED
   Facincani, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bibliografická citace K formálnímu odlišení vedlejších prostor kostela od presbytáře na příkladu staveb 13. století u nás: bakalářská práce / Filip Facincani; vedoucí práce: Daniela Lunger Štěrbová. -- Praha, 2020. -- 93 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV