• Nominace soudců Nejvyššího soudu USA jako prvek systému brzd a rovnovah 

   Defence status: DEFENDED
   Bielawski, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Tématem této práce jsou nominace soudců Nejvyššího soudu, vrcholné instituce soudní moci ve Spojených státech. Ústavou je pravomoc dosazovat nové federální soudce dána do rukou prezidenta, a to s "radou a souhlasem" Senátu. ...
  • Chinese Media Discourse on the Trade War with the United States 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Dobromila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Hlavním cílem této práce bylo poskytnout přehled čínského domácího politického diskurzu prostřednictvím analýzy narativu čínských domácích médií ohledně nedávné obchodní války se Spojenými státy. Prostřednictvím smíšené ...
  • Příbuzenská pěstounská péče z pohledu pracovníků sociálně právní ochrany dětí a pěstounů 

   Defence status: DEFENDED
   Kabátová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tématem diplomové práce je problematika pěstounské péče vykonávané příbuznými dítěte z pohledu pracovníků sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a pěstounů na základě teorie liniových pracovníků. Práce se zabývá konfrontací ...
  • Mediální obraz politických protestů organizovaných spolkem Milion Chvilek 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Cílem této práce je zhodnotit vliv vlastnictví médií na vytváření mediálního obrazu spolku Milion Chvilek a protivládních protestů v roce 2019 v denících Lidové noviny a Hospodářské noviny, a to za pomocí komparativní ...
  • Etické aspekty využívání behaviorálních poznatků při tvorbě veřejné politiky na případu sdíleného lékového záznamu 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zaměřuje na využívání behaviorálních poznatků při tvorbě veřejné politiky. Představuje možnosti a omezení, která tento přístup přináší v obecné rovině a na konkrétním případu sdíleného lékového ...
  • Mikrotransakce a jejich vliv na design digitálních her 

   Defence status: DEFENDED
   Urazajeva, Regina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Diplomová práce se zabývá implementací mikrotransakcí ve videohrách a jejich vlivem na herní design, hráčský zážitek a prezentaci virtuálního zboží hráči. Cílem bylo porovnat rozdíly mezi tituly, které používají různé ...
  • Cíle, vývoj a úspěchy NORDEFCO 

   Defence status: DEFENDED
   Spousta, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Big Data: A New Perspective on Conflict Resolution 

   Defence status: DEFENDED
   Šerstka, Anastasija (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Diplomová práce zkoumá roli velkých dat při řešení současných konfliktů. Studie kombinuje koncept velkých dat s teorií řešení konfliktů a následně aplikuje na tři směry řešení konfliktů: nenásilný, násilný a prevence ...
  • Trump's New America: Identity, Discourse and Foreign Policy 

   Defence status: DEFENDED
   Delmastro, Matthew (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Tato studie se zaměřuje na budování americké identity v průběhu času v souvislosti se zahraniční politikou USA. Vychází z poznatků poststrukturalismu a variant teorie diskurzu. Studie konkrétně popisuje historický vývoj ...
  • Integration of environmental policy in the Czech Republic: Analysis from the perspective of political networks theory 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapil, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Diplomová práce se zabývá tématem integrace environmentální politiky (EPI) v kontextu celosvětových snah o dosažení udržitelného rozvoje. Cílem je vytvořit analytický rámec, pomocí kterého bude možné zkoumat dosaženou ...
  • Nuclear Security Studies Scholarship: A Social Network Analysis 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kučmáš, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of security studies Nuclear Security Studies Scholarship: A Social Network Analysis Master's thesis Author: Kryštof Kučmáš Study ...
  • Místo paměti: Irské národní muzeum a komemorace velikonočního povstání ve výstavě Proclaiming a Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Špína, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Výstava Proclaiming a Republic: The 1916 Rising (2016-2020) byla Národním muzeem Irska otevřena v rámci projektu Decade of Centenaries jako připomínka velikonočního povstání. Tato práce výstavu chápe jako místo paměti, ...
  • Permanent Structured Cooperation and European Intervention Initiative as Preludes of a Single European Army 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Patrik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zaměřuje na potenciál dvou nedávno spuštěných iniciativ, Stálé strukturované spolupráce a Evropské intervenční iniciativy, v kontextu možného vzniku jednotné evropské armády. S oběma iniciativami ...
  • Power markets and the EU ETS: How volatility propagates across Central Europe? 

   Defence status: DEFENDED
   Jurka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   V této práci zkoumáme, jak se přenáší nestabilita mezi trhem s emisními povolenkami a elektřinou ve střední Evropě. Zatímco faktory ovlivňující cenu elektřiny byly v literatuře rozsáhle zdokumentovány, my se soustředíme ...
  • Frakce euroskeptických politických stran v Evropském parlamentu: konstituce, podoba, politická činnost a změny v kontextu voleb do Evropského parlamentu 2019 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá představením a komparací pohledů politické vědy na stranicko-politický euroskepticismus, včetně deskripce vývoje podoby euroskeptických frakcí v Evropském parlamentu po roce ...
  • Komparace forem protestu hnutí za občanská práva a hnutí Black Lives Matter a jejich efektivity 

   Defence status: DEFENDED
   Seko, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
  • Česká a americká podpora demokracie: případová studie Myanmar 

   Defence status: DEFENDED
   Grmelová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Podpora demokracie má za cíl podpořit proces demokratizace nebo upevnit stávající demokratický systém v zahraničí. Způsob, jakým se demokracie dosáhne se povětšinou liší podle dárcovské země, která ve vybrané zemi působí. ...
  • Prezidentské klany v Kazachstánu a Uzbekistánu: postavení a vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Jordanová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Práce se zabývá vývojem politických klanů prezidentů Kazachstánu a Uzbekistánu. Časově se soustředí období nástupů do funkcí prvních dvou prezidentů (Nursultana Nazarbajeva v Kazachstánu a Islama Karimova v Uzbekistánu) ...
  • Habsburkové v českých populárně-naučných historických časopisech 

   Defence status: DEFENDED
   Zapotilová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tématem této bakalářské práce je obraz habsbursko-lotrinské dynastie a jejích příslušníků v českých populárně-naučných časopisech zaměřených na historickou problematiku. Periodiky, jež byla vybrána, jsou History Revue, ...
  • Rozdíly v percepci ženských postav v různých mediálních zpracováních ságy o Zaklínači 

   Defence status: DEFENDED
   Štosová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   1 Abstrakt Předmětem této práce je percepce ženských postav v různých mediálních zpracováních Zaklínače z pohledu publik, které vykazují známky fanouškovství. Výzkum se věnuje obzvláště dvěma nejaktuálnějším zpracováním, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV