Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Vybrané samizdatové časopisy let 1980 až 1987 

  Kučerová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-22)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2017
  Předmětem diplomové práce "Vybrané samizdatové časopisy let 1980 až 1987 (X Desítka/Violit a Jednou nohou/Revolver Revue) je podat obraz o vzniku a fungování těchto časopisů v kontextu doby. První část práce je zaměřena ...
 • Oddlužovací novela insolvenčního zákona 

  Černohorská, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-20)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  This diploma thesis deals with the current amendment of the Insolvency Act. It was written by the Ministry of Justice of the Czech Republic. There is introduce the current amendment focuses on personal bankuptcy. The thesis ...
 • Domácí porody v kontextu českého zdravotnictví 

  Cuřínová, Veronika Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-20)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  This thesis deals with framing of homebirths in the Czech Republic. It is focused on the interpretation of homebirths in the Czech mass and alternative media. The goal of this paper is find out what kind of discourse ...
 • Pharmaceutical Industry and Healthcare Policy 

  Babilon-Crockett, Max (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-20)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  This thesis is concerned with assessing the involvement of the pharmaceutical industry with the United States' health system. We will consider the role that the industry plays in the greater system, and how its activities ...
 • Předškolní vzdělávání: vztahy mezi mateřskou školou a rodinou 

  Konrádová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  This diploma thesis concerns the topic of pre-primary education in the Czech Republic with a special focus on the school-family relations. The general aim of this study is to examine and describe the relations between ...
 • Počátky harm reduction v České republice v kontextu zahraniční protidrogové politiky 

  Stanislavová, Anita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  This diploma thesis describes the origins of harm reduction (HR) in the Czech drug policy. It focuses on the role of HR in national strategies and the development of syringe and needle program and substitution treatment. ...
 • Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

  Šottová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  This study deals with the situation of inclusive education after the introduction of amendment No. 82/2015 Coll. Of the Education Act. Problems and areas of improvement that have occurred after the implementation of the ...
 • Politika sociálního bydlení v ČR a její cílová skupina 

  Škarýdová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The thesis "Social Housing Policy in the Czech Republic and it's target group" is focused at a contemporary situation of the social housing system and it's relationship towards the people of housing distress. It is based ...
 • Hodnocení realizace programu společensky účelných pracovních míst (na příkladu Prahy) 

  Habal, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The topic of the diploma thesis is "The evaluation of implementation the socially purposeful job's program in Prague". The thesis describes the public policy process including methods of evaluating public policies. Further, ...
 • Kam směřuje česká politika duševního zdraví? 

  Kondorová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  This thesis deals with the Czech and international ideas applied in the "Strategy of Reform of Psychiatric Care" issued in 2013 by the Ministry of Health of the Czech Republic. The main starting point of this work is the ...
 • Institucionální analýza podpory české kinematografie 

  Pavlíková, Laura (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  Using the optics of institutional analysis, the master's thesis "Institutional Analysis of Support of Czech Cinematography" examines and critically evaluates the dynamics of shifts in public policy approach towards audiovisual ...
 • Sebevražednost v ČR jako veřejně-politický problém a možnosti prevence 

  Kasal, Alexandr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  Suicide rate is above EU average in Czechia. At the same time, no initiative trying to solve this problem exist. Aim of this thesis is suggest content of suicide prevention policy suitable for Czech environment. Author ...
 • Proměny konceptu slaďování rodinného a pracovního života na úrovni EU 

  Kandusová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The aim of this thesis is to analyse how the concept of work-life balance (and reconciliation policies in general) is constructed and defined at the European Union level. In order to analyse these often implicit definitions, ...
 • Politika primární prevence v oblasti alkoholu a tabáku v ČR 

  Korbel, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The master thesis focuses on the topic of primary prevention policy aimed at using of alcohol and tobacco among children and youth. The main goal of the thesis is to to find out how is this policy implemented and to identify ...
 • Přístup vysokých škol ke studentům se vzdělanostním znevýhodněním 

  Hromada, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The diploma thesis deals with educationally disadvantaged student at public universities in Czechia. Thesis presumes the existence of educational inequality in Czech educational system and the effect of disadvantages based ...
 • Expertní kapacity neziskového sektoru se zaměřením na zastřešující platformy NNO v ČR 

  Lejčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The expert capacity of umbrella NGOs is not adequately addressed in the literature, although it is a key issue. This issue is pointing to the growing demands for accountable and transparent organizations with the expertise ...
 • Odliv mladých lidí z města Šumperka - analýza příčin a návrh řešení problému 

  Strachotová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The diploma thesis is a case study of the outflow of young people from the town of Šumperk. The aim of this work is to explain the main causes of the problem, to determine the extent to which suburbanization is involved ...
 • Implementace SDGs v rámci České republiky - identifikace priorit z hlediska Cílů udržitelného rozvoje 

  Černá, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-20)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2017
  The master thesis focuses on the process of implementation of global strategies to the national policy of the Czech Republic. The thesis is a case study. Its subject is global strategy the 2030 Agenda for Sustainable ...
 • Když politika není pouze jedna: institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů 

  Hondlíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The aim of this thesis is to describe the institutional and financial security of the gender equality policy from 1998 to the present in the background of the interactions and relationships between its key actors - Gender ...
 • Accountability in Higher Education in the Czech Republic 

  Hrtánková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017-06-19)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2017
  The diploma thesis "Accountability in tertiary education in the Czech Republic" is based on the concept of accountability, which is defined as a social relation between two actors, where one actor is obliged to justify his ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV