• Studium mechanizmů hepatotoxických a hepatoprotektivních účinků na modelově poškozených hepatocytech 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Poškození jater má rozmanitou škálu příčin. V důsledku jejich postavení v metabolismu xenobiotik dochází často k poškození jater toxickými látkami s následnou poruchou funkcí. I přes různorodost příčin, mechanismy poškození ...
  • Disekce krčního úseku vnitřní krkavice 

   Defence status: DEFENDED
   Šercl, Miroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 18. 1. 2022
   Souhrn Cíle: Hlavním cílem práce je formou prospektivní observační studie analyzovat efektivitu, bezpečnost a kauzální vztahy léčby pacientů s disekcí krčního úseku arteria carotis interna vzniklé spontánně, na podkladě ...
  • In vitro studium mechanismu protinádorového účinku montaninových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae 

   Defence status: DEFENDED
   Koutová, Darja (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 9. 3. 2022
   Souhrn Možnosti současné terapie nádorových onemocnění jsou široké, přesto však tato onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Dosavadní poznatky biomedicínského výzkumu se čím dál tím více uplatňují v léčebné ...
  • Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů Ondřej Dostál Souhrn Problémem současného výzkumu v oblasti vývoje a léčby hybných poruch v neurologii a rehabilitaci je nízká reprodukovatelnost klinických škál ...
  • Extrakorporální eliminace plazmatického pegylovaného lipozomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovarií 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 11. 3. 2022
   SOUHRN Úvod: Lipozomální cytostatika vyu!ívají enkapsulaci ú"inné látky do lipozom# s cílem modifi- kovat její farmakokinetick$ a toxikologick$ profil ke zv$%ení benefitu lé"by. Jedním z nejv$- znamn&j%ích zástupc# t&chto ...
  • Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháček, Vít (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 4. 4. 2022
   SOUHRN ÚVOD: Hereditární hemochromatóza (HH), jedno z nejčastějších dědičných onemocnění euroamerické populace, je onemocnění způsobené zvýšenou absorpcí železa ze střeva bez ohledu na výši jeho aktuální zásoby v organismu, ...
  • Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 4. 4. 2022
   Souhrn Koncept vstřebatelných stentů (BVS) vznikl již v 90. letech 20. století, prvním komerčně dostupným koronárním vstřebatelným stentem byl nicméně Absorb BVS v roce 2011. Disertační práce se zabývá aspekty práce s tímto ...
  • Ampicilin rezistentní beta-laktamáza negativní kmeny Haemophilus influenzae izolované v ČR v letech 2010-2018 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubů, Vladislav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Ampicillin-resistant β-lactamase- negative Haemophilus influenzae strains isolated in the Czech Republic in 2010-2018 According to the results of regular surveillance of resistance of bacterial pathogens of respiratory ...
  • Kvalita péče u pacientů se syndromem diabetické nohy 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Name and surname of the author: Tereza Březinová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non-medical Studies Title: Quality of Care for patient with diabetic foot Syndrome ...
  • Kompetence v ošetřovatelství z pohledu všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Klára (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Name and surname of the autor: Klára Nováková Institution: Department of Non-medical Studies Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove Title: Competencies in Nursing from the Perspective of General Nurses ...
  • Postoj laické i zdravotnické veřejnosti k očkování proti Covidu-19 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalová, Nicole (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Author: Nicole Dohnalová Institution: Charles University Faculty of medicine in Hradec Králové Department of non - medical studies Title: Attitude of lay and medical public to vaccination against Covid-19 Supervisor: Mgr. ...
  • Informovanost středoškolských studentů o sexuálně přenosných chorobách 

   Defence status: DEFENDED
   Roubalová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   64 ANNOTATION Author: Michaela Roubalová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The awareness of high school students ...
  • Informovanost žen o prevenci nádorového onemocnění prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Buštová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
   Author: Lucie Buštová Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Awareness of breast cancer prevention in woman Supervisor: Mgr. Jana ...
  • Pojetí nemoci pacientů s leukémií 

   Defence status: DEFENDED
   Miklášová, Sandra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
   78 ABSTRACT Name and surname of the author: Sandra Miklášová Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non-mediacal Studies Title: Concept of disease in patients with ...
  • Rizikové faktory ovlivňující kouření u nelékařských zdravotnických pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Borovanová, Lada (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Name and surname of the author: Lada Borovanová Institution: Charles University Faculty of medicine in Hradec Králové Department of non - medical studies Title: Risks factors which influence smoking of healthcare workers ...
  • Kvalita života rodičů předčasně narozených dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Name and surname of the author: Aneta Šimonová Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non - mediacal Studies Title: Quality of life of parents of premature babies ...
  • Povědomí veřejnosti o prožívání závěru života 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Author: Vendula Stehlíková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Non-medical Studies Title: Public awareness of end-of-life experiences Supervisor: Bc. et Bc. Viera Ivanovová ...
  • Vliv životního stylu na menstruační cyklus 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Name and surname of the author: Lucie Chaloupková Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non-mediacal Studies Title: The effect of lifestyle on the menstrual cycle ...
  • Kvalita života pacientů po amputaci dolní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Name and surname of the author: Kateřina Šimáková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non­medical Studies Title: Quality of life of patients after amputation of lower limb ...
  • Kvalita života pacientů s vitiligem 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasová, Daniela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
   Author: Daniela Stoklasová Institution: Department of non-medical studies Faculty od Medicine in Hradec Králové Title: Quality of life in vitiligo patients Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 106 Year ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV