• Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560-1660 

   Defence status: DEFENDED
   Květ, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti ...
  • Nevstal-li Kristus, marná je naše víra (1 Kor 15, 17). Křesťan a smrt z pohledu Nového zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Sluková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Cílem práce je přiblížit křesťanské pojetí smrti na základě biblických textů. Úvodní kapitola se krátce věnuje některým pasážím Starého zákona, které s tímto tématem souvisí. Část věnovaná Novému zákonu se soustředí na ...
  • Současná rodina ve světle biblických výpovědí 

   Defence status: DEFENDED
   Berdar, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Tato práce se zabývá povahou a podobou dnešní rodiny, která je založena na řádném manželství. Svá východiska nachází v teologických interpretacích pasáží bible, které se věnují tomuto tématu. Tato místa především představují ...
  • Původ a cíl člověka: Kompatibilita křesťanské zvěsti v interpretaci Tomáše Akvinského s pojetím evoluční psychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchsová, Aneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem práce je srovnat dva rozdílné pohledy na lidskou přirozenost: pohled křesťana poučený teologickou morálkou a pohled nevěřícího člověka, který se zabývá původem a cílem lidského bytí. Tyto dva pohledy budou reprezentovány ...
  • Obraz Boží spravedlnosti v podobenství o dělnících na vinici 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Obraz Boží spravedlnosti v podobenství o dělnících na vinici Podobenství z Matoušova evangelia o dělnících na vinici zobrazuje kontrast mezi lidským a Božím pojetím spravedlnosti. Námětem práce je srovnání obrazu, který v ...
  • Význam královéhradecké katedrály Ducha Svatého a návrh edukačního programu 

   Defence status: DEFENDED
   Šorm, Ladislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Diplomová práce předkládá stručný přehled historického vývoje královéhradecké katedrály Ducha Svatého. V hrubých obrysech pojednává o historickém, náboženském a kulturním bohatství vytvořeném několika generacemi našich ...
  • Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Viktor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Název práce Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR Anotace Ve své bakalářské práci Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního ...
  • Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45) 

   Defence status: DEFENDED
   Anderlová, Iveta Isabela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45). Práce nahlíží na perikopu navštívení Alžběty v Lukášově evangeliu jako předzvěst misijní Ježíšovy cesty po zemi do Božího království. Nejprve se zabývá exegetickou ...
  • Berkové z Dubé v době pohusitské a jagellonské; zrod rodu, genealogie a postavení na dvoře královském 

   Defence status: DEFENDED
   Syslová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá rozrodem rodu Ronovců a převážně jeho následným rozvětvením. V úvodu se práce zaměřuje na samotný vznik šlechty a později na její následné působení v době jagellonské. Je představen rod Ronovců, ...
  • Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Vetterová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Diplomová práce se zabývá městským mobiliářem a jeho vývojem v kontextu dějin veřejného prostoru v České republice. Pozornost je zaměřena na jeho transformaci v umělecké dílo - sochu, památník či site specific. Práce se ...
  • Etika nucené hospitalizace na psychiatrii 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Eva Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bibliografická citace Etika nucené hospitalizace na psychiatrii /bakalářská práce/Eva Kateřina Klimešová; vedoucí práce: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. - Praha, 2020. -- 49 s. Anotace Etika nucené hospitalizace na ...
  • Libeňský plynojem v českém moderním umění 

   Defence status: DEFENDED
   Kudličková, Anita (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Diplomantka zpracuje studii o postavení a významech libeňském plynojemu v ikonografii českého moderního umění. V její první části exponuje samotný libeňský plynojem, jeho vznik a další osudy poté, co přestal plnit svou ...
  • Koncept naděje v Pavlových epištolách 

   Defence status: DEFENDED
   Sluka, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Práce se zabývá epištolami apoštola Pavla. S využitím řecké konkordance v nich hledá verše obsahující slova naděje a doufat, rozebírá je a zkoumá souvislosti, v nichž Pavel o naději píše. Rozbor pak je použit pro vytvoření ...
  • Dušičkové kaple v umění řádu Tovaryšstva Ježíšova 

   Defence status: DEFENDED
   Čížkovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Cílem této diplomové práce je představit na vybraných stavbách dušičkové kaple řádu Tovaryšstva Ježíšova v období baroka v Čechách. Spojujícím vodítkem se pro vybrané prostory stala myšlenka posledních věcí člověka a ...
  • Bavorský malíř Cosmas Damian Asam v kontextu nástěnné malby českého baroka v Praze v letech 1727-1736 

   Defence status: DEFENDED
   Valtová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
  • K formálnímu odlišení vedlejších prostor kostela od presbytáře na příkladu staveb 13. století u nás 

   Defence status: DEFENDED
   Facincani, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bibliografická citace K formálnímu odlišení vedlejších prostor kostela od presbytáře na příkladu staveb 13. století u nás: bakalářská práce / Filip Facincani; vedoucí práce: Daniela Lunger Štěrbová. -- Praha, 2020. -- 93 ...
  • Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě 

   Defence status: DEFENDED
   Kacerovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Cílem diplomové práce "Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě" bude představit Abélardovu etickou koncepci dialogu ve spise Dialog mezi filosofem, Židem a křesťanem. Zaměřím ...
  • Některé otázky důstojnosti ženy v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Škáchová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
  • Sakrální tvorba barokního malíře Jana Petra Molitora 

   Defence status: DEFENDED
   Sejkorová Kašparová, Věra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Práce se zabývá sakrální tvorbou Jana Petra Molitora (1702-1757), barokního malíře německého původu působícího v Čechách. Malířské studium získal v Německu; v Čechách byl ovlivněn tvorbou V. V. Reinera. Kromě sakrální ...
  • Eucharistie pohledem Josepha Ratzingera 

   Defence status: DEFENDED
   Nevělíková, Nela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá pojetím svátosti eucharistie ve vybraných spisech Josepha Ratzingera, které se věnují přímo eucharistii, nebo v nich tato svátost hraje významnou roli. Cílem této práce je popsat a zhodnotit, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV