Now showing items 1-20 of 2030

  • Lichva v demokratické společnosti. Eticko-historický a občansko-právní pohled v kontextu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bednář, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   Tato práce pojednává o významu pojmu lichvy a úroku v proměnách času po stránce antropologicko-historické pohledem filozofických a teologických autorit a malířů dané doby. V práci je reflektována sociálně-etická interpretace ...
  • Schubertova vila v pražské Liboci a fenomén chátrajících staveb Pohled památkové péče na neorenesanční vilovou architekturu 

   Defence status: DEFENDED
   Uksová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá fenoménem chátrání neorenesančních kulturních památek. Tento jev je demonstrován na osudu Schubertovy vily, která přestože patří na seznam národních kulturních památek, je ve velmi špatném stavu. ...
  • Nástěnné malby radniční kaple sv. Jeronýma v Olomouci. Fenomén Posledního soudu na radnicích přelomu 15. a 16. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Machancová, Věra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
  • Padne jich po boku tvém tisíc. Ladislav Rašín během II. světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Padne jich po boku tvém tisíc. Ladislav Rašín během II. světové války. Anotace Práce sleduje osudy národně demokratického politika Ladislava Rašína v letech 1938-1945. Zaměřuje se na jeho odbojovou činnost v rámci Politického ...
  • Dámský svatební oděv na renesančních portrétech českých šlechtičen 

   Defence status: DEFENDED
   Kronusová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení dámského renesančního svatebního oděvu šlechtičen v českém výtvarném umění. Na základě analýzy vybraných příkladů, tj. portrétních obrazů Perchty z Rožmberka, Polyxeny z Pernštejna a ...
  • Renesanční sgrafitová výzdoba zámků Benátky nad Jizerou, Nelahozeves a Brandýs nad Labem 

   Defence status: DEFENDED
   Malinová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Bibliografická citace Renesanční sgrafitová výzdoba zámků Benátky nad Jizerou, Nelahozeves a Brandýs nad Labem: bakalářská práce / Anna Malinová; vedoucí práce: PhDr. Markéta Jarošová, PhD. -- Praha, 2021. -- 98 s. Anotace ...
  • Sloupové řády jako nositelé charakteristického významu: Příklady z české barokní architektury 

   Defence status: DEFENDED
   Popatanasovská, Bojana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Cílem této bakalářské práce je představit sloupové řády jako možné nositele určitého významu. Z toho důvodu byla zejména v barokním období pětice řádů různými způsoby modifikována. Nejběžnější z těchto modifikací ve své ...
  • Varhanáři jezuitského řádu a jejich nástroje v době baroka 

   Defence status: DEFENDED
   Frei, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Bakalářská práce Varhanáři jezuitského řádu a jejich nástroje v době baroka se soustřeďuje na fenomén varhanářů-řeholníků či bratří-laiků významného církevního řádu působícího již téměř pět století v Českých zemích - ...
  • Morální a duchovní profil křesťana v Paidagogu Klementa Alexandrijského 

   Defence status: DEFENDED
   Tykvart, Vladimír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tato bakalářská práce "Morální a duchovní profil křesťana v Paidagogu Klementa Alexandrijského" se zabývá velkou postavou křesťanství druhého století - Klementem Alexandrijským, jeho životem a dílem v kontextu jeho myšlenek ...
  • Rekonstrukce barevnosti fasád na příkladech z pražské barokní architektury 

   Defence status: DEFENDED
   Srdínková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Rekonstrukce barevnosti fasád na příkladech z pražské barokní architektury Anotace Předkládaná bakalářská práce s názvem "Rekonstrukce barevnosti fasád na příkladech z pražské barokní architektury" se zabývá jednotlivými ...
  • Dvizhenie (1962 - 1976): Experimentální tvorba skupiny a její prezentace za hranicemi SSSR 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Dvizhenie (1962-1976) Experimentální tvorba skupiny a její prezentace za hranicemi SSSR Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na moskevskou výtvarnou skupinu Dvizhenie, která se formovala především díky osobě Leva Nusberga ...
  • Rodinné vztahy z pohledu kramářských písní 

   Defence status: DEFENDED
   Plešková, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na kramářské písně s rodinnou tematikou a porovnává je s dobovou realitou rodin v 18. a 19. století. Popisuje se zde historie rodin, její funkce, výchovné prostředky a také především sociálně ...
  • Smrt v umění 1890 - 1918. Motiv smrti ve výtvarném umění v letech 1890-1918 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Heřmánková, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Bakalářská práce se bude zabývat motivem smrti ve výtvarném umění na přelomu devatenáctého a dvacátého století a v období první světové války. Je to doba mnoha společenských změn, kdy přes prodlužující se délku života, ...
  • Skalní a monolitická architektura severní Etiopie 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláková, Agáta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Téma: Skalní a monolitická architektura severní Etiopie Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na výčet a bližší charakteristiku skalní a monolitické architektury v severní Etiopii, konkrétně v regionech Tigraj a Amhara. ...
  • Jiřina Adamcová a křesťanské náměty v její tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Kurcová, Eliška (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Bibliografická citace Jiřina Adamcová a křesťanské náměty v její tvorbě: bakalářská práce / Eliška Kurcová; vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D. -- Praha, 2021. - 74s. Anotace Bakalářská práce ...
  • Každodennost ve vzpomínkách českého vojáka za první světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Bartl, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
  • Přijetí Miguela de Cervantese v českých zámeckých knihovnách v období od 17. století do začátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Cílem této bakalářské práce je dílo Miguele de Cervantese a jeho přijetí v českých zámeckých knihovnách. Součástí je ovšem také neméně důležitá autorova biografie a krátké představení děl, které se do českých zemí nejvíce ...
  • Dějiny cisterciáckého kláštera na Zbraslavi do husitské revoluce 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce je věnována počátkům cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi, jeho rozmachu a významu v době bezprostředně po jeho založení králem českým a polským Václavem II. až do jeho vyplenění husity. Autor začíná stručně ...
  • Marína v tvorbě Jana van Goyena a jeho současníků v kontextu českých sbírek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zakhovailo, Kristina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tato bakalářská práce je věnovaná rozboru vybraných děl s tematikou holandské mariny 17. století z českých sbírek, a to zejména z Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně. Stěžejní pozornost bude zaměřena na vybraná ...
  • Praxe hudební složky liturgického života v Pražské arcidiecézi: Sonda do hudebně liturgické praxe vybraných farností 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Práce si klade za cíl učinit náhled současné praxe liturgické hudby v Pražské arcidiecézi. K tomuto účelu je vybráno podle určitých kritérií několik farností, ve kterých je dále provedeno dotazníkové šetření. V teoretické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV