Poslední příspěvky

 • Sociální sítě jako nástroj k propagaci umělecké řemeslné výroby 

  Kašová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním role sociálních sítí v propagaci vybraných umělecko-řemeslných dílen. V dané problematice jsme na základě polo-strukturovaných kvalitativních rozhovorů s majiteli dílen analyzovali, jaká ...
 • Nová média jako součást mediální výchovy na středních školách 

  Hejlová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce Nová média a mediální výchova na středních školách se zabývá zastoupením tématu nových médií ve vzdělávání na středních školách. Trend nových médií stále narůstá a počet jejich uživatelů se neustále zvyšuje, ...
 • Rámcování Evropské unie v českém televizním zpravodajství 

  Bolková, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce mapuje charakter českého televizního zpravodajství o Evropské unii. EU zde slouží jako typický příklad vzdálené, abstraktní entity, se kterou většina veřejnosti nemá vlastní přímou zkušenost, a kde se proto ...
 • Proměna obsahu článků s úniky informací v technologicky zaměřených médiích PhoneArena.com a MobilMania.cz 

  Martinů, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá obsahy zpráv týkajících se úniků informací na webových stránkách PhoneArena.com a Mobilmania.cz zaměřujících se na zpravodajství ohledně mobilních telefonů a témat s nimi spjatými. Úniky ...
 • Mediální mýty o zdraví a lidském těle 

  Jeníková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  V diplomové práci se zabývám současnými mediálními mýty o zdraví a lidském těle, jejichž šíření mezi širokou veřejností usnadnil nástup online médií. Ta umožňují mnohavrstvou diskusi napříč sociálními skupinami. Online ...
 • Vývoj formy sportovního zpravodajství od zahájení vysílání Československé televize do současnosti 

  Nemravová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Autorka diplomové práce Vývoj formy sportovního zpravodajství od počátku vysílání Československé televize do dnes mapuje proměny ve sportovním zpravodajství v Československu a Česku od roku 1953 do roku 2016 se zaměřením ...
 • Svět redakce magazínu pro ženy: Tisk versus online 

  Houdková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce se zabývá organizační strukturou redakce časopisu a webu pro ženy - Blesk pro ženy a Blesk pro ženy.cz. Redakce je součástí mediální organizace Czech News Center. Čím dál častějším modelem fungování rozdílných ...
 • Účinky dizajnu a obsahu správ na výkonnosť e-mail marketingových kampaní 

  Miadoková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Anotácia Diplomová práca sa zaoberá vplyvom vybraných vlastností e-mailových správ, ktoré majú mať podľa záverov predchádzajúcich štúdií a dokumentov schopnosť pozmeniť správanie príjemcov zdelení. V teoretickej časti bude ...
 • Mediální obraz české pivní kultury v letech 2016 až 2017 

  Otta, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Tato diplomová práce zkoumá mediální obsah vybraných tištěných reklam na pivo v Česku v průběhu let 2016 a 2017. Práce analyzuje tyto reklamy pomocí multimodální sémiotické analýzy, konkrétně tedy obsah sdělení těchto ...
 • Mediální recepty na štěstí 

  Pogranová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Tato diplomová práce s názvem Mediální recepty na štěstí si za předmět zájmu stanovila mediální reprezentaci štěstí v České republice. Ve své první části se práce zabývá mediálními teoriemi, a to především mediální ...
 • Užití médií v mužské věznici 

  Šlejharová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce Užití médií v mužské věznici se zabývá tím, jaký mají odsouzení postoj k dostupným médiím ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody. V rámci kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů ...
 • Analýza mediální organizace Seznam Zprávy 

  Hodboď, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  diplo ové prá i se vě uji pro ě ě ediál ího prostředí v post oder í tekuté do ě a to u, jaký vliv ěl t to z ě a ide titu ovi ářů. Pro ě u ediál í kraji sleduji z růz ý h úhlů pohledu apříklad z pohledu ko verge e, kterou ...
 • Alkohol v médiích pohledem Generace Z: Vnímání, postoje a zkušenosti mladistvých 

  Mrázová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Cílem této práce je pochopit postoje, vnímání a zkušenosti českých adolescentů, tj. současné Generace Z, ve vztahu k alkoholu v médiích. Teoretická část práce sumarizuje relevantní výzkumy, koncepty a články týkající se ...
 • Social listening jako inovativní přístup ke sběru dat pro výzkum online participace 

  Chlpková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Nástup webu 2.0, mobilních zařízení a rozšíření dostupnosti sítě zapříčinily změnu charakteru dříve statických dat a jejich využití. Obsahy z internetového prostoru nabízí spoustu informací, souvislostí a příležitostí, jak ...
 • Romantické filmy a představy žen o partnerském vztahu 

  Koryntová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce Romantické komedie a představy žen o partnerských vztazích se zabývá výzkumem generace matek a jejich dcer, které tento žánr sledují. Jako východisko tohoto výzkumu byla zvolena teorie feministické filmové ...
 • Proměny užívání sociální sítě Facebook v průběhu let 2009 -2017 

  Divišová, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Cílem diplomové práce "Proměny užívání sociální sítě Facebook v průběhu let 2009-2017" je odhalit změny v uživatelském chování na sociální síti Facebook v průběhu devíti let a následně vysvětlit jejich příčiny. Samotná ...
 • Analýza vybraných televizních on-line kanálů a jejich práce se zábavními obsahy 

  Jelínek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce se zabývá vztahem televizních vydavatelů a internetu, respektive jakým způsobem televizní vydavatelé využívají internetové kanály pro komunikaci s uživateli. Práce přitom vychází ze závěrů několika analýz, ...
 • Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest : případová studie 

  Bičíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  (abstrakt) Diplomová práce "Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest: případová studie" analyzuje formou případové studie způsoby a podoby formování české národní identity v největším a nejsledovanějším ...
 • Mediální trénink - rétorika pro praxi 

  Ouahdjinová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Diplomová práce: Mediální trénink - rétorika pro praxi Tereza Ouahdjinová Abstrakt český Předmětem této diplomové práce je uchopit koncept mediálního tréninku v současné praxi, přičemž se text soustředí na jedince, kteří ...
 • Kauza Cervanová: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze 

  Zajíčková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 6. 2018
  Diplomová práce "Kauza Cervanová: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze" pojednává o kriminálním případu, který se stal v létě roku 1976. Došlo k únosu, znásilnění a vraždě mladé ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV