• Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis 

   Defence status: DEFENDED
   Falátková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   The presented thesis deals with the work On the Holy Places (De locis sanctis) compiled by the monk and abbot Adomnán of Iona (624-704). Adomnán's work provides evidence of the unknown Gallic pilgrim Arculf about his journey ...
  • Wilhelm von Bode and the International Art Market: the Unpublished Correspondence with Rudolphe Kann and Joseph Duveen 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 10. 02. 2022
   Watrelot, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Wilhelm von Bode a medzinárodný trh s umením: nepublikovaná korešpondencia s Rudolphom Kann a Josephom Duveenom. Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou Európskeho a Amerického medzinárodného trhu s umením a ...
  • Dílo Karla Weinbrennera v kontextu architektury pozdního historismu 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku působil ve službách knížete Jana II. z Liechtensteina Karel Weinbrenner. Tento architekt zanechal za sebou na panstvích Liechtensteinů nesmazatelnou stopu. Jako architekt a později i ...
  • Legislativně-provozní východiska transformace kulturního provozu a výstavní činnosti po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Jendraššák, Šárka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Šárka Jendraššák Legislative transformation of cultural management and exhibition activity after 1989 Summary Rigorous thesis aims to present the main character of newly established legislative conditions in cultural ...
  • Dorotheos z Gazy a Kolumbánus z Bobbia: srovnání mnišské spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Mendelová, Edita Miriam (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   This work Dorotheos of Gaza and Columbanus of Bobbio: comparison of monastic spirituality presents the ascetic ways of monastic life two persons Abba Dorotheos of Gaza and celtic monk Columbanus of Bobbio. Abba Dorotheos ...
  • The Theology of Holines According to St John Paul II in the Encyclicals of His Pontificate 

   Defence status: DEFENDED
   Bušková, Magda (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   3 Bibliografická citace The Theology of Holiness According to St John Paul II in the Encyclicals of His Pontificate. [rukopis]: rigorózní práce / Mgr . -- s. 99. Anotace Cíl studie je na otázku, jak atý Jan Pavel II. ...
  • Through the Profane Desire to the Desire for Eternity 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Hana Benešová Skrze touhy profánní k touze po věčnosti. Abstrakt V sekulární společnosti není touha po Bohu častým tématem reflexe. Avšak právě ona vede k lidskému naplnění a integritě. Tato práce zkoumá touhu po Bohu skrze ...
  • Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Maximova, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce s názvem Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století se zabývá osudy této církve v období komunistického režimu. Hlavní část práce se věnuje rozmezí let ...
  • Ježíš uzdravuje v sobotu: Mk 3,1-6 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   V evangeliích se nachází několik zmínek o umučení Ježíše Krista ještě před perikopami o samotném ukřižování. Diplomová práce se zabývá první z těchto zmínek u evangelisty Marka, a to v perikopě Mk 3,1-6. V ní se popisuje ...
  • Vatikán a Československo v roce 1968 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvěd, René (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá vztahem Československa a Vatikánu v 60. letech 20. století, s důrazem na období Pražského jara roku 1968. Shrnuje význam II. vatikánského koncilu a ukazuje proměnu papežství v období od počátku ...
  • Etické aspekty zacházení s daty získanými z pokusů na lidech 

   Defence status: DEFENDED
   Constable, Marika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Předložená diplomová práce se bude soustředit na etický konflikt mezi oběťmi pokusů na lidech spáchaných v nacistických koncentračních táborech za druhé světové války na jedné straně a vědeckou veřejností na straně druhé. ...
  • Etická dilemata při prodeji bytového fondu města - systematická analýza z pohledu křesťanské sociální etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Rostislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Název diplomové práce Etická dilemata při prodeji bytového fondu města - systematická analýza z pohledu křesťanské sociální etiky Anotace Cílem práce je popis a analýza etických dilemat při rozhodování v řízení města v ...
  • Význam hodnot v díle Alberta Schweitzera a jeho odkaz v environmentální osvětě neziskového sektoru ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Beňa, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Jako ústřední cíl předkládané diplomové práce jsem si stanovil přiblížit význam hodnot v díle Alberta Schweitzera v kontextu etickém a environmentálním a zmapovat tuto jeho stopu v oblasti neziskového sektoru v České ...
  • Vlivní a vzpurní páni z Hradce v době husitské 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbalová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Ve své diplomové práci se zabývám rodem pánů z Hradce, kteří v 15. století ostře vystupovali proti Jiřímu z Poděbrad, a zároveň působili ve významných diplomatických kruzích, většinou po boku panovníků Českého království. ...
  • Environmentální migrace - reflexe segmentu migrační politiky z pohledu globální spravedlnosti a křesťanské sociální etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa Jirků, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Bibliografická citace Environmentální migrace - reflexe segmentu migrační politiky z pohledu globální spravedlnosti a sociálního učení církve [rukopis]: diplomová práce / Tereza Váňa Jirků ; vedoucí práce: Petr Štica -- ...
  • Osobní setkání s Ježíšem otevírá cestu k vnitřní proměně: Ježíš a samařská žena u studně (J 4,1-42) 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpán, Michael (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato diplomová práce je snahou o osobní uchopení předkládané perikopy Janova evangelia popisující setkání Ježíše se samařskou ženou u studně. Záměrem je poukázat v rámci uváděných metodických postupů na nekonečný zdroj ...
  • SCHUBERTOVA VILA V PRAŽSKÉ LIBOCI A FENOMÉN CHÁTRAJÍCÍCH STAVEB. Pohled památkové péče na neorenesanční vilovou architekturu 

   Defence status: DEFENDED
   Uksová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá fenoménem chátrání neorenesančních kulturních památek. Tento jev je demonstrován na osudu Schubertovy vily, která přestože patří na seznam národních kulturních památek, je ve velmi špatném stavu. ...
  • Pastorační péče o lidi s tělesným postižením - teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Walter, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Diplomová práce se snaží mapovat a analyzovat pastoraci osob s tělesným postižením v České republice, a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Pro teoretický okruh tématu využívá primárně odbornou literaturu z oblasti ...
  • Velká Pavlova Apologie 

   Defence status: DEFENDED
   Radovanská, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Tato práce se zabývá čtyřmi závěrečnými kapitolami Druhého listu do Korintu, které bývají považovány pro svou odlišnost za samostatný dopis. Apoštol Pavel zde obhajuje své apoštolské poslání před "protivníky". První kapitoly ...
  • Křesťanský pohled na etickou problematiku v zemědělství 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Pavel Jelínek Název práce: Křesťanský pohled na etickou problematiku v zemědělství Anotace: Práce se zabývá etickou problematikou českého zemědělství. Pomocí některých ukazatelů z oblasti politiky a sociologie je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV