Now showing items 21-40 of 1067

  • Vliv kumulativní tekutinové bilance na mikrocirkulaci v oblasti anastomózy distálního rekta 

   Defence status: DEFENDED
   Örhalmi, Julius (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   Impact of Different Fluid Volume on Intestinal Anastomotic Stability Anastomotic leakage is a serious post-operative complication following rectal resection, which occurs in approximately 2-12 % cases. The main objective ...
  • Změny imunity indukované intraamniálním zánětem 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Změny imunity indukované intraamniálním zánětem Abstrakt Intraamniální infekce hraje významnou roli v etiologii předčasného porodu a může vést k vážnému ohrožení zdraví plodu. Diagnostický přístup představuje přímý ...
  • Morální distres v ošetřovatelské praxi na jednotkách intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Gombíková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Alena Gombíková Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav nelékařských studií Název práce: Morální distres v ošetřovatelské praxi na jednotkách intenzivní péče Vedoucí práce prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: očet ...
  • Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při identifikaci mikroorganismů 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránková, Renáta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Úvod Metoda MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je relativně nová metoda identifikace mikroorganismů, založená na analýze části buněčného proteomu. V posledních letech prodělala prudký rozvoj a postupně doplnila a pak i ...
  • Vliv predoperační radiochemoterapie na expresi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta 

   Defence status: DEFENDED
   Buka, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Souhrn Adenokarcinom rekta představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, z čehož vyplývá, že každý posun v terapii či prevenci tohoto onemocnění může mít velký dopad na mortalitu a morbiditu ...
  • Využití optických endoskopických metod v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Šatanková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Diagnostika karcinomů hrtanu a hypofaryngu je často pozdní, čím se eliminuje možnost léčby s nejmenším mutilujícím účinkem pro pacienta. Významný pokrok v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku nastal s rozvojem ...
  • Hypotenze po úvodu do celkové anestezie 

   Defence status: DEFENDED
   Jor, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Souhrn Cíle: 1. Poskytnout ucelený přehled úrovně současného poznání týkající se hypotenze po úvodu do celkové anestezie (GAIH) 2. Popsat epidemiologickou situaci výskytu GAIH 3. Kriticky zhodnotit získané informace a ...
  • Vnímání smrti u studentů oboru všeobecná sestra 

   Defence status: DEFENDED
   Hastrdlo, Steven (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Steven Hastrdlo Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Vnímání smrti u studentů oboru všeobecná sestra Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 129 Počet příloh: ...
  • Rizika užívání hormonální antikoncepce a jejich povědomí mezi středoškolskou mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Nikola Kubátová Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Rizika užívání hormonální antikoncepce a jejich povědomí mezi středoškolskou mládeží Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. ...
  • Povědomí matek a jejich dcer ve věku mezi 12-14 lety o prevenci karcinomu děložního čípku 

   Defence status: DEFENDED
   Půtová, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Eliška Půtová Instituce: Nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Povědomí matek a jejich dcer ve věku mezi 12-14 lety o prevenci karcinomu děložního čípku Vedoucí práce: Mgr. ...
  • Informovanost rodičů o možnostech očkování proti human papilloma viru (HPV) 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Aneta Valášková Instituce: Ústav nelékařských studií, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Název práce: Informovanost rodičů o možnostech očkování proti human papilloma viru (HPV) Vedoucí práce: ...
  • Kvalita života žen s nádorovým onemocněním prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Nikol (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Nikol Vlachová Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Kvalita života žen s nádorovým onemocněním prsu Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: 101 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: ...
  • Edukace adolescentek v prevenci nádorového onemocnění prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Martina Čermáková Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Edukace adolescentek v prevenci nádorového onemocnění prsu Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 115 Počet ...
  • Kvalita života seniorů v Domově pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Šimánková, Simona (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Simona Šimánková Instituce: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ústav nelékařských studií Název práce: Kvalita života seniorů v domově pro seniory Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc. Počet stran: 105 Počet ...
  • Menstruace pohledem dospívajících dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Kluková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Anna Kluková Instituce: Ústav Nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Menstruace pohledem dospívajících dívek Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: 111 Počet příloh: ...
  • Fenomén naděje v onkologickém onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Debelková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Martina Debelková Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Fenomén naděje v onkologickém onemocnění Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 122 Počet příloh: 4 ...
  • Názor všeobecných/praktických sester a sociálních pracovníků na legalizaci eutanázie 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Lucie Mičková Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Názor všeobecných/praktických sester a sociálních pracovníků na legalizaci eutanázie Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, ...
  • Kvalita života pacientů se střevní stomií 

   Defence status: DEFENDED
   Pištinková, Dominika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Dominika Pištinková Instituce: Ústav nelékařských studií Název práce: Kvalita života pacientů se střevní stomií Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 165 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2021 Klíčová ...
  • Povědomí laické široké veřejnosti o agenturách domácí zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Pařízková, Šárka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Šárka Pařízková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Povědomí laické široké veřejnosti o agenturách domácí zdravotní péče Vedoucí práce: Bc. Hana Pekárková ...
  • Multimodalitní MR zobrazování patologických změn mozku u nemocných se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Slezák, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 3. 2021
   Multimodality MR imaging of pathological changes in schizophrenia Aim: To prove structural changes of the neocortex and white matter of the brain indicating connectivity disorder in early phases of schizophrenia. Material ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV