Collections in this community

Recent Submissions

 • Biologická charakteristika buněk kolorektálního karcinomu v modelech in vitro a její využití při individualizaci terapie 

  John, Stanislav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 27. 8. 2019
  Zhoubné nádory patří celosvětově na druhé místo mezi příčinami úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. Trend se ale zvláště v rozvinutých zemích (dle Světové zdravotnické organizace, WHO - World Health Organization) ...
 • S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií 

  Morávková, Paula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Souhrn Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom představují v celosvětovém měřítku závažný medicínsky a socio-ekonomický problém. I přes významný pokrok v diagnostice těchto onemocnění v současné době není dostupný ...
 • Problematika CMV infektu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk 

  Vejražková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Eva Vejražková: Problematika CMV infektu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk - souhrn Úvod: Preemptivní antivirová specifická terapie snížila mortalitu i morbiditu spojenou s infekcí lidským ...
 • Využití optické koherentní tomografie a evokovaných zrakových potenciálů v předoperačním a pooperačním sledování pacientů s útlakem optického chiasmatu 

  Póczoš, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  Souhrn Cílem prospektivní studie bylo u kompresí optického chiazmatu (OC) kvantifikovat přínos optické koherenční tomografie (OCT), resp. zrakových evokovaných potenciálů (VEP) pomocí měření tloušťky peripapilární vrstvy ...
 • Korekce myopie a myopického astigmatismu implantací zadněkomorové fakické nitrooční čočky implantable collamer lens 

  Řeháková, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  SOUHRN Cíl: Zhodnotit 2leté výsledky u pacientů, kde byla korekce střední a vyšší myopie, resp. myopického astigmatismu řešena implantací fakické zadněkomorové čočky ICL (Implantable collamer lens). Metodika: Do retrospektivní ...
 • Komunikace s hospitalizovanými seniory 

  Krausová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Jana Krausová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace s hospitalizovanými seniory Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: ...
 • Psychická resilience u všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice 

  Freibauerová, Sarah (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Sarah Freibauerová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Psychická resilience všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice ...
 • Využití konceptu Bazální stimulace v ošetřovatelství na odděleních intenzivní péče 

  Ledvinová, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Marcela Ledvinová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Využití konceptu bazální stimulace v ošetřovatelství na odděleních intenzivní péče Vedoucí práce: ...
 • Průzkum informovanosti a postoj středoškolské mládeže k prevenci infekce HPV 

  Janecká, Barbora (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Barbora Janecká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Průzkum informovanosti a postoj středoškolské mládeže k prevenci infekce HPV Vedoucí práce: Mgr. ...
 • Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a domácí peritoneální dialýzu 

  Lorencová, Sabina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Lorencová Sabina Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení Ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a peritoneální dialýzu Vedoucí práce: Mgr. Eva ...
 • Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace 

  Horáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Název práce: Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace pacienta Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 Vysoká škola, fakulta, ústav: Universita ...
 • Potřeby rodin pacientů a jejich naplnění na JIP 

  Rumíšková, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Denisa Rumíšková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Potřeby rodin pacientů a jejich naplnění na JIP Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: ...
 • Hojení operační rány po kardiochirurgické operaci 

  Mrkvičková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Petra Mrkvičková Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Hojení operační rány po kardiochirurgické operaci Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová ...
 • Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry 

  Trávníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Kateřina Trávníčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry Vedoucí práce: ...
 • Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta 

  Kracíková, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor: Nikola Kracíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: 154 ...
 • Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. sytému 

  Černík, Lukáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Téma práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s dehiscentní sternotomií Název práce: Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. systému Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 ...
 • Kvalita života pacientů s Hodgkinovým lymfomem 

  Stiborová, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Autor práce: Markéta Stiborová Název práce: Kvalita života pacientů s Hodgkinovým lymfomem Vznik práce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové (Oddělení ošetřovatelství) Studijní program: Ošetřovatelství ...
 • Štítná žláza u novorozence 

  Krylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 6. 6. 2019
  ŠTÍTNÁ ŽLÁZA U NOVOROZENCŮ MUDr. Kateřina Krylová SOUHRN Správná funkce štítné žlázy v průběhu těhotenství a u novorozence je podmínkou pro normální růst, vývoj a neurologický stav jedince během dětství a v dospělosti. Je ...
 • Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce 

  Astapenko, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Úvod: Glykokalyx představuje ochranný buněčný obal na sacharidové bázi. Buňce slouží jako komunikační médium s vnějším prostředí. Glykokalyx se vyskytuje též na apikálním povrchu cév, kde se nazývá endoteliální glykokalyx ...
 • Výsledky léčby pacientů s mnohočetným myelomem ve vyšším věku 

  Radocha, Jakub
  Date of defense: . 6. 2019

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV