Poslední příspěvky

 • Změny v expresi membránových molekul CD200R, CD95, CD95L a solubilního CD200R regulujících zánětlivou odpověď u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok 

  Holmannová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2017
  Cardiac surgery is known to initiate a complex physiological response with the immune system activation (SIRS), neurohormonal response, metabolic changes, coagulopathies etc. SIRS is triggered by tissue injury, myocardial ...
 • Farmakologické a metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií 

  Sobotka, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 11. 9. 2017
  Liver mitochondria play a crucial role in intermediary metabolism and main metabolic pathways. We evaluated the pharmacological effect on liver mitochondria in vitro using two novel anticancer drugs: 3-bromopyruvate and ...
 • Fenotypové hodnocení nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci pomocí HRCT hrudníku (Prospektivní sledování nemocných v rámci Národní výzkumné databáze CHOPN) 

  Kočová, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Fenotypové hodnocení nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci pomocí HRCT hrudníku Cíl Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje celosvětově významný socioekonomický problém. Za nejvýznamnější ...
 • Měření vrstvy nervových vláken sítnice u pacientů s Alzheimerovou chorobou 

  Kasl, Zdeněk (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 14. 6. 2017
  Souhrn Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější příčinou syndromu demence a mírné kognitivní poruchy (MCI). Nejspolehlivěji je možné diagn ózu ACH zachytit pomocí takzvaných biomarkerů průkazem změny metabolismu mozku ...
 • Profese sestry očima dítěte (analýza dětských kreseb) 

  Voborníková, Ivana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Ivana Voborníková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Profese sestry očima dítěte (Analýza dětských kreseb) Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. ...
 • Kvalita života abstinujícího alkoholika 

  Formanová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Petra Formanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života abstinujícího alkoholika Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 131 ...
 • Neúmyslná perioperační hypotermie v gynekologii 

  Zajíčková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Petra Zajíčková Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Neúmyslná perioperační hypotermie v gynekologii Vedoucí ...
 • Návrh standardu ošetřovatelské péče u pacienta na neinvazivní ventilaci 

  Šranková, Zdenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Příjmení a jméno autora: Zdenka Šranková Název instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Návrh standardu ošetřovatelské péče u pacienta ...
 • Sociální opora všeobecných sester 

  Němcová, Naďa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Naďa Němcová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Sociální opora všeobecných sester Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D. Počet stran: ...
 • Kvalita života těhotné ženy v souvislosti s vyšetřováním v prenatální poradně 

  Ježková, Zuzana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Zuzana Ježková Instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života těhotné ženy v souvislosti s vyšetřováním v prenatální ...
 • Průzkum spokojenosti žen po císařském řezu v kontextu s volbou anestezie 

  Kulichová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Lucie Kulichová, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Průzkum spokojenosti žen po císařském řezu v kontextu s volbou anestezie Vedoucí práce: Mgr. ...
 • Kvalita života pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Sehnoutková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Jana Sehnoutková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů s Parkinsonovou nemocí Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: ...
 • Profesionální zátěž ambulantních sester vyplývající z chování pacientů 

  Kusá, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Jana Kusá Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Profesionální zátěž ambulantních sester vyplývající z chování pacientů Vedoucí práce: PhDr. Marianna ...
 • Uspokojování potřeb v oblasti výživy a hydratace z pohledu nelékařského personálu a dlouhodobě hospitalizovaných pacientů 

  Pražáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2017
  Autor: Zuzana Pražáková Instituce: Ústav sociálního léka ství LF UK v Hradci Králové Odd lení ošet ovatelství Název práce: Uspokojování pot eby výživy a hydratace z pohledu neléka ského personálu a dlouhodob hospitalizovaných ...
 • Možnosti fyzioterapie u pacientů s Morbus Bechtěrev 

  Bodnár, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2015
  Tématem bakalářské práce jsou možnosti fyzioterapie u pacientů s Morbus Bechtěrev. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část podrobně analyzuje Bechtěrevovu nemoc (ankylozující spondylitidu), příčiny ...
 • Lalokové přenosy v chirurgii bazaliomů víček 

  Zikmund, Lukáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2016
  Souhrn Cíl Hlavním cílem disertační práce je vyhodnotit vlastní soubor pacientů a pomocí analýzy sledovaných parametrů potvrdit efektivitu a možnosti místního lalokového posunu v řešení defektů vzniklých po excizích ...
 • Regenerace jater po částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater 

  Garnol, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2016
  1. SOUHRN Regenerace jater po částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater Nealkoholové ztukovatění jater (NAFLD - non-alcoholic fatty liver disease) je v současnosti nejčastějším chronickým onemocněním ...
 • Studium nových prognostických faktorů u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií 

  Vrbacký, Filip (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
  Datum obhajoby: 31. 8. 2016
  2 Souhrn Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejrozšířenější leukémií na západní polokouli s charakteristickou klonální proliferací a akumulací morfologicky zralých lymfocytů v kostní dřeni, periferní krvi a lymfatických ...
 • Predikce jaterní encefalopatie po TIPS 

  Routhu, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2016
  SOUHRN Predikce jaterní encefalopatie po zavedení transjugulární intrahepatické portosystémové spojky Jedna z běžných komplikací transjugulární intrahepatické portosystémové spojky (TIPS) je rozvoj jaterní encefalopatie ...
 • Kinezioterapie u kojenců s centrální koordinační poruchou 

  Paďourová, Bronislava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
  Datum obhajoby: 15. 9. 2015

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV