Now showing items 1-20 of 967

  • Biologická charakteristika buněk kolorektálního karcinomu v modelech in vitro a její využití při individualizaci terapie 

   John, Stanislav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 27. 8. 2019
   Zhoubné nádory patří celosvětově na druhé místo mezi příčinami úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. Trend se ale zvláště v rozvinutých zemích (dle Světové zdravotnické organizace, WHO - World Health Organization) ...
  • S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií 

   Morávková, Paula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Souhrn Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom představují v celosvětovém měřítku závažný medicínsky a socio-ekonomický problém. I přes významný pokrok v diagnostice těchto onemocnění v současné době není dostupný ...
  • Problematika CMV infektu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk 

   Vejražková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Eva Vejražková: Problematika CMV infektu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk - souhrn Úvod: Preemptivní antivirová specifická terapie snížila mortalitu i morbiditu spojenou s infekcí lidským ...
  • Využití optické koherentní tomografie a evokovaných zrakových potenciálů v předoperačním a pooperačním sledování pacientů s útlakem optického chiasmatu 

   Póczoš, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Souhrn Cílem prospektivní studie bylo u kompresí optického chiazmatu (OC) kvantifikovat přínos optické koherenční tomografie (OCT), resp. zrakových evokovaných potenciálů (VEP) pomocí měření tloušťky peripapilární vrstvy ...
  • Korekce myopie a myopického astigmatismu implantací zadněkomorové fakické nitrooční čočky implantable collamer lens 

   Řeháková, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   SOUHRN Cíl: Zhodnotit 2leté výsledky u pacientů, kde byla korekce střední a vyšší myopie, resp. myopického astigmatismu řešena implantací fakické zadněkomorové čočky ICL (Implantable collamer lens). Metodika: Do retrospektivní ...
  • Komunikace s hospitalizovanými seniory 

   Krausová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Jana Krausová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace s hospitalizovanými seniory Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: ...
  • Psychická resilience u všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice 

   Freibauerová, Sarah (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Sarah Freibauerová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Psychická resilience všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice ...
  • Využití konceptu Bazální stimulace v ošetřovatelství na odděleních intenzivní péče 

   Ledvinová, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Marcela Ledvinová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Využití konceptu bazální stimulace v ošetřovatelství na odděleních intenzivní péče Vedoucí práce: ...
  • Průzkum informovanosti a postoj středoškolské mládeže k prevenci infekce HPV 

   Janecká, Barbora (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Barbora Janecká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Průzkum informovanosti a postoj středoškolské mládeže k prevenci infekce HPV Vedoucí práce: Mgr. ...
  • Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a domácí peritoneální dialýzu 

   Lorencová, Sabina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Lorencová Sabina Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení Ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a peritoneální dialýzu Vedoucí práce: Mgr. Eva ...
  • Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace 

   Horáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Název práce: Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace pacienta Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 Vysoká škola, fakulta, ústav: Universita ...
  • Potřeby rodin pacientů a jejich naplnění na JIP 

   Rumíšková, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Denisa Rumíšková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Potřeby rodin pacientů a jejich naplnění na JIP Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: ...
  • Hojení operační rány po kardiochirurgické operaci 

   Mrkvičková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Petra Mrkvičková Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Hojení operační rány po kardiochirurgické operaci Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová ...
  • Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry 

   Trávníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Kateřina Trávníčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry Vedoucí práce: ...
  • Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta 

   Kracíková, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Nikola Kracíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: 154 ...
  • Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. sytému 

   Černík, Lukáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Téma práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s dehiscentní sternotomií Název práce: Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. systému Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 ...
  • Kvalita života pacientů s Hodgkinovým lymfomem 

   Stiborová, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor práce: Markéta Stiborová Název práce: Kvalita života pacientů s Hodgkinovým lymfomem Vznik práce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové (Oddělení ošetřovatelství) Studijní program: Ošetřovatelství ...
  • Štítná žláza u novorozence 

   Krylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   ŠTÍTNÁ ŽLÁZA U NOVOROZENCŮ MUDr. Kateřina Krylová SOUHRN Správná funkce štítné žlázy v průběhu těhotenství a u novorozence je podmínkou pro normální růst, vývoj a neurologický stav jedince během dětství a v dospělosti. Je ...
  • Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce 

   Astapenko, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Úvod: Glykokalyx představuje ochranný buněčný obal na sacharidové bázi. Buňce slouží jako komunikační médium s vnějším prostředí. Glykokalyx se vyskytuje též na apikálním povrchu cév, kde se nazývá endoteliální glykokalyx ...
  • Výsledky léčby pacientů s mnohočetným myelomem ve vyšším věku 

   Radocha, Jakub
   Date of defense: . 6. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV