• Návštěvy na intenzivní péči z pohledu příbuzných a ošetřujícího personálu 

   Kovalová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
   It is desired to know the meaning on relatives visits liberalization on intensive care unit in the view of visitors and the staff. Questionnaires about the visits possible problems were filled up by visitors (53 persons) ...
  • Psychózy a deliriantní stavy v intenzivní péči - v kardiochirurgii - z pohledu ošetřovatelské profese 

   Jiráková, Regina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2006
   ICU psychoses and delirium in cardiosurgical post-op ICU with the point of nurse This graduation thesis is aimed on the problem of patients with the development of ICU psychoses, delirium during hospitalization in cardio ...
  • Postoj veřejnosti k preventivním prohlídkám 

   Jedličková, Pavlína (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2006
   Attitude of public towards precautionary medical check -ups Objective of this bachelor script was to investigate how public is informed about preventive medical check-up and its opinion about this subject. Scrip is divided ...
  • Cholinergní neuropřenos a kognitivní funkce ve vztahu k schizofrenii 

   Pérez, Marek (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 27. 9. 2006
  • Kvalita života seniorů po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu 

   Švarcová, Irena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 6. 2006
   The aim of this study "Quality of Seniors'Life after Total Hip Replacement" is to find out the dependence of quality of life on the outcome of the total hip replacement operation. The first - theoretical part of my study ...
  • Kvalita života u pacientů s tracheostomií 

   Čiháková, Ivana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
   In this bachelor's work, the quality of life of tracheostomized patiens is evaluated within 31 patients treated and operated at the ENT department of Hradec Králové Faculty Hospital. The most of them werw older than 50 ...
  • Vývoj a historie ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů 

   Rybářová, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
   Development and history of nursing care in dialyzed patients This bachelor thesis is divided into two basic parts. The first part deals with the development and history of nursing care in dialyzed patients. The second part ...
  • Kvalita života klientů po transplantaci kostní dřeně 

   Dašková, Veronika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 6. 2006
   LIFE QUALITY OF PATIENTS AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION In the year 2005-2006 a research was conducted on the life quality of patients after bone marrow transplantation. The study group involved samples from 41 patients ...
  • Motivace zdravotních sester pro vstup a další službu v Armádě České republiky 

   Žďára, Jaroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2006
  • Sociální opora sester na jednotkách intenzivní péče 

   Vlášková, Dana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 6. 2006
   Social Support for Nurses in Intensive Care Units Bachelor work deals with the problematics of social support for nurses in the intensive care units. The theoretic part defines the social support, describes the problematics ...
  • Míra informovanosti pubescentů a adolescentů před plánovaným operačním zákrokem 

   Žatečková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
   The extent of awareness of pubescents and adolescents before a planned operation The theoretical part of this work deals mainly with the mental preparation of adolescent patients before a planned operating surgery (operation). ...
  • Porucha systolické funkce levé komory při ischemické chorobě srdeční. Použití magnetické rezonance v detekci viabilního myokardu 

   Solař, Miroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 11. 2006
  • Edukace žen s Postmastektomickým syndromem 

   Stará, Iveta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2006
   Edukace žen s Postamastektomickým syndromem V závěrečné bakalářské práci jsem se pokusila představit jeden z mnoha problémů, který nás ženy může potkat. Nádorové onemocnění prsu je v současné době jedním z nejčastějších ...
  • Záchranná služba: její historie, modely a vývojové trendy v České republice 

   Kučera, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
   Key words: emergency medical service, urgent premedical care, organization, technical conditions, statistics, analysis The topic of this bachelor thesis are historical developments of Emergency Medical Service (EMS) with ...
  • Úloha mentora ošetřovatelské péče 

   Pozděnová, Zuzana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
   THE ROLE OF MENTOR IN NURSING CARE The bachelor`s work is devoted to the contemporary changes in the nurse education, particularly to the student`s practice in a clinic under the supervision of a mentor. The mentor is a ...
  • Kvalita života pacientů s idiopatickými střevními záněty 

   Vondroušová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 6. 2006
   THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH THE IFLAMMATORY BOWEL DISEASE The term "quality of life" has been already mentioned in the 1920s. And it has been done so in connections with consideration about economic development ...
  • Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků 

   Morkusová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 14. 6. 2006
   The title of the Bacheloŕs theses: Resusciatation procedures development and the level of knowledge of non - medical hospital attendants. In the theoretical part of my work I deal with the resusciatation procedures development ...
  • Význam naděje v ošetřovatelské profesi 

   Veselá, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 11. 2006
   The aim of my thesis was to describe how love and hope phenomenon relates to nursing care in general. Therefore, in empirical part of my work I focused on a survey conducted among students and practising nurses. Comparing ...
  • Humanistický přístup sester k umírajícím pacientům 

   Jirousková, Klára (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 6. 2006
   JIROUSKOVA, Klara. Humane attitude to the dying patient in nursing. Bachelor's work The topic, I've chosen for my bachelor's work is dealing with problems in humane attitude of nursing staff to the dying patient. The study ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s tuberkulózou 

   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
   Nursing Care for Patient with Tuberculosis Tuberculosis is a disease accompanying human beings since immemorial time. Its originally epidemic occurrence has changed into endemic one. Presented bachelor thesis is devoted ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV