Show simple item record

The Role of Understanding in Latin Rhetoric
Role porozumění v latinském řečnickém umění
dc.contributor.advisorDoležalová, Lucie
dc.creatorGolian, Richard
dc.date.accessioned2022-07-25T14:18:38Z
dc.date.available2022-07-25T14:18:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/173814
dc.description.abstractThe thesis deals with understanding in the rhetorical art of Marcus Fabius Quintilianus, Marcus Tullius Cicero, and the author of the Rhetorica ad Herennium, how they understood their art and how they took into account comprehension on the part of the listener. The starting point of the investigation is phenomenological. It is based on Martin Heidegger's definition of the phenomenon of interpretation from Being and Time. The structure of practical interpretation and the fore-structures in which each interpretation is grounded are traced in theoretical texts of rhetorical art. This allows for a deeper analysis of the understanding that speakers mention and for capturing understanding even where they are not explicitly thematized. The analysis of the texts is divided into two parts. The first deals with understanding on the part of the speaker. The connection between the practical interpretation of rhetoric and the convergence of Roman rhetorical art and philosophy is shown. The second analytical section is devoted primarily to the listener's understanding, the connection of interpretation to attunement and proof. It traces the role that understanding plays in what takes place between the speaker, his adversary, and the listener, and how the listener should understand what is being used against him...en_US
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá porozumením v rečníckom umení Marca Fábia Quintiliána, Marca Tullia Ciceróna, a autora Rhetorica ad Herennium, tým, ako rozumeli svojmu umeniu a ako zohľadňovali porozumenie na strane poslucháča. Východisko skúmania je fenomenologické. Je založené na definícii fenoménu výkladu z Bytia a času od Martina Heideggera. V teoretických textoch rečníckeho umenia sa sleduje štruktúra praktického výkladu a pred- štruktúry, v ktorých je každý výklad založený. Umožňuje to hlbšiu analýzu porozumenia, ktoré rečníci spomínajú a zachytenie porozumenia aj tam, kde sa výslovne netematizuje. Analýza textov je rozdelená na dve časti. Prvá sa venuje porozumeniu na strane rečníka. Ukázala sa tu súvislosť praktického výkladu rétoriky so zbližovaním rímskeho rečníctva a filozofie. Druhá analytická časť je venovaná primárne porozumeniu poslucháča, súvislosti výkladu s naladením a dokazovaním. Sleduje sa tu, akú rolu zohráva porozumenie v tom, čo sa odohráva medzi rečníkom, jeho protivníkom a poslucháčom, a ako by mal poslucháč rozumieť tomu, čo je voči nemu využívané. Ukázalo sa, že k rečníckemu umeniu patrilo skrývanie umenia, že poslucháč by nemal plne porozumieť jeho porozumeniu na strane rečníka.cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectLatinská rétorikacs_CZ
dc.subjectporozumeniecs_CZ
dc.subjectrétorikacs_CZ
dc.subjectvýkladcs_CZ
dc.subjectrečníctvocs_CZ
dc.subjectrečnícky prejavcs_CZ
dc.subjectLatin rhetoricen_US
dc.subjectunderstandingen_US
dc.subjectrhetoricen_US
dc.subjectinterpretationen_US
dc.subjectoratoryen_US
dc.subjectelocutionen_US
dc.titleRola porozumenia v latinskom rečníckom umenísk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-06-13
dc.description.departmentProgramme Philosophy in the context of humanitiesen_US
dc.description.departmentProgram Filosofie v kontextu humanitních vědcs_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId226031
dc.title.translatedThe Role of Understanding in Latin Rhetoricen_US
dc.title.translatedRole porozumění v latinském řečnickém uměnícs_CZ
dc.contributor.refereeSynek, Stanislav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFilosofie v kontextu humanitních vědcs_CZ
thesis.degree.disciplinePhilosophy in the context of humanitiesen_US
thesis.degree.programPhilosophy in the context of humanitiesen_US
thesis.degree.programFilosofie v kontextu humanitních vědcs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Program Filosofie v kontextu humanitních vědcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Programme Philosophy in the context of humanitiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csFilosofie v kontextu humanitních vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhilosophy in the context of humanitiesen_US
uk.degree-program.csFilosofie v kontextu humanitních vědcs_CZ
uk.degree-program.enPhilosophy in the context of humanitiesen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práca sa zaoberá porozumením v rečníckom umení Marca Fábia Quintiliána, Marca Tullia Ciceróna, a autora Rhetorica ad Herennium, tým, ako rozumeli svojmu umeniu a ako zohľadňovali porozumenie na strane poslucháča. Východisko skúmania je fenomenologické. Je založené na definícii fenoménu výkladu z Bytia a času od Martina Heideggera. V teoretických textoch rečníckeho umenia sa sleduje štruktúra praktického výkladu a pred- štruktúry, v ktorých je každý výklad založený. Umožňuje to hlbšiu analýzu porozumenia, ktoré rečníci spomínajú a zachytenie porozumenia aj tam, kde sa výslovne netematizuje. Analýza textov je rozdelená na dve časti. Prvá sa venuje porozumeniu na strane rečníka. Ukázala sa tu súvislosť praktického výkladu rétoriky so zbližovaním rímskeho rečníctva a filozofie. Druhá analytická časť je venovaná primárne porozumeniu poslucháča, súvislosti výkladu s naladením a dokazovaním. Sleduje sa tu, akú rolu zohráva porozumenie v tom, čo sa odohráva medzi rečníkom, jeho protivníkom a poslucháčom, a ako by mal poslucháč rozumieť tomu, čo je voči nemu využívané. Ukázalo sa, že k rečníckemu umeniu patrilo skrývanie umenia, že poslucháč by nemal plne porozumieť jeho porozumeniu na strane rečníka.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with understanding in the rhetorical art of Marcus Fabius Quintilianus, Marcus Tullius Cicero, and the author of the Rhetorica ad Herennium, how they understood their art and how they took into account comprehension on the part of the listener. The starting point of the investigation is phenomenological. It is based on Martin Heidegger's definition of the phenomenon of interpretation from Being and Time. The structure of practical interpretation and the fore-structures in which each interpretation is grounded are traced in theoretical texts of rhetorical art. This allows for a deeper analysis of the understanding that speakers mention and for capturing understanding even where they are not explicitly thematized. The analysis of the texts is divided into two parts. The first deals with understanding on the part of the speaker. The connection between the practical interpretation of rhetoric and the convergence of Roman rhetorical art and philosophy is shown. The second analytical section is devoted primarily to the listener's understanding, the connection of interpretation to attunement and proof. It traces the role that understanding plays in what takes place between the speaker, his adversary, and the listener, and how the listener should understand what is being used against him...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Program Filosofie v kontextu humanitních vědcs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV