• Studium mechanizmů hepatotoxických a hepatoprotektivních účinků na modelově poškozených hepatocytech 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Poškození jater má rozmanitou škálu příčin. V důsledku jejich postavení v metabolismu xenobiotik dochází často k poškození jater toxickými látkami s následnou poruchou funkcí. I přes různorodost příčin, mechanismy poškození ...
  • Disekce krčního úseku vnitřní krkavice 

   Defence status: DEFENDED
   Šercl, Miroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 18. 1. 2022
   Souhrn Cíle: Hlavním cílem práce je formou prospektivní observační studie analyzovat efektivitu, bezpečnost a kauzální vztahy léčby pacientů s disekcí krčního úseku arteria carotis interna vzniklé spontánně, na podkladě ...
  • In vitro studium mechanismu protinádorového účinku montaninových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae 

   Defence status: DEFENDED
   Koutová, Darja (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 9. 3. 2022
   Souhrn Možnosti současné terapie nádorových onemocnění jsou široké, přesto však tato onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Dosavadní poznatky biomedicínského výzkumu se čím dál tím více uplatňují v léčebné ...
  • Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů Ondřej Dostál Souhrn Problémem současného výzkumu v oblasti vývoje a léčby hybných poruch v neurologii a rehabilitaci je nízká reprodukovatelnost klinických škál ...
  • Extrakorporální eliminace plazmatického pegylovaného lipozomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovarií 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 11. 3. 2022
   SOUHRN Úvod: Lipozomální cytostatika vyu!ívají enkapsulaci ú"inné látky do lipozom# s cílem modifi- kovat její farmakokinetick$ a toxikologick$ profil ke zv$%ení benefitu lé"by. Jedním z nejv$- znamn&j%ích zástupc# t&chto ...
  • Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháček, Vít (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 4. 4. 2022
   SOUHRN ÚVOD: Hereditární hemochromatóza (HH), jedno z nejčastějších dědičných onemocnění euroamerické populace, je onemocnění způsobené zvýšenou absorpcí železa ze střeva bez ohledu na výši jeho aktuální zásoby v organismu, ...
  • Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 4. 4. 2022
   Souhrn Koncept vstřebatelných stentů (BVS) vznikl již v 90. letech 20. století, prvním komerčně dostupným koronárním vstřebatelným stentem byl nicméně Absorb BVS v roce 2011. Disertační práce se zabývá aspekty práce s tímto ...
  • Ampicilin rezistentní beta-laktamáza negativní kmeny Haemophilus influenzae izolované v ČR v letech 2010-2018 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubů, Vladislav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Ampicillin-resistant β-lactamase- negative Haemophilus influenzae strains isolated in the Czech Republic in 2010-2018 According to the results of regular surveillance of resistance of bacterial pathogens of respiratory ...
  • Vliv životního stylu na menstruační cyklus 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Name and surname of the author: Lucie Chaloupková Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non-mediacal Studies Title: The effect of lifestyle on the menstrual cycle ...
  • Pohled pracovníků Alzheimer centra na setkání se smrtí 

   Defence status: DEFENDED
   Hornychová, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Name and surname of the author: Nikola Hornychová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Non-medical Studies Title: View of social service workers on encounter with death in ...
  • Informovanost veřejnosti o paliativní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Author: Denisa Tichá Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department od Non-medical Studies Title: Public awareness of palliative care Supervisor: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, ...
  • Domácí násilí páchané na ženách 

   Defence status: DEFENDED
   Teuberová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   116 Abstract Author: Petra Teuberová Institution: Charles University Fakulty of Medicine in Hradec Králové Department of non-medical studies Title: Domestic violence againts women Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. ...
  • Informovanost středoškolských studentů o sexuálně přenosných chorobách 

   Defence status: DEFENDED
   Roubalová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   64 ANNOTATION Author: Michaela Roubalová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The awareness of high school students ...
  • Nejčastěji používané antikoncepční metody u dospívajících dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Langerová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Author: Tereza Langerová Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Institute of Social Medicine, Deparment of Nursing Title: Most common contraception methods used by teenage females Supervisor: ...
  • Povědomí veřejnosti o prožívání závěru života 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Author: Vendula Stehlíková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Non-medical Studies Title: Public awareness of end-of-life experiences Supervisor: Bc. et Bc. Viera Ivanovová ...
  • Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 3. 2021
   Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií - abstrakt disertační práce Nádory adenohypofýzy spojené s akromegalií (somatotropní adenomy, somatotropní pituitární neuroendokrinní ...
  • Vliv miniinvazivního přístupu na respirační funkce u pacientů po aortální náhradě 

   Defence status: DEFENDED
   Gofus, Ján (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   disertační práce Vliv miniinvazivního přístupu na respirační funkce u pacientů po aortální náhradě MUDr. Ján Gofus Nejrozšířenějším miniinvazivním chirurgickým přístupem při náhradě aortální chlopně je parciální horní ...
  • Benefity CT vyšetření v soudním lékařství 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová Kučerová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Benefity CT vyšetření v soudním lékařství Radiologické zobrazovací metody představují v soudním lékařství vedle histologického, toxikologického, biochemického, mikrobiologického a serologického vyšetření jednu z komplementárních ...
  • Multimodalitní MR zobrazování patologických změn mozku u nemocných se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Slezák, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 3. 2021
   Multimodality MR imaging of pathological changes in schizophrenia Aim: To prove structural changes of the neocortex and white matter of the brain indicating connectivity disorder in early phases of schizophrenia. Material ...
  • Vliv predoperační radiochemoterapie na expresi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta 

   Defence status: DEFENDED
   Buka, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Souhrn Adenokarcinom rekta představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, z čehož vyplývá, že každý posun v terapii či prevenci tohoto onemocnění může mít velký dopad na mortalitu a morbiditu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV