Zobrazují se záznamy 1-20 z 9687

  • THE POLITICAL ECONOMY OF TATMADAW: Are Natural Resources A Barrier To An Economic Transition In Myanmar? 

   Kumbun, Lanung Tu (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 28. 6. 2018
   Myanmar's economic freedom is ranked the lowest amongst ASEAN countries. Thus its fact that Myanmar's economy is interfered with by the military regime - The question "Why economic growth and prosperity?" needs to be ...
  • China's Geopolitical Aspirations and Serbia's Role in the One Belt, One Road Initiative Analyzed Through the Context of the Heartland Theory by Halford John Mackinder 

   Kuljanin, Vedran (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 28. 6. 2018
   Cílem této práce je poskytnout hloubkovou analýzu o předpokládané povaze čínské iniciativy One Belt, One Road (OBOR) prostřednictvím angažovanosti Číny ve východní Evropě, se zvláštním zaměřením na Srbsko. Současná ...
  • Užití médií v mužské věznici 

   Šlejharová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce Užití médií v mužské věznici se zabývá tím, jaký mají odsouzení postoj k dostupným médiím ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody. V rámci kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů ...
  • Analýza mediální organizace Seznam Zprávy 

   Hodboď, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   diplo ové prá i se vě uji pro ě ě ediál ího prostředí v post oder í tekuté do ě a to u, jaký vliv ěl t to z ě a ide titu ovi ářů. Pro ě u ediál í kraji sleduji z růz ý h úhlů pohledu apříklad z pohledu ko verge e, kterou ...
  • Alkohol v médiích pohledem Generace Z: Vnímání, postoje a zkušenosti mladistvých 

   Mrázová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Cílem této práce je pochopit postoje, vnímání a zkušenosti českých adolescentů, tj. současné Generace Z, ve vztahu k alkoholu v médiích. Teoretická část práce sumarizuje relevantní výzkumy, koncepty a články týkající se ...
  • Social listening jako inovativní přístup ke sběru dat pro výzkum online participace 

   Chlpková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Nástup webu 2.0, mobilních zařízení a rozšíření dostupnosti sítě zapříčinily změnu charakteru dříve statických dat a jejich využití. Obsahy z internetového prostoru nabízí spoustu informací, souvislostí a příležitostí, jak ...
  • Romantické filmy a představy žen o partnerském vztahu 

   Koryntová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce Romantické komedie a představy žen o partnerských vztazích se zabývá výzkumem generace matek a jejich dcer, které tento žánr sledují. Jako východisko tohoto výzkumu byla zvolena teorie feministické filmové ...
  • Proměny užívání sociální sítě Facebook v průběhu let 2009 -2017 

   Divišová, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Cílem diplomové práce "Proměny užívání sociální sítě Facebook v průběhu let 2009-2017" je odhalit změny v uživatelském chování na sociální síti Facebook v průběhu devíti let a následně vysvětlit jejich příčiny. Samotná ...
  • Analýza vybraných televizních on-line kanálů a jejich práce se zábavními obsahy 

   Jelínek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá vztahem televizních vydavatelů a internetu, respektive jakým způsobem televizní vydavatelé využívají internetové kanály pro komunikaci s uživateli. Práce přitom vychází ze závěrů několika analýz, ...
  • Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest : případová studie 

   Bičíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   (abstrakt) Diplomová práce "Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest: případová studie" analyzuje formou případové studie způsoby a podoby formování české národní identity v největším a nejsledovanějším ...
  • Mediální trénink - rétorika pro praxi 

   Ouahdjinová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce: Mediální trénink - rétorika pro praxi Tereza Ouahdjinová Abstrakt český Předmětem této diplomové práce je uchopit koncept mediálního tréninku v současné praxi, přičemž se text soustředí na jedince, kteří ...
  • Sociální sítě jako nástroj k propagaci umělecké řemeslné výroby 

   Kašová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním role sociálních sítí v propagaci vybraných umělecko-řemeslných dílen. V dané problematice jsme na základě polo-strukturovaných kvalitativních rozhovorů s majiteli dílen analyzovali, jaká ...
  • Nová média jako součást mediální výchovy na středních školách 

   Hejlová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce Nová média a mediální výchova na středních školách se zabývá zastoupením tématu nových médií ve vzdělávání na středních školách. Trend nových médií stále narůstá a počet jejich uživatelů se neustále zvyšuje, ...
  • Rámcování Evropské unie v českém televizním zpravodajství 

   Bolková, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce mapuje charakter českého televizního zpravodajství o Evropské unii. EU zde slouží jako typický příklad vzdálené, abstraktní entity, se kterou většina veřejnosti nemá vlastní přímou zkušenost, a kde se proto ...
  • Proměna obsahu článků s úniky informací v technologicky zaměřených médiích PhoneArena.com a MobilMania.cz 

   Martinů, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá obsahy zpráv týkajících se úniků informací na webových stránkách PhoneArena.com a Mobilmania.cz zaměřujících se na zpravodajství ohledně mobilních telefonů a témat s nimi spjatými. Úniky ...
  • Mediální mýty o zdraví a lidském těle 

   Jeníková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   V diplomové práci se zabývám současnými mediálními mýty o zdraví a lidském těle, jejichž šíření mezi širokou veřejností usnadnil nástup online médií. Ta umožňují mnohavrstvou diskusi napříč sociálními skupinami. Online ...
  • Vývoj formy sportovního zpravodajství od zahájení vysílání Československé televize do současnosti 

   Nemravová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Autorka diplomové práce Vývoj formy sportovního zpravodajství od počátku vysílání Československé televize do dnes mapuje proměny ve sportovním zpravodajství v Československu a Česku od roku 1953 do roku 2016 se zaměřením ...
  • Svět redakce magazínu pro ženy: Tisk versus online 

   Houdková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá organizační strukturou redakce časopisu a webu pro ženy - Blesk pro ženy a Blesk pro ženy.cz. Redakce je součástí mediální organizace Czech News Center. Čím dál častějším modelem fungování rozdílných ...
  • Účinky dizajnu a obsahu správ na výkonnosť e-mail marketingových kampaní 

   Miadoková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Anotácia Diplomová práca sa zaoberá vplyvom vybraných vlastností e-mailových správ, ktoré majú mať podľa záverov predchádzajúcich štúdií a dokumentov schopnosť pozmeniť správanie príjemcov zdelení. V teoretickej časti bude ...
  • Mediální obraz české pivní kultury v letech 2016 až 2017 

   Otta, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2018
   Tato diplomová práce zkoumá mediální obsah vybraných tištěných reklam na pivo v Česku v průběhu let 2016 a 2017. Práce analyzuje tyto reklamy pomocí multimodální sémiotické analýzy, konkrétně tedy obsah sdělení těchto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV