Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Náhorní Karabach: Etnopolitika a geopolitika konfliktu 

  Ditrych, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
  Datum obhajoby: 2. 11. 2006
  Předkládaná diplomová práce se věnuje vztahu mezi etnopolitikou (definovanou vznášením požadavku na politickou autonomii pro společenství vymezené na etnickém základě) a geopolitikou (stanovením a prosazováním mocí ...
 • Macro-Financial challenges in Emerging Markets 

  Jašová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
  Datum obhajoby: 20. 12. 2017
  This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy and central bank thinking. ...
 • Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice 

  Soumarová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
  The Diploma Thesis "The Factors Affecting the Low Numbers of Women Working as IT Professionals in Czech Republic" does focus on the issue of disproportion of men and women working in IT field in the Czech labor market. The ...
 • The Efficiency of Regulation in the European Union 

  Serdarevič, Goran (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
  Datum obhajoby: 5. 4. 2017
  This dissertation deals with the topic of economic regulation, focusing on applying empirical methods to assess the efficiency of regulatory measures used in different areas of the EU economy. It consists of three parts, ...
 • Pictorial Possible Worlds 

  Špelda, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2017
  Předkládaný text navrhuje model, který je určen k sestavovaní konceptuálních teorií vztahujících se k obrazové, tj. vizuální, formě reprezentace empirických jevů. Tohoto cíle je dosaženo spojením výpočetního přístupu k ...
 • Přistěhovalectví a velkoměsto: Politika integrace imigrantů v Berlíně a Vídni 1971-2011 

  Dimitrov, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2017
  Disertační práce srovnává a interpretuje vývoj lokálních integračních politik (Západního) Berlína a Vídně v letech 1971-2011 na pozadí proměny Německa a Rakouska z etnicky homogenních států v multikulturní země. Obě metropole ...
 • Kaspický zemní plyn a jejich relevance pro upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie: Výzva pro 21. století? 

  Binhack, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2017
  Práce se věnuje diskuzi o diverzifikaci importů zemního plynu do Evropské unie a roli, jakou v tomto směru hraje a může hrát Kaspický region. Cílem práce je popis energetické politiky Evropské unie v sektoru zemního plynu ...
 • Towards the New World Order? A Geopolitical study of Neo-Eurasianism and Meridionalism. 

  Morgado Albino, Nuno (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2017
  V ČEŠTINĚ Odpověď na zkoumanou otázku: "Souvisí Neo-Eurasianism a Meridionalism nějak s Novým světovým řádem?" z pohledu geopolitické studie, byla těžištěm této práce. V této souvislosti bylo hlavním cílem analyzovat a ...
 • O dynamice "nových válek": clausewitziánská analýza faktorů ovlivňujících dynamiku ozbrojených konfliktů v postkomunistickém prostoru 

  Kučera, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
  Datum obhajoby: 3. 2. 2010
  Ozbrojené konflikty, které propukly po konci studené války na území bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu, jsou součástí konceptu tzv. nových válek. Nové války se od těch starých údajně liší ve svých cílech, metodách vedení ...
 • Případová studie - Lobbing zákona č. 180/2005 Sb. 

  Řezáč, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
  Datum obhajoby: 15. 6. 2009
  Případová studie - Lobbing zákona č. 180/2005 Sb. je studií legislativního procesu zákona 180/2005 Sb. - Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání ...
 • Symbolika kruhu v sociální teorii 

  Marcinovová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
  Datum obhajoby: 16. 6. 2008
 • Značková stratégia : Dove na českom trhu od roku 1995 

  Neupauerová, Patrícia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2007
  Cílem této bakalářské práce je poukázat na nevyhnutelnost budování značkové strategie v současném vysoce konkurenčním prostředí, kde dochází k vysoké fragmentaci trhu, a kde se spotřebitel stává čím dál více náročným. Tato ...
 • Role CzechTourismu v komunikaci České republiky jako turistické destinace 

  Janecká, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2007
 • Koncept reformy zdravotníctva v Slovenskej Republike 

  Naščák, Andrej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2007
  Práca sa zaoberá reformou zdravotného systému na Slovensku v období rokov 2003 až 2006. Konkrétne skúma vzťah a pomer verejného a súkromného sektoru vo všetkých zložkách zdravotného systému - zdravotná politika, financovanie, ...
 • Důchodový systém České republiky a jeho srovnání se Slovenskem 

  Argayová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2007
  Český a slovenský důchodový systém vychází ze stejného základu, který tyto země zdědily po rozdělení federace v roce 1993. Zatímco však na Slovensku proběhla klíčová reforma systému, Česko se k ní teprve chystá. Ve své ...
 • MediaProjekt a jeho participace na české mediální scéně 

  Marek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2007
  Výzkum čtenosti tisku a poslechovosti rozhlasů Media projekt má v České republice již desetiletou tradici. Cílem diplomové práce bude zjistit, v jakých oblastech a s jakými účinky působí na jednotlivé subjekty mediální ...
 • David LaChapelle jako jeden z nejvýraznějších představitelů současné reklamní a módní fotografie 

  Vysloužil, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2007
  Thi s bachelor thesis is about photography and its role in marketing communications. To demonstrate how it works I decided to analyze the advertising and fashion work of one of the most interesting and appreciated contemporary ...
 • Na nebi a na zemi s ČSA - vývoj marketingových a komunikačních aktivit společnosti České aerolinie 

  Vomáčková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2007
  The thesis concentrates on the development of communication and marketing activities of traditional Czech brands. This concept is demonstrated on Czech airli nes, a typical representative of these brands. CSA were established ...
 • Brand Building ČT24 

  Šesták, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2007
  This bachelor thesis is concerned with CT24 - digital news channel operated by Czech public broadcaster Ceska televize (Czech Television). Thesis covers the development of the brand of this channel and its practical impact. ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV