• Štítná žláza u novorozence 

   Krylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   ŠTÍTNÁ ŽLÁZA U NOVOROZENCŮ MUDr. Kateřina Krylová SOUHRN Správná funkce štítné žlázy v průběhu těhotenství a u novorozence je podmínkou pro normální růst, vývoj a neurologický stav jedince během dětství a v dospělosti. Je ...
  • Psychická resilience u všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice 

   Freibauerová, Sarah (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Sarah Freibauerová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Psychická resilience všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice ...
  • Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce 

   Astapenko, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Úvod: Glykokalyx představuje ochranný buněčný obal na sacharidové bázi. Buňce slouží jako komunikační médium s vnějším prostředí. Glykokalyx se vyskytuje též na apikálním povrchu cév, kde se nazývá endoteliální glykokalyx ...
  • Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta 

   Kracíková, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Nikola Kracíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: 154 ...
  • Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry 

   Trávníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Kateřina Trávníčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry Vedoucí práce: ...
  • Hojení operační rány po kardiochirurgické operaci 

   Mrkvičková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Petra Mrkvičková Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Hojení operační rány po kardiochirurgické operaci Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová ...
  • Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. sytému 

   Černík, Lukáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Téma práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s dehiscentní sternotomií Název práce: Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. systému Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 ...
  • Potřeby rodin pacientů a jejich naplnění na JIP 

   Rumíšková, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Denisa Rumíšková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Potřeby rodin pacientů a jejich naplnění na JIP Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: ...
  • Kvalita života pacientů s Hodgkinovým lymfomem 

   Stiborová, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor práce: Markéta Stiborová Název práce: Kvalita života pacientů s Hodgkinovým lymfomem Vznik práce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové (Oddělení ošetřovatelství) Studijní program: Ošetřovatelství ...
  • Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace 

   Horáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Název práce: Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace pacienta Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 Vysoká škola, fakulta, ústav: Universita ...
  • Průzkum informovanosti a postoj středoškolské mládeže k prevenci infekce HPV 

   Janecká, Barbora (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Barbora Janecká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Průzkum informovanosti a postoj středoškolské mládeže k prevenci infekce HPV Vedoucí práce: Mgr. ...
  • Využití konceptu Bazální stimulace v ošetřovatelství na odděleních intenzivní péče 

   Ledvinová, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Marcela Ledvinová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Využití konceptu bazální stimulace v ošetřovatelství na odděleních intenzivní péče Vedoucí práce: ...
  • Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a domácí peritoneální dialýzu 

   Lorencová, Sabina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Lorencová Sabina Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení Ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a peritoneální dialýzu Vedoucí práce: Mgr. Eva ...
  • Komunikace s hospitalizovanými seniory 

   Krausová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Jana Krausová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace s hospitalizovanými seniory Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: ...
  • Dermální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (Vybraná rizika Goeckermanovy terapie psoriázy) 

   Málková, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA Lékařská fakulta v Hradci Králové Dermální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (Vybraná rizika Goeckermanovy terapie psoriázy) Andrea Málková Autoreferát disertační práce Doktorský studijní ...
  • Synoviální hemoragie kolenních kloubů jako vitální známka prochlazení 

   Zátopková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Synoviální hemoragie kolenních kloubů jako vitální známka prochlazení Chlad představuje pro zdraví člověka podceňované riziko, protože schopnosti lidského organismu odolávat bez adekvátního oděvu nízkým teplotám zevního ...
  • Studium metastatických procesů a odpovědi na léčebnou terapii u primokultur izolovaných z kolorektálního karcinomu a metastáz do lymfatických uzlin 

   Krbal, Lukáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Studium metastatických procesů a odpovědi na léčebnou terapii u primokultur izolovaných z kolorektálního karcinomu a metastáz do lymfatických uzlin Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších maligních onemocnění v České ...
  • Vliv léčby diferencovaného karcinomu štítné žlázy radioaktivním izotopem jodu 131 na funkci slinných žláz 

   Krčálová, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Úvod: I přes 70letou úspěšnou historii léčby diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) radioaktivním izotopem jodu 131 I (RAI) jsou publikovaná data o vlivu RAI na slinné žlázy nejednoznačná. Tyto nežádoucí účinky jsou ...
  • Dispozice železa reguluje jaterní homeostázu cholesterolu a žlučových kyselin 

   Prašnická, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Changes in the iron content are among the most common metabolic diseases with a number of possible pathophysiological consequences for various body functions. The phenomenon accompanying these situations is the change in ...
  • Unfavourable biological prognostic factors in Multiple Myeloma 

   Painuly, Utkarsh (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Title I: Aurora kinase and FGFR3 inhibition results in significant apoptosis in molecular subgroups of multiple myeloma In our pre-clinical study we examined the role of Aurora kinase and FGFR3 inhibition in MM using a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV