Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Nejčastěji používané antikoncepční metody u dospívajících dívek 

  Defence status: DEFENDED
  Langerová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 6. 6. 2022
  Author: Tereza Langerová Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Institute of Social Medicine, Deparment of Nursing Title: Most common contraception methods used by teenage females Supervisor: ...
 • Informovanost středoškolských studentů o sexuálně přenosných chorobách 

  Defence status: DEFENDED
  Roubalová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 6. 6. 2022
  64 ANNOTATION Author: Michaela Roubalová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The awareness of high school students ...
 • Informovanost veřejnosti o paliativní péči 

  Defence status: DEFENDED
  Tichá, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 6. 6. 2022
  Author: Denisa Tichá Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department od Non-medical Studies Title: Public awareness of palliative care Supervisor: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, ...
 • Pohled pracovníků Alzheimer centra na setkání se smrtí 

  Defence status: DEFENDED
  Hornychová, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 6. 6. 2022
  Name and surname of the author: Nikola Hornychová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non-medical Studies Title: View of social service workers on encounter with death in ...
 • Domácí násilí páchané na ženách 

  Defence status: DEFENDED
  Teuberová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 6. 6. 2022
  116 Abstract Author: Petra Teuberová Institution: Charles University Fakulty of Medicine in Hradec Králové Department of non-medical studies Title: Domestic violence againts women Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. ...
 • Povědomí veřejnosti o prožívání závěru života 

  Defence status: DEFENDED
  Stehlíková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 6. 6. 2022
  Author: Vendula Stehlíková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Non-medical Studies Title: Public awareness of end-of-life experiences Supervisor: Bc. et Bc. Viera Ivanovová ...
 • Vliv životního stylu na menstruační cyklus 

  Defence status: DEFENDED
  Chaloupková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 6. 6. 2022
  Name and surname of the author: Lucie Chaloupková Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non-mediacal Studies Title: The effect of lifestyle on the menstrual cycle ...
 • Ampicilin rezistentní beta-laktamáza negativní kmeny Haemophilus influenzae izolované v ČR v letech 2010-2018 

  Defence status: DEFENDED
  Jakubů, Vladislav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 31. 5. 2022
  Ampicillin-resistant β-lactamase- negative Haemophilus influenzae strains isolated in the Czech Republic in 2010-2018 According to the results of regular surveillance of resistance of bacterial pathogens of respiratory ...
 • Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou 

  Defence status: DEFENDED
  Řeháček, Vít (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 4. 4. 2022
  SOUHRN ÚVOD: Hereditární hemochromatóza (HH), jedno z nejčastějších dědičných onemocnění euroamerické populace, je onemocnění způsobené zvýšenou absorpcí železa ze střeva bez ohledu na výši jeho aktuální zásoby v organismu, ...
 • Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace. 

  Defence status: DEFENDED
  Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 4. 4. 2022
  Souhrn Koncept vstřebatelných stentů (BVS) vznikl již v 90. letech 20. století, prvním komerčně dostupným koronárním vstřebatelným stentem byl nicméně Absorb BVS v roce 2011. Disertační práce se zabývá aspekty práce s tímto ...
 • In vitro studium mechanismu protinádorového účinku montaninových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae 

  Defence status: DEFENDED
  Koutová, Darja (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 9. 3. 2022
  Souhrn Možnosti současné terapie nádorových onemocnění jsou široké, přesto však tato onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Dosavadní poznatky biomedicínského výzkumu se čím dál tím více uplatňují v léčebné ...
 • Disekce krčního úseku vnitřní krkavice 

  Defence status: DEFENDED
  Šercl, Miroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 18. 1. 2022
  Souhrn Cíle: Hlavním cílem práce je formou prospektivní observační studie analyzovat efektivitu, bezpečnost a kauzální vztahy léčby pacientů s disekcí krčního úseku arteria carotis interna vzniklé spontánně, na podkladě ...
 • Příspěvek ke studii etiologie a klinického významu jaterní steatózy v experimentu. 

  Defence status: DEFENDED
  Žaloudková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  SOUHRN Disertační práce se zabývá časnou fází jaterní regenerace u potkanů s navozenou steatózou jater, zjištěním vlivu kyseliny ursolové a jejich hepatoprotektivních účinků na jaterní tkáň po částečné hepatektomii a ...
 • Etika umírání a smrti - respektování etických principů v ošetřovatelské péči v poslední etapě života 

  Defence status: DEFENDED
  Šorm, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 22. 10. 2021
 • Analýza senzibilizace na molekulární komponenty stanovené multiplexním systémem ImmunoCAP ISAC u pacientů s atopickou dermatitidou 

  Defence status: DEFENDED
  Vaňková, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Úvod: Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění s akutními exacerbacemi a charakteristickými klinickými projevy. Základním pilířem diagnostiky AD je důkladná anamnéza, zhodnocení klinického stavu, ...
 • Posouzení účinnosti fotodynamické terapie u pacientů s chronickou centrální serózní chorioretionopatií 

  Defence status: DEFENDED
  Myslík Manethová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  SOUHRN Předložená disertační práce se zabývá problematikou makulárního edému na podkladě centrální serózní chorioretinopatie (CSC) a soudobými možnostmi terapeutického řešení tohoto onemocnění. Přestože ve většině případů ...
 • Studium mechanizmů hepatotoxických a hepatoprotektivních účinků na modelově poškozených hepatocytech 

  Defence status: DEFENDED
  Moravcová, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 25. 1. 2022
  Poškození jater má rozmanitou škálu příčin. V důsledku jejich postavení v metabolismu xenobiotik dochází často k poškození jater toxickými látkami s následnou poruchou funkcí. I přes různorodost příčin, mechanismy poškození ...
 • Neverbální komunikace v práci všeobecné sestry 

  Defence status: DEFENDED
  Kovalová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
 • Extrakorporální eliminace plazmatického pegylovaného lipozomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovarií 

  Defence status: DEFENDED
  Kubeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
  Date of defense: 11. 3. 2022
  SOUHRN Úvod: Lipozomální cytostatika vyu!ívají enkapsulaci ú"inné látky do lipozom# s cílem modifi- kovat její farmakokinetick$ a toxikologick$ profil ke zv$%ení benefitu lé"by. Jedním z nejv$- znamn&j%ích zástupc# t&chto ...
 • Společenská prestiž sesterské profese ve společnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Jindřišková, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  Autor: Marie Jindřišková Ústav nelékařských studií LF UK v Králové Název práce: Společenská prestiž sesterské profese ve společnosti Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: Počet příloh: Klíčová slova: všeobecná ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV