Recent Submissions

 • Příspěvek ke studii etiologie a klinického významu jaterní steatózy v experimentu. 

  Defence status: DEFENDED
  Žaloudková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  SOUHRN Disertační práce se zabývá časnou fází jaterní regenerace u potkanů s navozenou steatózou jater, zjištěním vlivu kyseliny ursolové a jejich hepatoprotektivních účinků na jaterní tkáň po částečné hepatektomii a ...
 • Analýza senzibilizace na molekulární komponenty stanovené multiplexním systémem ImmunoCAP ISAC u pacientů s atopickou dermatitidou 

  Defence status: DEFENDED
  Vaňková, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Úvod: Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění s akutními exacerbacemi a charakteristickými klinickými projevy. Základním pilířem diagnostiky AD je důkladná anamnéza, zhodnocení klinického stavu, ...
 • Chronický zánět a metabolický syndrom u pacientů s psoriázou 

  Defence status: DEFENDED
  Vachatová, Simona (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Psoriáza je chronické recidivující zánětlivé onemocnění. Na jejím vzniku se podílejí genetické a imunologické faktory. Lupénka se váže s mnohými komorbiditami, mezi které patří metabolický syndrom (MetS). Do patogeneze ...
 • Zlomeniny spodiny očnice 

  Defence status: DEFENDED
  Mottl, Radovan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Souhrn Autor sledoval závislost výskytu pooperačních komplikací (enoftalmus, diplopie a porucha inervace n. infraorbitalis) chirurgicky léčených zlomenin spodiny očnice na použitém implantačním materiálu, velikosti defektu ...
 • Vliv kyseliny hyaluronové na kmenové buňky zubní dřeně 

  Defence status: DEFENDED
  Schmidt, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Souhrn Kyselina hyaluronová (KH) a kmenové buňky zubní dřeně (KBZD) jsou aktuálními výzkumnými tématy a jejich kombinované použití v rámci tkáňového inženýrství je nadějným směrem regenerativní medicíny. KBZD jsou mezenchymální ...
 • Změny imunity indukované intraamniálním zánětem 

  Defence status: DEFENDED
  Souček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Změny imunity indukované intraamniálním zánětem Abstrakt Intraamniální infekce hraje významnou roli v etiologii předčasného porodu a může vést k vážnému ohrožení zdraví plodu. Diagnostický přístup představuje přímý ...
 • Posouzení účinnosti fotodynamické terapie u pacientů s chronickou centrální serózní chorioretionopatií 

  Defence status: DEFENDED
  Myslík Manethová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Assessment of the efficacy of photodynamic therapy in patients with chronic central serous chorioretinopathy The presented postgraduate thesis deals with the issue of macular edema based on central serous chorioretinopathy ...
 • Posttraumatický rozvoj člověka 

  Defence status: DEFENDED
  Špeldová, Patricie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  Name and surname of the author: Patricie Špeldová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Non-medical Studies Title: Posttraumatic human growth Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, ...
 • Morální distres v ošetřovatelské praxi na jednotkách intenzivní péče 

  Defence status: DEFENDED
  Gombíková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  Name and surname of the author: Alena Gombíková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of non­medical studies Title: Moral distress in daily nursing practise on Intensive care units ...
 • Neverbální komunikace v práci všeobecné sestry 

  Defence status: DEFENDED
  Kovalová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
 • Společenská prestiž sesterské profese ve společnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Jindřišková, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  or: Marie Jindřišková , Faculty of Medicine in Hradec Králové Mgr. Jana Matulová This bachelor's thesis deals with prestige of thesis of Slavěna Obrdlíková from 2008 on similar topic "the social prestige of nurse in our ...
 • Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při identifikaci mikroorganismů 

  Defence status: DEFENDED
  Šafránková, Renáta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 12. 7. 2021
  Úvod Metoda MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je relativně nová metoda identifikace mikroorganismů, založená na analýze části buněčného proteomu. V posledních letech prodělala prudký rozvoj a postupně doplnila a pak i ...
 • Vliv predoperační radiochemoterapie na expresi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta 

  Defence status: DEFENDED
  Buka, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  Souhrn Adenokarcinom rekta představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, z čehož vyplývá, že každý posun v terapii či prevenci tohoto onemocnění může mít velký dopad na mortalitu a morbiditu ...
 • Využití optických endoskopických metod v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku 

  Defence status: DEFENDED
  Šatanková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Diagnostika karcinomů hrtanu a hypofaryngu je často pozdní, čím se eliminuje možnost léčby s nejmenším mutilujícím účinkem pro pacienta. Významný pokrok v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku nastal s rozvojem ...
 • Hypotenze po úvodu do celkové anestezie 

  Defence status: DEFENDED
  Jor, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Souhrn Cíle: 1. Poskytnout ucelený přehled úrovně současného poznání týkající se hypotenze po úvodu do celkové anestezie (GAIH) 2. Popsat epidemiologickou situaci výskytu GAIH 3. Kriticky zhodnotit získané informace a ...
 • Vnímání smrti u studentů oboru všeobecná sestra 

  Defence status: DEFENDED
  Hastrdlo, Steven (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 9. 6. 2021
  Autor: Steven Hastrdlo Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Vnímání smrti u studentů oboru všeobecná sestra Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 129 Počet příloh: ...
 • Rizika užívání hormonální antikoncepce a jejich povědomí mezi středoškolskou mládeží 

  Defence status: DEFENDED
  Kubátová, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 9. 6. 2021
  Autor: Nikola Kubátová Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Rizika užívání hormonální antikoncepce a jejich povědomí mezi středoškolskou mládeží Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. ...
 • Povědomí matek a jejich dcer ve věku mezi 12-14 lety o prevenci karcinomu děložního čípku 

  Defence status: DEFENDED
  Půtová, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 9. 6. 2021
  Autor: Eliška Půtová Instituce: Nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Povědomí matek a jejich dcer ve věku mezi 12-14 lety o prevenci karcinomu děložního čípku Vedoucí práce: Mgr. ...
 • Informovanost rodičů o možnostech očkování proti human papilloma viru (HPV) 

  Defence status: DEFENDED
  Valášková, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 9. 6. 2021
  Autor: Aneta Valášková Instituce: Ústav nelékařských studií, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Název práce: Informovanost rodičů o možnostech očkování proti human papilloma viru (HPV) Vedoucí práce: ...
 • Kvalita života žen s nádorovým onemocněním prsu 

  Defence status: DEFENDED
  Vlachová, Nikol (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 9. 6. 2021
  Autor: Nikol Vlachová Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Kvalita života žen s nádorovým onemocněním prsu Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: 101 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV