Recent Submissions

 • Measuring the performance of Public Universities of Georgia: The Case of Social Sciences Faculties Problems of education quality and knowledge production 

  Shubitidze, Sopiko (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  In this research I investigate the problem of education quality at the faculties of Social Sciences at four Georgian Public Universities. The findings of research are derived through interviewing of professors and document ...
 • Rodičia a marketingové formy cielené na deti. povedomie, postoje a výchovné prístupy 

  Šuvadová, Kristína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Diplomová práca "Rodičia a marketingové formy cielené na deti: povedomie, postoje a výchovné prístupy" sa zaoberá marketingovými a reklamnými formami, ktoré sa snažia osloviť detské publikum a ich vnímanie zo strany rodičov. ...
 • Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích na návštěvnost českých kin 

  Karlíčková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Diplomová práce Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích na návštěvnost českých kin má za cíl ověřit, zda mají recenze a kritiky v tištěných a elektronických médiích vliv na to, kolik diváků daný snímek zhlédne ...
 • Rámcování ve zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v EU 

  Klausová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak česká zpravodajská média rámcovala téma tzv. brexitu neboli ukončení členství Spojeného království v Evropské unii v průběhu roku 2016. Kvantitativní obsahovou analýzou bylo ...
 • Komunikace dětské televize na sociálních sítích: případová studie ČT:D 

  Polák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Tato studie zjišťuje, jak nahlíží jediná veřejnoprávní televize zaměřená na děti v České republice ČT :D na dětské publikum a jakým způsobem tato televize s dětským potažmo dospělým divákem komunikuje. Primární výzkum této ...
 • Youtubeři a vnímání krásy u dospívajících dívek 

  Bártová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Předmětem této diplomové práce je problematika vnímání krásy u dospívajících dívek a vliv youtuberů na tuto oblast. Cílem práce je zjistit, jak si dospívající dívky konstruují představu o vlastní kráse i kráse obecně a ...
 • Vztahy mediálních organizací a digitálních zprostředkovatelů 

  Bešťák, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Diplomová práce zkoumá vztahy mezi digitálními zprostředkovateli a mediálními organizacemi na českém trhu. Jejím cílem je popsat nové, stále ještě formující se prostředí, které bylo poznamenané prudkým nárůstem vlivu ...
 • Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook 

  Mudrová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Média hrají v životě člověka nespornou roli. V dnešním světě se tedy s komunikací mediální setkáváme každodenně. Velkou roli při této komunikaci hrají v posledním desetiletí online sociální sítě. Takovým fenoménem je i ...
 • Interpretace předvolebních výzkumů v českých tištěných denících 

  Tučková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Diplomová práce Interpretace předvolebních výzkumů v českých tištěných denících se zabývá způsobem, jakým média ve svém zpravodajství prezentují výsledky předvolebních výzkumů. Práce vychází z teorií účinků médií, jejichž ...
 • Mediální obraz hráčů digitálních her v českých mainstreamových a zájmových médiích: v letech 2016 - 2018 

  Němečková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Diplomová práce pojednává o mediálním obrazu hráčů digitálních her v českých médiích, konkrétně v nejčtenějších denících. Digitální hry jsou stále poměrně okrajovým tématem v rámci české společnosti, hráči jsou považováni ...
 • Proces a výsledek vyjednávání různých aktérů o podobě mediální výchovy: případová studie Gymnázia v Třinci 

  Klusová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Tato diplomová práce s názvem "Proces a výsledek vyjednávání různých aktérů o podobě mediální výchovy: případová studie Gymnázia v Třinci" se zabývá mediální výchovou a její realizací na Gymnáziu v Třinci. Teoretická část ...
 • Prezidentské volby 2018 v ČR v českém denním tisku 

  Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Média a politika, stejně tak jako média a volby jsou úzce propojenými fenomény, a proto se tato diplomová práce zabývá prezidentskými volbami roce 2018 v ČR v českém denním tisku. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy je ...
 • Celebrity marketing jako nástroj marketingové komunikace - Komparace přístupů značek Lancome a Estée Lauder 

  Damková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Diplomová práce Celebrity marketing jako nástroj marketingové komunikace: Komparace přístupů značek Lancôme a Estée Lauder se zabývá fenoménem celebrity marketingu a způsobem, jak zmíněné značky s celebritami v reklamních ...
 • Mediální obraz prezidenta Václava Havla v souvislosti s vybranými událostmi v denících Právo a Lidové noviny 

  Brandsteinová, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Předmětem této diplomové práce je analyzování a následné vyhodnocení a srovnání mediálního obrazu Václava Havla v prezidentské funkci v kontextu vybraných událostí v denících Rudé právo / Právo a Lidové noviny. Teoretická ...
 • Televizní debaty před druhým kolem prezidentské volby a jejich vliv na rozhodování voličů 

  Kadlecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Televizní prezidentské debaty jsou zajímavým mediálním a politickým fenoménem, kterým dnes již standardně vrcholí předvolební prezidentská kampaň. Poprvé byl tento televizní duel mezi dvěma hlavními kandidáty vysílán v USA ...
 • Konstrukce hrozby ve zpravodajství na příkladu Ruska 

  Elblová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí hrozby ve zpravodajství. Předmětem kvantitativní obsahové analýzy je výzkum konstruování hrozby v podobě Ruské federace v českých tištěných zpravodajských médiích. Práce vychází z ...
 • Média a geopolitika: Pozadí fungování českých médií po roce 1991 v globálním kontextu 

  Pařízková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Diplomová práce se zabývá fungováním médií v České republice v kontextu globálních změn po roce 1991. Na příkladu této země se snaží pochopit, jak může být uplatňován vnější vliv na média uvnitř určitého státu. Česká ...
 • Lidé jako objekty zábavního průmyslu - Objektivizace lidského těla v rámci zábavných mediálních obsahů 

  Lipoldová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Lidé jako objekty zábavního průmyslu zpředmětňování lidských těl v zábavním mediálním průmyslu. Jejím cílem je upozornit na ní spojené sexualizace lidského těla, která se v médiích velmi často objevuje, ať už v tisku, ...
 • Současné mediální obsahy očima dětských prosumerů 

  Hemerová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Předmětem diplomové práce je kvalitativní analýza českého dětského televizního pořadu, který se zabývá představováním jiných kultur. Jejím cílem je odpovědět na to, jakým způsobem jsou jiné kultury v rámci pořadu představovány ...
 • Kvalita českého televizního zpravodajství 

  Pejšová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Tato diplomová práce pomocí kvantitativní obsahové analýzy zkoumá hlavní zpravodajské relace přenášené třemi českými televizními kanály. Klade si přitom za cíl vyhodnotit jejich informační kvalitu na základě předem ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV